فروش  انواع الیاف شیشه ( GFRP )

فروش انواع الیاف شیشه ( GFRP )

کد مطلب : 242

الیافشیشه یا فیبر شیشه

 

الیاف شیشه یکی از انواع الیاف FRP هستند که پس از کاربرد الیاف FRP در مهندسی عمران در دهه ۱۹۷۰، الیاف شیشه ای با چسبهای پلی استری ترکیب شدند تا میلگردهای تسلیح کننده مقاوم در برابر خوردگی را تولیدکنند. با این وجود در ابتدای امر با توجه به نبود دانش کافی در این زمینه، نگرانی هاییوجود داشت.

 

تحقیقات زیادی صورت پذیرفت تا ظرفیت های الیاف شیشهیا GFRP و کاربرد آن ها به عنوان مصالحمقاوم برای بهسازی و مقاوم سازی ارزیابی گردد. ایجاد آیین نامه های جدید و در دسترسبودن اطلاعات واقعی، کاربردهای الیاف شیشه را افزایش داده است.

 

الیاف پلیمری تسلیح کننده شیشه ای GFRP دامنه کاربرد گسترده ای در مهندسی عمران دارند. خواصآن ها به گونه ای است که در مقایسه با مصالح تسلیح کننده دیگر، مزایای بیشتری دارد.یکی از خواص متمایز کننده الیاف شیشه ای مقاومت آن ها در شرایط محیطی دشوار است.

 

پس از معرفی این الیاف در ابتدا به دلیل کم بودن اطلاعاتدر مورد خواص مختلف آن از جمله مقاوم بودن در برابر شرایط سخت محیطی، این محصول بااستقبال خوبی مواجه نشد. از آن جایی که فولاد می تواند تحت تاثیر خوردگی قرار بگیرد،الیاف شیشه به عنوان جایگزینی برای تسلیح بتن معرفی شدند. میلگردهای GFRP می توانند به عنوان المان های تسلیح داخلی و خارجی مورداستفاده قرار بگیرند.

 

 

الیاف شیشه یا فیبر شیشه GFRP یک مصالح با مقاومت بالای ساختمانی است، که مقاومت ومدول کششی بالایی دارد. این محصول در صنایع فراوانی (از جمله قطعات فایبرگلاس) کاربردداشته و از مهمترین کاربردهای آن، کاربرد الیاف شیشه در مقاوم سازی ساختمان ها و سازههاست. استفاده از الیاف شیشه مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را دارد:

 

·       وزن کم FRP  ( چگالی آن در حدود 20% فولاداست).

·       مقاومت کششی زیاد FRP

·       مقاومت زیاد FRP در برابر خوردگی

·       نفوذناپذیری مغناطیسی FRP

·       امکان مقاوم سازی با FRP به صورت خارجی

·       حمل و نقل آسان و سرعت اجرای بالا به دلیل وزن کمFRP

·       روشهای تولید حجیم و وسیع FRP

الیاف های تقویتی یا frp

بسیاری از سازه‌های بتن آرمة موجود در دنیا در اثر تماس با سولفاتها، كلریدهاو سایر عوامل خورنده، دچار آسیب‌های اساسی شده‌اند. این مساله هزینه‌های زیادی رابرای تعمیر، بازسازی و یا تعویض سازه‌های آسیب ‌دیده در سراسر دنیا موجب شده است.این مساله و عواقب آن گاهی نه تنها به عنوان یك مسالة مهندسی، بلكه به عنوان یكمسالة اجتماعی جدی تلقی شده است . تعمیر و جایگزینی سازه‌های بتنی آسیب‌دیدهمیلیون‌ها دلار خسارت در دنیا به دنبال داشته است. در امریكا، بیش از 40 درصد پلهادر شاهراهها نیاز به تعویض و یا بازسازی دارند . هزینة بازسازی و یا تعمیر سازه‌هایپاركینگ در كانادا، 4 تا 6 میلیارد دلار كانادا تخمین زده شده است . هزینة تعمیرپلهای شاهراهها در امریكا در حدود 50 میلیارد دلار برآورد شده است؛ در حالیكه برایبازسازی كلیة سازه‌های بتن آرمة آسیب‌دیده در امریكا در اثر مسالة خوردگیمیلگردها، پیش‌بینی شده كه به بودجة نجومی 1 تا 3 تریلیون دلار نیاز است!در مناطق مختلف ایران نیز اثرات مخرب كلریدها و سولفاتهای مهاجم در محیط هایدریایی و ساحلی بر پایه‌های پل، آبگیرها، سدها و كانال‌های بتن آرمه که باعث ایجادخوردگی فولاد بتن میشود سبب اعمال هزینه های سنگین جهت مرمت ویا بازسازی ابنیه هاخواهد بود.

حال اگر بخواهیم تمامی این ابنیه ها را از نو بسازیم متحمل هزینه های گزافیخواهیم گشت فلذا با اعمال تمهیداتی جهت مرمت و ترمیم سازه ها می توان هزینه ها راپایین آورد.

تكنیك‌هایی چند، جهت جلوگیری از خوردگی قطعات فولادی الحاقی به سازه و نیزفولاد در بتن مسلح توسعه داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است كه از بین آنهامی‌توان به:

پوشش اپوكسی بر قطعات فولادی ومیلگردها، تزریق پلیمر به سطوح بتنی و حفاظتكاتدیك میلگردها اشاره نمود. با این وجود هر یك از این تكنیك‌ها فقط تا حدودی موفقبوده است محققان امروزه به جانشین كردن قطعات فولادی و میلگردهای فولای با مصالحجدید مقاوم در مقابل خوردگی، معطوف گردیده اند.

مواد كامپوزیتی(Fiber Reinforced Polymers/Plastics) FRP موادی بسیار مقاوم در مقابل محیط‌های خورنده همچون محیط‌های نمكی و قلیاییهستند به همین دلیل امروزه كامپوزیتهای FRP، موضوع تحقیقاتتوسعه‌ای وسیعی به عنوان جانشین قطعات و میلگردهای فولادی و كابلهای پیش‌تنیدگیشده‌اند. چنین تحقیقاتی به خصوص برای سازه‌های در مجاورت آب و بالاخص در محیط‌هایدریایی و ساحلی، به شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

 

آشنائی با FRP

FRP (Fiber Reinforcement polymer ) نوعی ماده کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتیاست که به وسیله یک ماتریس رزین از جنس پلیمر احاطه شده است. که به دو شکل ورق هایFRP و میلگردهای FRP وجود دارد.

نقش اصلی ماتریس عبارت است از :

·       انتقال برش از فیبر تقویتی به ماده مجاور

·       محافظت از فیبر در شرایط محیطی

·       جلوگیری از خسارات مکانیکی وارد بر الیاف

·       کنترل کمانش موضعی الیاف تحت فشار

 

به طور کلیFRP  ها بر اساس فیبر تشکیل دهنده ی آنها به چند دسته زیر تقسیممی شوند:

·         CFRP با الیافی از جنسکربن

·       GFRP  با الیافیاز جنس شیشه

·        AFRP با الیافی از جنسآرامید

 

مزایای استفاده از FRP :

·       وزن کم (چگالی آن در حدود 20% فولاد است .

·       مقاومت در برابر خورندگی

·       نفوذناپذیری مغناطیسی

·       امکان تقویت به صورت خارجی

·       حمل و نقل آسان وسرعت اجرای بالابه دلیل وزن کم

 

مواد   FRP از دو جزء اساسیتشكیل می‌شوند؛ فایبر (الیاف) و رزین (مادة چسباننده  .  (فایبرها كه اصولاً الاستیك، ترد و بسیار مقاوم هستند، جزءاصلی باربر در مادة FRP محسوب می‌شوند. بسته به نوع فایبر،قطر آن در محدودة5 تا 25 میكرون می‌باشد.

رزین اصولاً به عنوان یك محیط چسباننده عمل می‌كند، كه فایبرها را در كناریكدیگر نگاه می‌دارد. با این وجود، ماتریس‌های با مقاومت كم به صورت چشمگیر برخواص مكانیكی كامپوزیت نظیر مدول الاستیسیته و مقاومت نهایی آن اثر نمی‌گذارند.ماتریس (رزین) را می‌توان از مخلوط‌های ترموست و یا ترموپلاستیك انتخاب كرد.ماتریس‌های ترموست با اعمال حرارت سخت شده و دیگر به حالت مایع یا روان در نمی‌آیند؛در حالیكه رزین‌های ترموپلاستیك را می‌توان با اعمال حرارت، مایع نموده و با اعمالبرودت به حالت جامد درآورد. به عنوان رزین‌های ترموست می‌توان از پلی‌استر، وینیل‌استرو اپوكسی، و به عنوان رزین‌های ترموپلاستیك از پلی‌وینیل كلرید (PVC)، پلی‌اتیلن و پلی پروپیلن (PP)، نام برد .
فایبر ممكن است از شیشه، كربن،آرامید و یا وینیلون باشد كه در اینصورت محصولات كامپوزیت مربوطه به ترتیب بهنامهایGFRP، CFRP،AFRP وVFRP شناخته می‌شود. در ادامه شرحمختصری از بعضی از فایبرهای متداول ارائه خواهد شد.

1-الیاف شیشه:

فایبرهای شیشه در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شوند :

 : E-Glass متداول ترین الیاف شیشه در بازار با محتوای قلیایی كم، كهدر صنعت ساختمان به كار می‌رود، ( با مدول الاستیسیتة، مقاومت نهایی ، و كرنشنهایی ).

  :Z-Glass با مقاومتبالا در مقابل حملة قلیائیها، كه در تولید بتن الیافی به كار گرفته می‌شود.

 :  A-Glass  با مقادیر زیاد قلیایی كه امروزه تقریباً از رده خارج شدهاست.

: S-Glass كه در تكنولوژی هوا-فضا و تحقیقات فضایی به كار گرفته می‌شودو مقاومت و مدول الاستیسیتة بسیار بالایی دارد.

2-الیافكربن:

الیاف كربن در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

الیاف كربنی از نوعPAN در سه نوع مختلف هستند. تیپ I كه تردترین آنها با بالاترین مدول الاستیسیته محسوب می‌شود.( و). تیپ IIكه مقاوم‌ترین الیاف كربن است (و)؛ و نهایتاً تیپIII كه نرمترین نوع الیاف كربنی بامقاومتی بین تیپ ‌Iو IIمی‌باشد.

الیاف با اساس قیری(Pitch-based)  كه اساساً از تقطیر زغال سنگ بدست می‌آیند. اینالیاف از الیاف PAN  ارزان‌تر بوده و مقاومت و مدول الاستیسیتة كمتری نسبت بهآنها دارند .

لازم به ذكر است كه الیاف كربن مقاومت بسیار خوبی در مقابل محیط های قلیایی واسیدی داشته و در شرایط سخت محیطی از نظر شیمیایی كاملاً پایدار هستند.

 

3- الیاف آرامید:

آرامید،یك كلمة اختصاری از آروماتیك پلی‌آمید است .

 

 

خواص الیاف شیشه ، فروش الیاف شیشه ، الیاف شیشهچیست ، تولید الیاف شیشه ، مشخصات الیاف شیشه ، قیمت الیاف شیشه ، کاربرد الیافشیشه ، انواع الیاف شیشه ، خواص مکانیکی الیاف شیشه ، فروش الیاف فایبرگلاس ،مشخصات الیاف شیشه ، خریدار الیاف شیشه ، فروش الیاف کربن ، فروش الیاف شیشه برایبتن ، مشخصات فنی الیاف شیشه ، وارد کننده الیاف شیشه .


or
or
A password will be send on your post
Registration