محاسبه حجم مصرف گروت آماده

محاسبه حجم مصرف گروت آماده

کد مطلب : 395

محاسبه حجم  مصرف گروت آماده

برای محاسبه حجم گروت مورد نیاز ، می بایست ابتداابعاد محلی که نیاز به گروت ریزی دارد با واحد متر حساب نموده و سپس مقدار محاسبهشده را در عدد 2000 ( وزن مخصوص گروت به کیلوگرم ) ضرب نموده و وزن گروت مورد نیازرا محاسبه نمود.

 

زمان گروت ریزی و آیین نامه گروت ریزی

زمان گروت ریزی از دو منظر تایم و فصل اجرای گروتو نیز مدت زمان مجاز اجرای گروت ساخته شده قابل توجه است. مدت زمان ریختن گروتتازه بسته به پایه سیمانی بودن یا پایه اپوکسی بودن متفاوت می باشد( می بایست بهدیتاشیت و یا استاندرد آن و یا کتب مرتبط مراجعه کرد.

لذا از نظر زمان اجرا باید در فصول با دمای مناسبو در زمان هایی که دما در حد اعتدال و بین 5 تا 25 درجه سانتیگراد باشد و همچنینبارندگی و روطبت کمتر از 4 درصد باشد اجرا گردد.

 

امروز گروت یکی از مصالح پر مصرف ساختمانی وصنعتی می باشد. گروت در انواع پایه سیمانی و اپوکسی می باشد. هر کی از این نوعگروتها کاربرد خاص خود را دارد. شما می توانید برای آشنایی با موارد کاربرد ، روشاجرای انواع گروت ، دستورالعمل و استاندارد گروت ریزی و یا اطلاع وزن مخصوص گروتسیمانی و اپوکسی ، و سایر مباحث فنی به کتاب راهنمای گام به گام گروت ریزیتالیف کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران مراجعه نماید . همچین شما می توانید جهتمشاوره در زمینه زمان گروت ریزی ، عمل آوری گروت ریزی ،ترک خوردگی گروت ، روش ترمیم ترک های گروت ، مقاومت گروت اپوکسی ، انواع گروت ، روش و میزان مصرف ، دریافت مشخصات فنی و کاتالوگانواع گروت و نیز استعلام قیمت خرید گروت و در صورت تمایل ثبت سفارس خرید گروت بابخش فروش و بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس (44618462-44618379-09120916271 ) حاصل فرماید.

برخی از اطلاعات کلی و اجرای گروت های پایهسیمانی و اپوکسی در این متن اشاره شده است.

 

 

گروت چیست و انواع گروت چیست؟

فروش گروت با مشخصات و خصوصیات متفاوتی انجام میگیرید.خرید و کابرد هرکدام متفاوت هست. برای مثال فروش گروت پایه سیمانی و گروت های اپوکسیدو و سه جزئی. قبل از خرید گروت باید به کاربرد و موارد مصرف توجه کرد. شما میتوانیدقبل از خرید گروت با مهندسان و یا بخش فروش کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس بگیریدتا مشاوره رایگان دریافت نمایید.

 

اما گروت چیست و تعریف گروت

گروت تشکیل شده از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی هایمتداول دیگر می باشد. از گروت ها جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک های بزرگ ، لایه لایهشدن و یا خرد شدن استفاده می شود.از این لحاظ کاربرد گروت مشابه ملات می باشد. گروتکاربردی در زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها،ریل ها، حایل ها دارند. مهم ترین مزایای گروت ها این است که مکانی که در آن گروت ریختهمی شود را کامل پر می کند. چون گروت منبسط شونده خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آمادهجهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پلها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و ...استفاده می شود.

 

گروت ها به گونه ای طراحی شده اند که توان جذب نیرو هایوارد و انتقال آن ها را به بخش زیرکار داشته باشد برای مثال در هنگام نصب انواع ماشین آلات نیروهای وارده از آن ها توسط گروت یا ملات به فنداسیون بتنی منتقل می شود. ملاتها و گروت ها باعث مقاومت های مطلوب و مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین ملات یا گروتو سازها قرار گیرد و بر روی آن گروت یا ملات قرارگیرد از یک طرف و سطح زیرکار از طرفدیگر می شود. بطور کلی دو روش ملات ریزی یا گروت ریزی در داخل حفرات در محل اتصال آنکرو وجود دارد.

 

گروت ریزی با گروت یا ملات خشک در روش اول گروت ریزیبا گروت یا ملات خشک در روش اول در این روش گروت را با استفاده از نیروی تراکمی جایگذاریمی شود. در زمان استفاده از گروت یا ملات سیال به علت روانی بودن این ماده در هنگامگروت ریزی خود به خود جایگذاری می شود. مصرف گروت یا ملات های نوع خشک کاملاً رضایتبخشی است و در عمل در کارهای ساختمانی استفاده می شود ولی این روش جایگذاری همیشه مناسبینیست، به همین خاطر است که در عمل تمایل با استفاده از روش گروت سیال افزایش روز افزونیدارد. گروت ریزی با گروت سیال روش گروت سیال در محل هایی که حفرات تقریباً بسته و مسدودو غیر قابل دسترسی بوده استفاده می شود ولی بیرون از آن، گروت کاری براحتی امکان پذیراست.

 

عملکردهای گروت چیست؟

گروت باید قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولیجاری شود. گروت نباید دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم شود و ته نشین نشود. گروت نبایددچار جمع شدگی قابل ملاحظه ای شود. گروت باید توان نگهداری آب ملات بتنی و سیمان راداشته باشد. گروت باید در حداقل زمان به مقاومت مطلوبی دست یابد. مجموعه موارد ذکرشده نیازمند همگونی مخلوط، مواد چسباننده و مصالح سنگی و مواد افزودنی باشد. اگر مخلوطگروت در کارگاه ساختمانی ساخته شود و از مصالح سنگی موجود استفاده شود، دانه بندی مناسبدر گروت بدست نخواهد آمد و ضمانت لازم نیز امکان پذیر نخواهد بود. برای بدست آوردنگروت درصد بهینه مواد چسباننده و افزودنی و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر تکنیکیتقریباً غیر ممکن خواهد بود و از نظر اقتصادی نیز کاملاً غیر اقتصادی است. به همیندلیل است که از گروت مخلوط آماده ایده آلی برای گروت ریزی و گروت کاری استفاده می شود.این نوع گروت های مخلوط آماده تحت شرایط کنترل شده و فرموله شده و از پیش مخلوط شدهدر کارخانه بسته بندی می شوند. از آنجایی که خصوصیات عملکرد این مواد بطور دقیق مشخصو معلوم است، چنانچه طبق راهنمای سازنده بکار برده شوند و همچنین بطور مناسب مخلوط،تحکیم و عمل آوری شود، نتایج مثبت و رضایت بخشی را خواهید داشت. مهمترین عامل در انتخابگروت چیست؟ برای یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته های مورد نیازسرویس، گروتریزی و یا گروت کاری دارد. هریک از این نوع گروت ها دارای خصوصیات و عملکرد مشخص ومنحصر بفردی می باشند که پاسخگوی نیاز خواهند بود.

 

انواع گروت چیست؟

گروت منبسط شونده بر پایه سیمان. گروت سیمانی اصلاحشده با مواد پلیمری بسپار. گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی. گروت آماده منبسط شونده.

گروت سیمانی منبسط شونده چیست؟ گروت سیمانی منبسطشونده با مقاومت اولیه و نهایی بالا و زودرس است که بستگی به دمای آب و هوایی محیطو زمان مصرفی دارد. این گروت بصورت پودر خشک بسته بندی شده، آماده مصرف می باشد و درهنگام ترکیب با آب، دارای خصوصیات انبساط حجمی دو مرحله است. انبساط اولیه گروت حاصلتصعید گازها بوده و هنگامی بوقوع می آید که پودر آن با آب ترکیب شود و به مدت 15 تا30 دقیقه به طول انجامد. فاز دوم انبساط گروت نیز در اثر واکنش شیمیایی گیرش ملات استکه یک یا دو روز بعد از اختلاط ملات آغاز می شود. به منظور حصول انبساط اولیه بهینهباید ملات را پس از اختلاط با آب سریعاً مورد استفاده قرارداد. گروت مخلوط آماده ایاز نوع گروت ضد سولفات بوده و دارای سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق نوع و پودر میکروسیلیکامی باشد. این گروت مخصوص دمای بالای 40-10سانتی گراد بوده و چنانچه گروت ریزی در زیردمای گفته شده صورت گیرد میزان کسب مقاومت کندتر خواهد شد.

 

 

 

DEZOFLOWH-530

High  strength ,non shrink cementitiousConstruction gruot

گروت پایه سیمانی با مقاومت و روان بالاو بدون جمع شدگی ( منبسط شونده )

 

شرح :

DEZOFLOW H-530  یک محصول آماده مصرفپودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به ملاتی بسیار روان و بدون جمعشدگی می گردد.

 

کاربردها :

DEZOFLOW H-530  به گونه ای فرموله.شدهاست که بتوان آن را به شکل خمیری و یا روان استفاده نمود و به آسانی می توان آن رابرای تسطیح ، گروت ریزی و یا پر کردن گودال ها به کار برد.

 

امتیازات :

 • بدون جمع شدگی
 • غلظت قالب تنظیم ( به کمک آب )
 • عملکرد قابل  پیش بینی و معین شده
 • اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن
 • توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان
 • آب بند کننده بتن

 

 

بسته بندی :

 DEZOFLOW H-530  درکیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

 

ویژگیها :

آب مصرفی : در حالت روان 4 لیتر برای 25 کیلوگرم

               در حالت خمیری 3.5 لیتر برای 25 کیلوگرم

چگالی : در حالت روان 2230 کیلوگرم در مترمکعب

         در حالت خمیری 2250 کیلوگرم در مترمکعب

انبساط آزاد : 2 تا 4 درصد

انبساط ماندگار : 0 تا 0.4 درصد

مقاومت فشاری در حالت خمیری :

                            1 روزه 230 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

                            3 روزه 430 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

                             28 روزه 800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

مقاومت خمشی در حالت روان :    28 روزه 7.95 مگاپاسکال

مقاومت کششی در حالت روان :    28 روزه 5.04 مگاپاسکال

نفوذ آب :                              کمتر از 10 میلی متر

 

 

روش اجرا :

آماده سازی سطح :

سطوحی که در معرض گروت ریزی قرار می گیرند بایستیخراشیده شوند تا پوشته های احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمایان گردند. از چکش هایسنگین و بادی و سایر ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عین حالدر جای خود باقی بمانند استفاده نکنید . سطوح بایسنی از وجود روغن ، گرد و خاگ ،رنگ ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک گردند .سطوح در مرعض گروت ریزی را خیس نمایید تا آب ملات را جذب نکند . به گونه ای کهسطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد . در هنگام کاشت پیچ یا میلگرد خالیبودن پال ها و عدم آب و یا روغن مورد توخه خاص قرار گیرد و در صورت لزوم هوایفشرده برای تخلیه آن ها استفاده کنید.

صفحه ستون ها و پیچ ها بایستی تمیز و عاری ازچربی ، گریس و رنگ باشند . تجهیزات نصب شدنی را تنظیم و ثابت نمایید . اگر لازماست صفحات فاصله گذار برداشته شوند آنها را کمی پرب نمایید تا برداشتن آن ها آسانشود .

مطمئن شوید که قالب بندی محکم و آب بند است تا ازحرکت و خروج گروت جلوگیری شود.

 

اختلاط :

مطمئن شوید سطوح داخلی مخلوط کن مرطوب بوده ولیآب آزاد وجود نداشته باشد .سپس مقدار آب را اندازه گیری و به داخل مخلوط کن بریزید. در حین چرخیدن مخلوط کن و به آرامی DEZOFLOW H-530را به آن اضافه نمایید . به مدت 3 تا 5 دقیقه همزدن را ادامه دهید تا ملاتی همگن ،روان ، نرم و بدون حباب به دست آید.

ریختن :

بلافاصله پس از اختلاط اقدام به ریختن نمایید ،همواره از نقطه ای ملات را بریزید که کمتریت فاصله را با اطراف داشته باشد. ملاترا به صورت پیوسته بریزید و در صورت امکان ارتفاع لازم برای تامین فشار حرکتی راایجاد نمایید

گروت های Dezoflow   باانواع پمپ های تزریق قابل استفاده اند . پس از ریختن DEZOFLOW H-530 بلافاصله روی سطوح باز را با گونی مرطوب به طور کامل بپوشانید وآن راخیس نگهدارید تا زمانی که گروت آماده پرداخت سطحی شود و یا اینکه گیرش ملاتکامل گردد . در صورت عدم امکان مصرف آب می توانید از مواد عمل آوری سطحی به نام Dezocure  استفاده نماید.

 

انبارداری :

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور تابشخورشید و بارندگی و روی پالت نگهداری نمایید. از فشار زیاد پرهیز شود . عمر مفیدمحصول حدود 12 ماه است اگر در شرایط مناسب و در کیسه های اصلی نگهداری گردد.

 

نکات مهم :

دمای ملات و اجسامی که در درون آن گذارده می شوندبایستی بین 5+ تا 35 + درجه سانتی گراد باشد . مقدار و دمای آب را افزایش ندهیدزیرا موجب روانی بیش از حد ملات و در نتیجه بروز پدیده آب انداختگی و یا جداشدگیمی شود.

DEZOFLOW H-530 در ضخامت های بین 10 تا 80 میلی متر ریخته می شود . برای تامینضخامت های کمتر از 10 میلی متر با بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن مشورت نماید.

از انجام عملیات اضافی و استفاده از ویبره پرهیزنمایید .

تحت هیچ شرایطی DEZOFLOW H-530  را دوباره رقیق ننماید واز مصرف بیش از حد تعیین شده خود داری نمایید.

برای تولید احجام بزرگ از مخلوط کن و برای اختلاطیک کیسه گروت از دریل و همزن استفاده کنید.

 

 

مقادیر مصرف :

هر کیسه 25 کیلوگرمی 12.9 لیتر فضا را پر می کندو در حالت روان 78 کیسه 25 کیلوگرمی برای پر کردن یک مترمکعب لازم است .

 

 

احتیاط و ایمنی :

همانند تمامی محصولات پایه سیمانی گروت DEZOFLOW H-530  نیزممکن است باعث آسیب شود . در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت15 دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایدد. در صورت تماس با پوست آن رابه دقت بشوید.

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصیبتن ایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المملی می باشد .

 

 

 

گروت پلیمری چیست؟ گروت سیمانی اصلاح شدهبا مواد پلیمری دارای دو جزء می باشد.

جزء مایع گروت پلیمری چیست؟ جزء مایع پلیمری مخلوطسیمان با مقاومت بالا و دانه بندی ویژه با ماسه سیلیسی شکری، با بهترین خواص روان کنندگیاست. در هنگام گروت ریزی مایع پلیمری تنها کافیست دو جزء با هم مخلوط شود.

 

فواید گروت پلیمری چیست؟ گروت دارای مقاومت کششی و خمشی بالااست. گروت دارایخاصیت آب بند کنندگی مطلوب است. گروت دارای خاصیت مقاومت سایشی بالااست. گروت دارایپیوند قوی با زیرسازی معدنی است. گروت دارای مقاومت بالا در برابر اثر آب شور دریااست.

 

گروت اپوکسی چیست؟ گروت اپوکسی شکل پذیر و بدون حلال و شامل 3 جزء میباشد. گروت اپوکسی دارای رزین اپوکسی، سخت کننده، عمل آورنده آمین و دانه بندی ویژهسیلیسی است. در هنگام مصرف گروت اپوکسی کافیست سه جزء آن با هم مخلوط شوند.

 

فواید گروت اپوکسی چیست؟ گروت اپوکسی باعث سخت شدن سریع سازه می شود که بستگیبه دمای اطراف دارد . گروت اپوکسی دارای قابلیت بالای چسبندگی به زیر کارهای معدنیو فولادی دارد. گروت اپوکسی دارای مقاومت در برابر ارتعاشات شدید است. گروت اپوکسیباعث سخت شدن بدون جمع شدگی است. گروت اپوکسی دارای مقاومت بالا در برابر حملات موادشیمیایی است. گروت اپوکسی دارای مقاومت مکانیکی بسیار بالایی است.

 

موارد مصرفی گروت اپوکسی چیست؟ گروت اپوکسی برای گروت کاری و ملات ریزی برای پیوندمحکم سازه ای در شرایط باربری دینامیکی مناسب است.

 

گروت اپوکسی در صنایع چیست؟ گروت ریزی درکارخانه جات و ماشین آلات موتوری. گروتریزی در ژنراتورها. گروت ریزی در پمپ ها. گروت ریزی در ریل جرثقیل ها گروت ریزی درسیستم های انبارهای بلند.

 

 

 

DEZOFLOW650

High strength ,free flowing

گروت سه جزئی پرمقاومت و روان بر پایهرزین های اصلاح شده اپوکسی

شرح :

DEZOFLOW 650  ملات یا بتن اپوکسی روانو بدون حلال می باشد که برای تحمل بارهایفعال و با کاربردهای بسیار زیادی طراحی شده است.DEZOFLOW 650  برای ضخامت های 10 تا 150میلی متر مناسب است . این محصول به شکل سه جزئی تحویل و به آسانی در کارگاه مخلوطشده و ملات روانی به دست می آید.

 

 

کاربردها :

-        ریل ها و کابل های اتصال

-       پایه های ماشین های نو وقدیمی

-       پرکردن فضای خالی زیر شاسی و بیس پلیت ها

-       پر کردن سازه ای سوراخ ها و گودال های بتن

-       نصب تجهیزات ماشین آلات صنعتی که دارای فشاریثابت و فعال هستند

-       ثابت سازی ماشین آلات دینامیک روی فونداسیون ها

-       کارگذاری آرماتورها

-       تجهیزاتی که ریزش اسید و یا محلول های شیمیاییدارند

-       رگلاژ سطوح بتنی زیر کف سازی ها

 

 

امتیازات :

 • نیاز به پرایمر ندارد
 • دارای روانی عالی است
 • کارآیی طولانی دارد
 • مقاومت های کششی ، خمشی و فشاری زیادی دارد
 • چسبندگی آن به بتن و فولاد بسیار عالی است
 • نصب و کسب مقاومت سریع
 • مقاومت زیاد در برابر بارهای فعال و مواد شیمیایی
 • فاقد جمع شدگی و قابل اجرا بر روی سطوح در معرض رطوبت

 

امتیازات :

 • نیاز به پرایمر ندارد
 • دارای روانی عالی است
 • کارآیی طولانی دارد
 • مقاومت های کششی ، خمشی و فشاری زیادی دارد
 • چسبندگی آن به بتن و فولاد بسیار عالی است
 • نصب و کسب مقاومت سریع
 • مقاومت زیاد در برابر بارهای فعال و مواد شیمیایی
 • فاقد جمع شدگی و قابل اجرا بر روی سطوح در معرض رطوبت

 

 

بسته بندی :

DEZOFLOW 650 در بسته های 20 کیلوگرمی عرضه می شود.

 

ویژگی ها :

زمان کارآیی : در دمای 25 درجه سانتیگراد به مدت70 دقیقه و در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 40 دقیقه .

مقاومت کششی : 7 روزه ، 15 مگاپاسکال

مقاومت فشاری : 7 روزه ، 104 مگاپاسکال

مقاومت خمشی : 7 روزه ، 27.5 مگاپاسکال

چگالی : 2000 کیلوگرم در مترمکعب

سخت شدن : در دمای 25 درجه سانتیگراد ، 7 روز ودر دمای 40 درجه سانتیگراد ، 3 روز

 

 

ترکیبات :

این محصول متشکل از رزین اپوکسی ، بیس فنول A ، سخت کننده مایع رقیق و سنگدانه های مخصوص می باشد که پس ازاختلاط تشکیل یک ملات بسیار روان می دهد و به راحتی قابل استفاده می باشد.

 

پایداری شیمیایی :

پایداری DEZOFLOW 650  در برابر اکثر مواد شیمیایی خورنده زیر بسیارعالی است :

 • قلیایی های رقیق و غلیط
 • اکثر اسیدهای رقیق
 • روغن و مواد نفتی
 • آمونیاک
 • فرمالدئید
 • محلول های نمکی
 • روغن های معدنی ، چربی های گیاهی و ...

 

 

روش اجرا :

آماده سازی سطح :

همانند سایر اجراهای اپوکسی ، آماده سازی مناسبسطح تاثیر مستقیم در اجرا و دوام محصول دارد. سطوح بتنی بایستی سفت ، استوار ، تمیزو عاری از پوسته ، رنگ ، روغن ، گریس ، روغن قالب و مواد عمل آوری باشد. سطوحناصاف ترجیح داده می شوند .سطوح فلزی بایستی آماده سازی ، عاری از زنگ زدگی ، جرمگرفتگی و یا زنگ باشد.

 

 

اختلاط :

هرگز اقدام به تقسیم مواد نکنید . همچنین مقداررزین را تغییر ندهید . به کمک همزن دور کند آن را مخلوط نمایید. ابتدا فعال کنندهرا به رزین پایه اضافه کرده و آن را به هم بزنید . مطمئن شوید که تمامی مایع فعالکننده به رزین افزوده شده باشد.

قبل از افزودن سنگ دانه به مدت یک دقیقه آن را بههم بزنید . سپس به آرامی تمامی پودرها را به مخلوط اضافه کرده و آن را هم زده تاملات روان و یکنواختی به دست آید . توجه نمایید که همزدن اضافه باعث ورود هوا بهداخل ملات می شود.

 

 

قبل از افزودن سنگ دانه به مدت یک دقیقه آن را بههم بزنید . سپس به آرامی تمامی پودرها را به مخلوط اضافه کرده و آن را هم زده تاملات روان و یکنواختی به دست آید . توجه نمایید که همزدن اضافه باعث ورود هوا بهداخل ملات می شود.

 

ریختن :

 بلافاصلهپس از اختلاط اقدام به ریختن در محل آماده شده نمایید و ملات را از طرفی بریزید کهحداقل فاصله را طی کند. برای طی مسافت های بیشتر لازم است ملات را از ارتفاعبالاتری بریزید تا فشار لازم برای حرکت ملات فراهم گردد.

مطمئن شوید که محل ملات یا بتن ریزی به طور کاملمسدود نبوده و راهی برای خروج هوا وجود داشته باشد . ملات را به طور مداوم و فقطاز یک سو بریزید.

قبل از باز کردن قالب مطمئن شوید که گیرش ملاتکامل شده باشد  ( حداقل 6 ساعت ) و اگرضخامت ملات یا بتن ریزی بیش از 80 میلیمتر باشد لازم است  در لایه های متعدد ریخته شود . لایه دوم بهفاصله 6 ساعت از اتمام مرحله اول ریخته شود.

 

محافظت از ابزار کار :

وسایل کار را پس از اتمام کار با حلال شماره 2شستشو دهید و در صورت وجود ملات سخت شده آن را با وسایل مکانیکی بتراشید .

 

انبار داری :

این محصول را به دور از تابش خورشید نگهداری و ازافزایش دمای انبار جلوگیری کنید.در مناطق گرمسیری نصب وسایل تهویه هوا ضروری است .در صورت رعایت شرایط فوق عمر مفید محصول تا یکسال می باشد .عدم رعایت روش صحیحانبارداری موجب آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می شود . جهت اطلاع از روش انبارداری بابخش فنی شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن مشورت نمایید.

 

نکات ایمنی :

همانند تمامی محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماسبا چشمها ، دهان ، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد . در صورت تماس با پوست و چشمهابلافاصله آن را تمیز نماید . اگر به طور اتفاقی بلعیده شد . اقدامات پزشکی انجامشود . در ظرف ها را پس از استفاده ببندید و برای اطلاع از انبار داری ویژه یاانهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصیبتن ایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد .

 

 

کلمات مرتبط و کلیدی :

دستورالعمل گروت ریزی ، مقاومت گروت ، قیمت گروت، نحوه محاسبه حجم گروت ، آیین نامه گروت ریزی ، مواد تشکیل دهنده گروت ، اسانداردگروت ، گروت G2 ، گروت آماده ، وزن مخصوص گروت اپوکسی ،اجرای گروت اپوکسی ، قیمت گروت اپوکسی ، قیمت هر کیسه گروت ، قیمت گروت کیسه ای ،قیمت گروت منبسط شونده ، قیمت گروت آماده ، لیست قیمت گروت ، مشخصات گروت ، وزنمخصوص گروت G3 ، قیمت گروت ساختمانی ، گروت چیست ، گروتاپوکسی چیست،   موارد مصرف گروت چیست ،انواع گروت چیست ؟ روش اجرای صحیح گروت چیست ؟ کیورینگ و عمل آوری گروت به چه شکلمی باشد ؟ ، دمای مناسب گروت ریزی ، چه دمایی می باشد ؟ ، استاندارد گروت و گروتریزی چیست ؟ حداقل و حداکثر ضخامت گروت ریزی چیست ؟ ، بهترین گروت برای اجرا زیرصفحه ستون و بیس پلیت ها چیست ؟ ،  گروتمناسب جهت نصب تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ، چه گروتی است ؟ ، طرح اختلاط ملاتگروت چیست ؟ ، گروت پایه سیمانی مناسب تر است یا گروت اپوکسی ؟ ، فرق گروت اپوکسیو سیمانی چیست ؟ ، فرق گروت جی 1 ، جی 2 و جی 3 در چیست ؟

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration