نیتریت سدیم یا کلسیم ( ضد یخ بتن ) چیست ؟

نیتریت سدیم یا کلسیم ( ضد یخ بتن ) چیست ؟

کد مطلب : 299

   نیتریت سدیم:   سدیم نیتریت (sodium nitrite) با فرمولشیمیایی Nano2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاپ کم 24269 است که جرم مولی آن g/mol 68,9953 میباشند. شکلظاهری این ترکیب، جامد سفید و یا کمی است.

نیتریت سدیم نوعی نمک می باشد و خاصیت زودگیر و یا ضد یخ را ایجادمیکند.همچنین در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده نیز مورد مصرف میباشند.

واکنش هیدراتاسیون سیمان تحت تاثیر ابعاد بتن، دمای هوای محیط، نسبت آب بهسیمان و مواد افزودنی قرار دارد این واکنش بهتر است در حرارت 10 الی 25 درجهسانتیگراد و در طول 28 روز صورت گیرد در غیر این صورت مقاومت بتن کمتر ازاستاندارد و میزان مورد نیاز خواهد شد بطور معمول در حرارت 20 c گیرش و بستهشدن بتن حدود 12 ساعت بطول می انجامد.

ضدیخ مایع بدون کلراید که بر پایه نیتریت های سدیم و کلسیم تولید گردیده استعمل واکنش سیمان را تسریع میکند و گیرایی بتن را از 12 ساعت به 4 الی 5 ساعت تقلیلمیدهد.

این ماده حاوی یونهایفعال واکنش گر میباشد و مصرف آن در بتن در هوای سرد ویخبندان برتری های زیر را دارد:

1.    در جریان فعل و انفعلات شیمیایی با سیمان حرارت هیدراتاسیون درونی بتن تازه رابالا میبرد و روند گیرش آن سرعت میبخشد.

2.    ضمن کاهش نقطه انجماد آب، خطرات ناشی از افت سریع حرارت محیط و یخ زدن آب درجسم بتن و ملات تازه را برطرف میسازد.

3.    و در نتیجه به استحکام و دوام بتن در مقابل سیکلهای متناوب یخبندان ذوب می افزاید.

4.    نوع مایع آن فاقد یون کلر میباشد و برای مصرف در بتون های مسلح مناسب است.

5.    قابل مصرف در شرایطی که بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان و در محدوده دمای محیط+5 تا -15 درجه سانتیگراد انجام می شود.

6.    قابلیت سازگاری با کلیه تیپ های مختلف سیمان


or
or
A password will be send on your post
Registration