تست ، آزمایش و ارزيابي عملکرد افزودني‌های بتن در کارگاه و پروژه

تست ، آزمایش و ارزيابي عملکرد افزودني‌های بتن در کارگاه و پروژه

کد مطلب : 347

تست ، آزمایش و ارزيابي عملکرد افزودني‌های بتن در کارگاه و پروژه

از آنجا که ترکيبات و ويژگي‌هاي مواد سيماني، آب و سنگدانه ونيز نسبت اختلاط آنها تاثير به سزايي بر کارکرد افزودني‌ها دارند، ارزيابي هرافزودني بايد بر اساس نتايج بدست آمده با مصالح مصرفي کارگاه انجام گيرد.

در ارزيابي يك ماده افزودني، تاثير آن روي حجم مخلوط بايد درنظر گرفته شود. اگر اضافه كردن ماده افزودني بازده حجمي[1]  مخلوط را تغيير دهد، همان‌گونه كه اغلب پيش مي‌آيد،تغيير در خواص بتن تنها به دليل تاثيرات مستقيم افزودني نخواهد بود و مي‌تواندناشي از تغيير در نسبت اجزاي تشکيل‌دهنده بتن نيز ‌باشد. در چنين مواردي مادهافزودني بايد مانند مواد سيماني، سنگ‌دانه و آب به عنوان يكي از اجزاي تشکيل‌دهندهبتن در طرح اختلاط به شمار آيد.

چنانچه در بتن بيش از يک افزودني استفاده شود، ممکن است برکارکرد يکديگر تاثير بگذارند. براي نمونه، در بتن داراي افزودني هوازا، استفاده ازروان‌کننده مي‌تواند راندمان هوازا را افزايش دهد در حالي که برخي از فراروان‌کننده‌هاباعث کاهش راندمان آن مي‌شوند. در ارزيابي افزودني‌ها بايد تاثير متقابل آنها برکارکرد يکديگر، بررسي و در نظر گرفته شود.

عوامل محيطي مانند دما و رطوبت تاثير چشمگيري بر رفتار بتن وبر کارکرد افزودني‌ها دارند. مواد افزودني كه کاركرد آنها در دماهاي معمول شناختهشده است ممكن است در دماهاي خيلي زياد يا خيلي كم، کاركرد بسيار متفاوتي داشتهباشند. کاركرد هر ماده افزودني را بايستي در شرايط محيطي مورد انتظار در زمان اجراارزيابي کرد و به نتايج آزمايشگاهي که در دماهاي استاندارد انجام مي‌شوند، بسندهنکرد.

در ارزيابي کارکرد مواد افزودني بايد شرايط اجرايي مانندچگونگي و زمان اختلاط، نحوه و زمان حمل، دماي بتن تازه، چگونگي ريختن و پخش‌کردنبتن، نحوه متراکم‌کردن و پرداخت کردن بتن، و روش عمل‌آوري در نظر گرفته شوند زيراهر يک از اين موارد مي‌توانند بر کارکرد افزودني تاثير بگذارند. براي نمونه،اختلاط بيش از اندازه باعث کاهش راندمان هوازاها مي‌شود.

زمان و نحوه افزودن مواد افزودني به مخلوط بتن نيز بر کارکردآنها اثر مي‌گذارد که بايستي در ارزيابي آنها مورد توجه قرار گيرد. براي نمونه،چنانچه افزودني‌هاي كاهنده آب را به مخلوط خشک سيمان و سنگدانه افزود راندمان آنهابه شدت کاهش مي‌يابد در حالي که اگر آنها را بعد از افزودن بخشي از آب اختلاط وتشکيل خمير سيمان به بتن اضافه كرد، کارکرد بهتري خواهند داشت.

در ارزيابي اقتصادي هر افزودني بايستي افزايش هزينه ناشي ازتهيه،حمل، نگهداري و افزودن آن را در کنار صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي که افزودني دراجراي عمليات بتني به همراه دارد مورد بررسي و توجه قرار داد.

اگرچه کارکرد و تاثير اصلي يک ماده افزودني بر روي خواصبتن تازه و سخت شده معمولا ملاک اصلي ارزيابي و انتخاب افزودني است ولي مزيت‌هايجنبي هر محصول نيز قابل توجه توليدکنندگان بتن آماده، پيمانکاران، مجريان وکارفرمايان مي‌باشد و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از جمله اين مزيت‌ها مي‌توانبه خواصي چون: کارپذيري، سهولت پمپاژ و قالب پذيري، پرداخت سطح، کسب مقاومت‌هايزودرس، استفاده سريع‌تر از قالب‌ها، شکل ظاهري سطوح بتني و حذف و يا کاهش زمانلرزاندن اشاره نمود.

براي کنترل کيفيت افزودني‌ها، علاوه بر يکنواختي مشخصاتظاهري، يکنواختي عملکرد آن‌ها بر بتن نيز بايستي مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

DEZOBUILD R-2210

فوق روان کننده قوی بتن با خواص حفظ اسلامپ مطلوب

شرحمحصول :

DEZOBUILD R-2210 ، فوق روان کننده ای از نسل سوم بر پایه پلی کربوکسیلات های اصلاح شده می باشد.. این محصول با خواصحفظ اسلامپ بتن در زمان 45 دقیقه طراحی و تولید گردیده است.

 

نحوهاثرگذاری :

DEZOBUILD R-2210 دارای مکانیسم اثر گذاری به دو صورت به شرح ذیل می باشد :

 • ایجاد غشاء بر روی سطح ذرات سیمان نموده و ممانعت فضایی ناشی از ضخامت لایه جذب شده ، از تجمع ذرات سیمان جلوگیری می کند.
 • ایجاد نیروی دافعه بین ذرات سیمان ناشی از جذب ذرات پلیمر و تشکیل بارهای همنام .

 

اثر برروی حفظ کارایی بتن :

 • بتن اصلاح شده با فوق روان کننده DEZOBUILD R-2210 کارایی خود را در حدود 45 دقیقه در دمای 20 درجه سانتیگراد ( دمای داخلی بتن ) حفظ می نماید.
 • مدت زمان حفظ کارآیی نه تنها به دمای بتن بستگی دارد، بلکه به نوع سیمان، دانه بندی ، نحوه جابجایی و مقدار افزودنی نیز بستگی دارد.

 

کاربرد وموارد استفاده :

 • بتن خودتراکم
 • اصلاح اسلامپ بتن در تراک میکسر
 • بتن سازه های عمومی گرمایش کف و استخرهای شنا
 • بتن ریزی فونداسیون های رادیه و ستونها
 • بتن ریزی سازه های آبی نیز مخازن آب و فاضلاب
 • بتن های پمپی
 • بتن ریزی دیوارهای برشی
 • بتن ریزی کف های صنعتی
 • بتن ریزی فونداسیون ماشین آلات و صنایع سنگین
 • ساخت بتن های فوق روان همراه با میکروسیلیس ، خاکستر بادی و سرباره

 

مزایای DEZOBUILDR-2210     :

 • عدم ایجاد آب انداختگی و جداشدگی در روانی بالا
 • تولید بتن با اسلامپ بالا با حداقل آب ، بدون افت مقاومت
 • کاهش ترک های ناشی از جمع شدگی
 • کاهش نفوذپذیری در مقابل آب، کلراید و سولفات بدلیل کاهش شدید نسبت آب به سیمان
 • افزایش مقاومت سایشی و دوام بتن در مقابل سیکل های یخ و ذوب بدلیل کاهش نسبت آب به سیمان
 • حفظ کارایی در طول زمان و جلوگیری از ایجاد درز سرد در فواصل بتن ریزی
 • بهبود و تسهیل عملیات پمپاژ و تراکم
 • DEZOBUILD R-2210 جهت تولید بتن با کارایی بالا و توان حفظ اسلامپ در زمان طولانی طراحی گردیده است. این محصول کاهش در مقاومت های سنین اولیه داشته که در سنین 7 تا 28 روز عامل افزایش مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد می شود.
 • کاهش میزان مصرف در مقایسه با افزودنی های پلی کربوکسیلات معمولی

 

مطابقتبا استاندارد :

 • ASTM C494 TYPE G
 • EN 934-2-TABLE 11.1/11.2
 • ISIRI 2930 –TABLE 12.13

 

خصوصيات فيزيكيو شيميايي :

ترکیبات شیمیایی

کوپلیمرهای اصلاح شده پلی کربوکسیلیک اسید+ دیرگیر

رنگ

قهوه ای تیره

طبیعت یونی

آنیونی

حالت فیزیکی

مایع

PH

1+- 7

کلراید ( PPM )

حداکثر 500

وزن مخصوص ( کیلوگرم بر لیتر ) در دمای 20 درجه سانتیگراد

0.02+- 1.05

 

 

میزانمصرف  :

 • DEZOBUILD R-2210 قابل استفاده به میزان 0.4 تا 1.2 درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی می باشد.
 • میزان مصرف با توجه به طرح اختلاط و خصوصیات مورد نیاز تعیین می شود.
 • پیشنهاد می شود جهت تعیین میزان مصرف DEZOBUILD R-2210 و تاثیر آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده مانند کارایی ، حفظ کارایی ، گیرش و مقاومت های اولیه و نهایی تست هایی در محل کارگاه و با مصالح و شرایط موجود انجام شود.

روشاستفاده :

 • آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود.
 • هم زمان با آب اختلاط به میکسر میتوان اضافه کرد.
 • به طور مستقیم به سیمان و ترکیبات خشک افزوده نشود.
 • در پایان عمل اختلاط میتوان به میکسر بچینگ و یا به داخل تراک میکسر افزود. در این حالت به ازاء هر مترمکعب یک دقیقه اختلاط با دور تند انجام شود.

 

سازگاریبا ترکیبات سیمان :

مناسببرای استفاده با انواع سیمان و یا ترکیبات جایگزین سیمانی از جمله : خاکستر بادی میکروسیلیسو سرباره می باشد.

 

سازگاریبا افزودنی های دیگر :

 • با سایر افزودنی ها از پیش مخلوط یا مصرف نشود مگر آنکه تولید کننده مجاز بداند.
 • توصیه می شود که در چنین شرایطی با واحد فنی شرکت رایحه بتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) مشورت شود.

 

بستهبندی :

DEZOBUILD R-2210 در گالن های 20 ، بشکه های 220 و مخازن 1100 کیلوگرمی عرضه میگردد.

 

انبار داري:

توصیه میشود که انباداری در دمای 5 تا 40 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم آفتابباشد. در صورت یخ زدگی دمای مواد را بالا آورده تا ذوب شود و سپس توسط یک میکسرمخلوط شود.

عمر نگهداري:

در صورتحفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا 12 ماه قابلنگهداری می باشد.

 

ایمنی :

DEZOBUILD R-2210 ماده ای کم ضرر می باشد. در شرایط عادی آسیبی به پوست نمی رساند.اما به عنوان یک ترکیب شیمیایی و رعایت موارد احتیاطی برای جلوگیری از تماس باپوست و با چشم از دستکش های محافظ و عینکاستفاده شود و یا پس از تماس مستقیم باپوست و یا چشم با آب شسته شود.

 

خدمات فني:

بخش فني شرکترایحه بتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط بهبتن و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجامخدمات می باشد.

 

 [1] Yield


or
or
A password will be send on your post
Registration