کلینیک بتن اهواز

کلینیک بتن اهواز   

کد مطلب : 6

آدرس دفتر جنوب کشور : خوزستان ، اهواز ، زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنب بانک تجارت ، ساختمان 88 تلفن تماس دفتر جنوب کشور : 34443202-34457995-061

فروش افزودنی های بتن، روان کننده بتن، ژل میکروسیلیس بتن و واتراستاپ در اهواز و خوزستان

فروش افزودنی های بتن، روان کننده بتن، ژل میکروسیلیس بتن و واتراستاپ در اهواز و خوزستان   

کد مطلب : 4

امروزه با توجه به اهمیت دوام سازه های بتنی از یک سو و از سوی دیگر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم کاهش نفوذپذیری بتن بر دوام بتن باعث گردیده است که به کارگیری افزودنی های متنوع بتن رواج زیادی یابد.