پنترون و پنکریت چیست ؟

پنترون و پنکریت چیست ؟

کد مطلب : 228

امروزه متریال و مواد مختلفی در زمینه آب بندی ومحافظت سازه های بتنی وجود دارد که هر یک بسته به شرایط می توانند مناسب باشند. ازجمله متریال های مناسب در سیستم های آب بندی به خصوص آب بندی فشار منفی ، پوشش هاینفوذگر و کریستال شونده ملات پنکریت و پوشش پنترون ( Pancrete And Panetron )  می باشد. شما می توانید برای مشاوره و خریدانواع پوشش و مواد ترمیم و آب بندی از جمله پنرتون و پنکریت و نیز اجرای سیستم آببندی و ترمیم سازه های بتنی با بخش فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (44618462-44618379 ) تماس حاصل فرمایید.

 

 

BETOGARD P-30

پوشش ضد آب  و آب بندی کننده کننده سطوح بتنی با خواصنفوذپذیری و کریستال شوندگی

 

مشخصات :

BETOGARD P-30 ساختهشده بر پایه سیمان مخصوص و فیلرهای شیمیایی و معدنی میکرونیزه که در اثر واکنششیمیایی و نفوذ در روزنه ها و حفره های بتن تشکیل کریستال های مقاوم و ضد آب درعمق بتن می نماید.

 

موارد استفاده :

بعنوان یک پوشش آب بند:

·       درمنابع آب و فاضلاب

·       سردابهها و کانالهای آب رسانی

·       مخازنبتنی آب در تصفیه خانه ها و سازه هایی که در مجاورت با آب دریا میباشند.

·       تونلها و دریچه های آدم رو

·       فونداسیونهای بتنی

·       ترمیمترکها و درزهای روی بتن

·       دیوارهای برشی بتنی در مجاورت خاک

 

مزایای استفاده از BETOGARD P-30 :

·       هیچگونهاثر نامطلوبی روی سطوح در منابع آب آشامیدنی ندارد .

·       ذراتو مولکولهای کریستال فرتکس 2000 پس از کیورینگ و جذب به عمق بتن فقط عامل جلوگیریاز نفوذ آب گردیده و مانع تنفس سازه نمی گردد.

·       مانعاز تجزیه و تخریب بتن در مقابل کربناته شدن، هوازدگی و انبساط و انقباض در مقابلسیکل های یخبندان میگردد.

·       دارایخواص دائمی است و کریستال های فرتکس 2000 جهت آب بندی همیشه در حال رشد میباشد به همینلحاظ در سازه هایی که در اثر مرور زمان دچار حركات سازه ای و ترک میشوند در اسرعزمان رشد و ترک را ترمیم می نماید.

·       نیازبه صاف و هموار کردن سطح ندارد.

·       نیازبه اجرای پرایمر برای آماده سازی سطح زیر کار ندارد.

·        قابلیت اجرا بر روی سطوح بتنی از دو طرف رادارد.

 

آماده سازی:

·       سطوحبتنی از آلودگی و گرد غبار تمیز گردد.

·       روکشهای قدیمی غیر قابل جذب مثل انواع رنگ و روغن ها از روی سطح برداشته شود .

·       سطوحبتن صیقلی و صاف بوسیله سندبلاست یا واتربلاست با اسید شوئی ( اسید کلریدریک رقیق) آماده گردد.

·        پوکی ها و سستی های سطحی بتنبا وسایل مکانیکی از روی سطح برداشته شود .

·       سطحبتن قبل از اجرا کاملا اشباع گردد.

·       محلو مواضع تخریب شده با BETOGARD P-30خمیری شکل تعمیر گردد.

·       محلهای تعمیر شده بعد از ۸ ساعت مرطوب نگهداری شود.

·       برایتعمیر مواضع با وسعت زیاد از ملات اصلاح شده با SA12 با SA46 مطابق با مشخصاتبروشورهای مربوطه استفاده شود.

 

طريقه ترکیب :

·       BETOGARD P-30 با آب مخلوط و با غلظتمناسب با استفاده از برس های نرم و زیر قابل اجرا میباشد .

·        BETOGARD P-30دو پیمانه با یک پیمانه آب برای اجرا با قلم مو

·       BETOGARD P-30 دو پیمانه با یک پیمانه آببرای اجرای پاششی با دستگاه

·       BETOGARD P-30 سه پیمانه با یک پیمانه آببرای تهیه خمیر جهت تعمیرات موضعی

 

طريقه استفاده:

·       سطحزیر کار قبلا مرطوب شود.

·       برایسطوح افقی با برس زیر و برای سطوح عمودی با برس نرم اجرا گردد.

·       محلترکها و مواضع تعمیراتی با کاردک یا ماله از خمیر BETOGARD P-30 استفاده میگردد.

·       بایدتوجه داشت BETOGARD P-30دارای سیمان است لذا دوغاب به اندازه محدود در سطل یا استانبولی برایمصرف تا ۲۰ دقیقه تهیه و بلافاصله اجرا تا فعل و انفعال اولیه دوغاب بر روی سطحبطور کامل انجام گیرد.

·       شرایطدما جهت اجرا بالاتر از ده درجه سانتیگراد است و در شرایط بارانی و یخبندان اجرانگردد.

·       برروی سطوحی که از BETOGARD P-30استفاده گردیده نمیتوان از پوشش های رنگی بطور مستقیم استفاده نمودو برای اجرای رنگ لازم است لایه اضافی با اسید کلریدریک رقیق یا وسایل مکانیکیبرداشته سپس رنگ مورد نظر اجرا گردد.

·       بفاصله۲۰ روز از اجرای BETOGARD P-30 تست آب بندی انجام پذیر میباشد.

 

عمل آوری :

·       پساز اجرا BETOGARD P-30بفاصله ۸ ساعت سطوح تا ۵ روز بصورت ممتد و پا ششی مرطوب شود ، پس از ۱۰ روز سطوح آماده بهرهبرداری است.

·       خاطرنشان میگردد مرطوب نگاه داشتن سطوح عامل رشد کریستالهای فرتکس 2006 میگردد. بههمین دلیل در مرطوب نگاه داشتن سطوح دقت لازم بعمل آورده شود. گرما و عدم آب دهیعامل توقف رشد کریستالهای BETOGARD P-30میگردد.

·       دربتنهایی که بصورت عمقی و سطحی حفره و تخلخل زیاد دارند برای رشد کریستالهای BETOGARD P-30 نیاز به زمان بیشتری می باشد.

·       بتنهایی که تخلخل های عمیق غیر متعارف و بزرگ دارند برای رشد BETOGARD P-30 و مسدود کردن تخلخل ها نیازبه کیورینگ طولانی تری دارند.

·       میزانمصرف در هر متر مربع ۷۰۰ الی ۱۲۰۰ گرم است در هر لایه میباشد.

 

 بسته بندی :

BETOGARD P-30در پاکت ۲۰ کیلویی عرضه میشود.

 

عمر نگهداری :

در صورت حفظ و نگهداری درشرایط مناسب و خشک تا ۱۲ ماه قابل استفاده میباشد.

 

خدمات فنی :

بخش فنی رایحه بتن سبز درجهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری وانجام خدمات میباشد.

 

 

 

کلمات کلیدی :

قیمت پنکریت ، قیمت پنترون ، فروش پنترون ،نمایندگی پنترون ، پنترون چیست ، پوشش آب بندی پنترون ، ملات پنکریت ،  آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، چسب آببندی بتن، پنکریت چیست.


or
or
A password will be send on your post
Registration