قیمت ماده کیورینگ بتن

قیمت ماده کیورینگ بتن

کد مطلب : 396

قیمت ماده کیورینگ بتن

یکی از روش های کیورینگ و عمل آوری بتن استفاده ازترکیبات کیورینگ بتن می باشد. شما می توانید برای دریافت مشخصات فنی ، تهیه نمونه،استعلام قیمت و خرید نمونه با بخش بازگرانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (44618462-44618379 ) تماس حاصل فرمایید.

 

ترکیبات عمل آورنده

به کار گرفتن ترکیبات عمل آورنده باید مطابق با دستورالعملهایکارخانه سازنده این مواد باشد . مشخصات مواد، تجهیزات و روش اجرا باید قبلاً به تأییددستگاه نظارت رسیده باشد. این مواد عموماً به رنگهای سفید، خاکستری و سیاه مطابق استانداردC509-ASTM ساخته میشوند. برای کسب بهتریننتیجه و بازده، باید بلافاصله بعد از پرداخت نهایی سطح بتن و نیز پیش از آنکه سطح بتنکاملاً خشک شود، مواد عایق به طور یکنواخت و یکدست روی سطح بتن پاشیده شود تا با ایجادغشائی (فیلم) نازک و غیر قابل نفوذ، از تبخیر آب سطح بتن جلوگیری شود. باید هنگام اجرادقت کامل مبذول شود تا لبه ها، گوشه ها و ناهمواریهای سطوح به خوبی به این مواد آغشتهشود. به کار بردن مواد عمل آورنده با دست یا دستگاههای اسپری تحت فشار 5 تا 7 اتمسفرانجام میشود. چنانچه به کار بردن این مواد با دست مجاز شناخته شود ، پیمانکار بایدبا توجه به سطح کار، تعداد کافی کارگر مجرب آماده نماید تا وقفهای در امر نگهداری بتنحادث نشود. در پروژههای بزرگ توصیه میشود که از دستگا ههای اسپری چرخدار استفاده شودتا مواد عمل آورنده به صورت یکنواخت پخش گردد. هنگام وزش باد شدید باید دقت شود تامواد به هدر نرود. برای هر دست، 2/0 تا 25/0 لیتر ماده غشاساز در مترمربع سطح کفایتمینماید. در مواردی که دستگاه نظارت دستور اجرای لایه دوم را صادر نمای د، برای اطمیناناز پوشش کامل باید دست دوم در جهت عمود بر روکش اولیه پخش شود . کارایی و بازده اینمواد بر اساس استاندارد C156-ASTM توسط دستگاه نظارت کنترل خواهدشد. این مواد را میتوان بلافاصله روی سطوح بتنی تازه بدون قالب یا سطوح با قالببندیپس از برداشت قالب به کار برد. باید توجه نمود که به کار بردن این مواد میتواند ازپیوستگی میان بتن تازه و بتن سخت شده و نیز از پیوستگی سایر مصالح ساختمانی نظیر کاشیو موزائیک به سطح بتن جلوگیری نماید. لذا در این موارد استفاده از این روش برای عملآوردن و مراقبت بتن مجاز نمی باشد.

 

 

 

DEZOCURE 550 & 650

غشا محافظ جهت جلوگیری از تبخیر آب بتن و ملات تازه

( کیورینگ کامپاند )

 

 

شرحمحصول :

DEZOCURE 550 ، بر پایه رزین های معلق در آب و DEZOCURE 650 بر پایه رزین های هیدروکربنی،  با غلظت پایین جهت پوشش بر روی سطح بتنتازه به منظور جلوگیری از تبخیر آب بتن و بهینه نمودن هیدراسیون سیمان طراحی وتولید گردیده است. پس از اجرای DEZOCURE 550 یا DEZOCURE 650 بر روی سطح بتن تازه در مدت زمان کوتاهی خشکو تشکیل لایه ای غیر قابل نفود می دهد . در نتیجه این فرایند آب موجود در بتنمحبوس و رطوبت داهلی بتن و لوله های مویین در حد بالا و مطلوب حفظ می گردد. اینامر نیاز به کیورینگ به روش مرطوبت کردن را حذف و عمل هیدراسیون به خوبی انجامخواهد گردید.

 

کاربرد وموارد استفاده& 650  DEZOCURE 550 :

DEZOCURE 550 و DEZOCURE 650 قابل استفاده بر روی کلیه سطوح بتنی شامل موارد ذیل می باشد :

 • بتن های تازه داخلی و خارجی از جمله کانالها ، بتن کف پارکینگ ها ، کارخانجات ، فرودگاه ها ، یلها و ...
 • DEZOCURE 550 & 650 سفید ، مناسب برای سطوح بتنی وسیع در محیط های خارجی ، جهت بازدهی بهتر در مقابل انعکاس اشعه آفتاب و جلوگیری از افزایش دمای داخلی بتن می باشد.

 

مزایای DEZOCURE 550& 650  :

 • بازدهی و حفظ آب داخل بتن بیش از 90 %
 • عدم واکنش پذیری با سیمان و تخریب سطح بتن و کاهش دوام
 • شروع تجزیه غشای تشکیل شده DEZOCURE 650 پس از 7 روز از اجرا در اثر UV و اکسیداسیون
 • عدم افزایش دمای داخلی بتن در اثر تابش مستقیم و انعکاس بهینه نور با استفاده از کیورینگ کامپاند سفید رنگ

 

استانداردها :

DEZOCURE 550 & 650 با استاندارد های زیر مطابقت دارد :

 • ASTM C 309 , TYPE 1 , CLASS B : DEZOCURE 650
 • ASTM C 309 , TYPE 2 , CLASS B : DEZOCURE 650 ( WHITE )
 • ASTM C 309 , TYPE 1 , CLASS A : DEZOCURE 550
 • ASTM C 309 , TYPE 2 , CLASS A : DEZOCURE 550  ( WHITE )

 

خصوصيات فیزیکیو شیمیایی :

DEZOCURE 650

( WHITE )

DEZOCURE 650

DEZOCURE 550

( WHITE )

DEZOCURE 550

نوع

SYNTHETIC-PIGMENT

SYNTHETIC

WAX EMULSION- PIGMENT

WAX EMULSION

پایه شیمیایی

سفید

بی رنگ

سفید

سفید

رنگ

در حالت خیس و خشک سفید رنگ

در حالت خشک و خیس بی رنگ

در حالت خیس سفید رنگ و در حالت خشک بی رنگ

در حالت خیس سفید رنگ و در حالت خشک بی رنگ

رنگ پس از اجرا

0.02+- 0.95

0.01+- 0.86

0.1+-1

0.01+-0.95

وزن مخصوص کیلوگرم بر لیتر

2-1

2-1

3-2

3-2

زمان خشک شدن ( ساعت )

 

 

 

 

 

 

 

 

طریقهاجرا :

 • کیورینگ کامپاند های عرضه شده نیازی به ترکیب با محصولات دیگر نداشته و آماده مصرف می باشند. بیش از استفاده به منظور همگن سازی به خوبی مخلوط شوند.
 • قابل اجرا توسط اسپری هوا و قلمو ، اجرای یک لایه پیوسته جهت کسب بالاترین بازدهی ضرروی است.
 • میزان مصرف به مقدار 180 تا 200 میلی لیتر به ازاء هر مترمربع می باشد.
 • دقت شود که در زمان آب انداختگی ، ترکیب کیورینگ کامپاند اجرا نشود.
 • در صورت وجود قالب می توان بلافاصله پس از قالب برداری و زمانی که همچنان رطوبت داخلی بتن حفظ شده است DEZOCURE 550 & 650 اجرا گردد.
 • وسایل مصرفی جهت اجرای  DEZOCURE 550 & 650 پس از استفاده توسط حلال تمیز گردد.

 

نکات مهم:

 • سطح اجرا شده با DEZOCURE 550 & 650 می بایستی از بارندگی و ترافیک تا پیش از خشک شدن محافظت شود.
 • در صورت نیاز به اجرای پوشش نهایی دکوراتیو ، محافظتی یا ترمیم سطوح بتنی هر گونه اثری از کیورینگ کامپاند از روی سطح توسط سندبلاست یا حلال شویی زدوده شود.
 • به علت تجزیه DEZOCURE 650  در اثر UV و اکسیداسیون ، پاکسازی سطح جهت آماده سازی برای اعمال پوشش نهایی به سهولت انجام پذیر می باشد.
 • در مناطقی که وزش باد وجود دارد، احتمال افزایش میزان مصرف وجود خواهد اشت.

 

 بسته بندی DEZOCURE 550& 650:

DEZOCURE 550 & 650 در گالن های 20 و بشکه های 220 لیتری عرضه می گردند.

 

مواردایمنی :

 • DEZOCURE 650 سمی نبوده و به عنوان ماده ای بی ضرر طبقه بندی می شود ولی به عنوان یک ماده شیمیایی در هنگام استفاده از وسایل محافظ مانند : دستکش و عینک استفاده شود.
 • DEZOCURE 550 حاوی حلال های نفتی بوده ، از تماس با پوست پرهیز و در صورت تماس با پوست و یا چشم با آب به مقدار کافی شستشو شود. در محیط بسته از تهویه مناسب استفاده شود.

 

انبار داري:

 • توصیه می شود که انبار داری در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم آفتاب باشد. DEZOCURE 650  در محیط خشک و خنک و به دور از منبع حرارت و یا شعله آتش زا انبار داری شود.
 • DEZOCURE 550 در محیط خشک نگهداری و از یخ زدن محافظت شود.

 

عمر نگهداري:

در محیطسرپوشیده و با لحاظ شرایط انبار داری و  دربسته بندي اوليه تا 12 ماه قابل استفاده ميباشد .

 

خدمات فني:

بخش فني شرکترایحه بتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) در جهت استفاده صحيح از مواد خود ،آماده همكاري و انجام خدمات ميباشد .

 

 

 


or
or
A password will be send on your post
Registration