قیمت پرایمر قیری پایه حلال

قیمت پرایمر قیری پایه حلال

کد مطلب : 591

 

پرایمر قیری یکی از رایج ترین شیوه های پوشش دهی سطوح ساختمانی است. عدم رعایت نسبت آب به سیمان، شرایط غیرقابل کنترل اجرا، عمل آوری و ساخت، اشتباهات عوامل انسانی و بسیاری از عوامل دیگر موجب بروز ترک های انقباضی و حفرات موئینه در بتن و ملات می شود. این فضاها موجب انتقال و نفوذ املاح و یون های شیمیایی مخرب به داخل حجم بتن شده که علاوه بر کاهش مقاومت دوام بتن و ملات را نیز به خطر می اندازد.

 

ازجمله موارد کاربرد پرایمر پایه قیری

آب بند ساز سطح منابع و تانکر ها و لوله های انتقال آب

آب بندسازی  و عایق سرویس های بهداشتی و آشپزخانه حتی بستر نمناک

جهت آببندی فاضلاب ها

اسکلت فلزی ساختمان ها

آب بند و ضد رطوبت کردن بدنه کشتی ها و اسکله ها و سطوح سیلوهای نگهداری مواد غذایی

عایق بندی صفحه ستون ها و  ستونها

محافظت جدار لوله های فلزی آب و گاز و نفت از نفوذ آب و رطوبت

دیوارهای حائل، فونداسیون بتنی

مقاومت شیمیایی در مقابل اسیدها، بازها، آب شور و گازهاي حاصل از احتراق

 

روش اجرا

سطوح زیر کار می بایست کاملا تمیز و فاقد گرد و غبار و قطعات سست باشد. جهت پوشش بهتر ۲ الی ۳ لایه اجرا نمایید و قبل از اجراي لایه جدید صبر کنید تا لایه قبلی خشک شود . اجرا می تواند توسط قلم مو و یا دستگاه هاي پاششی انجام شود . زمان خشک شدن نهایی بسته به ۳۰۰ گرم به ازاي هر متر مربع – ۳۰۰ و سطوح فلزي ۴۰۰ – دماي هوا ۲ الی ۱۲ ساعت است. میزان مصرف جهت دو لایه براي سطوح بتنی ۵۰۰ می باشد. در صورت استفاده در فضاي بسته حتما تهویه مناسب وجود داشته باشد. در صورت سفت شدن با حرارت غیر مستقیم و یا اضافه کردن کمی حلال آن را رقیق نمایید.

 

موارد مصرف پرایمر پایه قیری امولسیون

پرایمر قیری به عنوان پوشش ضد زنگ و ضد رطوبت برای سازه های بتنی  فولاد به کار می رود.

 

کاربرد پرایمر پایه قیری حلال آب

سطح منابع و تانک های ذخیره آب  لوله های انتقال آب آشامیدنی

فاضلاب ها

عایق کردن اسکلت فلزی ساختمان ها با پرایمر پایه آب

بدنه کشتی ها و اسکله ها

سطوح سیلوهای نگهداری مواد غذایی

صفحه ستون ها

پوشش دهی جدار لوله های فلزی آب  گاز  نفت

دیوارهای حائل

 ایجاد لایه محافظ در برابر بخار با استفاده از پرایمر قیری پایه آب

فونداسیون بتنی

 

میزان مصرف پرایمر پایه قیری امولسیون

برای سطوح بتنی بین 0.2 تا 0.5  gr/cm2 برای دو مرحله اجرا

 

برای سطوح فلزی بین 0.1 تا 0.3 برای دو یا سه مرحله اجرا.

 

 

مشخصات پرایمر پایه قیری پایه آب

رنگ پرایمر :مشکی

وزن مخصوص در دمای 23 درجه با فورد کاپ

شماره : 30 – 60 s

میزان مواد معدنی: حداکثر 1% wt

شرایط و مدت نگهداری پرایمر : در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرما و گرما به مدت 3 سال

بسته بندی پرایمر قیری تیواشیمی: در سطل 20 کیلوگرمی و یا به صورت تانک

پرایمر قیری یکی از رایج ترین شیوه های پوشش دهی سطوح ساختمانی است. عدم رعایت نسبت آب به سیمان، شرایط غیرقابل کنترل اجرا، عمل آوری و ساخت، اشتباهات عوامل انسانی و بسیاری از عوامل دیگر موجب بروز ترک های انقباضی و حفرات موئینه در بتن و ملات می شود. این فضاها موجب انتقال و نفوذ املاح و یون های شیمیایی مخرب به داخل حجم بتن شده که علاوه بر کاهش مقاومت دوام بتن و ملات را نیز به خطر می اندازد.

 

ازجمله موارد کاربرد پرایمر پایه قیری

آب بند ساز سطح منابع و تانکر ها و لوله های انتقال آب

آب بندسازی  و عایق سرویس های بهداشتی و آشپزخانه حتی بستر نمناک

جهت آببندی فاضلاب ها

اسکلت فلزی ساختمان ها

آب بند و ضد رطوبت کردن بدنه کشتی ها و اسکله ها و سطوح سیلوهای نگهداری مواد غذایی

عایق بندی صفحه ستون ها و  ستونها

محافظت جدار لوله های فلزی آب و گاز و نفت از نفوذ آب و رطوبت

دیوارهای حائل، فونداسیون بتنی

مقاومت شیمیایی در مقابل اسیدها، بازها، آب شور و گازهاي حاصل از احتراق

 

روش اجرا

سطوح زیر کار می بایست کاملا تمیز و فاقد گرد و غبار و قطعات سست باشد. جهت پوشش بهتر ۲ الی ۳ لایه اجرا نمایید و قبل از اجراي لایه جدید صبر کنید تا لایه قبلی خشک شود . اجرا می تواند توسط قلم مو و یا دستگاه هاي پاششی انجام شود . زمان خشک شدن نهایی بسته به ۳۰۰ گرم به ازاي هر متر مربع – ۳۰۰ و سطوح فلزي ۴۰۰ – دماي هوا ۲ الی ۱۲ ساعت است. میزان مصرف جهت دو لایه براي سطوح بتنی ۵۰۰ می باشد. در صورت استفاده در فضاي بسته حتما تهویه مناسب وجود داشته باشد. در صورت سفت شدن با حرارت غیر مستقیم و یا اضافه کردن کمی حلال آن را رقیق نمایید.

 

موارد مصرف پرایمر پایه قیری امولسیون

پرایمر قیری به عنوان پوشش ضد زنگ و ضد رطوبت برای سازه های بتنی  فولاد به کار می رود.

 

کاربرد پرایمر پایه قیری حلال آب

سطح منابع و تانک های ذخیره آب  لوله های انتقال آب آشامیدنی

فاضلاب ها

عایق کردن اسکلت فلزی ساختمان ها با پرایمر پایه آب

بدنه کشتی ها و اسکله ها

سطوح سیلوهای نگهداری مواد غذایی

صفحه ستون ها

پوشش دهی جدار لوله های فلزی آب  گاز  نفت

دیوارهای حائل

 ایجاد لایه محافظ در برابر بخار با استفاده از پرایمر قیری پایه آب

فونداسیون بتنی

 

میزان مصرف پرایمر پایه قیری امولسیون

برای سطوح بتنی بین 0.2 تا 0.5  gr/cm2 برای دو مرحله اجرا

 

برای سطوح فلزی بین 0.1 تا 0.3 برای دو یا سه مرحله اجرا.

 

 

مشخصات پرایمر پایه قیری پایه آب

رنگ پرایمر :مشکی

وزن مخصوص در دمای 23 درجه با فورد کاپ

شماره : 30 – 60 s

میزان مواد معدنی: حداکثر 1% wt

شرایط و مدت نگهداری پرایمر : در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرما و گرما به مدت 3 سال

بسته بندی پرایمر قیری تیواشیمی: در سطل 20 کیلوگرمی و یا به صورت تانک

پرایمر قیری یکی از رایج ترین شیوه های پوشش دهی سطوح ساختمانی است. عدم رعایت نسبت آب به سیمان، شرایط غیرقابل کنترل اجرا، عمل آوری و ساخت، اشتباهات عوامل انسانی و بسیاری از عوامل دیگر موجب بروز ترک های انقباضی و حفرات موئینه در بتن و ملات می شود. این فضاها موجب انتقال و نفوذ املاح و یون های شیمیایی مخرب به داخل حجم بتن شده که علاوه بر کاهش مقاومت دوام بتن و ملات را نیز به خطر می اندازد.

 

ازجمله موارد کاربرد پرایمر پایه قیری

آب بند ساز سطح منابع و تانکر ها و لوله های انتقال آب

آب بندسازی  و عایق سرویس های بهداشتی و آشپزخانه حتی بستر نمناک

جهت آببندی فاضلاب ها

اسکلت فلزی ساختمان ها

آب بند و ضد رطوبت کردن بدنه کشتی ها و اسکله ها و سطوح سیلوهای نگهداری مواد غذایی

عایق بندی صفحه ستون ها و  ستونها

محافظت جدار لوله های فلزی آب و گاز و نفت از نفوذ آب و رطوبت

دیوارهای حائل، فونداسیون بتنی

مقاومت شیمیایی در مقابل اسیدها، بازها، آب شور و گازهاي حاصل از احتراق

 

روش اجرا

سطوح زیر کار می بایست کاملا تمیز و فاقد گرد و غبار و قطعات سست باشد. جهت پوشش بهتر ۲ الی ۳ لایه اجرا نمایید و قبل از اجراي لایه جدید صبر کنید تا لایه قبلی خشک شود . اجرا می تواند توسط قلم مو و یا دستگاه هاي پاششی انجام شود . زمان خشک شدن نهایی بسته به ۳۰۰ گرم به ازاي هر متر مربع – ۳۰۰ و سطوح فلزي ۴۰۰ – دماي هوا ۲ الی ۱۲ ساعت است. میزان مصرف جهت دو لایه براي سطوح بتنی ۵۰۰ می باشد. در صورت استفاده در فضاي بسته حتما تهویه مناسب وجود داشته باشد. در صورت سفت شدن با حرارت غیر مستقیم و یا اضافه کردن کمی حلال آن را رقیق نمایید.

 

موارد مصرف پرایمر پایه قیری امولسیون

پرایمر قیری به عنوان پوشش ضد زنگ و ضد رطوبت برای سازه های بتنی  فولاد به کار می رود.

 

کاربرد پرایمر پایه قیری حلال آب

سطح منابع و تانک های ذخیره آب  لوله های انتقال آب آشامیدنی

فاضلاب ها

عایق کردن اسکلت فلزی ساختمان ها با پرایمر پایه آب

بدنه کشتی ها و اسکله ها

سطوح سیلوهای نگهداری مواد غذایی

صفحه ستون ها

پوشش دهی جدار لوله های فلزی آب  گاز  نفت

دیوارهای حائل

 ایجاد لایه محافظ در برابر بخار با استفاده از پرایمر قیری پایه آب

فونداسیون بتنی

 

میزان مصرف پرایمر پایه قیری امولسیون

برای سطوح بتنی بین 0.2 تا 0.5  gr/cm2 برای دو مرحله اجرا

 

برای سطوح فلزی بین 0.1 تا 0.3 برای دو یا سه مرحله اجرا.

 

 

مشخصات پرایمر پایه قیری پایه آب

رنگ پرایمر :مشکی

وزن مخصوص در دمای 23 درجه با فورد کاپ

شماره : 30 – 60 s

میزان مواد معدنی: حداکثر 1% wt

شرایط و مدت نگهداری پرایمر : در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرما و گرما به مدت 3 سال

بسته بندی پرایمر قیری تیواشیمی: در سطل 20 کیلوگرمی و یا به صورت تانک

or
or
A password will be send on your post
Registration