فروش پودر میکروسیلیس ازنا و سمنان

فروش پودر میکروسیلیس ازنا و سمنان

کد مطلب : 190

با سلام و شادباش ، شما می توانید برای کسب اطلاع از قیمت فروش میکروسیلیسازنا و سمنان و انجام سفارش از محل کارخانه های ازنا و سمنان با بخش فروش وبازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462- 44618379+ ) تماس حاصلبفرمایید.

 امروزه پوزولان های جایگاه قابلتوجه ای در ساخت بتن به خصوص در بتن های توانمند و مقاوم در برابر شرایط خوردندهبه دست آورده اند. از جمله پوژولان هایی که در ایران مصرف رو به رشدی دارند پودر میکروسیلیس میباشد. این افزودنی معدنی با توجه به مزایا و خواص آن جایگاه ویژه ای در بتن ریزیهای حجیم به خصوص در سواحل جنوبی و خورنده به دست آورده است.

از جمله کارخانه های تولید کننده میکروسیلیس در ایران ، کارخانه های میکروسیلیس ازنا و سمنان می باشند. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مزایا ، میزان و روش مصرف میکروسیلیس ها ، به ویژهمیکروسیلیس ازنا و سمنان ، و نیز اخذ استعلام قیمت و در صورت نیاز ثبت درخواستخرید میکروسیلیس با بخش فروش وبازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

 

 

مشخصات فنی پودر میکروسیلیکا ( پودر میکروسیلیس )

شرح :

استفاده از میکروسیلیس در بتن ریزی های مجاور سواحل دریاها به طور جدیدیمورد توجه مهندسین ساختمان قرار گرفته است . به دلیل خصوصیات بارز پوزولانیمیکروسیلیس ، استفاده از آن جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن در کشورهایپیشرفته رو به افزایش است .

میکروسیلیس یک محصول فرعی از کوره های قوس الکتریکی در جریان تولیدآلیاژهای فروسیلیس می باشد . این ماده با داشتن بیش از 90 درصد سیلیس با حالت غیرکریستالی و به شکل ذرات بی نهایت ریز با قطر متورسط 0.1 متوسط میکرون شدیداپوزولانی است و برای استفاده به عنوان یک ماده سیمانی در بتن بسیار مناسب است و بااستاندارد ASTM C1240  مطابقت دارد .

 

مزایای مصرف :

افزودن میکروسیلیس به مخلوط بتن باعث می گردد Sio2 فعال آن با محلول هیدروکسیدکلسیم Ca(OH)2  آزاد موجود در منافذ موئین بتن ترکسیب گردد و کریستال سیلیکات کلسیم نامحلولتولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و کاهش نفوذپذیری و افزایشمقاومت فشاری ، الکتریکی، خمشی و کششی بتن ، افزایش مقاومت بتن در برابر فرسایش ،کاهش مقابل توجه نفوذپذیری ، جلوگیری از نفوذ یون کلر ، سولفات ها و سایر موادشیمیایی مخرب به داخل بتن گردد .

موارد مصرف :

  • اجرای بتن در سواحل دریا ، اسکله ها و پلها ساخت بتن های با مقاومت بالا
  • یاخت بتن سدها ، کانالها ، تونلها ، مخازن و منبع آب
  • کف سازی و نماسازی
  • ساخت بتنهای در معرض خوردگی

میزان مصرف :

میکروسیلیس را می توان به نسبت 5 تا 10 درصد وزن سیمان به بتن افزود ( باتوجه به اینکه باعث افزایش مقاومت بتن می گردد جایگزین همان مقدار سیمان گردد ) باتوجه به اینکه میکروسیلیس خاصیت کاهندگی آب دارد حتما می بایست به همراه یکی ازفوق روان کننده ها استفاده گردد . در غیر این صورت باعث ترک خوردن بتن و کاهشکارائی و عدم تراکم بتن گردد .

.

طریقه مصرف :

به میزان لازم در زمان ساخت بتن با اجزای خشک مخلوط کرده و سپس آب و فوقروان ساز به آن افزوده شود .

 

مشخصات فنی :

حالت فیزیکی : پودر پوزولان

رنگ : خاکستری روشن

وزن مخصوص : 250 گرم در سانتیمترمکعب

شکل ذرات : کروی و غیرکریستاله ( آمورف )

 

انبار داری :

میکروسیلیس  را  به دور از سرما ، گرما و روطبت به مدت یکسال میتوان نگهداری کرد.

عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدن محصول و یا کیسه آن میشود.

 

بسته بندی :

در کیسه های 25 و 40 کیلوگرمی و یا به صورت جامبوبک 1 تنی

 

آنالیز :

0.08  درصد

H2O

0.5 درصد

Sic

0.3 درصد

C

96.4 درصد

Sio2

0.87 درصد

Fe2O3

1.32 درصد

Al2O3

0.49 درصد

CaO

0.97 درصد

MgO

0.31 درصد

Na2O

1.01 درصد

K2O

0.16 درصد

P2O5

0.10 درصد

SO3

0.04 درصد

CL

 

نکات ایمنی :

همانند تمامی محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها ، دهان ، پوستو مواد غذایی پرهیز گردد .در صورت تماس با پوست و چشمها  بلافاصله آن را به مدت 15 دقیقه با آب شستشوداده و به پزشک مراجعه نمایدد. اگر به طور اتفاقی بلعیده شد ، می بایست اقداماتپزشکی انجام شود . در ظرف ها را پس از استفاده ببندید و برای اطلاع از انبار داریویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردندمطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

 

 

 

میکروسیلیس چیست و کاربرد آن در بتن چگونهاست؟

یک محصول فرعى حاصل از کوره هاى قوس الکتریکى در جریانتولید آلیاژهاى فروسیلیس می باشد. این ماده با داشتن بیش از 90 درصد سیلیس با حالتغیر کریستالى و به شکل ذرات بى نهایت ریز با قطر متوسط 1/0 میکرون شدیدا پوزولانى استو براى استفاده به عنوان یک ماده سیمانى در بتن بسیار مناسب است.

استفاده از میکروسیلیس در بتن ریزی های مجاور سواحلدریاها به طور جدی مورد توجه مهندسین ساختمان قرار گرفته است و حتی منجر به تدوین آئیننامه های مرتبط از جمله آئین نامه بتن ریزی در حاشیه خلیج فارس گردید و  به دلیل خصوصیات بارز پوزولانی میکروسیلیس، استفادهاز آن جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن در کشور های پیشرفته رو به افزایشاست.

 

موارد مصرف:

در بتن ریزى های مربـوط به ساخت اسکله هاى دریائى،شمعـها، سـتونها و قطـعات پـیش ساخته، فونداسیون ماشین آلات و کلیه سازه هاى بتونىکه در معرض حملات شیمیایى بویژه یون کلر و سولفاتها قرار دارند.

میکروسیلیس در حال حاضربه عنوان یکی از بهترین موادافزودنی معدنی بتن شناخته می شود و اضافه کردن آن به مخلوط باعث کاهش نفوذ پذیری ودر نتیجه افزایش دوام بتن می شود.

 

مزایا:

·       افزایش چشمگیر مقاومتهاى مکانیکى بتن

·       کاهش نفوذپذیرى بتن

·       کاهش تحرک یون کلر

·       جلوگیرى از خوردگى آرماتور در بتن هاى مسلح

 

روش و میزان مصرف :

میکروسیلیس مانند سیمان هنگام ساخت بتن به آن اضافهمی شود. میزان مصرف بهینه آن 6 الى 15 درصد وزن سیمان مصرفى است که به همان میزان میتواناز مقدار سیمان مصرفى کم کرد.

 

امروزه توصیه اکثریت قریب به اتفاق مهندسین مشاورصنعت ساختمان استفاده از دوده سیلیسی(Silica Fume)بهمراه فوق روان کننده (WaterReducer) در زمانساخت بتن میباشد . زیرا آزمایشات علمی نشان داده اند که وجود دوده سیلیس بمیران 7%وزن سیمان در بتن به نحو چشمگیری از نفوذ یون کلر جلوگیری می کند. استفاده از دودهسیلیس بهمراه فوق روان کننده در بتن که بصورت پودر بسیار ریز (کمتر از 1/0 میکرون)با جرم حجمی پائین میباشد ، مضراتی از قبیل عدم اختلاط کامل با بتن، مشکلات انبارداری،حمل ونقل، پرت مصرف وهمچنین مشکلات زیست محیطی و خطرات بهداشتی برای پرسنل محیط کاررا به همراه دارد. مسائل و مشکلات فوق الذکر و پژوهشهای متعاقب منجر به فرآوری و تولیدژل میکروسیلیس گردید و درسال 1380 در ایران عرضه گردید.

 

ژل میکروسیلیس درواقع همان سیستم دوده سیلیسی و فوقروان کننده بصورت خمیری شکل و آماده مصرف می باشد که ضمن دارا بودن قابلیت افزایش مقاومتهایشیمیائی و مکانیکی بتن ، مسائل و مشکلات سیستم دو جزئی دوده سیلیسی + فوق روان کنندهرا هم بطور اساسی حل کرده است.

 

or
or
A password will be send on your post
Registration