روش اجرای آب بندی سازه های بتنی

روش اجرای آب بندی سازه های بتنی

کد مطلب : 151

آب بندی سازه های بتنی به لحاظ پرت آب ، مشکلات بهره برداری، شکل دیداری و دوام بتن و سازه دارای اهمیت بالایی می باشد. لذا امروزه در بسیاریاز کشورهای دنیا، اجرای پوشش آب بند و محافظتی بخشی از اجرا و بهره برداری سازههای بتنی می باشد.

در حال حاضر متریال و روش های متنوع استاندارد وغیراستاندارد در سطح جهان جهت ترمیم و آب بندی سازه های بتنی وجود دارد که هر یکمی توانند بسته به شرایط مختلف محیطی وبهره بردای و محدودیت های موجود و انتظاراتموثر و کارآمد باشند. از جمله عوامل موثر در انتخاب روش آب بندی می توان به مواردذیل استفاده کرد :

·       مشخصات بهره برداری از منظر شیمیایی ،مکانیکی و دمایی

·       دوام مورد انتظار

·       تجهیزات در اختیار

·       نیروهای فنی در اختیار

·       در معرض آفتاب بودن یا نبود

·       فشار آب موجود

·       فشار منفی یا مثبت بودن

·       قدمت سازه

·       اکسپوز بودن یا نبودن

·       مباحث اقتصادی

·       محدودیت زمانی اجرا

·       محل و نوع نشت آب

·       ...

 

از جمله انواع محصولات آب بندی رایج از منظر روش اجرا ، نوعو پایه محصول می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

·       پوشش های اپوکسی و پلی یورتان

·       پوشش های کریستال شونده نفوذگر

·       پوشش های اکرلیکی سیمانی

·       پوشش اکرلیکی

·       پوشش سیلوکسان

·       تزریق رزین پلی یورتان

·       تزریق رزین اپوکسی

·       پوشش های پلی یورا گرم و سرد

·       پوشش فایبرگلاس

·       ممبرین های پی وی سی و پلی ایتلن

·       ورق های جی سی ال

·       پوشش های پایه رابر

·       پوشش های سرامیکی

·       پوشش های کاشی و آجر ضد اسید

·       سیستم های ترکیبی

·       ...

 

بدیهی است که انتخاب روش ، سیستم و مواد ترکیبی به عنوانبخش مهمی در موفقیت فرآیند آب بندی ، در کنار کیفیت محصول و در اختیار داشتنتجهیزات و تیم اجرایی با تجربه ، نیازمند شناسایی مناسب عوامل موثر و خصوصیاتمتریال می باشد.

 

روش پیشنهادی در ترمیم و آب بندی مخازن و سازه های بتنیپروژه فولاد بوتیا

با توجه به موارد گفته شده پیشنهاد این شرکت در قالب دو بخشزیرسازی و پوشش نهایی به شرح ذیل به استحضار می رسد :

 

زیرسازی : بدیهی است که برای موفقیت و دوام هر نوع پوشش گام نخستکیفیت مطلوب سطح کار می باشد. از این رو باید کلیه سطوح از بتن های ضعیف ، شیرهبتن و بتن های کرمو حذف و درزهای اجرایی ترمیم شود.

·       ساب سطح بتن و حذف کلیه شیره و بتن های ضیف

·       بازکردن درزهای سرد با استفاده از سنگ جت بهصورت v شکل به ابعاد 1*1 یا 2*2 سانتیمتر

·       برداشت بتن های کرمو احتمالی تا دستیابی بهبستر مستحکم

·       اعمال لایه پیوند دهنده بتن قدیم به جدید Dezobond P-2200 بر روی بستر محل بتن های کرمو و درزهای بازشده  به منظور پیوستگی بین ملات ترمیمی جدید و بتنقدیم بستر

·       پرکردن محل درزها و  بتن های کرمو برداشته شده با ملات ترمیم کنندهپایه سیمانی Dezosive 1020 : از مزایایاین ملات می توان به چسبندگی خوب ، مقاومت مکانیکی بالا ، بدون ترک خوردگی ، ضریبانبساط حرارتی منطبق با بتن بستر  و ...اشاره کرد.

 

پوشش نهایی آب بند : این پوشش با توجه به شرایط محیطی منطقه ونیز  مشخصات بهره برداری و همچنین اعلامکارفرما مبنی بر استفاده از محصول معین در برخی سازه های به شرح ذیل به حضور اعلاممی گردد.

پوشش سازه های بتنی Clarifier و Thickner : در این دو سازه بنابر توصیه کارفرما پوشش Sikagard 63 N مورد نظر میباشد. این سیستم دو جزئی بسته به کیفیت سطح کار در دو تا سه لایه و هر لایهدر حدود 700 گرم در مترمربع استفاده می شود. زیر کار می بایست از پرایمر مربوطاستفاده شود. لایه نهایی در حدود 1100 میکرون خواهد بود.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد با توجه به اینکه این محصولبه صورت معمول در ایران پر مصرف نیست می بایست وارد شود و زمان تامین آن حداقل 60روز خواهد بود که به این زمان می بایست مدت زمان اجرا را نیز اضافه شود.  لذا این امر باید مورد توجه قرار گیرد که درصورت محدودیت زمانی در شرایط لحاظ گردد.

در صورت محدودیت زمانی این شرکت پیشنهاد می نماید تا ازپوشش فایبرگلاس با رزین ونیل استر شرکت سوانکر تایوان به همراه الیاف شیشه مورداستفاده قرار گیرد . از مزایای این سیستم علاوه بر در دسترس بودن ، می توان بهمقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا اشاره کرد.

 

سایر سازه ها   : باتوجه به شرایط فوق الذکر ، پیشنهاد این شرکت مبتنی بر پوشش اکرلیکی سیمانی Betogard SF-127 به همراه مش فایبرگلاس می باشد.  در این سیستم پوشش مذکور در دو لایه و بهمیزان مجموع 2 کیلوگرم در مترمربع به همراه لایه مش فایبرگلاس 45 گرم میانی اجرامی گردد. از مزایای این پوشش انعطاف پذیری بالا ، چسبندگی عالی ، مقاومت شیمیایینسبی خوب ، ایجاد پل بر روی ترک ها ، ضریب انبساط حرارتی منطبق با بتن بستر ،مقاومت در برابر UV و ... اشاره کرد.

 

توجه : با توجه به تازه ساخت بودن سازه ها ، پیشنهاد این شرکتمبتنی بر تجارب مختلف ، آب بگیری سازه پیش از هر گونه عملیات می باشد تا اعمال بارمربوطه منجر به ایجاد درزهای احتمالی سرد شده و جابجایی های محتمل صورت پذیرفته تاعملیات اجرایی با اتکا به آنها و ضریب اطمینان بالاتری صورت پذیرد. با توجه بههزینه بالای عملیات آب بگیری در صورت نبودن محدودیت زمانی می توان آب گیری را یکییکی صورت پذیرفته و سازه ها پر و خالی گردند.


or
or
A password will be send on your post
Registration