بتن کم مایه (لاغر) چیست ؟

بتن کم مایه (لاغر) چیست ؟

کد مطلب : 405

 بتن کم مایه (لاغر)

بتن لاغر به بتنهای رده C10 و پایینتر اطلاق میشود، قبل از اجرای بتن مسلح و پساز رگلاژ سطح بستر خاکی، باید یک قشر بتن لاغر ریخته، پخش و رگلاژ شود . ضخامت اینقشر مطابق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی میباشد. چنانچه این ضخامت در منابع فوقدرج نشده باشد، باید آن را حداقل 7 سانتیمتر اختیار نمود. از بتن لاغر با اجازه کتبیدستگاه نظارت میتوان برای پر کردن خاکبرداریهای اضافی یا حفره ها استفاده نمود.


or
or
A password will be send on your post
Registration