آزمايش پتانسيل و شدت خوردگی گالوانيکی بتن (براساس ASTM  G109 )

آزمايش پتانسيل و شدت خوردگی گالوانيکی بتن (براساس ASTM G109 )

کد مطلب : 451

آزمايش پتانسيل و شدت خوردگیگالوانيکی (ASTM G109 ) :

 

هرچند دستور آزمايشگاهی فوق بصورت استاندارد برای تعيين تأثير افزودنيها بر خوردگیميلگرد ارائه شده است اما اين آزمايش را با تغييرات خالص می توان برای تعيين کيفيتدوام بتن نيز       بخوبي بکار برد .

دريک منشور بتنی دو رديف ميلگرد در بالا و پائين قرار داده می شود که سر و ته آنها مارپيچ            شده است و بينآنها يک مقاومت 100 اهمی قرار دارد .  دربالای منشور يک حوضچه چسبانيده ميشود و داخل آن با آب نمک ( غلظت 3 درصد و بيشتر )می ريزيم . نفوذ آب نمــــــک باعث آند شدن ميلگردفوقانی و کاتد شدن ميلگرد تحتانی می شود و خوردگی گالوانيکی رخ می دهد .

بين دو ميلگرد ميتوان اختلاف پتانسيل و مقاومت الکتريکیرا بدست آورد ( با وجود مقاومت 100 اهمی يا بدون آن ) همچنين می توان اختلافپتانسيل و مقاومت الکتريکی بين حوضچه و ميلگرد فوقاني(بدون مقاومت 100 اهمي) و مانند آن اختلاف پتانسيل و مقاومت الكتريكي بين حوضچه وميلگرد تحتاني را تعيين نمود . برای اين کار از الکترود کالوملاشباع در داخل حوضچــه استفاده می گردد . ضمـــــن اينکه هر اندازه گيری حاوی مفهوم خاصی است اما دستور استاندارد ASTM  G109 فقط در هرزمان شدت جريان عبوری بين ميلگردها را با توجه به وجود مقاومت 100 اهمی برحسب . A m بدست می آورد ( از تقسيم اختلاف پتانسيل بهمقاومت ) و سپس مقدار کل جريان را بر حسب کولن با عنايت به  رابطه زير بدست می آيد . از تقسيم شدتجريان به سطح جانبی ميلگرد نيز شدت خوردگی بر حسب  حاصل می شود . بالابودن شدت خوردگی و همچنين کل جريان می تواند نشان دهنده کيفيت پائين بتن باشد .

آزمايش در اصل از يك بتن فاقدريز دانه بهره مي گيرد كه بسيار نفوذ پذير است (مانند آبكش شوراخ مي باشد) و لذااطراف نمونه با اپوكسي اندود ميگردد. در حاليكه در آزمايش تغيير يافته، بتن موردنظر طبق طرح اختلاط پروژه ساخته ميشود و ميتوان از اپوكسي براي اندود كردن سطوحجانبي بهره گرفت و يا بدون اپوكسي آزمايش را به انجام رساند.

بهرحالاين آزمايش قابليت هاي زيادي را براي به نمايش گذاردن كيفيت بتن در امر خوردگيدارد و تفسير نتايج آن هم جالب و مشكل مي باشد.

دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ، آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگیبتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ، فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ، آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران ، or
or
A password will be send on your post
Registration