نانو پوشش آب بندی سطوح بتنی ، خواص نفوذکنندگی و کریستال شوندگی بالا ، براساس استاندارد EN 1504

نانو پوشش آب بندی سطوح بتنی ، خواص نفوذکنندگی و کریستال شوندگی بالا ، براساس استاندارد EN 1504

کد مطلب : 377

NANOGARD P-30

نانو پوشش آب بندی سطوح بتنی ، خواص نفوذکنندگی و کریستال شوندگی بالا ، براساس استاندارد EN 1504

 

Nanogard P-30 محصولی نانو تکنولوژی ، ساخته شده بر پایه سیمان مخصوص وفیلرهای شیمیایی و معدنی میکرونیزه که در اثر واکنش شیمیایی و نفوذ در روزنه ها وحفره های بتن تشکیل کریستال های مقاوم و ضد آب در عمق بتن می نماید.

 

موارد استفاده :

بعنوان یک پوشش آب بند:

·       درمنابع آب و فاضلاب

·       سردابهها و کانالهای آب رسانی

·       مخازنبتنی آب در تصفیه خانه ها و سازه هایی که در مجاورت با آب دریا میباشند.

·       تونلها و دریچه های آدم رو

·       فونداسیونهای بتنی

·       ترمیمترکها و درزهای روی بتن

·       دیوارهای برشی بتنی در مجاورت خاک

 

 

مزایای استفاده از NANOGARD P-30 :

·       هیچگونهاثر نامطلوبی روی سطوح در منابع آب آشامیدنی ندارد .

·       ذراتو مولکولهای کریستال Nanogard P-30پس از کیورینگ و جذب به عمق بتن فقط عامل جلوگیری از نفوذ آبگردیده و مانع تنفس سازه نمی گردد.

·       مانعاز تجزیه و تخریب بتن در مقابل کربناته شدن، هوازدگی و انبساط و انقباض در مقابلسیکل های یخبندان میگردد.

·       دارایخواص دائمی است و کریستال های Nanogard P-30جهت آب بندی همیشه در حال رشد میباشد به همین لحاظ در سازه هاییکه در اثر مرور زمان دچار حركات سازه ای و ترک میشوند در اسرع زمان رشد و ترک راترمیم می نماید.

·       نیازبه صاف و هموار کردن سطح ندارد.

·       نیازبه اجرای پرایمر برای آماده سازی سطح زیر کار ندارد.

·        قابلیت اجرا بر روی سطوح بتنی از دو طرف رادارد.

آماده سازی:

·       سطوحبتنی از آلودگی و گرد غبار تمیز گردد.

·       روکشهای قدیمی غیر قابل جذب مثل انواع رنگ و روغن ها از روی سطح برداشته شود .

·       سطوحبتن صیقلی و صاف بوسیله سندبلاست یا واتربلاست با اسید شوئی ( اسید کلریدریک رقیق) آماده گردد.

·        پوکی ها و سستی های سطحی بتنبا وسایل مکانیکی از روی سطح برداشته شود .

·       سطحبتن قبل از اجرا کاملا اشباع گردد.

·       محلو مواضع تخریب شده با Nanogard P-30خمیری شکل تعمیر گردد.

·       محلهای تعمیر شده بعد از ۸ ساعت مرطوب نگهداری شود.

·       برایتعمیر مواضع با وسعت زیاد از ملات اصلاح شده با SA12 با SA46 مطابق با مشخصاتبروشورهای مربوطه استفاده شود.

طريقه ترکیب :

·       Nanogard P-30 با آب مخلوط و با غلظتمناسب با استفاده از برس های نرم و زیر قابل اجرا میباشد .

·         Nanogard P-30دوپیمانه با یک پیمانه آب برای اجرا با قلم مو

·       Nanogard P-30 دو پیمانه با یک پیمانه آببرای اجرای پاششی با دستگاه

·       Nanogard P-30 سه پیمانه با یک پیمانه آببرای تهیه خمیر جهت تعمیرات موضعی

طريقه استفاده:

·       سطحزیر کار قبلا مرطوب شود.

·       برایسطوح افقی با برس زیر و برای سطوح عمودی با برس نرم اجرا گردد.

·       محلترکها و مواضع تعمیراتی با کاردک یا ماله از خمیر Nanogard P-30 ترمیم  گردد.

·       بایدتوجه داشت Nanogard P-30دارای سیمان است لذا دوغاب به اندازه محدود در سطل یا استانبولی برایمصرف تا ۲۰ دقیقه تهیه و بلافاصله اجرا تا فعل و انفعال اولیه دوغاب بر روی سطحبطور کامل انجام گیرد.

·       شرایطدما جهت اجرا بالاتر از ده درجه سانتیگراد است و در شرایط بارانی و یخبندان اجرانگردد.

·       برروی سطوحی که از Nanogard P-30استفاده گردیده نمیتوان از پوشش های رنگی بطور مستقیم استفاده نمودو برای اجرای رنگ لازم است لایه اضافی با اسید کلریدریک رقیق یا وسایل مکانیکیبرداشته سپس رنگ مورد نظر اجرا گردد.

·       بهفاصله ۲۰روز از اجرای Nanogard P-30، تست آب بندی انجام پذیر می باشد.

 

 

عمل آوری :

·       پساز اجرا Nanogard P-30بفاصله ۸ ساعت سطوح تا ۵ روز بصورت ممتد و پا ششی مرطوب شود ، پس از ۱۰ روز سطوح آماده بهرهبرداری است.

·       خاطرنشان میگردد مرطوب نگاه داشتن سطوح عامل رشد کریستالهای Nanogard P-30 میگردد. به همین دلیل درمرطوب نگاه داشتن سطوح دقت لازم بعمل آورده شود. گرما و عدم آب دهی عامل توقف رشدکریستالهای Nanogard P-30میگردد.

·       دربتنهایی که بصورت عمقی و سطحی حفره و تخلخل زیاد دارند برای رشد کریستالهای Nanogard P-30 نیاز به زمان بیشتری میباشد.

·       بتنهایی که تخلخل های عمیق غیر متعارف و بزرگ دارند برای رشد Nanogard P-30 و مسدود کردن تخلخل ها نیازبه کیورینگ طولانی تری دارند.

·       میزانمصرف در هر متر مربع ۷۰۰ الی ۱۲۰۰ گرم است در هر لایه میباشد. و حداقلنیازمند 2 لایه مورد نیاز می باشد.

 

 بسته بندی :

Nanogard P-30در پاکت ۲۰یا 25 کیلویی عرضه میشود.

 

عمر نگهداری :

در صورت حفظ و نگهداری درشرایط مناسب و خشک تا ۱۲ ماه قابل استفاده میباشد.

 

خدمات فنی :

بخش فنی رایحه بتن سبز درجهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری وانجام خدمات میباشد.


or
or
A password will be send on your post
Registration