اجرای کف سازی با ماله پروانه ای ( پارکینگ ، انبار ، کارخانه )

اجرای کف سازی با ماله پروانه ای ( پارکینگ ، انبار ، کارخانه )

کد مطلب : 368

اجرای کف سازی با ماله پروانه ای

اجرای بتن با ماله برقی برای مسطح کردن سطح و همچنین برای مقاوم کردن سطح مورد استفادهقرار می گیرد.

در حال حاضر اجرای کف سازی اغلب در پارکینگ ها و انبارها مورد استفاده قرار می گیرد.  ماله برقی(ماله موتوری ) یکی از وسایلی است که در ساخت و ساز پارکینگ ها و در کف سازی محوطهها مورد استفاده قرار می گیرد.

در کف سازی بتن در پروژه های بزرگ نیاز به ابزار وماشین آلات کار آمد است که ماله برقی (ماله موتوری ) یکی از  این ابزار ها می باشد.

ماله پروانه‌ای با سوخت گازوئيل بنزین و برق کار می کند که نوع بنزینی آن بیشتر موردتوجه کاربران است.

 

دلایلاستفاده از ماله پروانه‌ای چیست :

·       صاف کردن بتن به بهترین شکل بعد از بتن ریزی.

·       از بین بردن حباب های سطحی و سوراخ های ریز موجوددر سطح بتن.

·       فشرده کردن سطح بتن.

·       از بین بردن لبه هایی که در عملیات شمشه کشی ایجادشده است.

·       افزایش سرعت بتن ریزی در پروژه ها.

·       انجام پروژه های بزرگ در مدت زمان کوتاهی.

·       افزایش مساحت کار اجرای بتن ریزی روزنامه 400 تا 1000 متر مربع.

اجرایبتن ریزی با ماله برقی :

اجرای بتن ریزی با ماله برقی  که یکی از کف سازی های صنعتی است و بیشتر کاربردآن در انبارها، کارخانه ها، و پارکینگ ها می باشد . اجرای بتن با ماله برقی به شماکمک می کند که مقاومت بتن بالا رود و همچنین باعث جلوگیری از لغزندگی و ضد سایش بتنهم می شود.


or
or
A password will be send on your post
Registration