روش اجرای و مصرف محصولات شرکت پنترون ( Penetron  )

روش اجرای و مصرف محصولات شرکت پنترون ( Penetron )

کد مطلب : 527

آماده کردنترکیبات

1. پنترون

مخلوط خشک را با آب در این مقادیر مخلوط کنید: 400 گرم آب دریک کیلوگرم مواد پنترون یا 1 قسمت آب با 2 قسمت مواد پنترون از لحاظ حجم. آب را درپودر خشک بریزید (نه بر عکس). برای 1-2 دقيقه با دست يا با يک مته کم سرعت همبزنید. یک محلول خامه ای شکل به دست می آید. این مقدار محلول را می توانید در ظرف30 دقیقه استفاده کنید. برای حفظ غلظت، در زمان استفاده محلول را به طور منظم همبزنید. نباید مجددا آبی به محلول اضافه شود.

2. پنکریت

مخلوط خشک را با آب در این مقادیر مخلوط کنید: 200 گرم آب دریک کیلوگرم مواد پنکریت یا 1 قسمت آب با 4 قسمت مواد پنکریت از لحاظ حجم. آب را درپودر خشک بریزید (نه بر عکس). برای 1-2 دقيقه با دست يا با کمک میکسر بتن همبزنید. یک محلول غلیظ خمیری شکل پذیر به دست می آید. این مقدار محلول را می توانیددر ظرف 30 دقیقه استفاده کنید. در زمان استفاده محلول را به طور منظم هم بزنید.نباید مجددا آبی به محلول اضافه شود.

3. پنبار

این ماده آماده استفاده است.

4. پنپلاگ (واترپلاگ)

مخلوط خشک را با آب در این مقادیر مخلوط کنید: 150 گرم آب دریک کیلوگرم مواد پنپلاگ (واترپلاگ) یا 1 قسمت آب با 6 قسمت مواد پنپلاگ (5 قسمتمواد واترپلاگ) از لحاظ حجم.  دمای مناسبآب 20 درجه سانتی گراد است. با توجه به میزان نشتی این مقادیر متغیر است. اگر نشتیشدید است میزان آب اضافه شده به مخلوط به این شرح تغییر می کند: 1 قسمت آب با هفتقسمت پنلاگ (6 قسمت واترلاگ) از لحاظ حجم. محلول آماده شده به شکل خاک خشک است.برای 1 دقیقه استفاده (پنپلاگ) و 2 دقیقه استفاده (واترپلاگ) این مقدار مخلوط را آمادهکنید چرا که خیلی سریع خودش را می گیرد.

پنترون آدمیکس:

این ماده به شکل یک محلول آبی بهمخلوط بتن اضافه می شود. مقدار محاسبه شده مکمل را با آب مخلوط کنید تا یک محلول بسیاررقیق ایجاد شود (1 بخش آب با 1.5 بخش مخلوط خشک از لحاظ وزن). آب را در پودر خشکبریزید (نه بر عکس). ظرف 2-1 دقیقه با مته کم سرعت هم بزنید. برای هر 5 دقیقه اینمقدار محلول را آماده کنید.


 

روش اجرای عملیات عایقبندی با استفاده از مواد سیستم "پنترون"

قبل از استفاده از این مواد باید سطح بتنی آماده شود.

سطح بتن را از گردوغبار، کثیفی، مواد نفتی، شیرسیمان،رسوبات، بتن پاشیده، لایه های گچ، کاشی، رنگ و هر ماده ای که مانع نفوذ مواد فعالشیمیایی سیستم پنترون شود، پاک می کنند. پاک سازی سطوح بتنی را با استفاده ازتجهیزات پاشش آب با فشار قوی یا سایر روش های قابل پذیرش (مثلا با استفاده از برسدندانه فلزی) انجام می دهند. سطوح صاف و صیقلی را باید با محلول رقیق اسیدی آغشتهکرد و پس از ساعتی با آب شست. آب باقی مانده روی سطح افقی پس از کار با تجهیزاتپاشش آب فشار قوی را باید با جاروبرقی مخصوص جمع کرد.

در طول کل ترک ها، درزها، اتصالات، ستون ها و در اطراف ورودیهای ارتباطی، کانال های Пشکل را با مقطع حداقل 25*25 میلیمتر ایجاد کنید. کانال هارا با برس دندانه فلزی تمیز کنید. اگر لایه سست بتنی وجود داشت آن را از بینببرید.

حفره های نشت آب را با کمک پیکور به عرض حداقل 25 میلی مترو حداقل عمق 50 میلی متر برسانید به طوری که پهنی به سمت عمق باشد (در صورت امکانبه شکل دم پرستو). داخل حفره را بتون سست مانده خالی کنید.

توجه!: قبل از کشیدنمحصولات سیستم پنترون لازم است با دقت بتون را تا پر آب شدن کامل ساختار بتنی ازآب، مرطوب کرد.

 

1. عایق بندیعناصر بتنی سازه

سطوح عمودی و افقی (من جمله سقفی)بتنی را با هدف از بین بردن و جلوگیری از فیلتراسیون مویرگی آب، باید با محلولماده "پنترون" پوشاند.

پس از آماده سازی سطح، باید محلولپنترون را به صورت دو لایه با قلم موی ساخته شده از الیاف مصنوعی یا با کمکپیستوله دارای نازل پاشش، قرار داد. لایه اول ماده پنترون روی بطن مرطوب پهن میشود. لایه دوم روی لایه اول تازه ای که اکنون دیگر خودش را گرفته است قرار میگیرد. قبل از پهن کردن لایه دوم، سطح را مرطوب کنید.

پهن کردن محلول ماده پنترون باید بهصورت مساوی روی تمام سطح بدون استثنا انجام شود.

میزان مصرف ماده پنترون به عنوان یکمخلوط خشک برای پهن شدن به میزان دو لایه، برابر با 0.8 تا 1.1کیلوگرم بر متر مربعمی باشد. افزایش مصرف پنترون از 0.8 تا 1.1 کیلوگرم بر متر مربع، بر روی سطوحناهموار که دارای حفره ها و فرورفتگی های قابل توجه هستند، ممکن است. تمامی درزها،شکاف ها، محل های اتصالات و ورودی های ارتباطی با ماده "پنکریت" عایق میشوند. اگر نشتی ها پرفشار بود از "پنپلاگ" و "واترپلاگ"استفاده می شود.

2. عایقبندی شکاف ها، درزها، محل های اتصال و ورودی های ارتباطی

عملیات عایق بندی برای جلوگیری ازفیلتراسیون آب از طریق درزها، شکاف ها، ترک ها، محل های اتصال و ورودی های ارتباطیبا کمک مواد "پنکریت" و "پنبار" صورت می گیرد. عایق سازی ترکها تنها با استفاده از ماده "پنکریت" ممکن است که می تواند هم در مرحلهساخت و ساز جدید و هم در پروسه کارهای تعمیرات ساختمان در حال بهره برداری صورتگیرد. استفاده از عایق آبی "پنبار" تنها در سازه های در حال ساختیکپارجه در مرحله بتن ریزی مقدور است.

2. 1 پنکریت

کانال آماده شده را مرطوب کرده و بامحلول ماده "پنترون" پر می نمائیم. میزان مصرف ماده "پنترون"به عنوان یک مخلوط خشک برابر با 0.1 کیلوگرم بر مترطولی با اندازه کانال 25*25میلی متر می باشد. کانال آماده شده را با کمک کاردک یا پمپ اسکرو محلول، با محلولماده "پنکریت" کاملا متراکم پر می کنیم. ضخامت این لایه در هر بار پرکردن نباید از 30 میلی متر تجاوز کند. برای پر کردن کانال های عمیق تر ماده "پنکریت"چندین بار کشیده می شود. با هدف کاهش مصرف "پنکریت" برای عایق کانال هایبا مقطع بالاتر از 30*30 میلی متر می تواند به این محلول، خورده سنگ کوچک (اندازههای 10-5 میلی متر به میزان 50 درصد نسبت به حجم، اضافه کرد. کانال پر شده با مادهپنکریت و بخش های مرتبط را، مرطوب نموده و با محلول ماده پنترون به صورت دو لایه، پرمی نمائیم.

مصرف ماده پنکریت در حالت خشک برای یککانال 25*25 عبارت از 1.5 کیلوگرم بر متر طولیست. باید در نظر داشت که مصرفپنکریت، با افزایش مقطع کانال، به تناسب افزایش می یابد.

2.2. پنبار

قبل از شروع عملیات استفاده از عایقآب "پنبار" کاغذ ضد چسب را از روی نوار بکنید. پنبار را روی سطح بتنی بهطور کامل قرار دهید و آن را از تکان های احتمالی با کمک گیره تثبیت کننده و رولپلاک های 50-40 میلی متری و با عمق 300-250 میلی متر، ثابت کنید. نوارها را بهصورت لب به لب به هم متصل کنید. ضمنا انتهای نوارها با زاویه 45 درجه، برای تشکیلیک لایه پیوسته، بریده می شود. تمامی خرطومی هایی که قرار است محل عبور کابل هایارتباطی باشند که از درون سازه می گذرند و کاملا با عایق پنبار دور پیچ می شوندطوری که لایه چسبنده رو به سطح خرطومی باشد. ضمنا سطح خرطومی باید خشک و تمیزباشد.

اجرای عایق آب "پنبار"دقیقا باید قبل از قالب بندی صورت پذیرد. فاصله نوار پنبار تا مرزهای سازه نبایداز 50 میلی متر کم تر باشد.

استفاده از پنبار بر روی سطح مرطوببتنی بلامانع است. تنها باید آب ایستاده روی سطح بتن را قبلا از شروع عملیات، جمعکرد.

3. عایق بندی حفرههای فنی پس از برداشتن قالب بندی

هنگام اجرای عایق آب در محل های شکافهای فنی که از زیرسازی استحکامی قالب های به هم متصل به وجود آمده اند از محلولمواد "پنکریت" و "پنترون" استفاده می شود.

در آوردن غلاف پلاستیکی با کمک دریلیا سایر روش های قابل قبول انجام می شود و پس از آن شکاف با هوای فشرده یا فرچه ازگزد و غبار تمیز می شود. شکاف با برش های نوار پلی اتیلن فوم (برای شکاف های باقطر 20 میلی متر به نوار با قطر 30 میلی متر نیاز است) یا با فوم پوششی به این نحوکه از بیرون و درون مرزهای شکاف حفره های 25-20 میلی متری باقی بماند، پر می شود.پس از این حفره های بدست آمده خیس می شوند.

آماده سازی محلول ماده پنکریت به صورتهم بندی بتونه ایست. حفره ها با محلول پنکریت با کمک کاردک یا با دست و دست کش هایپلاستیکی فشرده سازی و پر می شود. مصرف ماده پنکریت برای حفره ای با قطر 20 میلیمتر و عمق 25-20 میلی متر برابر 0.03 کیلوگرم از ماده خشک است.

محلول ماده پنکریت را آماده کنید، محلپر کردن و اطراف آن را به شعاع 20 میلی متر خیس کرده و سپس با قلم مو، محلولپنترون را بر روی آن بمالید. میزان مصرف ماده پنترون 0.8 کیلوگرم بر متر مربع است.

4. از بین بردننشتی های پرفشار

نشتی های پرفشار فوران کننده را بایدبا استفاده از مواد "پنپلاگ" یا "واترپلاگ" از بین برد. محلولاین مواد از سفت شدگی سریعی نسبت به سایر مواد برخوردارست، به همین دلیل بایدعملیات با این مواد را خیلی سریع انجام داد. پس از آماده سازی حفره های نشتی،محلول آماده شده پنپلاگ یا واترپلاگ باید با حداکثر قدرت ممکن داخل حفره شود.باتوجه به دمای سطح بتن و قدرت فیلتراسیون آب، این فشار باید بین 40 تا 60 ثانیهبرای پنپلاگ، و 2 تا 3 دقیقه برای واترپلاگ ادامه یابد. هر چه دمای آب و سطح پایینتر باشد، سفت شدگی محلول نیز آهسته تر خواهد بود. برای از بین بردن نشتی هایپرجریان از ترک های مرتفع عمودی (درزها، شکاف ها، اتصالات)، باید کار را از مرتفعترین نقطه آن آغاز کرد. تنها نصف حفره نشتی با محلول پرمی شود و در صورت پر کردنبیش تر، اضافه محلول فورا بیرون می ریزد. هنگام استفاده از واترپلاگ باید حفره ایکه نشتیش متوقف شده را با پنترون آغشته کرد. حین استفاده از پنپلاگ به این آغشتگینیازی نیست.

صرف نظر از ماده مورد استفاده، حجمباقی مانده حفره را باید با محلول پنکریت پر نمود. حفره پر شده با پنکریت و بخشهای مربوط به آن به دو لایه پنترون آغشته می گردند.

مصرف مواد پنپلاگ و واترپلاگ در حالتخشک 1.9 کیلوگرم بر دسی متر مکعب است.

5. ایجاد یک عایق آب افقی جدید بین فونداسیون بتنی و دیوار ساختهشده از مصالح متخلخل

هنگام یک ساختمان سازی جدید برایایجاد یک عایق آب جدید بین فونداسیون بتنی و دیوار ساخته شده از مصالح متخلخل(آجر، چوب، بتون سلولی و غیره)، باید سطح افقی بتنی فونداسیون با هدف ایجاد یکمانع عایق آب جلوگیری کننده از رطوبت مویرگی، با محلول ماده پنترون آغشته می شود.

 

6. احیا یک عایق آب افقی بینفونداسیون بتنی و دیوار ساخته شده از مصالح متخلخل

برای احیای عایق آب افقی (حذف نم دهی مویرگی) بین فونداسیونبتنی و دیوار از مواد پنترون و پنکریت استفاده خواهد شد.

در فونداسیون بتنی (از طرف داخل یا بیرون)، سوراخ هایی رابا قطر 25-20 به صورت شطرنجی با زاویه 45-30 درجه نسبت به افق ایجاد می کنیم.فاصله بین سوراخ ها نسبت به افق 300-200 میلی متر و در راستای عمود 200-150 میلیمتر خواهد بود. عمق حفر باید حداقل دو سوم ضخامت فونداسیون باشد.

سوراخ های حفر شده را در صورت نیاز با آب می شوریم تا بتنسیرآب شود. با استفاده از قیف این شکاف ها را با محلول ماده پنترون پرخواهیم کرد.با دقت محلول را در سوراخ می کوبیم. فضای باقی مانده را با محلول ماده"پنکریت" پر می کنیم.

در صورت سستی (خالی بودن) ساختار بتن لازم است در ابتدافونداسیون را با تزریق محلول سیمانی غیرقابل رسوب محکم کنیم.

7. عایق بندیساختارهای بتنی در مرحله بتن ریزی

برای عایق بندی ساختارهای (محصولات) بتنی و بتن آرمه درمرحله بتن ریزی (تولید) از مکمل عایق ساز "پنترون آدمیکس" استفاده میشود. استفاده از ماده پنترون آدمیکس باعث می شود یک بتن متراکم با درجه بالای عدمنفوذ آب، مقاومت در برابر سرما و استحکام به دست آید.

دز ماده خشک "پنترون آدمیکس"، 1 درصد مخلوط خشکنسبت به وزن سیمان در ملات بتنی می باشد. اگر میزان سیمان در بتن نامعلوم است،میزان مصرف پنترون ادمیکس در 1 متر مکعب بتون برابر با 4 کیلوگرم خواهد بود.

7. 1.استفاده در محوطه ساختمان سازی

محلول آماده شده ماده پنترون آدمیکسرا در میکسر و یا بتن بر ریخته و حداقل ده دقیقه هم زدن آن ادامه می یابد.  در ادامه، پاشش مخلوط بتن با توجه به اصولعملیات بتن ریزی انجام خواهد شد.

برای در امان ماندن از افزایش احتمالیتحرک بتن، باید تهیه بتن را با تحرک کاهش یافته انجام داد (یک مرحله پایین تر ازحد معمول).

7. 2. استفاده درشرایط بتن کارخانه

روش های اضافه کردن مکمل پنترونآدمیکس وابسته به تجهیز خط تولید مستقر در کارگاه بتن ریزی دارد. رایج ترین حالتاضافه کردن مکمل در پروسه آماده سازی بتن، انتقال آن از طریق بونکر (بالابر) مجزابا کمیت سنج می باشد. در صورت عدم وجود بونکر (بالابر) مجزا، مکمل با روش قابلپذیرش دیگری برای این خط تولید اضافه خواهد شد. اما باید شروط ذیل حتما رعایت شود:

-         اضافه کردن مکمل پنترون آدمیکس در حالت خشک فقط به ملاتبتنی تا قبل از مخلوط شدن با آب ممکن است.

-         اضافه کردن مکمل پنترون آدمیکس در حالت مایع (مخلوط شدهبا آّب) به بتن تنها پس از اضافه کردن آب به ملات بتنی ممکن است.

همچنین اضافه کردن میزان محاسبه شده ماده پنترون آدمیکسبه آب مخلوط شونده، در شرایطی که تمام حجم آب مخلوط شونده ظرف 5 دقیقه از اضافهشدن پنترون آدمیکس به آن مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است.

این مکمل به خوبی با سایر مکمل های هنگام آماده سازی بتنبدون محدودیت ترکیب می شود و بر خواص فیزیکی مکانیکی بتن به جز افزایش عدم نفوذآب، مقاومت در برابرسرما و استحکام، تاثیری نمی گذارد.

8. عایقبندی ساختارهای سنگی و آجری

هنگام اجرای عایق آب در عناصر ساختمانی ساخته شده از آجرو سنگ، سطح آن را باید روکش کرده و با محلول ماده پنترون آغشته نمود. هنگام روکشکاری باید حتما موارد ذیل رعایت شود:

-                   روکش کاری حتما فقط با ملات شن و سیمان درجه ام آی 150 ونه کم تر انجام شود. استفاده از محلول آهکی و روکش گچی مجاز نیست.

-                   روکش کاری حتما باید با شبکه سلولی (ابعاد سلول ها 50*50یا 100*100 میلی متر) که بر روی سطح محکم شده، صورت پذیرد.

-                   فاصله بین شبکه سلولی و بنای آجری باید حداقل 15 میلیمتر باشد.

-                   ضخامت لایه روکش کاری باید حداقل 40 میلی متر باشد.ساختار لایه روکش کاری شده باید متراکم و بدون میان لایه های هوا باشد.

توصیه می شود روکش کاری بدون وقفهانجام شود تا از ایجاد میزان بالای تر کای حین کار جلوگیری شود. سطوح روکش کاریشده قبل از آغشته شدن به ماده "پنترون" باید حداقل یک روز بمانند (مطابقبا الزامات مورد نیاز برای سطوح روکش کاری).

میزان مصرف ماده پنترون به عنوان یکمحصول خشک با احتساب کشیدن دو لایه 0.8 کیلوگرم بر متر مربع خواهد بود.

تمامی درزها، ترک ها، شکاف ها، محلاتصالات، ورودی های ارتباطی با استفاده از "پنکریت" عایق می شوند. درصورت وجود نشتی های پرفشار از ماده پنلاگ یا واترلاگ استفاده خواهد شد.

13. مراقبت از سطحعایق بندی شده

سطوح عایق بندی شده را باید ازتاثیرات مکانیکی و دمای منفی در طی 3 روز محافظت کرد. ضمنا باید مراقبت کرد کهسطوح عایق بندی شده با سیستم پنترون طی سه روز مرطوب بمانند و نباید ترک خوردگی وپوست پوست شدن روکش مشاهده شود.

برای مرطوب کردن سطوح عایق بندی شدهمعمولا از این روش ها استفاده می شود: آب پاشی، پوشش سطح بتن با نوار پلی اتیلن.

برای مراقبت از سطحی که از طرف فشارآب عایق شده، توصیه می شود زمان مرطوب سازی تا 14 روز افزایش یابد.

14. استفاده ازپوشش های دکوری

توصیه می شود استفاده از پوشش هایدکوری و رنگی بر روی سطح سازه ای که محصولات سیستم پنترون استفاده شده، 28 روز پساز عایق بندی با این محصولات انجام شود. این زمان می تواند با توجه به مقتضیات نوعخاص ماده پوششی به حداکثر رطوبت بتن افزایش یا کاهش یابد.

قبل از پوشش دکور بر روی سطوح عایقبندی شده با محصولات پنترون، لازم است برای بهبود چسبندگی آن را به صورت فیزیکی باکمک تجهیزات پاشش فشار قوی آب (برای موادی که بر روی بتن مرطوب قرار می گیرند) یابرس دندانه فلزی (برای موادی که بر روی سطوح خشک بتنی قرار می گیرند)، تمیز نمود.

15. اصول فنیامنیتی

هنگام انجام عملیات برای عایق سازیباید از اصول فنی امنیتی مشروح در اصول و استانداردهای ساختمان مورخ 12-04-2004"امنیت کار در ساختمان سازی" بخش 2 پیروی کرد.

هنگام تمیزکردن سطوح با کمک اسید بایداز عینک های حفاظتی، دستکش های پلاستیکی و لباس مخصوص از پارچه متراکم استفادهنمود.

عملیات مخلوط کردن و کشیدن محلول راباید با دستکش های پلاستیکی و عینک های حفاظتی انجام داد و از ریختن مواد بر رویپوست جلوگیری کرد. در صورت ریختن، سریع با آب شسته شود.

هنگام اجرای عملیات عایق سازی لازماست اقداماتی برای هشدار به کارکنانی که با عوامل خطرناک و مضر مرتبط با عملیات کهدر ادامه می آیند، کار می کنند، صورت گیرد:

مملو شدن محیط کار از گرد و غبار و گاز

افزایش یا کاهش دمای سطح تجهیزات، مواد و هوای محیط کار

قرارگیری محل کار در نزدیکی ناهمواری با ارتفاع 1.3 متر وبیش تر

لبه های تیز، پوست پوست شدگی ها و ناهمواری ها در سطوحتجهیزات و مواد

در صورت وجود عوامل خطرناک و مضر ذکر شده در بالا، باید ازایمنی عملیات عایق بندی بر اساس راه حل های حفاظتی برای ایمنی کار موجود در اسناد سازمانیو فنی اطمینان حاصل شود:

سازمان دهی محل های کاری با ذکر روش ها و وسایل تامینتهویه، اطفا حریق، حفاظت از سوختگی های گرمایی و شیمیایی، نورپردازی، انجام عملیاتدر ارتفاع

اقدامات خاص امنیتی هنگام انجام عملیات در مکان های بسته،دستگاه ها و مخازن.

محل های عملیات باید برای اجرای عملیات عایق بندی درارتفاع، مجهز به داربست با حفاظ و نردبان برای بالا رفتن از آن ها مطابق باالزامات اصول و استانداردهای ساختمان سازی مورخ 12-03-2002 "امنیت کار درساختمان سازی"، بخش 1 باشند.


 

فهرست تجهیزات، ابزارهاو وسایل حفاظتی شخصی

1. تجهیزات

دستگاه جت آب با فشار بالا (ولتاژ 220، توان 3100، فشار - 150- 20 بار)؛

دستگاه جت آب با فشار بالا (ولتاژ 380، توان 8400، فشار - 230- 20 بار)؛

چکش تخریب (ولتاژ 220، توان 1050، بسامد 2000-900 ضربه در دقیقه)؛

دریل چکشی (ولتاژ 220، توان 1000، بسامد 2000-900 ضربه در دقیقه)؛

دریل کم سرعت (ولتاژ 220، توان 1000، بسامد500-250 دور در دقیقه)؛

شیارزن (ولتاژ 220، توان 2200، بسامد 10000-6000 دور در دقیقه)؛

فرز (ولتاژ 220، توان 1200، بسامد 11000-1200 دور در دقیقه)؛

جاروبرقی صنعتی (ولتاژ 220، توان 1100)؛

پمپ زهکشی (ولتاژ 220، توان 2100)؛

پمپ زهکشی (ولتاژ 380، توان 8000-6000)؛

میکسر گرانشی (ولتاژ 220 (380)، توان 2200)؛

پمپ ملات پاش (ولتاژ 380، توان 1900، حداکثرفشار انتقال 2 مگاپاسکال)؛

کمپرسور (ولتاژ 380، توان 2200، بهره وری 250 لیتر بر دقیقه).

2. ابزار

قلم مو با الیاف مصنوعی؛

برس با دندانه فلزی (برای استفاده دستی و مکانیکی)؛

کاردک فلزی

لگن (سطل) 5 تا 7 لیتری از پلاستیک نرم

چکش

قلم بنایی

ماله

کمچه

خاک انداز

ترازو کششی

پارچ مدرج برای آب

تیغه برش بتن آرمه الماسه

قلم پیکور

3. وسایل شخصی حفاظتی:

دستکش های پلاستیکی مقاوم در برابر عوامل شیمیایی

دستکش های بنایی

رسپیراتور

عینک های حفاظتی

لباس مخصوص از پارچه متراکم

پوتین های پلاستیکیمجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ،سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ،مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ،اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویانمرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحثزیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایراندسترسی یابید :

روانکننده بتن ، افزودنیبتن ، گروت ، آببندی بتن ، ترمیمبتن ، ترمیمکننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، واتراستاپبتن ، انواعواتراستاپ بتن ،  آببندی استخر ، ضد یخبتن ، فوقروان کننده بتن ، مقاومسازی بتن ، مقاومسازی ساختمان ها ، ماستیکپلی یورتان ، کفپوش اپوکسی ، فوقروان کننده بتن ، افزودنیهای بتن چیست ، انواعافزودنی های بتن ، لیستقیمت افزودنی های بتن ، روشمصرف افزودنی های بتن ، بتنریزی در هوای سرد ، بتنریزی در هوای گرم ، ترمیمبتن ، انواعروش های ترمیم بتن ، ترمیمبتن ترک خورده ، بتنگوگردی ، ترمیمکننده بتن ، چسببتن چیست ، انواعچسب بتن ، چسباپوکسی بتن چیست ، چسبهای آب بندی بتن ، روانکننده بتن چیست ، انواعفوق روان کننده بتن ، قیمتانواع چسب بتن ، لیستقیمت چسب های بتن ، انواعروش کیورینگ بتن ، موادکیورینگ بتن ، لیستقیمت کیورینگ بتن ، آببندی بتن چیست ، انوعروش های آب بندی بتن ، آببندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیکپلی یورتان چیست ، لیستقیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیکهای سرد اجرا ، ماستیکهای گرم اجرا ، ترمیمبتن یخ زده ، راهنمایطرح اختلاط بتن ،طرحمخلوط بتن چیست ، طرحاختلاط بتن سبک ، کرگیریبتن چیست ، آزمایشالتراسونیک بتن ، آزمایشهای غیرمخرب بتن ،انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکنمیلگرد و آرماتور، کاشتآرماتور در بتن چیست ، آزمایشگالواپالس چیست ، چسبکاشت آرماتور هیلتی ، خمیرکاشت بولت چیست ، لیستقیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روشاجرای گروت ریزی ، واتراستاپبتن چیست ، انواعواتراستاپ بتن ، انتخابواتراستاپ بتن ، واتراستاپبنتونیتی ، واتراستاپهای هیدورفیلی چیست ، روشترمیم بتن های ترک خورده ، سوپرروان کننده بتن ، لیستقیمت واتراستاپ بتن ، رنگبتن ، بتنخودتراکم ، طرحاختلاط بتن خودتراکم ، بتنغلطکی چیست ، شرکتسیکا، روشاجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایشهای بتن خود تراکم، روشآب بندی مخازن بتنی ،لیستقیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کفپوش اپوکسی ، فاصلهنگهدار یا اسپیسر بتن ، ، کف پوشپلی یورتان ،میکروسیلیس ، فوقروان کننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، میکروسیلیسچیست، لیستقیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسربتن چیست ، روغن قالبچیست ، روشمقاوم سازی ساختمان ، مقاومسازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP، گروت چیست ، گروتاپوکسی چیست ، لیستقیمت انواع گروت اپوکسی، الیافپلی پروپیلن چیست ،پرداختسطح بتن چیست ، بتنحجیم چیست ، روشساخت بتن حجیم ، ترمیمترک های بتن ، مقاومسازی بتن ، خوردگیبتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیکبتن چیست بتنترمی ، بتنپلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتنگوگردی ، طرحاختلاط بتن گوگردی ، بتنپلیمری ، آزمایشهافسل بتن چیست ،روشانجام آزمایش پتانسیل خوردگی ،ابرروان کننده بتن چیست ، سوپرروان کننده بتن چیست ، میزانمصرف روان کننده بتن ، روشآب بندی استخر ، اسلامپبتن چیست ، میزانروانی مجاز بتن ، زمانبازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمانحمل مجاز بتن ، روشساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیاربتن چیست ، روشمصرف الیاف بتن PP ، بتنمگر چیست ، پوششفایبرگلاس چیست ، انواعبتن های خاص ، بتنخاص چیست ، موادآب بندی بتن ، آببندی سازه های بتنی ، حداکثرزمان حمل بتن ، قالبلغزنده بتن ، بتنآماده ، گروتساختمانی ، بتنپیش ساخته، عواملموثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخبتن ، انواعضد یخ بتن ، قالببندی بتن چیست ، روشقالب بندی بتن ، روشبتن ریزی خاص ، انواعمواد آب بندی سازه های بتنی ، روشهای تراکم بتن ، روشهای حمل بتن، روشهای مقاوم سازی بتن ، مقاومسازی بتن ،ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روشپرداخت سطح بتن ، انواعکف پوش های صنعتی بتن ، پوششهای ضد حریق ، فایرپروفبتن چیست ، فلایاش چیست ، روشاجرای آب بندی استخر ، نانوسیلیس چیست ، روشترمیم بتن کرمو ، بتناکسپوز چیست ، روشساخت بتن اکسپوز ، ترمیمبتن اکسپوز ، افزودنیحباب زا چیست ، افزودنیدیرگیر بتن چیست ، افزودنیزودگیر بتن چیست ، منبسطکننده بتن چیست ، پنترونچیست ، پنکریتچیست ، پوششنفوذگر چیست ، فایبرگلاسچیست ، پوششآب بندی الاستومری چیست ، روشآب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درزاجرایی بتن چیست ، لیستقیمت افزودنی های بتن،  ترمیمکننده ویژه بتن، مصالحترمیم بتن، روانساز بتن ، جلوگیریاز کرمو شدن بتن ،رنگنمای بتن ، سوپرروان کننده بتن ، حداقلزمان کیورینگ و عمل آوری بتن ، کیورینگبتن با بخار ، دلیلجداشدگی بتن ، تستالتراسونیک بتن چیست ، لیستقیمت انواع گروت ، روشاجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 


or
or
A password will be send on your post
Registration