روش اجرای ترمیم و تعمیر و آب بندی ولو پیت های بتنی ( حوضچه شیرآلات بتنی )

روش اجرای ترمیم و تعمیر و آب بندی ولو پیت های بتنی ( حوضچه شیرآلات بتنی )

کد مطلب : 362

از جمله مشکلات خاص مناطق جنوبی و ساوحلخلیج فارس به خصوص در محیط های صنعتی ، مشکل نشت آب از سازه های با تراز پایین تراز تراز آب منطقه می باشد. این امر به خصوص در سازه های ولوپیت به لحاظ شکل خاصسازه ( وجود لوله های ورودی و خروجی به سازه و درزهای اجرایی متعدد ) از یک سو واز سوی دیگر سهل انگاری مجریان به لحاظ صعوبت اجرایی و کم اهمیت تلقی کردن با توجهبه ابعاد کوچک باعث گردیده تا اغلب ولو پیت ها دارای مشکل عدیده ای از جمله نشت آب و مشکلات بهره برداری ، خوردگی تجهیزاتموجود در پیت ها و تخریب بتن مذکور می باشند.

بدیهی است که بهترین روش برای عدم بروز اینامر کنترل های لازم در زمان اجرا ، اجرای پوشش های مناسب با دوام از بیرون سازه میباشد تا علاوه بر حفاظت بتن ، منجبر به جلوگیری از نشت آب گردد.

آنچه معین است در وضعیت موجود صرفا می تواندر خصوص تعمیرات اقدام نمود.  با توجه بهقدمت بلند تعیرات ولو پیت ها پتروشیمی ها و پالایشگاه در نواحی جنوبی ، لزوم تمرکزدر خصوص سیستم های تعمیری و آب بندی متناسب با فشار منفی آب می باشد.

تجربه چندین ساله تعمیرات ولوپیت ها نشانداده بسیاری از پوشش ها برای این امر مناسب نمی باشد ، چرا که به علت چسبندگیپایین و فشار وارده از سوی نشت آتی آب ( چرا که با وجود آب بندی به علت سطحی بودنپوشش ها این امکان وجود دارد که آب وارد بتن شده و پس از خوردگی آرماتور با طبلهشدن بتن ، ترک ها و نقاط نشت شدت یافته و با فشار بر پوشش سطحی اعمال شده ، باعثکندن یا ترک خوردن آن می گردد. لذا با توجه به عدم وجود آب از سمت مثبت ، صرفهزینه ها زیاد برای پوشش های سطحی منطقی نبوده و صرفا باعث مدفون شدن مشکلات شده وجنبه دکوراتیو دارد.

در خصوص شرح کار ارائه شده به نظر می رسد کهبیشترین اتکا بر روی پوشش فایبرگلاس با ضخامت بالا گذاشته شده است،  که این امر با توجه به فشار منفی بودن آب ،کارآیی لازم را ندارد. از طرف دیگر توجه زیادی به فرآیند مهار آب های فشار منفینشده و صرفا به آب بندی با ملات پلیمری و ترمیم بتن ها اشاره گردیده است و اینشبهه ایجاد می گردد که اهمیت اصلی پروژه اجرای فایبرگلاس می باشد که شاید در اینپروژه خاص کارایی و اهمیت چندانی نداشته باشد.

 

از این رو، این شرکت پیشنهاد تعمیرات خود رابه شرح ذیل به حضور تقدیم می دارد. خواهشمند بررسی لازم را انجام و نسبت به اینروش اعلام نظر فرمایید.

 

عملیات پیشنهادی شامل سه فاز آب بندی دورلوله ها ، ترمیم و آب بندی بتن های آسیب دیده و آب بندی درزهای اجرای اتصال بتن کفبه دیواره می باشد :

 

آب بندی دور لوله ( در پیت های که دور لولهها دارای نشت می باشد) :

·       باز کردن دور لوله های به عمق 10 سانتیمتر و عرض 1 سانیتمتر

·       تمیز کاری درون درز از بتن های ضعیف و خاک

·       نشت بندی موقت درون درز با استفاده از ملات های انی گیر

·       اجرای پرکردن درز با ملات اپوکسی Betoflow 310 تا عمق 3سانتیمتر از سطح

·       پر کردن فضای باقیمانده با استفاده از ماستیک پلی یورتان دوجزئی Dezoflex 380

 

آب بندی درز اتصال کف به دیواره و درزهایاجرایی در صورت نیاز :

·      تمیز کاری سطح زیرکار

·      باز کردن محل های نشت

·       پرکردن و نشت بندی محل نشت موضعی با استفاده از ملات آب بندآنی گیر Betofix S-10

·      اجرای چسب اپوکسی بتنقدیم به جدید Dezobond P-1800

·      اجرای ماهیچه کشی باملات پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر ، به ابعاد 15*15 سانتیمتر

 

آب بندی بتن های آسیب دیده موضعی و کل بدنهحوضچه :

·      تمیز کاری سطح بتن

·      ترمیم بتن های آسیبدیده با ملات ترمیم کننده بتن Dezosive 1020 و در صورت نیاز اجرای یک لایه ملات اصلاحشده بر روی سطح کل کار

·      نشت بندی محل های نشتبا استفاده از آنی گیر آب بند منبسط شونده Betofix S-10

·      اجرای پوشش دو جزئی Betogard F-125 به میزان 2کیلوگرم در مترمربع به همراه توری فایبرگلاس- از مزایای این سیستم مقاومت مکانیکیخوب ، آب بندی از عمق و عدم آسیب بر اثر ضربه یا سایش ، دوام خوب ، مقاومت دربرابر کلر و ... می باشد


or
or
A password will be send on your post
Registration