روش تعمیر و ترمیم سازه های بتنی با ملات ترمیم کننده و بتن اصلاح شده  با پلیمر

روش تعمیر و ترمیم سازه های بتنی با ملات ترمیم کننده و بتن اصلاح شده با پلیمر

کد مطلب : 350

باید توجه داشت کهسازه های بتنی برای حفظ دوام و شرایط بهره برداری نیازمند تعمیر و نگهداری میباشند. تعمیرات ممکن است به علت مشکلات در حین ساخت و آسیب های ناشی از شرایط بهرهبرداری مورد نیاز باشد.

از این رو آنچه بایدمورد توجه جدی کارفرمایان ،کارشناسان و مهندسان قرار گیرد اهمیت تعمیرات بهینه واصولی می باشد. بدیهی است که تعمیرات نامناسب، غیر کارشناسی و در بسیاری مواقع بهظاهر ارزان قیمت ( در واقعیت به علت عمر کم و نیاز به تکرار تعمیرات ، پر هزینه )، در بسیاری از مواقع باعث تاثیری مخرب ( به علت پوشاندن شدن ظاهری عیب و آسیب )برای سازه ها خواهد داشت. لذا لازم است کارفرمایان و متخصصین به دور از شتاب زدگیناشی از آسیب وارده ( به خصوص آسیب در زمان ساخت ) نسبت به طی مراحل اصولی و مشورتبا متخصصین در زمینه تعمیرات سازه های بتنی اقدام نمایند.

 

در حال حاضر روش هایمتنوعی برای تعمیرات و ترمیم سازه های بتنی شاخته شده که هر یک می توانند بسته بهشرایط کارآمد و موثر باشند. از جمله عوامل موثر در انتخاب روش تعمیرات می توان بهموارد ذیل اشاره کرد.

·       ابعاد ناحیه آسیب دیده

·       دسترسی به ناحیه آسیب دیده

·       شرایط بهره برداری

·       محدودیت های زمانی اجرا

·       علت آسیب وارده شده

·       شدت آسیب وارد شده

·       سازه ای یا غیر سازه ای بودن

·       محدودیت های اقتصادی

·       تیم تخصصی اجرایی

·       شرایط آب و هوایی

·       زمان و دمای زمان اجرا

·       انتظارات در تعمیرات مورد نظر

·       ...

بدیهی که همه مواردمذکور می توانند در گزینش روش تعیمرات موثر باشند ولی این امکان وجود دارد کهشرایط در یکی از این گزینه ، روش های اجرایی را بسیار محدود سازد. مانند تعمیراتدوره ای یک سازه که در بسیاری از کارخانجات زمان کوتاهی می باشد.

روند معمول و اصولیتعمیرات سازه های بتنی را می توان به شرح ذیل تقسیم بندی نمود :

·       ارزیابی میدانی و غیرمخرب سازه به منظور شناسایینیاز یا عدم نیاز تعمیرات ، حجم و محل های آسیب ، علت آسیب

·       انتخاب روش و متریال تعمیر در صورت نیاز

·       انتخاب پیمانکار و مجری تعمیرات

·       اجرای عملیات تعمیر براساس دستور العمل اجرایی

·       تست و کنترل کیفی عملیات انجام شده

 

پس از اعلام نیاز ودرخواست کارفرما مبنی بر نیاز پروژه به تعمیرات و انجام تست های غیرمخرب و ارزیابیمیدانی مانند سوابق پروژه ، ارزیابی شرایط بهره برداری و مشخصات سازه ، روش منتخبگزینش و در دستورکار اجرا قرار می یگرد. باید توجه داشت ، علاوه و برمطالعه اولیهبرای علت یابی و گزینش روش ، اجرای با کیفیت و مصالح مناسب گامی پر اهمیت درفرآیند موفق تعمیرات می باشد. برخی از روش های استاندارد تعمیرات شامل موارد ذیلمی باشد.

·       تزریق رزین اپوکسی در ترکها

·       استفاده از چسب لاتکس و ملات پایه سیمانی

·       ملات پایه سیمانی

·       بتن پاششی یا شاتکریت

·       بتن پیش آکنده

·       استفاده از بتن پلیمری

·       قالب بندی و بتن ریزی

·       استفاده از انواع پوشش ها

·       تزریق دوغاب

·       ساب سطوح بتنی

·       اجرای انواع پوشش برروی سطح بتن

·       تزریق رزین پلی یورتان

·       ترمیم دستی در سطوح کوچک

·       استفاده از الیاف FRP

·       ...

 

 

روش پیشنهادی تعمیر حوضچه های بتنی با توجهبه شرایط موجود به شرح ذیل می باشد :

 

·      تعیین محل های موردنظر جهت تعمیرات به روش چشمی یا با استفاده از تست های غیرمخرب ( چکش اشمیت یاالتراسونیک و چکش به صورت دستی )

·       تعیین محدود تخریب به شکل تقریبا هندسی و برش آن با سنگ جت به عمق 1 تا 2 سانتیمتر جهت محفوظ کردنمحدود تخریب ، عدم گسترش تخریب در حوالی محدوده و ایجاد امکان تثبت و تحکیم ملاتیا بتن تعمیراتی برابر شکل زیر .

·      تخریب بتن آسیب دیده با چکش برقی تا دسترسی به بستر مستحکم و سالم ، با عمقیتقریبا یکنواخت و زوایای نسبتا قائم ( به منظور امکان تثبت و تراکم بهتر و گیرداریمناسب بتن یا ملات تعمیراتی ) ، در صورت نمایان گردیدن میلگردها باید تخریب تا 2سانتیمتر پشت میلگرد ها به منظور ایجاد گیرداری لازم و نیز امکان تراکم کافی بتنپشت میلگردها ، اتصال کارآمد و ایجاد لایه محافظت قلیایی دور میلگردها صورت پذیرد.

·      زنگ زدایی از میلگردها با وایربرس یا سندبلاست بسته به ابعاد کار ( در ابعادکوچک کمتر از یک مترمربع به روش وایربرس و در ابعاد بیش از یک مترمربع به روشسندبلاست )

·      شستشوی سطح به طور کامل تا حذف کلیه بتن های ضعیف ، لای ، گل و غبار ، روغن وهر گونه موادی که باعث ضعف در پیوند اتصال بتن قدیم به جدید گردد.

·      اجرای میلگرد تقویتی در صورت نیاز ( در صورتی که قطر میلگرد بیشتر بیست درصددچار کاهش شده باشد می بایست نسبت به نصب میلگرد تقویتی به قطر 14 به صورت اورلبدرکنار میلگردهای موجود اقدام نمود).

·      اجرای پوشش محافظتی میلگردها با استفاده از پوشش محافظتی میلگرد پایه سیمانی Betogard C-70به میزان 1 کیلوگرم در مترمربع با استفاده از برس ( لازم به ذکر است براساساستاندارد EN 1504 در خصوص تعمیرات سازه بتنی ، انواع مختلفی از پوشش های محافظتیبرای میلگردها شرح داده شده است که یکی از آنها پوشش های اپوکسی می باشد که دراستاندارد به وضوح گفته شده سوابق خوبی در این زمینه به علت امکان ناموفق بودن بهعلت مشکلات اجرایی و نیز مشکل عدم پیوستگی بتن با میلگرد کم طرفدار ذکر شده است.در طرف مقابل پوشش های پایه سیمانی به علت سهولت و سرعت اجرا ، هزینه پایین ، عدمایجاد ناپیوستگی بتن با فولاد ، ایجاد لایه محافظ قلیایی و .. گزینه مناسب تر بهحساب می آید ).

·      اجرای چسب اتصال بتن قدیم به جدید Dezobond P-2200 بر پایه لاتکس به میزان 250 گرم در مترمربع لازم به ذکر استاستفاده از لایه های پیوند دهنده به منظور استحکام و چسبندگی مناسب ملات ثانویه وبتن موجود امری ضروری می باشد تا شاهد جداشدگی دو بتن نباشیم. این امر باید بین 15تا 40 دقیقه قبل از اجرای بتن ریزی صورت پذیرد. این چسب بسته به ابعاد سطخ و شرایطدسترسی می تواند به وسیله پیسوله ، برس و یا شره ای اجرا گردد.

·      اجرای ملات تعمیراتی سازه ای Dezosive1020 حاوی الیاف ،افزودنی های معدنی و شیمیایی و چسب بتن ، در تخریب های با عمق کمتر از 5 سانتیمتربرابر مشخصات فنی محصول ، به صورت دستی و با فشار و تراکم لازم بتن مورد نظر بایدحداقل به مقدار 7 روز مورد کیورینگ و عمل آوری قرار گیرد. سیمان مصرفی تیپ دو ،فرآیند عمل آوری بهتر است با استفاده از گونی مرطوب یا مواد عمل آوری Dezocure D-550( به میزان 250 گرم در مترمربع ) صورت پذیرد. بسته به ضخامت تعمیرريال می بایستملات Dezosive 1020 در لایه های 2 تا 3 سانتیمتر اجرا گردد. سطح کار می بایست به خوبیبا ماله فلزی یا پلاستیکی پرداخت و مسطح گردد.

·      اجرای بتن تعمیراتی در تخریب های با عمق بیش از 5 سانتیمتر برابر طرح اختلاطذیل به طور کامل ( پس از قالب بندی ) ، به صورت دستی و با فشار و تراکم لازم بتن مورد نظر بایدحداقل به مقدار 7 روز مورد کیورینگ و عمل آوری قرار گیرد. سیمان مصرفی تیپ دو ،فرآیند عمل آوری بهتر است با استفاده از گونی مرطوب یا مواد عمل آوری Dezocure D-550( به میزان 250 گرم در مترمربع ) صورت پذیرد.

 

طرح اختلاط تقیریبیبتن تعمیراتی :

ردیف

شرح مصالح

واحد

مقدار در مترمکعب

1

ماسه 0.6

کیلوگرم

1030

2

شن سه هشتم ( نخودی )

کیلوگرم

790

3

سیمان تیپ دو

کیلوگرم

400

4

ژل میکروسیلیس Dezomix 4500

کیلوگرم

32

5

الیاف پلی پروپیلن

کیلوگرم

2

6

آب

کیلوگرم

130

وزن تجمعی مخلوط به کیلوگرم

2394

 

·      نکته 1 : روانی بتن در کارگاه باید به حدی باشد که در سطوح شیبدار دچار مشکلنگردد.

·      نکته 2 : ارزش ماسه ای بالای 90 درصد باشد.

·      نکته 3 : مقدار آب گفته شده برای آب آزاد می باشد.

·      نکته 3 : مصالح مصرفی باید عاری از خاک و غبار باشد.

·      نکته 4 : بتن اجرا شده باید حداقل به مدت هفت روز مرطوب نگه داشته شود.

·      نکته 5 : بتن باید به نحو مناسب و با فشار اجرا شده تا به خوبی متراکم و از پرشدن پشت میلگرد ها و کج ها اطمینان حاصل گردد.

·      نکته 6 : با توجه به وجود میکروسیلیس در بتن باید کیورینگ بلافاصله پس از اجراشروع شده تا شاهد بروز ترک های سطحی نباشیم.

 

خواهشمنداست در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات تکمیلی، دریافت مشخصات فنی و روش تعمیرات واجرا و یا دریافت سوابق اجرایی از تماس با این شرکت دریغ نفرمایید. ( تلفن تماس :44618462-44618379-021 دفتر جنوب کشور :34443202-061 )            

or
or
A password will be send on your post
Registration