مناسب ترین دانه بندی جهت بتن پمپی

مناسب ترین دانه بندی جهت بتن پمپی

کد مطلب : 404

مناسبترین دانه بندی

مناسبتریندانه بندی برای بتن پمپی، بر اساس استاندارد 83-304-ACI توصیه میشود.


or
or
A password will be send on your post
Registration