حداقل دمای مجاز بتن ریزی در زمستان ( هوای سرد و یخبندان )

حداقل دمای مجاز بتن ریزی در زمستان ( هوای سرد و یخبندان )

کد مطلب : 264

دماي بتن بر حسب درجه سلسيوس (سانتيگراد) در مراحل مختلف كار باتوجه به دمايمحيط و اندازه اعضا و قطعات

ردیف

شرح

دمای

محیط

ابعاد اعضا و قطعات (میلیمتر)

کمتر از 300

300 تا 900

900 تا 1800

بیش از 1800

1

حداقل دمای بتن

هنگام اختلاط

بیش از 1-

16

13

10

7

2

18- تا 1-

18

16

13

10

3

کمتر از 18-*

21

18

16

13

4

حداقل دمای بتن

هنگام ریختن و نگهداری

به هر میزان

13

10

7

5

5

حداكثر مجاز افت تدريجي دماي بتن در ٢٤ ساعت اوليه پس از خاتمه حفاظت از بتن

به هر میزان

28

22

17

11

*چنانچه تدابيري ويژه براي اختلاط و بتن ريزي فراهم نگردد، ريختن بتن در دماي 20- درجه سلسيوس (سانتيگراد) و كمتر از آن ممنوع است.


or
or
A password will be send on your post
Registration