روش و دستورالعمل اجرای تعمیر و آب بندی سولفورپیت های بتنی پالایشگاه ها

روش و دستورالعمل اجرای تعمیر و آب بندی سولفورپیت های بتنی پالایشگاه ها

کد مطلب : 370

روش و دستورالعمل اجرای تعمیر و آب بندی سولفورپیت های بتنی پالابشگاه ها

با توجه به تجارب این شرکت در خصوصسولفورپیتها ، و از سوی دیگر ماهیت فشار منفی نشت آب که علاوه بر مشکلات اجرایی ونیاز به استفاده از پوشش های خاص که قابلیت اعمال و مقاومت در فشار منفی را داشتهباشد ، کیفیت بتن اجرایی از منظر تراکم و تخلخل داخلی ( که در برداشت های دیداری وبازدید های میدانی قابل تشخیص نمی باشد اهمیت بالایی در فرآیند آب بندی دارد.همچنین شرایط خاص بهره بردای و وجود تداد زیادیی میلگرد های انتظار نصب شده دربدنه برای اجرای پوشش نهایی کار را چندین برای با مشکل مواجه می کند.در این راستاپیشنهاد این شرکت مبتنی بر مجموعه ای از راهکارهای می باشد. در این بین با توجه بهاینکه هنوز بک فیل سازه صورت نگرفته ، با امکان اجرای پوشش از بیرون سازه ( حداقلدر سه جهت ) قابلیت افزایش موفقیت و کیفیت تا حدود زیادی افزایش می یابد.

·      برداشت خاک اطرافسازه و پاکسازی سطح تا حداقل سی سانتیمتر زیر تراز اصتال دیوار به فونداسیون

·      ترمیم موضعی محل هایکرمو و درزها اجرای و قطع بتن های موجود به ابعاد 3*3 سانتیمتر ، با ملات پایهسیمانی آب بند Dezosive WM  و چسب لاتکس Dezobond P-2200 در سطوح داخلیو بیرونی سازه

·      اجرای دو لایه پوشش Betogard SF-127 به همراه توریفایبرگلاس بر روی درزهای ترمیم شده ، اتصال کف به دیوارها ، محل بولتها ، محل هایکرموی ترمیم شده ...، بر روی جدار خارجی.

·      اجرای پوشش سیمانی اکرلیکی Betogard SF-127 در دو لایه ( این محصول یک پوشش با نسبت 1به 2 ، بیست کیلوگرم جز پودری ، 10 کیلوگرم جز مایع می باشد ) بر روی جداره خارجیسازه از مزایای این پوشش می توان به انعطافپذیری بالا ، چسبندگی خوب ، دوام خوب ، ایجاد پل بر روی ترکها ، امکان اجرا بر رویسطوح مرطوب ، ضریب انبساط حرارتی منطبق با بتن بستر،و ... اشاره کرد.

·      اجرای ماهیچه کشی دراتصالات قائم  و اتصال کف به دیواره بااستفاده از ملات پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر و چسب اتصال Dezobond P-2200 در فضای داخلیمخزن به ابعاد 15*15 سانتیمتر.

·      اجرای پوشش سیمانی اکرلیکی  ویژه فشارمنفی BETOGARD SN 1 در دو لایه بر روی جداره داخلی سازه بهمیزان دو و نیم تا سه کیلوگرم ( مجموع دو تا سه لایه ) ، به همراه توری فایبرگلاس45 تا 70 گرمی.

 

تذکر یک : بولت های یاآرماتورهای کاشته شده داخلی می بایست به روش شیمیایی نصب شده تا دور آنها محلیبرای ورود آب نباشد.

تذکر دو : به طور کلی باید توجهداشت آب بندی در فشار منفی تفاوت ماهیتی زیادی با فشار مثبت از نظر مشکلات ، نیازبه سعی و خطا و روش مصالح مصرفی دارد که این موضوع باید مد نظر کارفرمایان محترمباشد. بدیهی است به طور معمول در صورتی که کیفیت داخلی بتن مناسب باشد عملیات بایک فرآیند مناسب و استاندارد در یک یا حداکثر دو مرحله قابل جوابگیری می باشد .لذا در صورت کیفیت پایین بتن داخلی و وجود راه های متعدد انتقال آب در داخل بتن ،امکان سعی و خطا را افزایش می دهد تا سازه به طور کامل آب بند شود.


or
or
A password will be send on your post
Registration