فروش و اجرای آجر، کاشی ، ملات فوران  و ملات بندکشی ضد اسید

فروش و اجرای آجر، کاشی ، ملات فوران و ملات بندکشی ضد اسید

کد مطلب : 189

ازجمله نقاط ضعف بتن ، تخریب در بارب مواد اسیدی می باشد. امروزه روش های مختلفیبرای حفاظت بتن در برابر اسید وجود دارد. شما می توانید برای مشاوره ، اخذ مشخصات فنی و اجرای انواع پوشش های ضد اسید با بخش فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ( 44618462-44618379 ) تماس حاصلفرمایید.

 

آماده سازی سطح :

وضعیتسطوح بتنی قبل از اجرای پوشش های ضد خوردگی :

 

·       قبل از اجرای هر نوع پوششضد خوردگی ، سطوح مورد نظر تا رسیدن به بتن سالم تخریب شده و سپس بر اساساستانداردها بتن ریزی سطح انجام می شود.

·       در صورت استفاده از هر نوعپوشش قبلی و یا پلاستر سیمانی قبلی بر روی سطوح بتنی ، تا رسیدن به سطوح بتنی سالم ، کلیه پوشش ها و پلاستر ها سیمانی میبایست برداشته شود.

·       سطوح بتنی مذکور می بایستبراساس استانداردها DIN 1045  ساخته شده و به صورت مسطحشده اجرا شده باشند.

·       در صورتی که سطوح بتنی کف ودیواره ها براساس استانداردهای ذکر شده در بالا ساخته نشده باشند و یا آماده سازینشده باشند ، هیچ پوششی چسبندگی و مقاومت های شیمیایی ، مکانیکی و حرارتی را دردراز مدت نخواهد داشت .رطوبت داخلی بتن کمتر از 8% باشد و مقاومت فشاری آن نیزبیشتر از 300  kg/m2  باشد.

·       تمام زائده های روی سطوحبتن که در هنگام بتن ریزی اتفاق می افتد بایستی زدوده شود ، چنانچه در بخشی از سطحمواد چربی مانند گریس یا روغن باشد بایستی توسط تینر اپوکسی کاملا شسته و تمیزشود.

 

 

اجرایپوشش ضد اسید ( آجر و ملات ضد اسید ) :

·       پس از اتمام آماده سازی سطحمراحل اجرای پوشش انجام خواهدشد . ابتدا بایستی کلیه سطوح بتنی با پرایمر اپوکسی  Moisture Cured Epoxy Primer  به ضخامت 135 میکرون بر روی سطح پوشش داده شود.

·       در صورت نیاز جهت تسطیح هرچه بهتر سطح و اطمینان از چسبندگی پوشش از شن سیلیسی به میزان 1.5kg/m2  بر روی سطح پاشیده می شود.

·       مرحله بعدی اعمال میانیاپوکسی به ضخامت 1.5 میلی متر جهت حفظ مقاومت اسیدی بالا در صورت خرابی برخی ازنواحی جوینت های آجر ضد اسید اعمال شده و همچنین افزایش استحکام ، مقاومت شیمیاییو چسبندگی

·       مرحله آخر اعمال آجر ضداسید به ابعاد  230*115*38 MM  وبه ضخامت 8 – 6 MM  به همراه ملات با کد Cashew Nut  Shell Liquid  می باشد.

·       و همچنین اعمال ملات ضداسید  Phenolic MTB – 400  برای پر کردن جوینت های با عمق 25 5 میلیمتر می باشدکه با ملات ضد اسید Phenolic MTB 400  پر می شود.

 

مصالحمصرفی :

SR.NO

Material

Consumption

Per Sqm

1

Moisture Cured Epoxy Primer

0.6 kg/m2

2

Moisture Cured Epoxy Resin

2.2 kg/m2

3

Cashew Nut Shell Liquid (CNSL )

Mortar (MTTB CNSL 350 )

3.5 kg/m2

4

Phenolic mortar (MTB Phenolic 400)

0.75 kg/m2

5

AB Brick

37 NOS

 

 

 

 

 

 





کلمات کلیدی :

کاشی ضد اسید ، ملات فوران، آجر ضد اسید، کف پوش ضد اسید ،پوشش ضد اسید ، پوشش ضد اسید استخر، پوشش ضد اسید مخازن ، اجرای کف پوش ضد اسید،ملات بندکشی ضد اسید، ملات بندکشی فوران، اجرای پوشش ضد اسید، اجرای کاشی ضد اسید ، قیمت آجر ضد اسید، قیمت ملات فوران،قیمت ملات ضد اسید ، قیمت کاشی ضد اسید.


or
or
A password will be send on your post
Registration