ترمیم ترک با تزریق رزین اپوکسی در بتن

ترمیم ترک با تزریق رزین اپوکسی در بتن

کد مطلب : 322

تزریق به ترک

پس از مشخص کردن وسعت ترک خوردگی، کارتعمیر با تزریق در آن انجام می­پذیرد. بسته به عرض ترک از دوغاب­های سیمان یا رزین­هایاپوکسی خالص می­توان استفاده کرد. دوغاب­های سیمان معمولاً برای ترک­هایی به عرضبیشتر از 3 میلی­متر مناسبند. هر چند که معمولاً به علت امکان شسته شدن سیمان دردوغاب­های سیمان، استفاده از رزین­هالی اپوکسی ترجیح داده می­شود.

اولین گام در تعمیر ترک­ها، حفر سوراخ­هایتزریق به عمق 50 میلی­متر در امتداد خط (مسیر) ترک و یا فاصله­های متناسب با عرضترک (از 100 تا 300 میلی­متر) است. بعد از آن باید خط ترک را با فواره آب کاملاًپاک کنند تا آغشتگی­های آن رفع شود. ترک را با بتن اپوکسی یا تعبیه لوله­هاس کوچکیدر کف ترک و سطح­بندی آن درزگیری می­کنند. لوله­های تزریق را در سوراخ­های تزریقوارد می­کنند تا از آب بند شدن درز اطمینان حاصل شود. سپس رزین را از ظرف تحتفشاری که حاوی رزین از پیش مخلوط شده است، به نقاط تزریق می­رسانند. یا اینکه رزینو سخت کننده­ها را می­توان به طرف نقاط تزریق راند تا در آنجا پیش از تزریق با هممخلوط شوند. از بهبودها در این روش، به کارگیری مدول تزریق رزین است که طی آن رزینو سخت کننده تا لحظه تزریق جداگانه نگهداری می­شوند. با این روش می­توان رزیناپوکسی را تا عمق 150 متری هم به کار برد.

تزریق از پایین­ترین سوراخ آغاز می­شودو تا زمانی که رزین از سوراخ بعدی واقع در سطح بالاتر بیرون بیاید، ادامه می­یابد.سپس سوراخ پایینی بسته می­شود و لوله تزریق به سوراخ بعدی انتقال می­یابد.


or
or
A password will be send on your post
Registration