اجرای بتن اکسپوز یا نما

اجرای بتن اکسپوز یا نما

کد مطلب : 251

بتناکسپوز ( Expose ) چیست ؟

 روش ساخت ، بازسازی و ترمیم بتن اکسپوز

 

امروزه با توجه به خصوصیات ظاهری بتن ،اقبال معمارن به استفاده از بتن های اکسپوز در طراحی های داخلی و خارجی ساختمان هارواج گسترده ای پیدا کرده است. در این راستا روش ها و تکنیک ها مختلفی جهت تامینبتن های اکسپوز معرفی و به کار گمارده می شود. این روش های بسته به شرایط کار ،خصوصیات مد نظر طراح معمار و مرحله اجرا متفاوت می باشد. انواع روش های حصول بتناکسپوز رو می توان در گزینه های زیر خلاصه کرد.

·       اجرای بتن اکسپوز در حین ساخت

·       ترمیم بتن های اجرایی و موجود با لحاظ خصوصیات

·       استفاده از پانل های پیش ساخته بتن اکسپوز

هر یک از این روش ها بسته به شرایط میتوانند موثر و کارآمد و پاسخگوی نیاز کارفرمایان و طراحان باشد.

 

بتن اکسپوز یا بتن نما به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یامیان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش و یا مصالحدیگری اجرا نمی گردد. از جمله این نوع بتن ها می توان به ساختمان هایبا نمای بتن ویا پل ها اشاره کرد. اجرای بتن های اکسپوز بدین منظور نیازمند توجه و تسهیلات ویژهمی باشد که سطح نهایی باید صاف ، پرداخته شده و زیبا باشد. بدیهی است که وجود تخلخل در بتن ، کرموشدگی و یا پله در بتنمی توانند باعث نا زیبایی بتن گردد.

از این رو در اجرای بتن های اکسپوز بایدتمهیدات لازم به کار گرفته شود تا اختلال های اجرایی در این زمینه اتفاق نیافتد تاباعث ظاهر بد در این بتن نگردد.

برخی از اقدام لازم برای اجرای بتن هایاکسپوز و نما را می توان به این صورت برشمرد : استفاده از طرح اخلاط مناسب باکارآیی بالا، تراکم مناسب ، استفاده از قالب های سالم و نو به نحوی که سطح کارمختل نشده و شیره بتن فرار نکند. دقت در شاقول و عدم نصب پله ای ، تحکیم و بستنخوب قالب ها به نحوی که در حین بتن ریزی جابجایی صورت نگیرید.

 

ترمیم بتن های اکسپوز (نما )

در اجرای بتن های اکسپوز مانند همهعملیات های اجرایی باوجود لحاظ تمهیدات و سختگیری ها امکان ایجاد اشکالات وجوددارد. از این همواره امکان نیاز به ترمیم بتن های اکسپوز وجود دارد.

لازم به ذکر است مبنایی و اصول عملیاتترمیم بتن های نما و اکسپوز همانند سایر تعمیرات و ترمیم بتن می باشد. ترمیم دربتن های اکسپوز همانند سایر محل  ها ، بستهبه ابعاد ، محل ، ضخامت ، سازه ای یا غیرسازه ای بودن نیزامند به کارگیری تکنیکهای مختلف می باشد.

اما آنچه باعث تفاوت در ترمیم بتن هایاکسپوز و بتن های معمولی می باشد نیاز به تشابه عملیات انجامی ترمیم با محل هایاطراف و کنار منطقه ترمیم میباشد. این امر شاید در بتن های معمول و غیر نما دارایاهمیت بالایی نبوده و صرفا بتوان مهمترین گزینه ها را در این ترمیم کیفیت و مباحثاقتصادی برشمرد. لذا تشابه رنگ و سطح در ترمیم های اکسپوز با بتن های مجاور درکنار کیفیت از اهیمت بالایی برخودار است. از این رو همواره این دغدغه برای مجریانسازه های اکسپوز وجود دارد که اختلاف رنگ در عملیات اجرایی باعث مشکلات دیداری گردد.به همین منظور همیشه توصیه و سعی می شود برای این امر از مجریان با تجربه موفق وکارآزموده استفاده گردد.

چرا که در این موضوع مهمترین عامل ، جدااز  کیفیت و هرگونه مصالح مصرفی تکنیک هایاجرایی عملیات ترمیم می باشد.

به صورت کلی دو تکنیک که میتواند در ترمیمبتن اکسپوز موفق  موثر باشد، استفاده ازدرصدی سیمان سفید در طرح مخلوط بتن ترمیم ، دانه بندی ملات ترمیمی و نیز پرداخت وساب سطح نهایی ترمیم می باشد.

نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد ، روشتعمیرات بسته به حجم آسیب می باشد. در صورتی که حجم آسیب در سطح بتن بیش از 20درصد باشد بهتر است از روش اجرای لایه کلی بر روی سطح استفاده شود. و در صورتی کهکمتر از بیست درصد باشد می توان از روش های موضعی استفاده کرد.

 

برای کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه اجرای بتن های نما و اکسپوز و نیز ترمیم بتن های اکسپوز و نیز سایر سازه های بتنی و نیز در صورت نیازهمکاری در خصوص اجرای عملیات ترمیم سطوح بتنیاکسپوز با بخش فنی و پشتیبانیکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

 

شما می تونید جهت جستجوی عبارت بتن اکسپوز معماری، اکسپوز یعنی چه ، طرح اختلاط بتن اکسپوز ، مصالح ترمیم بتن اکسپوز ، روش هایترمیم بتن اکسپوز ، چسب ترمیم بتن اکسپوز ، پانال بتن اکسپوز ، قیمت بتن اکسپوز ،روش ساخت بتن اکسپوز ، قیمت اجرای بتن اکسپوز ، مجری بتن اکسپوز و ... ،عبارت مورد نظر را از طریق پنجره جستجوی سایت سرچ نماید.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration