لاینینگ بتن چیست ؟

لاینینگ بتن چیست ؟

کد مطلب : 327

لاینینگ بتن چیست ؟

لاینینگ به لایه رویه سطحی کار در سازه هایهیدرولیکی یا انقال آب گفته می شود. لاینینگ می تواند از جنس بتن در کانالهایانتقال آب ( کانالهای آبیاری و زهکشی یا تونلهای انتقال آب  در سد ها) باشد. یا از قالب پوشش های مختلف بر روی سطوح بتنی سازه ها مانند رابرلاینینگ ، GFRP و ... باشد.

لاینینگ های بتنی که به عنوان لایه نهایی درکانالها اجرا می گردد بسته به شدت و شرایط بهره برداری با عیار ، ضخامت و مقاومتمتخلف و البته به صورت غیر مسلح یا مسلح اجرا می گردد. ( در کانالهای آبیاری بهصورت غیر مسلح و مسلح شده با الیاف برای جلوگیری از ترک استفاده می شود. اما درتونلها به صورت مسلح با مش یا شبکه میلگرد اجرا می گردد).

لذا سایر لاینیگ ها که به طور معمول بر روی سطحدر ضخامت های پایین 100 تا 5000 میکرون اجرا می شود به منظور آب بندی و محافظت ازسازه ها کاربرد دارند.

 

کلمات مرتبط : لاینینگ تونل ، لاینینگ مخازن بتنی، لاینینگ لوله ها ، رابر لاینینگ ، رابر لاینینگ چیست ؟


or
or
A password will be send on your post
Registration