انواع پوشش های محافظتی سطحی بتن

انواع پوشش های محافظتی سطحی بتن

کد مطلب : 272

انواع حفاظت هاي سطحي

تنوع در تقسيم بندي حفاظت هاي سطحي زياد است، يك نوع تقسيمبندي بر اساس اندركنش بين ماده حفاظتي و بتن مي باشد كه بر اين اساس به  چهار گروه به شرح زير تقسيم مي‌شوند :

نفوذ كننده ها [1]

درزگيرها و پوششها [2]

مسدود كننده هاي منافذ [3]

روكشهاي سطح [4]

 

نفوذكننده ها

نفوذكننده ها، همان طور كه از نامشان مشخص است، معمولاً بهصورت محلول با ويسكوزيته كم توليد مي‌شوند. بنابراين قادرند كه به داخل بتن نفوذكنند و ديواره منافذ را پوشش دهند. نفوذكننده‌ها، منافذ بتن را مسدود نمي‌كنندبلكه با تغيير جهت كشش سطحي مانع از نفوذ رطوبت و مواد مضر به داخل بتن مي‌گردند وبنابراين بخار آب و گازهاي مضر مي توانند از بتن به خارج راه يابند و در نتيجه عملتنفس انجام گردد. مهمترين تركيبات در اين گروه سيلن‌ها و سيلوكسان‌ها مي‌باشند.

 

درزگيرها و پوششها

درزگيرها و پوششها، لايه‌اي محافظ بر سطح بتن ايجاد و ازنفوذ مواد مضر مانند CO2  جلوگيري مي كنند. معمولاً مواد درزگير به داخلمنافذ بتن تا عمق كم نفوذ مي‌كنند. درزگيرها و پوششها در دو يا چند لايه اعمال مي‌شوندو ضخامت آنها بين 100 تا 300 ميكرومتر است. عملكرد پوششها به اجزاي تشكيل دهندهآنها بستگي دارد. مهمترين جزء اين مواد، چسب[5]،است. چسب‌ها مواد پليمري مي‌باشند  و درواقع انواع پوششها و درزگيرها بر اساس نوع چسب تقسيم بندي مي‌شوند.

چسب‌هايي كه براي بتن مورد استفاده قرار مي‌گيرند، شاملاپكسي‌ها، پلي استرها، اكريليك‌ها، پلي‌يوريتان‌ها، بوتادين‌ها، قيرها و روغن بزركاست. اپكسي‌ها به صورت محلول در حلال‌هاي آلي يا آبي به كار مي روند. مقاومت آنهادر مقابل نفوذ عناصر مخرب مناسب وداراي مقاومت سايشي خوبي هستند و چسبندگي آنها بهسطح بتن در حد مطلوب مي باشد. براي تطابق دادن ضريب انبساط حرارتي اپكسي با بتنمعمولاً از پركننده‌ها، مانند الياف استفاده مي‌شود. مقاومت اپكسي‌ها در مقابل نورماوراي بنفش كم است.

مواد آكريليكي بر پايه آكريليك يا اسيد متاآكريليك است.اين مواد، معمولاً به صورت لاتكس (ذرات ريز پراكنده مونومرها در محلول آبي)استفاده مي شوند. وقتي كه آكريليك ها با رنگدانه به كار مي‌روند، مقاومت  بتن را در مقابل نفوذ دي اكسيد كربن تا حد قابلملاحظه اي افزايش مي‌دهند.

يوريتان‌ها معمولاً به صورت سيستم دو جزئي (رزين و مادهعمل‌آوري) عرضه مي‌گردد. مقاومت در برابر سايش و مقاومت در مقابل اسيدها در اينمواد بيشتر از اپكسي است، اما مقاومت يوريتان ها در محيط قليايي كمتر از اپكسياست. بنابراين لازم است كه ابتدا با يك پوشش مقاوم در برابر قليايي سطح بتن اندودگردد و سپس ماده يوريتان اعمال شود. برخي از انواع يوريتان‌ها داراي مقاومتچسبندگي كمي به بتن هستند و مقاومت آنها در مقابل نور ماوراي بنفش كم است.

مواد قيري شامل قيرهاي خالص و قطران زغال سنگ [6]است . قيرها در محيط هايي كه از نظر تهاجم متوسط محسوب مي شوند، مقاومت مناسبيدارند، اما حل شدن آنها در حلال‌ها به سختي انجام مي‌گيرد. پوششهاي قيري معمولاًدر پي‌ها و زير زمينها مورد استفاده قرار مي گيرند. پوشش قطران زغال سنگ در مقابلنفوذ آب بهتر از پوشش هاي قيري عمل مي كند و در شرايط رطوبت مداوم مناسب است. وقتيكه اين مواد در معرض دماي زياد و نور ماوراي بنفش قرار مي گيرند ترك خورده و جدامي شوند. قطران زغال سنگ معمولاً براي حفاظت خطوط لوله زير زمين استفاده مي‌شود.سيستم اپكسي-قطران بسيار با دوام است. مهمترين عيب سيستم هاي قيري ظاهر نامطلوبآنهاست.

 

مسدود كننده هاي منافذ

مسدود كننده ها موادي را شامل مي شوند كه به داخل منافذبتن نفوذ كرده و با اجزاي بتن واكنش نشان مي‌دهند. معمولترين نوع اين گروه، موادمحلول سيليكات و محلول سيليكوفلوريت است. اين مواد، جزيي از سيستم‌هاي تعمير وحفاظتي است كه به صورت دوغاب [7]استفاده مي شود.

 

روكش هاي سطح

روكش هاي سطح، اندود ضخيم سيماني مي باشند كه معمولاً بهوسيله ماله بر سطح بتن اعمال مي شوند. به طور كلي اين مواد شامل ملات سيماني اصلاحشده با لاتكس هاي پليمري است. در نتيجه يك لايه ضخيم محافظ بر سطح بتن ايجاد ميشود و همچنين چسبندگي مواد به سطح بتن بهبود مي يابد. به عبارت ديگر، تركيب ملاتسيماني با پليمر سبب بهبود چسبندگي مي گردد.[1]penetrants

[2]- sealers and coating

[3]pore blockers

[4] renderings

[5]  Binder

[6]Coal-tars

[7] slurry


کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت تولید رایحه بتن سبز و مهندسی ژرفتابان مهر ازسال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با شناخت خلا موجود در زمینهارائه خدمات تخصصی بتن در سطح کشور ، با بکارگیری پرسنل تخصصی و نیز تجهیزات ویژه، در این سالهای سعی نموده گامی کاربردی و موثر در زمینه رفع نیاز متخصصین ،کارفرمایان ، مهندسین ، دانشجویان ، مشاورین و پیمانکاران بردارد. در این قالب وبهره گیری از تجربیات روزافزودن خود ، با عنایت به اخذ استانداردهای بین المللی (استاندارد CE  اتحادیه اروپا و استاندارد ایزو 9001 ) ، اینمجموعه  همواره سعی است خدماتی به روز وتخصصی و کاربردی تر ارائه نماید. شرح خلاصه خدمات ارائه شده توسط این شرکت شاملبخشهای زیر می باشد.

 

مجموعه تولیدی و بازرگانی رایحه بتن سبز:

·       واردات و تولید انواع افزودنی های بتن

·       واردات و تولید انواع مصالح تعمیراتی بتن

·       واردات و تولید انواع پوشش های محافظتی وآب بندی بتن

·       واردات و تولید انواع گروت های پایهسیمانی و اپوکسی

·       واردات و تولید انواع مصالح کاشی کاری

·       انواع ماستیک و درزبندهای سازه های بتنیو ساختمان ها

·       واردات و تولید انواع کفپوش ، سخت کنندهو رنگ های ساختمانی

·       واردات و تولید انواع مصالح کمکی بتن ازجمله الیاف بتن ، واتراستاپ ، حلال بتن ، واتراستاپ منبسط شونده، کیورینگ بتن ،اسپیسر ، خمیر کاشت میلگرد ، قالب های پلاستیکی و ...

 

مجموعه مهندسی ژرف تابان مهر :

·       مشاوره و اجرای تعمیر و ترمیم سازه هایبتنی

·       مشاوره و اجرای آب بندی و محافظت سازههای بتنی

·       مشاوره و اجرای مقاوم سازی و تقویت سازههای بتنی

·       مشاوره و جرای انواع کف پوش های صنعتی

·       مشاوره و ارائه خدمات ارزیابی و آزمایشهای غیرمخرب سازه های بتنی

·       برگزاری دوره های تخصصی بتنی

·       ارائه مشاوره و طرح اختلاط بتن های خاص

·       مشاوره و نظارت بر اجرای سازه های بتنی

·       کرگیری و کاشت میلگرد و بولت در بتن وتخریب بتن به روش واترجت

 

در حال حاضر مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، دارای دفتار و نمایندگی هایی در بسیاری از مناطق و شهر ها می باشد.علاقمندان میتوانند برای بهره گیری از خدمات و محصولات این شرکت و یا مشاوره و دریافت رزومهفعالیت ها و یا مشخصات فنی محصولات این شرکت ، با نمایندگی این مجموعه و یا دفترمرکزی این شرکت ( 44618462-44618379) تماس حاصل فرمایند. همچنین علاقمندان بههمکاری با این شرکت می توانند جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش خدمات و محصولات اینشرکت با شماره تلفن 09120916272 تماس حاصل نمایند.

 or
or
A password will be send on your post
Registration