گروت چیست ( انواع گروت و کاربرد گروت ها )

گروت چیست ( انواع گروت و کاربرد گروت ها )

کد مطلب : 197

 در موردگروت، انواع آن و كاربردهاي مربوط به اين مواد را توضيح دهيد(grout)

 معمولاً به ملاتهاي روان، گروت مي گويند كه مي توانآنها را تزريق نمود. اصطلاحاً در ايران گروت به چنين ملاتهائي كه انقباض ندارند وحتي منبسط مي شوند اطلاق مي گردد.

ملاتهاي غير انقباضي يا منبسطشونده كاربردهاي زير را دارا مي باشند.

ـ كاشت ميلگرد يا ميل مهار در سنگ يا بتن

ـ پركردن زير صفحه كف ستون به روش تزريقي

ـ پركردن پشت قطعات پيش ساخته پوشش تونلها

ـ پركردن حدفاصل لوله هاي آب سد به نيروگاه آبي و تونل اطراف آن

ـ پركردن درز سنگهاي تركدار يا حفرات سنگها 

ـ استفاده از آنها بعنوان ملات تعميري در محيط هاي محصور براي جلوگيري از جمعشدگي و ايجاد درز و جلوگيري از كاهش پيوستگي و اتصال با بتن هاي مجاور

گروتها از نظر حداكثر اندازه و سطحمقاومتي آنها و ميزان انبساط ممكن است طبقه بندي شوند. در محلهاي نازك و محدود،حداكثر اندازه سنگدانه ها به كمتر از 2 ميلي متر محدود ميشود. سطح مقاومتي مطلوب             

  Kg/cm2 400 تا Kg/cm21000 مي باشد. گروت از حالت غير انقباضي تا انبساطزياد اما محدود برخوردار است كه مي تواند براين اساس سفارش داده شود. مواد فوقروان كننده و منبسط كننده معمولاً در گروتها براي رواني آن بكار مي رود.

or
or
A password will be send on your post
Registration