سخت کننده سطوح بتنی پایه سیمانی ، با استفاده تکنولوژی نانو NANOTOP  900

سخت کننده سطوح بتنی پایه سیمانی ، با استفاده تکنولوژی نانو NANOTOP 900

کد مطلب : 376


NANOTOP   900

Premixed dry shake surface floor hardener

Based on nano-sized particles

سخت کننده سطوح بتنی پایه سیمانی ، با استفاده تکنولوژینانو

شرح:

Nanotop  900 محصولی آماده برای استفاده متشکل از سنگدانه های مصنوعی معدنی و سیمانی برپایه تکنولوژی نانو می باشد که به صورت خشکه پاشی بر روی سطوح تازه بتنی اجرا میشود.

 

Nanotop  900 حفاظتی مداوم در برابر استفادههای متوالی ، ضربه و سایش را برای سطح بتنی ایجاد می کند . همچنین مقاومتی نسبتا بالادر برابر مواد شیمیایی صنعتی ، چربی ها ، روغن صنعتی ، مواد شوینده و مایعاتهیدرولیکی که در صنایع هوایی و سایر صنایع یافت می شوند از خود نشان می دهد .

 

 

موارداستفاده اولیه :

Nanotop  900 بر پایه تکنولوژی نانو ، بهگونه ای طراحی شده تا از بهینه کردن دوام در شرایطی که کف بتنی مورد تردد سبک ،متوسط یا سنگین قرار می گیرد و همچنین وقتی که ضد گرد و غبار بودن آن مد نظر است ،اطمینان حاصل شود .

 

 

 

کاربردهایاولیه :

 • کارگاه های صنعتی
 • محوطه های صنعتی
 • نیروگاه ها
 • گاراژ ها
 • پارکینگ ها
 • انبارها
 • نواحی بارگیری
 • کارخانه ها
 • کارگاه های کشتی سازی
 • آشیانه های هواپیما
 • پارکینگ های طبقاتی
 • کارواش ها
 • محل نشست هلیکوپترها

 

ترکیبات:

Nanotop  900 از نانو ذرات ، سنگدانه های غیرفعال مصنوعی بسیار مرغوب غیر فلزی  ، موادشیمیایی انحصاری ، رنگدانه و سیمان تشکیل شده است .

 

امتیازات:                            

 • از قبل مخلوط شده در کارخانه که تضمینی برای کیفیت است .
 • اجرای یک پارچه بر روی بتن تازه
 • اجرای سریع در نتیجه صرفه جویی در وقت
 • اجرای آسان
 • محافظت بهتر از محل درزها ، با اعمال مواد بیشتر در انتهای قطعه
 • مقاومت آن در برابر فرسایش ، سایش و ضربه از بتن معمولی بالاتر می باشد .
 • اکسیده نمی شود
 • سطح نهایی غیرلغزنده
 • نفوذناپذیری بالا در مقایسه با بتن در شرایط مساوی
 • Nanotop  900 به بخشی از سازه بتنی تبدیل شده و بدین دلیل نه طبله کرده و نه جدا می شود .
 • گرد و غبار نمی گیرد
 • برای استفاده های داخلی و خارجی مناسب می باشد
 • نظافت آسان
 • مقرون به صرفه
 • بدون هیچ نیازی به نگهداری ، عمل کردی با دوام

 

 

بستهبندی :

Nanotop  900 در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه میگردد.

 

خواصفیزیکی معمول :

خواصدرج شده در این ذیل فقط برای راهنمایی می باشند و ضمانتی برای عملکرد نیست .

مقاومتشیمیایی : در صورت عمل آوری مناسب در برابر روغن های ماشین ، معدنی ، اسیدهای ضعیف، محلول های نمکی 10 درصد آب دریا ، محلول های قیلیایی تا 25 درصد مقاومت می کند.

مقاومتسایشی : در آزمایش مطابق با  ASTMC1353 هنگامی که Nanotop 900  را 5 کیلوگرم در مترمربعاجرا کنیم تقریبا 240 درصد مقاومت سایشی بیشتری در مقایسه با بتن شاهد از خود نشانمی دهد .

اجرا:

درپیروی از ACI 302 – 1 R-89 و  ACI 201 -2RR77 وجود بتنی با طرح اختلاط مناسبالزامیست .

تولیدکننده بتن بایستی مطمئن باشد که نسبت آب به سیمان ، مقدار سیمان و میزان روانیمطابق با کمترین حد استاندارد و مطابق مقادیر زیر می باشد :

سیمان(   SRC or OPC  ) : حداقل 320 کیلوگرم در مترمربع

نسبتآب به سیمان :             حداکثر 0.4

                                       حداقل0.3

اسلامپ:                            مطلوب 50 میلیمتر

مقاومت:                            حداقل 31 نیوتن بر میلیمترمربع

 

بتننباید به هیچ وجه جداشدگی و یا آب انداختگی داشته باشد و همچنین نباید بیشتر از 3درصد در آن هوا موجود باشد . وقتی این محصول را بر روی بتنی دارای میکروسیلیکااجرا می کنیم به زمان اجرا باید دقدت حاصل نمود . برای کارایی هر چه بهتر استفادهاز افزودنی های کاهنده آب مانند Dezoplase  یا Dezocrete   در بتن پیشنهاد می گردد . لایه های بتنی که برروی آنها Nanotop  900 اجرا می ودباید حاقل ضخامت 75 میلیمتر را داشته باشند . بعد از بتن ریزی ، سطح بتن را بااستفاده از شمشه باید تراز کرد و سپس آن را ویبره نمود .

سطحبتن را توسط ماله چوبی تراز کنید به گونه ای که از صیقلی شدن زیاد پرهیز گردد .آبانداختگی سطح را بر طرف کنید . ( از اسفنج استفاده نکنید ) Nanotop  900 را در کناره های قطعات اجرایی (همان جایی که درزهای اجرایی وانبساطی یافت می شوند ) به پهنای تقریبا 80 میلیمتر بپاشید . با استفاده از مالهچوبی آنها را در سطح پهن کنید .Nanotop 900   را به صورت ایده آل  به سطحی می زنند که نه زیاد خشک و نه زیادمرطوب باشد . دمای محیط عامل اصلی تعیین کننده این زمان است . به طور معمول دردماهای 35 تا 45 درجه سانتیگراد زمان 30 تا 40 دقیقه پس از بتن ریزی پیشنهاد میشود . این مدت در دمای کمتر از 35 درجه سانتیگراد طولانی تر خواهد شد.

 

باکمک زیر پایه ای بلند که به طول کل قطعه بتنی باشد ، مواد را بادست بر روی سطح بتنمرطوب بپاشید . اجرا در دو مرحله انجام می شود .

1.      دو سوم مواد مورد نیاز را با اطمینان از پخش یکسان بر سطح بتن بپاشید .

2.      به مواد اجرا شده اجازه دهید تا رطوبت را از سطح جذب کند ، رنگ تیره یکپارچهای قابل رویت خواهد شد .

3.      با استفاده از ماله چوبی Nanotop 900 را در سطح پخش کنید تا از یکی شدن آن با سطح بتنی اولیه اطمینانحاصل کنید .

4.      بقیه مواد را اجرا کرده و بعد از آنکه رنگ مصالح تیره شد مجدد با ماله چوبیآنها را در سطح پخش کنید .

5.      وقتی که سطح آنقدر سخت شده تا بتواند وزن آدمی را بپذیرد و فقط در ردپای اوفرورفتگی کمی پدید بیاید بایستی اجرای Nanotop 900 را با استفاده از ماله پروانه ای به اتمام رساند . سطحی صاف و غیرلغزنده بدست خواهد آمد ولی روی سطح نباید زیادی کار کرد.

6.      اگر صاف کاری نهایی با استفاده از ابزار دستی چون ماله فلزی انجام می شود ،این عمل باید تا قبل از اینکه بتن در برابر تردد اشخاص سخت شود ، صورت پذیرد.

 

عملآوری :

برایجلوگیری از ترک خوردگی ، عمل آوری را باید به سرعت بعد از انجام آخرین ماله کشیآغاز کرد .

 

انبارداری:

اینمحصول را در مکان سرپوشیده و به دور تابش خورشید و بارندگی و روی پالت نگهدارینمایید. از فشار زیاد پرهیز شود . عمر مفید محصول حدود 12 ماه است . عدم رعایت روشانبارداری مناسب باعث صدمه دیدن محصول و یا بسته بندی آن می شود.

 

نکات  ایمنی :

اینمحصول دارای مواد سیمانی بوده که می توانند باعث سوزش شوند . از تماس آن با چشم وتماس طولانی با پوست خودداری کنید . اگر آلودگی ایجاد شد با آب بشویید و دکتر رامطلع نمایید . از دسترسی کودکان به آن جلوگیری کنید .

 

تاییدیهکیفیت :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشد.


or
or
A password will be send on your post
Registration