سقف طاق ضربی چیست ؟

سقف طاق ضربی چیست ؟   

کد مطلب : 290

این نوع سقف که از قدیمی ترین سقف ها می باشد علی رغم مورد تایید قرار نگرفتن در بسیاری از مجامع علمی هنوز در برخی از مناطق مورد استفاده قرار می گیرد .