تولید کنندگان افزودنی ژل میکروسیلیس بتن

تولید کنندگان افزودنی ژل میکروسیلیس بتن

کد مطلب : 182

از جمله انواع  افزودنی های کاربردی بتن ، افزودنی ژلمیکروسیلیس می باشد . این افزودنی با خواص منحصر به فرد باعث افزایش مقاومت ، دوامو سهولت اجرای سازه های بتنی می گردد. ژل های میکروسیلیس حاوی پودر میکروسیلیس، فوق روان کننده بتن ، الیاف بتن و آب می باشد.

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت تولیدیبازرگانی رایحه بتن سبز ، یکی از تولید کنندگان ژل میکروسیلیس و انواع افزودنی هایبتن می باشد. در زیر مشخصات فنی پاورژل کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران آورده شده است. شما می توانید برای مشاوره ، کسبقیمت و مشخصات فنی محصول ژل میکروسیلیس ، ژل میکروسیلیس الیاف دار و پاور ژل بابخش بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( رایحه بتن سبز ) تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

DEZOMIX P- 4500

افزودنی ژلمیکروسیلیکا

( ارتقاء دهنده خصوصیات بتن براساس کنترل بر روی بتن ساختهشده استانداردهای ASTM C1202 AND  BS EN 12390-8، BS 1881-122 )

 

شرح :

Dezomix P-4500  علاوه براستفاده در ساخت بتن های با مقاومتبالا ، آب بند ، نفوذ پذیری کم ، دوام بالا و ملات های ویژه  ، در بتنهایی که کاهش ترکهای پلاستیک ، ارتقاءنسبی مقاومتهای کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد . همچنین در شرایطی کهبتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از Dezomix P-4500 توصیه می شود .

 

کاربردهای ژل میکروسیلیس :

 1. سازه های ساحلی
 2. سازه های نگهدارنده آب
 3. روسازی های بتنی
 4. بتن های پر مقاومت
 5. سازه های در معرض بارهای دینامیکی ، ضربه و خستگی
 6. مقاطع نازک بتنی
 7. سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
 8. بتن های نظامی و پدافندی

 

مزایای مصرف ژل میکروسیلیس :

 • کاربرد آسان و مرتفع سازی مشکلات ناشی از استفاده مستقیم از پودر میکروسیلیس
 • کاهش هزینه حمل در مقایسه با میکروسیلیس
 • افزایش مقاومت فشاری
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • کاهش نفوذ پذیری
 • افزایش دوام ناشی از افزایش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • افزایش دوام ناشی از کاهش نفوذ پذیری

 

میزان مصرف ژل میکروسیلیس :

میزان  دقیقمصرف  Dezomix P-4500 می بایست از طریق آزمایشهای کارگاهی مشخصگردد لذا به عنوان راهنمایی  توصیه می شودبه میزان 1 تا 3  درصد وزن سیمان مصرفی بهبتن افزوده گردد . این مقدار را می توان در هنگام ساخت بتن و یا پس از ساخت به بتناضافه نمود.

در صورت اضافه نمودن Dezomix P-4500 در تراک میکسر باید از اختلاط آن در بتناطمینان حاصل نمود. بدن منظور می بایست پس از افزودن  Dezomix P-4500  بین 3 تا 5 دقیقه زماننیاز می باشد .

 

عوارض مصرف خارج از محدوده ژل های میکروسیلیس :

مصرف کمتر از 1 درصد Dezomix P-4500 باعث عدم ظهور کیفیت و عملکرد مناسب  ، افت اسلامپ سریع ، کاهش قدرت میزان جذب آهکآزاد و پایین آمدن نسبی کلیه خواص برای بتن می گردد .

مصرف بیش از 3  درصدوزن سیمان مصرفی از Dezomix P-4500 در بتن توصیهنمی شود وصرفا با انجام آزمایشات کارگاهی امکان پذیر خواهد بود . 

 

مشخصات ظاهری ژل میکروسیلیس :

حالت : در وضعیت سکون ژله ای و پس ازتکان دادن مایع

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص : 1.35

میزان کلراید : فاقد کلر و یا بسیار کمتراز حد مجاز استاندارد

نیترات : ندارد

نقطه انجماد : صفر درجه سانتیگراد

نقطه اشتعال : ندارد

 

سازگاری :

این محصول با هیچ ماده دیگری نباید مخلوط شود مگر توسطمتخصصین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن تایید شده باشد .   

 

 

انبارداری  ژۀ هایمیکروسیلیس:

Dezomix P-4500 بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای بیش از 5+ درجه سانتیگراد نگهداری شود .در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنید تا دوباره بازیافتشود.عدم  رعایت شرایط انبار داری مناسبممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد . برای کسب اطلاع بیشتر از روشانبارداری مناسب با بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن تماس حاصل نمایید.

 

نکات ایمنی :

Dezomix P-4500  محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد . برای آگاهی بیشتر به برشور ایمنی محصولمراجعه نمایید.

 

تاییدیه فنی :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن  ایران عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفیبین المللی می باشد.or
or
A password will be send on your post
Registration