مشاوره و فروش انواع گروت های اپوکسی و سیمانی ( اجرای تزریق گروت و گروت ریزی تجهیزات صنعتی و استراکچر های فلزی )

مشاوره و فروش انواع گروت های اپوکسی و سیمانی ( اجرای تزریق گروت و گروت ریزی تجهیزات صنعتی و استراکچر های فلزی )

کد مطلب : 45

گروت

گروت بتن از آب‌، سیمان‌، ماسه و افزودنی‌های متداولدیگر تشکیل شده است. از گروت‌ها جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک‌های بزرگ‌، جلوگیریاز لایه لایه شدن یا خرد شدن بتن استفاده می‌شود. از این لحاظ کاربرد گروت مشابه ملاتاست. مهم‌ترین مزایای گروت‌ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می‌شود را کاملپر می‌کند. چون گروت منبسط شونده خاصیت غیر انقباضی دارد.‌ گروت‌ها به گونه‌ای طراحیشده‌اند که توان جذب نیروهای وارد و انتقال آن‌ها را به بخش زیر کار داشته باشد.

 

ملات‌ها و گروت‌ها باعث مقاومت‌های مطلوب و مطمئنو همچنین اتصال پایدار بین ملات یا گروت و سازه‌ها می‌شود. بطور کلی دو روش ملات ریزییا گروت‌ریزی در داخل حفرات در محل اتصال آنکرو وجود دارد.

 

گروت بتن

گروت‌ریزی با گروت یا ملات خشک‌

اگر در گروت‌ریزی از گروت یا ملات سیال استفاده شود،به علت روان بودن ملات، جایگذاری به طور خودبه‌خود انجام می‌شود. در روش گروت‌ریزیبا ملات خشک از نیروی تراکمی برای جای‌گذاری استفاده می‌شود. مصرف گروت یا ملات‌هاینوع خشک، در کارهای ساختمانی کاملاً رضایت بخش است اما روش جایگذاری، همیشه مناسب نیست.از این رو، در عمل تمایل بیشتری به استفاده از گروت سیال وجود دارد.

 

گروت ریزی با گروت یا ملات خشک در روش اول گروت ریزیبا گروت یا ملات خشک با استفاده از نیروی تراکمی جایگذاری می‌شود. در زمان استفادهاز گروت یا ملات سیال به علت روانی بودن این ماده در هنگام گروت ریزی خود به خود جایگذاریمی‌شود. مصرف گروت یا ملات‌های نوع خشک کاملاً رضایت بخشی است و در عمل در کارهای ساختمانیاستفاده می‌شود ولی این روش جایگذاری همیشه مناسبی نیست، به همین خاطر است که در عملتمایل با استفاده از روش گروت سیال افزایش روز افزونی دارد.‌

 

گروت ریزی با گروت سیال‌

از گروت سیال در محل‌هایی که حفره‌ها تقریباً مسدودو غیر قابل دسترسی‌اند استفاده می‌شود. ولی بیرون از آن، گروت کاری به راحتی امکانپذیراست.

 

عملکردهای گروت

گروت باید قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولیجاری شود.

گروت نباید دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم شود وته نشین نشود.

گروت نباید دچار جمع شدگی قابل ملاحظه‌ای شود. گروتباید توان نگهداری آب ملات بتنی و سیمان را داشته باشد.

گروت باید در حداقل زمان به مقاومت مطلوبی دست یابد.

اگر مخلوط گروت در کارگاه ساختمانی ساخته شود و ازمصالح سنگی موجود استفاده شود، دانه بندی مناسب در گروت بدست نخواهد آمد و ضمانت لازمنیز امکان پذیر نخواهد بود.

برای بدست آوردن گروت درصد بهینه مواد چسباننده وافزودنی و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر تکنیکی تقریباً غیر ممکن خواهد بود و ازنظر اقتصادی نیز کاملاً غیر اقتصادی است. به همین دلیل است که از گروت مخلوط آمادهایده آلی برای گروت ریزی و گروت کاری استفاده می شود.

مهمترین عامل در انتخاب گروت

برای یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته‌هایمورد نیاز سرویس، گروت ریزی‌ یا گروت کاری دارد. هر یک از این نوع گروت‌ها دارای خصوصیاتو عملکرد مشخص و منحصر بفردی هستند که پاسخگوی نیاز خواهند بود.

 

انواع گروت

گروت منبسط شونده بر پایه سیمان.

گروت سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری.

گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی.

گروت آماده منبسط شونده.

گروت سیمانی

گروت سیمانی حاوی سنگدانه‌های سيليسی با ضريب اصطكاكیبالا است. و بزرگترين سنگدانه را دارد. برای اتصال بيس پليت و فونداسيون‌ها همراه بابارگذاری ديناميكی كه ضريب اصطكاک بين صفحه ستون و فونداسيون است گروت سیمانی فابیربا توجه به کاربرد می‌تواند بعنوان یک گروت سیمانی منبسط شونده با افزایش حجم کنترلشده مورد استفاده قرار گیرد. این گروت سیمانی يک گروت مخلوط شده و آماده به مصرف استكه به هيچ افزودنی جز آب برای آماده شدن جهت استفاده احتیاجی به مواد دیگر ندارد. گروتسیمانی برای مواردی نياز است كه گروت با افزایش حجم کنترل شده و فاصله دو المان سازه‌اینسبتاً نزديک به هم باشد را پر نموده و خللی باقی نگذارد. در این مورد بيشترين مصرفرا دارد. گروت سیمانی در فونداسيون‌های صنعتی نیز کاربرد دارد.

 

گروت سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری

جزء مایع پلیمری مخلوط سیمان با مقاومت بالا و دانهبندی ویژه با ماسه سیلیسی شکری، با بهترین خواص روان کنندگی است. در هنگام گروت ریزیمایع پلیمری تنها کافیست دو جزء با هم مخلوط شود.

 

گروت دارای مقاومت کششی و خمشی بالااست.‌ دارای خاصیتآب بند کنندگی مطلوب، دارای خاصیت مقاومت سایشی بالا، دارای پیوند قوی با زیرسازی معدنیو گروت دارای مقاومت بالا در برابر اثر آب شور دریا است.

 

گروت اپوکسی

گروت اپوکسی شکل پذیر و بدون حلال و شامل ۳ جزء است.گروت اپوکسی دارای رزین اپوکسی، سخت کننده، عمل آورنده آمین و دانه بندی ویژه سیلیسیاست. در هنگام مصرف گروت اپوکسی کافیست سه جزء آن با هم مخلوط شوند.

 

گروت اپوکسی باعث سخت شدن سریع سازه می‌شود که بستگیبه دمای اطراف دارد‌. گروت اپوکسی دارای قابلیت بالای چسبندگی به زیر کارهای معدنیو فولادی دارد،‌ مقاومت در برابر ارتعاشات شدید، سخت شدن بدون جمع شدگی است، دارایمقاومت بالا در برابر حملات مواد شیمیایی است و دارای مقاومت مکانیکی بسیار بالاییاست.

 

گروت ریزی

گروت ریزی با گروت سیمانی مناسب است که دارای خاصیتغیر انقباضی و مقاومت بسیار بالا است گروت ریزی را می‌توان جهت پر کردن فضای خالی بینصفحات نشیمن و دستگاه‌های صنعتی و سازه‌های سنگین که نیاز به تحمل لرزه و فشار بسیارزیاد است استفاده می‌کنند‌.

 

گروت به‌ عنوان مصالح ساختمانی

روش عمومی مصرف و اجرای گروت

‌سطوحی مورد نظر جهت گروت ريزی، بايد از هرگونه آلودگیروغنی‌، گرد و خاک و پاک باشد.

‌به مدت ۲ تا ۳ ساعت قبل از گروت ريزی بايد سطوح راکاملاً غرقاب نموده و در زمان گروت‌ريزی بايد آب اضافی را از روی سطح خشک کرد.

‌صفحات ستونی که قرار است زير آن‌ها گروت وارد شودبايد از آلودگی کاملاً پاک‌ شده و روی آن‌ها سوراخ‌هایی برای خروج هوا تعبيه شود.

‌فضايی که قرار است از گروت پر شود بايد به نحوی قالب‌بندیشود که هیچ‌ گونه نشت رطوبت از آن اتفاق نيفتد.

‌‌توصیه میشود که گروت ريزی حداکثر به مدت ۱۵ دقيقهپس از اختلاط انجام گيرد.

‌ضخامت گروت نباید کمتر از ۲۵ میلی متر در نظر گرفتهشود و حداکثر ضخامت گروت مطابق توصیه‌های سازنده محصول تعیین میشود.

‌گروت ريزی بايد پيوسته و یکجا اجرا شود به همين دليلبايد قبل از اجرای گروت‌ريزی برنامه‌ریزی برای اجرای کار صورت پذیرد.

‌برای گروت‌ريزی حجيم توصيه می‌شود از پمپ‌های مناسب‌استفاده شود.

‌گروت‌ريزی از يک سمت انجام پذيرد و می‌باید از سمتیاينکار انجام شود که گروت کوتاهترين مسافت را طی نمايد.

‌پس از اتمام گروت ريزی، عمل‌آوری مناسب با استفادهاز گونی خيس‌ يا آب‌پاشی صورت پذيرد.

حداکثر و حداقل ضخامت گروت بین شالوده و صفحه ستون

به‌طور خلاصه ضخامت گروت‌ریزی بین صفحه‌ستون و شالودهبه شرح زیر است.

 

‌در روش تراز نمودن صفحه‌ ستون پیش از اسکلت‌بندیو همزمان با اجرای گروت، ضخامت معمول گروت‌ریزی حدود ۲ تا ۴ سانتیمتر است.

‌در روش کار گذاشتن و تراز نمودن صفحه‌ستون با استفادهاز مهره در زیر آن، ضخامت معمول برای گروت‌ریزی حدود ۴ تا ۱۰ سانتیمتر است که به ابعادصفحه‌ستون، قطر بولت‌ها و مهره‌ها بستگی دارد.

کاربرد گروت

گروت کاربردی در زیر صفحه ستون‌ها، آنکربلت‌ها، نصبریل ماشین آلات، برینگ پل‌ها، بلت‌ها، ریل‌ها، حایل‌ها دارند. مهم‌ترین مزایای گروت‌هااین است که مکانی که در آن گروت ریخته می‌شود را کامل پر می‌کند. چون گروت منبسط شوندهخاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل زیر صفحه ستون‌ها، آنکربلت‌ها،نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل‌ها، بلت‌ها، ریل‌ها، حایل‌ها و استفاده می‌شود.

 

‌قالب گذاری

طراحی قالب‌ها باید به گو‌نه‌ای باشد که در حین گروتو ملات ریزی هیچگونه تغییر و جابجایی در آنها بوجود نیاید. قالب‌ها راباید بالاتر ازسطح گروت کاری در نظر گرفت. این مقدار اضافی را باید برای اطراف نیز در نظر گرفت. درگروت و ملات ریزی بایستی اطمینان حاصل نمود که هوای محبوس درون ملات از آن خارج شود.

 

پس باید روزنه‌های باز را در سمت مخالف محل گروت ‌یاملات ریزی ‌یا در گوشه‌ها و زاویه‌ها تعبیه نمود. این روزنه‌ها محلی برای بررسی گروتو ملات ریزی در حین کار خواهند بود.

 

‌هر نوع وسیله فاصله دهنده در محل اتصال قالب‌ها،زیرکار با محل‌های نصب و سوار کردن باید برای جلوگیری از نشت شیره ملات مسدود شوند.برای اینکه این قالب‌ها به راحتی باز شوند می‌توان از مواد رها کننده قالب همچون روغنقالب با کیفیت بالا استفاده به عمل آورد و از مواد پارافینی نیز برای ملات‌های اپوکسیاستفاده کرد.

 

کارگذاری مخلوط (ملات ریزی)

هنگام گروت ریزی در زیر صفحه ستون‌ها و باید محل ریختن کاملاً از ملات پر شود. ملات سیمانیباید بطور پیوسته ریخته شود. چنانچه از فشار ملات ریزی کاسته شود، به حالت شل (Sluggish) در آمده و نهایتاً روانی آن از بین رفته و روان کردن مجدد آن مشکلخواهد بود.

 

در این رابطه ملات رزین‌های مصنوعی دارای مصرف راحتریهستند. این ملات‌ها در هنگام ریخته شدن به شکل آهسته و مطمین در جریان خواهند بود تااینکه به بخش مقابل قالب برسند. حتی در صورتی که عمل ریختن ملات به دلیلی متوقف شودبه محض اینکه ملات جدید ریخنه شدف ملات قبلی شروع به حرکت می‌کند.برای اینکه مابینسطح ملات ریخته شده و زیر صفحه ستون فاصله‌ای بوجود نیاید سطح ملات ریخته شده از سطحزیرین صفحه ستون پایین‌تر بیاید.

 

برای اینکه جریان روان ملات در زیر صفحه ستون به سادگیامکان پذیر باشد باید اعمال زیر را به انجام رسانید.

کوبیدن ملات با استفاده از میله اسلامپ‌ یا یک قطعهچوب از محل ریختن ملات (روزنه)

کشیدن حلقه‌هایی از سیم یا زنجیر از طرف مقابل روزنه

کوبیدن آرام بر روی پهلوهای قالب بوسیله چکش

انکربلت‌ها

برای گروت کاری انکربلت‌ها و پن‌ها، مخلوط ملات بایدبه حد کافی قوام و روانی داشته باشد تا سطح اتصال بلت‌ها و جداره حفره‌ها را بخوبیآغشته از مواد چسبنده نماید. حفرات تعبیه شده باید به اندازه‌ای باشند تا فاصله کافیبرای جریان یافتن ملات در اطراف بلت را مهیا نمایند. حداقل فاصله بین شفقت بلت با جدارهحفره باید تقریباً سه برابر بزرگترین اندازه دانه بندی موجود در مخلوط ملات باشد.


or
or
A password will be send on your post
Registration