کربنات سدیم ( کربنات دو سود )چیست ؟

کربنات سدیم ( کربنات دو سود )چیست ؟

کد مطلب : 306

کربنات سدیم:

نام محصول : کربناتدو سود.


نام های دیگر : سودا اش، بی سدیم کربنات، کلسینید سودا، اسید بونیک، نمک دی سدیم،نمک سدیم، کریستول کربنات، دی سدیم کربنات، سودا، خاکستر سودا، سودامونو هیدرات،سدیم کربنات، آنهیدروس، سدیم کربنات مونو هیدرات، سدیم کربنات پنتا هیدرات، کربناتدی سدیم.گرید :

 1. کربنات دو سود صنعتی

2. کربنات دو سودآزمایشگاهی.

فرمول شیمیایی : C-NA2-O3.


كاربرد های خاص این محصول:


اين ماده در تولید شسشه و سایر ترکیبات سدیم دار مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین در تهیه صابون، دترژنت و مواد قوی پاک کننده، شیرین کردن آب و لوله های گازدی سولفوره کردن، در تهیه خمیر کاغذ، پروسه پارچه بافی، تصفیه و تخلیص پتروشیمی،عکاسی و تولید آلومینیوم، پروسه های مختلف شیمیایی، کاتالیست گدازش ذغال، پروسهمواد افزودنی به غذا، ماده افزودنی به غذا و کنترل
PH مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات : این محصولجامد پودری ، کریستالی ، بدون بو ، جاذب رطوبت می باشد. کربنات سدیم سفید رنگ میباشد.


کاربرد :

سدیم کربنات در آبمحلول است. این محصول به طور طبیعی در بخش های خشک، به خصوص در رسوب های معدنی شکلگرفته از تبخیر آب دریاچه ها یافت می شود. رسوبات معدنی نمک های قلیایی طبیعی،ترکیبی از سدیم کربنات و سدیم بی کربنات است که از کف دریاچه های خشک شده موجود درمصر از زمان های گذشته استخراج می شده است تا در تهیه مومیایی و نیز ساخت ابتداییشیشه استفاده شوند. سدیم کربنات به سه صورت ترکیب هیدراته شناخته شده است: سدیمکربنات 2 آبه، سدیم کربنات 7 آبه و سدیم کربنات تک آبه.

کاربرد :
1.
مهمترین کاربرد کربناتسدیم در شیشه سازی می باشد.

 2. در صنایع شوینده و صابون 

3. صنایعرنگ

4. صنایعنساجی

5. چرمسازی

6.کاغذ

7. صنایعفلزات

8. باطریسازی

9. ریختهگری

10. تصفیهنمک 

11. کربناتسدیم به عنوان یک افزودنی در مخازن شهری جهت خنثی سازی اثر اسیدی کلر و افزایش PH استفادهمی شود

12. کربناتسدیم به عنوان یک رسانای خوب در الکترولیز عمل می کند.

13. کربناتسدیم به عنوان نرم کننده آب در شست و شوی لباس به کار می رود.

14. درچوب شور تا PH سطح ماده غذایی را تغییر میدهد

15. بهعنوان استاندارد اصلی تیتراسیون اسید و باز به کار می رود.

16. اینماده با یون های منیزیم و کلسیم موجود در آب سخت مقابله می کند.

17.کربنات سدیم در کارگاه های آجرپزی به عنوان عاملخمیرکننده.

18. جهتتهیه فوری ماکارونی

19. درتولید بستنی چوبی

20.. بهعنوان جایگزین برای سدیم هیدروکسید برای قلیایی کردن

21. برایاز بین بردن کپک و کپک زدایی استفاده می شود.

22. تهیهچسب سیلیکات

 23. تصفیهآلومینا و دیگر فلزات غیر آهنی

 24.گوگرد زدایی از دود

25. متالوژی

26.کاهش سختی آب و تصفیه آب

صنعتشیشه سازی : حدود 45% تولید جهانی کربنات سدیم در صنعت شیشه سازی استفاده می شود.بکارگیری این ماده در شیشه سازی سبب کاهش دمای تشکیل شیشه از 1700 به 1500-1450درجه سانتی گراد می شود که از طرفی در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و عمر نسوز راکاهش می دهد.

کربناتسدیم کمتر از 20% از حجم تمام شیشه های نوع آهک را شامل می شود ولی 60% هزینه رابه خود اختصاص می دهدمانند شیشه های تخت ، شیشه های پنجره و ظروف شیشه ای.

انواعدیگر شیشه می تواند از کربنات سدیم کمتری استفاده کند چون مقدار کمتری سود نیازدارد. مانند شیشه های بوروسیلیکات ، پیرکس ، فایبرگلاس ، ظروف تخت شیشه ای ، لوازمآزمایشگاهی، شیشه تلویزیون ، مانیتور ....
روش استخراج:


رسوبات باقي‌مانده ميرابيليت از لايه‌هاي درياچه‌اي يا شورابه‌هاي سطح درياچه را طي زمستان و پاييز استخراج مي كنند. در موارد ديگر آب داغ بهرويه‌هاي نمکدار تزريق و با انحلال ميرابيليت آن را تبخير و در خشك‌كن‌هاي چرخان،خشك مي‌كنند.


دفع ضایعات : تخلیه محوطه. با استفاده از تجهیزات ایمنی، ضایعاترا جارو نموده، در بسته هایی برای دفع نگهدارید. مراقب غبارهای در حال نشست آنباشید. تهویه و شستشوی محیط. مقادير كم ضايعات را با احتياط به مقدار زياد آب درحال همزدن بيفزائيد. pH را به حد خنثي برسانيد. جامدات را فيلتر نموده، در بستههايي براي دفع در منطقه مواد شيميايي خطرناك نگهداريد. محلول مانده را با آب زياددرين كنيد. واكنش هاي هيدروليز و خنثي سازي ممكن است توليد گرما و بخار نمايد كهبا تنظيم سرعت افزايش، قابل كنترل است.


روش انبارداری : در ظروف کاملا سربسته، در محل خشک و خنک و دوراز رطوبت نگهداری شود


or
or
A password will be send on your post
Registration