اترینگات اولیه چیست ؟

اترینگات اولیه چیست ؟

کد مطلب : 348

اترينگايتکه نوعي سولفوآلومينات کلسيم است, در خمير همه سيمان‌هاي پرتلند يافت مي‌شود زيراسولفات موجود در سنگ گچي كه در كارخانه سيمان به منظور كنترل زمان گيرش و بهبودروند كسب مقاومت همراه با كلينكر آسياب مي‌شود يا سولفات موجود در مواد افزودني يامواد كمك‌سيماني، در همان چند ساعت اوليه پس از اختلاط سيمان و آب با آلومينات‌هايسيمان واكنش و تشكيل اترينگايت مي‌دهند. اين اترينگايت (با سطح مقطعي كمتر از يكميكرومتر) به نام اترينگايت اوليه[1]شناخته مي‌شود[7]. اترينگايتي كه در اين مرحله (حالت خميري) و پيش از گيرشتوليد مي‌شود نقشي در افزايش حجم بتن يا خمير سخت شده ندارد.[1] PrimaryEttringite

or
or
A password will be send on your post
Registration