of

مطالب آموزش و تحقیقات

Spectr News Theme

روش اجرای و مصرف محصولات شرکت پنترون ( Penetron )

کد مطلب: 527

در طول کل ترک ها، درزها، اتصالات، ستون ها و در اطراف ورودی های ارتباطی، کانال های П شکل را با مقطع حداقل 25*25 میلیمتر ایجاد کنید. کانال ها را با برس دندانه فلزی تمیز کنید. اگر لایه سست بتنی وجود داشت آن را از بین ببرید.


پروژه ها