آزمايش و تست پتانسيل و شدت خوردگی گالوانيکی - گالواپالس بتن (ASTM  G109 )

آزمايش و تست پتانسيل و شدت خوردگی گالوانيکی - گالواپالس بتن (ASTM G109 )   

کد مطلب : 462

هر چند دستور آزمايشگاهی فوق بصورت استاندارد برای تعيين تأثير افزودنيها بر خوردگی ميلگرد ارائه شده است اما اين آزمايش را با تغييرات خالص می توان برای تعيين کيفيت دوام بتن نيز بخوبي بکار برد .

شرکت های ترمیم بتن ( پیمانکار تخصصی ترمیم و تعمیر سازه های بتنی )

شرکت های ترمیم بتن ( پیمانکار تخصصی ترمیم و تعمیر سازه های بتنی )   

کد مطلب : 458

تعمیر و ترمیم سازه های بتنی چه در فاز ارزیابی ، چه در مرحله گزینش روش و متریال تعمیر و چه در مرحله اجرای تعمیر سازه امری تخصصی می باشد که موفقیت در فرآیند ترمیم و تعمیر بتن نیزاند داشتن تخصصی لازم در این سه مرحله می باشد.