چسب اپوکسی بتن ، ویژه اتصال بتن قدیم به جدید

چسب اپوکسی بتن ، ویژه اتصال بتن قدیم به جدید

کد مطلب : 330

DEZOBOND   P-1800

چسب اپوکسی بتن ، ویژه اتصال بتن قدیم بهجدید

براساس استاندارد      ASTM C881 Type 2

 

شرح :

Dezobond P-1800  یک چسب اپوکسی دائمی برایاتصال بتن ، ملات ، نصب سنگ ، کاشی و سرامیک ضد اسید در داخل و یا خارج سازه می باشد. این محصول قادر به تحمل مقداری رطوبت قبل و حین سخت شدن می باشد ولی پس از سخت شدنتبدیل به لایه ای آب بند می شود . قدرت چسبندگی نهایی این محصول بیشتر از مقاومت کششیبتن می باشد. DezobondP-1800کاهش حجم ندارد و تشکیللایه ای هموار و بدون تنش می دهد.

 

مصارف اولیه :

Dezobond P-1800 را می توان بر روی سطوح تمیز ، سفت و بادوام استفادهنمود مانند : بتن ، فولاد ، کاشی و آجر لعاب دار ، آجرهای سنگی و سرامیکی ، آجر و یاکف موزائیکی . همچنین برای پوشش دادن سطح سنگ فرش ها ، بتن قدیمی پوسیده و آجرهای صنعتیو نیمه صنعتی ، کاشی های معمولی و ضد اسید .

 

امتیازات :

              مقاومت زیاد

              بدون انقباض

              تحمل رطوبت

              دوام زیاد

              مقاوم در برابر حملاتشیمیایی

              نصب و کسب مقاومتسریع

              بسته بندی توزینشده

 

بسته بندی :

 در بسته های3یا 4 یا  15 کیلوگرمی شامل رزین پایه پودر وواکنش گر عرضه می گردد.

 

ویژگی ها :

·       وزن مخصوص : 1485 کیلوگرم در مترمکعب

·       مدت زمان کارآیی : در دمای 25 درجه سانتیگراد به مدت50  دقیقه و در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت30 دقیقه .

·       سخت شدن ظاهری: در دمای 25 درجه سانتیگراد ، 9.5 ودر دمای 40 درجه سانتیگراد ، 5.5 ساعت

·       سخت شدن نهایی : 7 روز

·       مقاومت فشاری در دمای 23 درجه سانتیگراد : 55 مگاپاسکالدر 7 روز

·       مقاومت کششی در درمای 23 درجه سانتیگراد : 25 مگاپاسکالدر 7 روز

·       مقاومت چسبندگی برابر استاندارد ( ASTM D4541 ) : بیشتر از 2.5 مگاپاسکال

·       برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به استاندارد  ASTM C881 Type 2, Grade 2, Class B & C

 

 

روش اجرا :

آماده سازی سطح :

سطوح را به طور کامل تمیز نمائید . تمام تکه های جداشده ، شیرآبه سیمان ، گرد و خاک ، ماده عمل آوری ،سخت کننده های کف ، روغن ، گریس ،چربی ، قیر و یا رنگ بایستی زبر شوند . سطوح صیقلی بایستی زبر شوند . اگر روغن ، گریس، چربی ، قیر و مانند آن ها وجود دارد بایستی قبل از انجام دیگر کارهای آماده سازیپاک شوند .تمام شیرابه ها یا بتنهای تردد و شکننده بایستی با زخمه زنی یا شن پاشی برداشتهیا خراشیده شوند تا سطحی سفت بدست آید . بتن جدید بایستی خشک شود تا انقباض و تغییرحالت آن به حداقل برسد . چنانچه سطح بتن با روغن قالب اشیاع شده باشد لازم است تمامیعمق اشباع با ماسه پاشی ، تراشیدن و در صورت لزوم تخریب تمامی بتن آلوده برداشته شود. تمام مواد عمل آوری باید پاک شده و یا تراشیده شوند و عملیات بر روی سطحی تمییز وعاری از گرد و خاک انجام پذیرد.

 

اختلاط :

تمامی محتوی ظروف کوچک تر ( بخش واکنش گر رزین پایه) را در ظرف بزرگتر بریزید . به طور کامل آنرا مخلوط نماید . برای اختلاط از یک کاردکسفت و یا یک دریل دور کند با هم زن استفاده کنید تا مخلوطی هم رنگ و یکنواخت بدست آید. این عمل به طور معمول حدود سه تا پنج دقیقه به طول خواهد کشید . سعی نکنید که بخشیاز آن را مخلوط و یا آن را رقیق نمائید.

 

 

راهنمای اجرا :

Dezobond P-1800 بایستی در یک لایه یکنواخت به کمک قلم موی کوتاه یاماله ، و یا کاردک روی سطح زده شود . برای مدت زمانی رها شده و سپس پوشش رویی اجراگردد. این مدت زمان به شرایط کار بستگی دارد ولی به طور معمول 30 دقیقه در دمای 25درجه و 10 دقیقه در 40 درجه سانتیگراد می باشد . در این مدت سطح Dezobond P-1800 بایستی تمیز نگهداشته شود . بهخصوص روی سطوح افقی .

 

اندود کردن و ملات کاری :

در هنگام اندود کردن و یا اجرای ملات روی Dezobond P-1800 روش های الزامی کار بایستی مدنظر قرار گیرند . عمل آوری سنگ فرش ، کاشی ، اندود و یا ملات ضروری است . برای اینمنظور می توانید با آب تمیز سطوح را خیس نموده و یک ورق پلی اتیلن روی آن قرار دهیدو یا با مواد عمل آوری سری Dezocure سطوح را پوشش دهید . عدم توجه به این موارد باعث ترک خوردن و یا شکستن ملاتمی شود .

درزهای انبساطی موجود در سازه بایستی در ملات و یااندود سطحی نیز ادامه یابد و پس از خشک شدن با انواع محصولات گروه Dezoflex پرشوند.

 

دما :

به  دلیل  اینکه  هوای  سرد  باعث  تاخیر  در  گیرش     DezobondP-1800 می شود ، سعیکنید حتی الامکان از اجرای آن در دمای سرد خودداری شود . اگر چه Dezobond P-1800 در دماهای پایین نیز به آرامیسخت می شود ، دمای 7+ تا 10+ درجه سانتی گراد را می توان حداقل دمای کار لحاظ نمودتا اندود کاری با موفقیت انجام پذیرد.

 

مراقبت از وسایل کار :

تا زمانیکه Dezobond P-1800 به طور کامل خشک نشده ، میتوان آن را با حلال شماره2 تمیز نمود ولی پس از خشک شدن بایستی با ضربه و یا سوزاندن ابزار را تمییز نمود.

 

 

پوشش دهی :

هر کیلوگرم می تواند 1 تا 2.7 مترمربع را بسته بهوضعیت سطح  ، ضخامت اجرا و نوع مصرف پوشش دهد.

 

انبار داری :

این محصول را در محیط سربسته و به دور از تابش مستقیمخورشید و دمای زیاد نگهداری نمائید . در مناطق گرمسیری می بایستی این محصول در جایتهویه دار نگهداری گردد. عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدن محصول و یاظرف آن می شود.

 

نکات ایمنی :

همانند تمامی محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماسبا چشمها ، دهان ، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد ( این دستورالعمل در مورد بخار آنتا زمان خشک شدن نیز جاری می باشد ). در صورت تماس با پوست و چشمها بلافاصله آن راتمیز نماید . اگر به طور اتفاقی بلعیده شد . اقدامات پزشکی انجام شود . در ظرف ها راپس از استفاده ببندید و برای اطلاع از انبار داری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد بهبرشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتنایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد .


or
or
A password will be send on your post
Registration