پودر ملامین نوع F چیست ؟

پودر ملامین نوع F چیست ؟

کد مطلب : 300

¬    ملامین نوع f:

فرم آلدئید ملامین سولفاته فشرده نوع F

فوق روان کننده زودگیر بر پایه ملامین سولفونیت با قدرت روان کنندگی فوقالعاده که امکان میدهد میزان مصرف آب در بتن تقلیل باید بدون آنکه از روانی (Slump) بتن بکاهد ویا افزایش کارایی و روانی را موجب میشود بدون آنکه از مقاومت فشاری کاسته گردد، ضمنآنکه با تسریع زمان گیرش در کسب مقاومت های اولیه در زمان کمتر، نقش مهمی را ایفامیکند.

بکارگیری از آن موجب صرفه جویی در مصرف آب، سیمان، عملیات ویبره و حتی زماناجرای کار میگردد و با احتساب دقیق در نوع و کیفیت بتن بدست آمده، صرفه جوییاقتصادی را نیز بدنبال خواهد داشت.

این مورد، در تولید بتن و یا موزائیک های ویبره و پرس معمولی مورد استفادهمیباشد.

or
or
A password will be send on your post
Registration