مقاوم سازی و تقویت سقف و دال های بتنی

مقاوم سازی و تقویت سقف و دال های بتنی

کد مطلب : 137

تقویت و مقاوم سازی سازه های بتنی مقاوم سازی و تقویت سقف و دال های بتنی

توان‌بخشي(بهسازي)، روند و شيوه تعميركردن يا اصلاح كردن يك سازه به منظور دستيابي به شرايطبهره‌برداري جديد و يا افزايش عمر مفيد بهره‌برداري آن است.

درواقع ما در طرح و اجرای مقاوم سازی به دنبال حصول شرایط جدید در سازه بتنی از نظربهره برداری و یا بارگذاری می باشیم. عملیات مقاوم سازی می تواند به علل زیر موردنیاز باشد :

·       اشتباهات و مشکلات طراحی

·       مشکلات و اشتباهات اجرایی

·       تغییر در استانداردها و آیین نامه ها

·       افزایش عمر مفید بهره برداری

·       تغییر کاربری سازه

·       افزایش طبقات و بار وارده

پرواضح است که در گزینه اول ما نیاز به شرایطی بوده ایم  یا نیازمند آن می باشیم که به علت اشتباهات درطرح و اجرا الان دارای آن نبوده و نیازمند آن می باشیم که به آن برسیم . مانندزمانی که بتن نتوانسته مقاومت لازم را کسب نماید ، یا زمانی که ابعاد عضو باربرکوچک تر از ابعاد مورد نیاز اجرا گردیده است. همچنین این امر می تواند زمانی اتفاقبیافتد که ستون به صورت خارج از محور و یا دچار پیچش شده است.

 

درچهار گزینه بعد ، سازه در شرایط موجود مشکلی نداشته و شرایط جدید بهره برداریایجاب می کند که تغییراتی از منظر باربری در سازه ایجاد گردد. به طور مثال سازه درزمانی طراحی و اجرا می گردد و پس از چند سال تغییراتی در آیین نامه طراحی مانندآیین نامه 2800 داده می شود که نیازمند اصلاح استراکچر سازه می باشد.

یا ماسازه ایی داریم که اکنون عمر مفید آن اتمام یافته و یا در شرف اتمام است و ماتصمیم داریم چند سال دیگر از سازه بهره برداری نماییم.  همچنین ممکن است ما سازه و ساختمان داشته باشیمکه طرح و اجرای ان براساس طاختمان مسکونی انجام شده باشد و در آینده ما تصمیمبگیریم از آن کاربری آموزشی و یا اداری داشته باشیم.

درخصوص گرینه آخر می توان ساختمانی را متصور شد که چند سال پس از احداث بنا بهتغییرات قوانین و یا توجیهات اقتصادی تصمیم گرفته می شود طبقاتی به سازه اضافهگردد که قبلا پیش بینی نشده است.

در همهاین موارد ما نیازمند ایت هستیم که باربری سازه را افزایش و به نقطه B برسانیم.

 

امروزروش های مختلفی برای مقاوم سازی و تقویت سازه های بتنی وجود دارد. هر یک از روشهای دارای مزایا ، معایب و محدودیت هایی می باشند. از جمله مهمترین عوامل موثردر انتخاب روش تعمیر می توان به ابعاد و محدودیت های ابعادی در روش تعمیر ، محدودیتهای معماری ، محدودیت ها افزایش باربری ، محدودیت های زمانی ، محدودیت های بهرهبرداری اشاره کرد.

برخی از انواع روش های مقاوم سازی سازه های بتنی به شرح ذیل می باشد :

·       استفاده از الیاف FRP

·       ژاکت بتنی

·       ژاکلت فلزی

·       افزایش ابعاد عضو باربر

·       افزایش ظرفیت برابر بستر ( مقاوم سازی فونداسیون)

·       افزایش دیوارهای برشی

·       افزایش اعضا باربر و کاهش بار وارده به عضو باربر

·       ...

لازمبه ذکر است در پاره ای موارد ممکن است عملیات مقاوم سازی به صورت همزمان با فرآیندترمیم و تعمیر انجام شود تا سازه موجود ابتدا به شرایط قابل بهره برداری رسید وسپس ظرفیت های آن ارتقاء داده شود.

 

 

مقاوم سازی دال و سقف ها با استفاده ازمصالح  FRP

·       از راه هاي تقويت خمشي دال ها بطور موضعي، استفادهاز مصالح FRP مي باشد. بكارگيري مصالح پليمريمسلح شده با الياف بجاي مصالح سنتي و شيوه هاي موجود روشي است كه امروزه در دنيا متداولمي باشد. مصالح FRP ضمن سبكي از مقاومت كششي بالائيبرخوردار مي باشند. 

·       براي مقاوم سازي دال ها، مصالح مركب FRP را مي توان بصورت نوارها و يا صفحاتي بر روي سطوح تحتكشش اجرا نمود .

·       دال هاي يك طرفه با تكيه گاه ساده را مي توان با چسباندننوارها يا صفحات FRP در سطوح تحتاني آنها و در راستايطولي، مقاوم سازي نمود.

·       در دال هاي دو طرفه مقاوم سازي با نوارهاي FRP در هر دو جهت صورت گيرد . البته اگر دال داراي تكيهگاه گيردار باشد، نوارهاي FRP را بايد در قسمت فوقاني دال نيز اجرا نمود.

 

معرفی سیستم نوین الیاف  fiber reinforced polymer ) FRP)

1.     سیستم های FRP چسبیده به صورت خارجی برای مقاوم سازی سازه های بتنیاز حدود اواسط سال 1980 میلادی مورد استفاده قرار گرفته اند .

2.     تعداد پروژه هایی که از سیستم FRP در سراسر جهان استفاده میکنند ، به طور چشم گیری ازپانزده سال پیش تا کنون افزایش یافته است .

3.     اعضای سازه ای که توسط سیستم های FRP مقاوم سازی می شوند عبارتند از تیرها ، دال ها، ستونها ، دیوارها ، اتصالات ، و سازه هایی همانند کوره ها ، دودکش ها ، طاق ها ، تونل ،سیلوها و خرپا ها .

4.     سیستم های FRP همچنین برای تقویت سازه های بنایی ، چوبی ، فولادی وچدنی مورد استفاده قرار گرفته اند .

5.     ایده مقاوم سازی سازه های بتنی به وسیله چسباندن تقویتکننده ها (الیاف اف آر پی) به صورت خارجی ، ایده ای جدید نیست .

6.     ایده سیستم های #FRP با جایگزینی آن به جای تقویت کننده های دیگر مانند صفحاتفولادی و پوشش های بتنی ، شکل گرفته است .

7.     تا دهه 70و80 میلادی روش های مقاوم سازی بیشتر شاملمقاوم سازی سازه ها با ژاکت فولادی و روش های مقاوم سازی مشابه بود ولی در طول دهههای 70 و 80 میلادی با گسترش فن آوری و دانش استفاده از سیستم های کامپوزیتی FRP، روش مقاوم سازی با FRP به سایر روشهای متداول مقاوم سازی افزوده شد.

8.      مقاوم سازی با FRP از آن جهت به سایر روشهای مقاوم سازی ارجح بود که مزایایزیادی نسبت به روشهای مقاوم سازی متداول داشت و در عین حال برخی از معایب روشهای مقاومسازی متداول را نیز نداشت.

 

9.     مقاوم سازي از جمله اقدامات مهمي است كه در اين چند دهه ي اخير بسيار مورد توجه مهندسينعمران قرار گرفته است. با اين كار هم در جهت اطمينان به سازه بهبود مي بخشيم و هم درمقابل حوادث غير مترقبه از جمله زلزله و باد و از اين قبيل، مقاومت سازه را افزايشمي دهيم .

10.  پليمر هاي اليافي (FRP) از جمله مصالحي هستند كه در بهسازي بتن آرمه استفاده مي شود. نسبتبالاي مقاومت به وزن، مقاومت در برابر خوردگي و حمل و نصب آسان، مواد #FRP  را به عنوان گزينه اي موردتوجه در بسياري از پروژه ها ي بهسازي و مقاوم سازی مطرح كرده است.

11.  روش هاي قديمي مانند استفاده از پوشش هاي بتني و يافلزي براي تعمير و تقويت ستون هاي بتن مسلح، رواج زيادي دارد اما اين روش نياز به تجهيزاتو نيروي كار نسبتاً زيادي دارد و علاوه بر آن وزن سازه را زياد مي كند و در محيطهايخورنده آسيب پذير است.

12.   به عنوان راه حلي جايگزين، استفاده از الياف پليمری، FRP  مورد توجه قرارميگيرد.الياف پليمری به سهولت و همانندپارچه اي برروي سازه چسبانده شده و مقاومت و شكل پذيري عضو را بهبود مي بخشد .

 

مقاوم سازی دالها با FRP

مقاوم سازی و بهسازی کف و دالهای بتنی بخصوص سقفبتنی از طریق پوشش FRP (جهترسیدن به ظرفیت و عملکرد مورد نظر)، باعث افزایش مقاومت خمشی، برشی و همچنینافزایش مقاومت در برابر خوردگی، ارتعاش، سایش (که سبب افزایش عمر دال می‌گردد) و... می‌شود.

 

نوع المان سازه ای:

·       دالهای بتنی

·       سقف های کامپوزیت

·       سقفهای طاق ضربی

·       سقف های تیرچه بلوک

·       سقف های تیرچه کرومیت

 

هدف از مقاوم سازی با ورقه های FRP:

·       افزایش مقاومت خمشی دالهای یکطرفه

·       افزایش مقاومت خمشی دالهای دوطرفه

·       تقویت و افزایش مقاومت برشی

·       افزایش سختی

·       کنترل گسترش ترک

·       افزایش دوام و عمر

·       افزایش شکل پذیری

·       ترمیم و تقویت ناشی از خوردگی

·       افزایش مقاومت در برابر خوردگی

 

 

 

 

مقاوم سازی با الیاف FRP پدستال ها و فونداسیونها

در مراکز صنعتی پدستالها برای باربری ادوات مانندسیستم پمپاژ و تکیه گاههای ستون فولادی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتعاشات ناشیاز سیستم ها در اثر انتقال به پدستالهای بتونی، باعث ترک خوردن و ورقه ورقه شدنبتن می‌گردد. سیستم مقاوم سازی با الیاف FRP ترکها را محدود کرده و پدستال رااز خوردگی آتی محافظت می‌کند.

 

هدف از مقاوم سازی:

·       افزایش مقاومت برشی

·       افزایش عمر و دوام

·       کنترل ترک

·       افزایش مقاومت در برابر خوردگی

 

 

 

مقاوم سازی ستونها با تکنولوژی FRP

برای مقاوم سازی ، تقویت و افزایش مقاومت ستونهایبتنی و فولادی در برابر زلزله، سایش، خوردگی، حرارت، آتش سوزی و یا باز گرداندنستون به عملکرد دلخواه می‌توان از FRPWrap ها استفاده کرد. بدین ترتیب ضمن افزایش مقاومت خمشی و برشی ستون،مقاومت در برابر مواد شیمیایی نیز افزایش یافته و عمر سازه و شکل پذیری آن از طریقمحصور شدگی با FRP افزایشمی‌یابد.

 

نوع المان سازه ای:

·       ستونهای بتنی

·       لوله های بتنی

·       ستونهای فولادی

·       لوله های فولادی

 

هدف از مقاوم سازی با FRP:

·       افزایش مقاومت خمشی

·       افزایش مقاومت برشی

·       افزایش مقاومت فشاری

·       کنترل گسترش ترک

·       افزایش دوام و عمر

·       افزایش شکل پذیری

·       ترمیم ناشی خوردگی

·       افزایش مقاومت در برابر خوردگی 

 

 

 

نصب و اجرای مصالح FRP

الیاف و مصالح مختلف FRP می‌توانند نوسط روشهای دستی، روش دور پیچی با دستگاه مکانیزه(ماشینی)، دستگاه آغشته ساز الیاف،  عمل آوری سریع در محل اجرا و یا ازطریق روش انتقال تزریق رزين (ResinTransfer Molding) بدون نیاز به حفاری (Trenchless) بر روی المانهای مورد نظر نصب گردد. مراحل گام به گام اجرای الیاف FRP برای تقویت و مقاوم سازی به شرح زیر است:

 

1. آماده سازی سازه مقاوم سازی: قبل از انجامهرگونه تقویت با ورقه های FRP بایستیدرصورت نیاز بتن تخریب شده را جدا کرده و در صورت رسیدن به آرماتور خورده شدهاقدامات مربوط به ترمیم آنها یا تعویض آنها را انجام دهیم و سپس با مصالح یکنواختسطح آنها را بپوشانیم.

2. آماده سازی سطح: پس از تعمیر سازه آسیب دیده،سطح آن کاملا صاف شده و نامنظمی ها و زوایای تند و تیز گوشه ها به وسیله ماسه پاشیSend Blast، ماله،فشار آب Water Jet یا سابکاملا گرد می شود.

3. به کار بردن آستری یا پرایمر FRP: برای افزایش چسبندگی و جلوگیری از جدایش ورقه FRP  از لایه چسب یا رزین اپوکسی بین بتن و ورقه، با غلتک یک لایهاپوکسی FRP با لزجت کم به طور موضعی روی سطح موردنظر بهعنوان پرایمر می‌مالند.

4. بتونه کردن سطح مقاوم سازی: یک لایه چسب FRP با ویسکوزیته بالا برای پرکردن خلل و فرج و فرورفتگیها در محلهایمورد نیاز به کار برده می شود.چسبندگی مناسب الیاف یا لمینت FRP بااجرای مستقیم مصالح ترمیم بر روی لایه زیرین که به درستی آماده شده است حاصل می‌شود.

5. بریدن شیت FRP: بر روی یک سطح تمیز و آماده که عاری از هر گونه آلودگی، چسب وناصافی است ورقه FRP مطابقمشخصات و جزئیات ارائه شده بریده می شود.

6. اشباع کردن الیاف FRP: در پروژه های بزرگ مقاوم سازی ورقه ها با دستگاههای گرداننده خاصدر کارخانه اشباع می شوند و لایه اپوکسی یا ماتریس رزین به آن اضافه می شود و فقطکافی است در محل مورد نظر چسبانده شود ولی در کارهای کوچکتر در محل کارگاه رزین FRP روی سطح موردنظر مالیده شده سپس ورقه FRP خشک و بدون چسب بر روی سطح بتن چسبانده می شود.

7. کاربرد  مصالحFRP: الیاف را با دقت روی سطح هموار و بدون هیچگونه آلودگی، حباب هوای محبوس به صورت کاملا صاف و مستقیم دقیق می چسبانند.

8. نظارت بر کنترل کیفیت FRP: در زمان عمل آوری 2 تا 6 ساعت بسته به شرایط حاکم، سطح مقاومسازی شده با FRP چک وکنترل می شوند تا هیچ گونه حباب هوا بین لایه FRP و بتن حبس نشده باشد و خم شدگی یا بیرون زدگی (Sagging) وجود نداشته باشد و ناظرهایتربیت شده ای برای کنترل کیفیت FRPاستفاده می شود.

9. اطمینان از کیفیت اجرای مقاوم سازی با FRP: گزارش های کنترل کیفیت تهیه شده و به خوبی نگهداری می شوند تااطمینان از اجرای موفقیت آمیز ترمیم ، تقویت و تعمیر با FRP حاصل شود.

10. لایه رویه FRP: پس از عمل آوری و نظارت بر کیفیت اجرای مقاوم سازی، ورقه های FRP به منظور حفاظت، نگهداری و حفظ زیبایی و معماری با یک لایه بتنرویین یا ماده ای دیگر پوشانده می شوند.

 

مشخصات عمومی محصولات کامپوزیتی FRP:

مشخصات کلی و مکانیکی کامپوزیتهای FRP به شرح زیر می‌باشد:

 

مقاومت FRP در مقابل خوردگی

بدون شك برجسته‌ترین و اساسی‌ترین خاصیت سیستم هایكامپوزیتی FRP مقاومتFRP در مقابل خوردگی و خصوصیات فنی بالای الیافو صفحات FRP در مقاوم سازی است. در حقیقت این خاصیت مادهFRP تنها دلیل نامزد كردن آنها به عنوان یكگزینه جانشین برای اجزاء فولادی و نیز میلگردهای فولادی است. به خصوص در سازه‌هایبندری، ساحلی و دریایی و همچنین در سازه های مرتبط با نفت ، پتروشیمی و پالایشگاهیمشخصات فنی مناسب كامپوزیت FRP درمقابل خوردگی، سودمندترین مشخصه میلگردهای FRP است.

 

مقاومت FRP

مصالح FRP معمولاً مقاومت كششی بسیار بالایی دارند، كه از مقاومت كششی فولادبه مراتب بیشتر است. مقاومت كششی بالای مواد FRP كاربرد آنها را برای سازه‌های بتن آرمه، خصوصاً برای سازه‌های پیش‌تنیدهبتنی و مقاوم سازی بسیار مناسب نموده است. مقاومت كششی مصالح FRP اساساً به مقاومت كششی، نسبت حجمی، اندازه و سطح مقطع فایبرهای FRP بكار رفته در آنها بستگی دارد. مقاومت كششی محصولات FRP برای میله‌های با الیاف كربن 1100 تا 4900 Mpa ، برای میله‌های با الیاف شیشه تا 2300 Mpa، و برای میله‌های با الیاف آرامید تا MPa 1650 گزارششده است. چنین مشخصات فنی بالا اهمیت مقاوم سازی با FRP را بیش از بیش روشن می سازد.

 

مدول الاستیسیته FRP

مدول الاستیسیته الیاف FRP اكثراً در محدوده قابل قبولی قرار دارند. مدول الاستیسیته FRP ساخته شده از الیاف كربن، شیشه و آرامید به ترتیب در محدوده 200 تا 230 ، 70 و GPa 60 گزارششده است. برای مقاوم سازی و تقویت بتن از این الیاف استفاده می شود.

 

وزن مخصوص FRP

وزن مخصوص FRP به مراتب كمتر از وزن مخصوص فولاد است؛ به عنوان نمونه وزن مخصوصكامپوزیتهای CFRP یك سوموزن مخصوص فولاد است. نسبت بالای مقاومت به وزن در الیاف FRP از مزایای عمده آنها در كاربردشان به عنوان تقویت و مسلح كنندهبتن محسوب می شود.

 

عایق بودن FRP

مصالح FRP خاصیت عایق بودن بسیار عالی دارند. به بیان دیگر، این مواد از نظرمغناطیسی و الكتریكی خنثی بوده و عایق مناسبی محسوب می‌شوند. بنابراین استفاده ازبتن مسلح به FRP به جایاستفاده از میل گردهای فولادی در قسمتهایی از بیمارستان كه نسبت به امواج مغناطیسیحساس هستند. و در مسیرهای هدایتی قطارهای شناور مغناطیسی و همچنین در باندفرودگاهها و مراكز رادار بسیار سودمند خواهد بود.

 

مقاومت خستگی FRP

خستگی خاصیتی است كه در بسیاری از مصالح ساختمانیوجود داشته و در نظر گرفتن آن ممكن است به شكست غیر منتظره، خصوصاً در اجزایی كهدر معرض سطوح بالایی از بارها و تنش‌های تناوبی قرار دارند، منجر شود. در مقایسهبا فولاد، رفتار مصالح FRP درپدیده خستگی بسیار عالی است؛ به عنوان نمونه برای تنش‌های كمتر از یك دوم مقاومتنهایی، مواد FRP در اثرخستگی گسیخته نمی‌شوند و مناسب مقاوم سازی با FRP در بتن می باشند.

 

خزش FRP

پدیده گسیختگی ناشی از خزش اساساً در تمام مصالحساختمانی وجود دارد؛ با این وجود چنانچه كرنش ناشی از خزش جزء كوچكی از كرنشالاستیك باشد، عملاً مشكلی بوجود نمی‌آید. در مجموع، رفتار خزشی كامپوزیت‌های FRP بسیار خوب است؛ به بیان دیگر، اكثرFRP های در دسترس، دچار خزش نمی شوند.

چسبندگیFRP با بتن در مباحث مقاومسازی

خصوصیت چسبندگی، برای هر ماده‌ای كه به عنوان مسلحكننده بتن بكار رود، بسیار مهم تلقی می شود. تحقیقات اخیر در دنیا مقاومت چسبندگیخوب و قابل قبولی را برای میله‌های كامپوزیتی FRP در مقاوم سازی بتن گزارش می كند.

برای مشاهده مشخصات شیت های کربن، شیشه و آرامید ومیلگرهای FRP شرکت کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران لطفا به قسمت محصولات وبسایت مراجعه کنید.

 

 

 

 

کاربردهای FRP

به دنبال فرسوده شدن سازه‌های زیر‌بنایی و نیاز بهتقویت و مقاوم سازی سازه‌ها برای برآورده کردن شرایط سخت‌گیرانه طراحی طبق نشریههای جدید، طی دو دهه اخیر تأکید فراوانی بر روی تعمیر و مقاوم‌سازی ساختمان ها درسراسر جهان، صورت گرفته است. از طرفی، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها بخصوص در مناطقزلزله‌ خیز، اهمیت فراوانی یافته است. در این میان تکنیک‌های استفاده از مواد مرکبFRP بعنوان مسلح‌ کنندة خارجی به دلیل خصوصیات ومشخصات فنی الیاف CFRP و GFRP، از جمله مقاومت بالا، سبکی، مقاومت شیمیاییو سهولت اجرا، در مقاوم‌سازی و تقویت سازه‌های بتنی و فولادی اهمیت ویژه‌ای پیداکرده‌اند. از طرف دیگر، این تکنیک‌ها به دلیل اجرای سریع و هزینه‌های کم مورد پسندجامعه مهندسی برای کاربرد FRP قرارگرفته است.

دلیل دیگر استفاده از صفحات و پروفیل های FRP و کاربرد آن در داخل بتن، جلوگیری از پدیده خوردگیدر برابر اسید های قوی و افزایش عمر سازه در برابر ارتعاش زلزله می باشد. هرچند کهاستفاده از پروفیل FRP به جایفلز سبب کاهش وزن بنا نیز خواهد شد، اما در استفاده از این صفحات، مساله کاهش وزناهمیت ناچیزی نسبت به دو مورد بیان شده دارد. دلیل بالا بودن عمر کامپوزیت های FRP خواص غیر کشسان الیاف است. در حالی که مواد فلزی حالت کشسان داشتهو انرژی جذب شده را میرا می نمایند. بنابراین مواد کامپوزیتی FRP در برابر ارتعاشات زلزله عملکرد بهتری خواهند داشت و بهترین گزینهجهت مقاوم سازی ساختمان FRP خواهدبود (برای مقابله با زلزله).  مصالح پلیمری یا کامپوزیتی FRP در واقع به عنوان پوشش های محافظتی، مقاومت سازه را در برابر موادشیمیایی بسیار خورنده (محیط های اسیدی قوی)، مولکولهای پر تحرک و آشفته آب، دمایبالا و سایش افزایش می دهد. استفاده از این پوشش ها به همراه کامپوزیتهای FRP ضمن افزایش مقاومت المانهای زیر، آنر نفوذناپذیر و عایق نیز میکند.

 

 

آزمایش و تست FRP

استفاده از الیاف FRP روش بسیار مناسبی برای ترمیم و تقویت سازه های بتنی در مباحثمقاوم سازی در شرایط محیطی مختلف از جمله شرایط محیطی مهاجم خوردنده می باشند. اینالیاف استحکام کششی و مدول الاستیسته بسیار بالایی نسبت به مصالح دیگر در مقایسهبا وزن خود دارند. با توجه به کاربرد بسیار مفید، حساس و گسترده الیاف FRP، باید کنترل هایی بر کیفیت این محصولات قبل و بعد از اجرا صورتگیرد تا از علمکرد صحیح این الیاف اطمینان پیدا کنیم. لذا شایسته است که طبقاستاندارد ها و نشریه های بین المللی FRP معتبر آزمایشاتی را انجام بدهیم.

از جمله آزمایشاتی که قبل از اجرای مقاوم سازی صورتمی گیرد آزمایش مقاومت کششی الیاف FRP میباشد. این تست برای بدست آوردن ظرفیت نیروی کششی و کرنش کششی نهایی صورت می گیرد.نتایج بدست آمده از این آزمایش برای تعیین مشخصات مصالح، کنترل کیفیت و تضمین،طراحی و تحلیل و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست طبق استاندارد ASTM D3039 انجام می‌پذیرد.

 

آزمایش مهم دیگری که بعد از اجرای ورقه های CFRP و GFRP جهت کنترل کیفیت و تضمین اجرای تقویت و مقاوم سازی سازه صورت میگیرد آزمایش Pulloff می باشد. تست Pulloff در مقاوم سازی با FRP برایکنترل کیفیت و یکپارچگی در عملکرد، ناشی از چسبندگی مناسب سیستم FRP به سطح صورت می گیرد.

 

 

مقاوم سازی شمع ها و سازه های دریایی با FRP

شمع ها یا پی های عمیق برای انتقال بار از سازه بهسنگ بستر یا خاک سخت طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرند. شمعها با قرار گرفتن درمعرض خاک های قلیایی، رطوبت و اکسیژن، خورده شده و به سرعت مقاومت و عملکرد خود رااز دست می دهند. به ویژه اگر در محیط آبی باشد، عمل خوردگی و ضعف با سرعت بیشتریصورت می پذیرد. با استفاده از این سیستم مقاوم سازی می توان ضمن افزایش مقاومتسازه ای، مقاومت آنها را در برابر مواد شیمیایی بسیار بالا برد. استفاده از انواع FRP به نوع شمع و نحوه شمع کوبی بستگی نداشته و در هر صورت مقاومت رابه میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. پایه های سازه های دریایی و اسکله ها نیز شاملچنین مشکلاتی بوده و به سادگی با تکنولوژی FRP قابل ترمیم و ارتقاء عملکرد می‌باشند.

 

عبارت مقاوم سازی باالیاف FRP ، مقاوم سازی با الیاف اف ار پی ، تقویت سازه های بتنی با FRP ، مقاوم سازی سازه هایبتنی با الیاف FRP ،   در سایت کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران شمامی توانید جهت دسترسی به مطالب ، استانداردها و محصولات مورد نظر خود از طریق پنجرهجستجو در سمت راست صفحه اقدام نماید.

همچنین شما می توانید جهت کسب مشاوره و اطلاعاتتکمیلی فنی ، اجرایی  و مالی با بخش فنی ومهندسی و یا فروش مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (09120916271-44618462-44618379-021 ) تماس حاصل فرمایید.

 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفترمرکزی خود واقع در تهران ، اشرفی اصفهانی ، گلزار سوم ، پلاک ، واحد 4 ، و نیزدفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنببانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استان های دیگر از جمله  استان هرمزگان ( بندرعباس ، قشم، خارک و ... ) ، استان بوشهر (شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان (شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهینشهر ، زرین شهر ) ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس ( شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و ... ) ، استان کرمانشاه ، استان کردستان (شهرستان سنندج ) ، استان لرستان ( خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ، الشتر و ... )، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استانزنجان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و شمالی ( شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان زاهدان (شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان، پیرانشهر و ... )، استان البرز (شهرستان کرج و ... ) ، استان کاشان ، استان قم ( شهرستان قم ) ، استانمازندران ( شهرستان های ساری ، بابل ،بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آباد و ... ) ، استانگیلان ( شهرستان های رشت ، بندرانزلی و... ) ، استان ایلام ( شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... )، استان همدان (شهرستان های همدان ، تویسرکان و کبودرآهنگ ) ،استانگلستان ( شهرستان گرگان ) ،  استان خوزستان ( شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ،خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر، شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و ... ) ، استان چهارمحال بختیاری (شهرکرد ) ، جزیره کیش ،  کشور عراق ( استان بصره، الاماره و نجف ) ، کشور افغانستان (کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائهخدمات مهندسی می باشد. شما می توانید با مراجعه یا تماس با این دفاتر ضمن مشاور از خدمات و محصولات ارائه شده بهره مندشوید.


or
or
A password will be send on your post
Registration