دلایل ایجاد حباب در سطح بتن و راهکارهای جلوگیری از آن

دلایل ایجاد حباب در سطح بتن و راهکارهای جلوگیری از آن

کد مطلب : 202

چنانچه در سطح بتن اجرا شده حبابهاي هوا مشاهده گردد و همين امر سبب تخلخل ظاهري گردد درصورتيكه از مواد هوازااستفاده نشده باشد دليل ايجاد آن چه بوده و راهكارمهار آن به چه صورت مي باشد؟دليل ايجاد حباب هاي هواي سطحي بتن(Surface Air Voids) مصرف موادحبابزا (هوازا) نيست مگر اينكه حبابهاي درشت و قابل مشاهده  ايجاد كند كه چنين حبابهائي ابداً به بالارفتنكيفيت دوامي بتن منجرنمي شود .

اين سوراخهاي سطحي كه در سطح تماسبا قالب بويژه قالب هاي فلزي (فولادي) و سطوح قالب هاي غير جاذب با اندازه 5/0 تا10 ميليمتر مشاهده مي شود ناشي از زمين گير شدن و حبس هوا در مجاورت قالب مي باشد.

علل خارج نشدن هوا از كنارقالب  مي تواند متفاوت باشد . عدم تراكمكافي بتن يكي از علل مزبور است گاه با    مغزه گيري از بتن متوجه مي شويم كه هواي زياديبدليل عدم تراكم كافي در بتن باقي مانده است . بنابراين بطور طبيعي، مقدار هوا درمجاورت قالب نيز زياد خواهد بود. ضربه زدن به قالب و لرزاندن آن و تراكم كامل جسمبتن و رعايت اصول تراكمي يكي از راه حلها در اين رابطه است .

متاسفانه در ايران گاه ضخامت لايههاي بتن ريزي بيش از حد مجاز يعني بيشتر از60 سانتي متر انتخاب مي شود. بنابرايننمي توان انتظار داشت حتي در اثر تراكم لرزشي با لرزاننده هاي دروني (خرطومي) ،هواي بتن بطور كامل خارج گردد.

گاه تراكم بتن بصورت كافي و صحيح وكامل اجرا مي شود اما عليرغم خروج كامل هوا از بتن ، باز هم اين حفرات (مك هاي)سطحي مشاهده مي شود. استفاده از روغن قالب زياد و يا استفاده از روغن هاي قالبچسبناك و با لزجت (ويسكوزيته) زياد، يك علت مهم در بروز اين مشكل به حساب مي آيد.استفاده از روغن موتور كارنكرده و عدم اختلاط آن با گازوئيل بويژه در فصول خنك درسطح قالب هاي فلزي و احتمالاً مصرف آن به مقدار زياد موجب گيركردن حبابها در اينقسمت مي شود كه گاه منظره بدي را بوجود مي آورد.

در يكي از مقاله هاي كميته ACI 309  و هم چنين در يكي از فصول كتاب آئين نامه پايائيبتن در محيط خليج فارس و درياي عمان (نشريه شماره428) مركز تحقيقات ساختمان و مسكنمي توانيد علل نقايص سطح بتن را مشاهده كنيد كه بسيار جالب است .

از جمله دلائل احتمالي بروز چنينعيبي را مي توان، دماي زياد قالب و بتن ، انعطاف پذيري زياد قالب ، چسبنده بودنبتن بدليل زيادي مواد سيماني ، كارائي كم ، ماسه زياد و اشكال در ريزي ماسه ، سرعتخيلي كم جايدهي بتن ، دامنه نوسان خيلي زياد لرزش تراكمي ويبراتور قالب ، فرونرفتنكامل سر لرزاننده خرطومي در لايه زيرين دانست.


or
or
A password will be send on your post
Registration