نسبت اختلاط چسب بتن

نسبت اختلاط چسب بتن

کد مطلب : 459

نسبت اختلاط چسببتن

چسب بتن در بتن، بسته به محل مصرف به طور معمول بین 5 تا 10 درصد وزنسیمان مصرفی می باشد. بسته به محل مصرف نسبتاختلاط چسب بتن با ملات می تواند در این بازه مورد استفاده قرار گیرد . ازخواص این محصول می توان به افزایش چسبندگی بتن ، کاهش نفوذ پذیری ، کاهش ترکخوردگی ، افزایش مدول الاستسیته اشاره کرد.

 

چسببتن به عنوان یه افزودنی پر کاربرد در بتن و محصولات شیمیایی ساختمان دارای دوتیپ چسب بتن مایع و پودری می باشد. چسب های بتن پودری به صورت عمده به عنوانافزودنی در ملات های آماد ساختمانی ، چسب های کاشی و ... کاربرد دارند و چسبهای بتن مایع به عنوان افزودنی بتن و ملات در کارگاه و یا لایه پیوند زا مورداستفاده قرار می گیرند.

امروزه پلیمرها یا انواع چسب های بتن ، کاربردهای مختلفی در اجرایبتن دارند . این کاربرد در زمینه کاهش نفوذپذیری ، افزایش چسبندگی ، افزایش خواصخمشی ، افزایش ضریب الاستسیته و ... می باشد. شما می توانید جهت کسب مشاوره واطلاعات تکمیلی فنی ، اجرایی  و مالی بابخش فنی و مهندسی و یا فروش مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (09120916271-44618462-44618379-021 ) تماس حاصل فرمایید.

 

 

چسب های بتن دارای انواعمختلفی می باشد. به طور کلی چسب های را می توان به دو تیپ چسب بتن اپوکسی و لاتکسیا پلیمری تقسیم کرد. از چسب های بتن برای ترمیم بتن ، آببندی بتن و افزایش خصوصیات شیمیایی و مکانیکی بتن ، اتصال بتن قدیم به جدید و ...استفاده می گردد. در متن زیر به شرح چسب های بتن و کاربرد آنها پرداخته می شود.

 

چسب بتن چیست انواع چسب بتن وکاربرد چسب های بتن

چسببتن پیلیمری یا لاتکس یکی از مواد افزودنی بتن است کهامروزه در صنعت ساختمان برای آب بند نمودن بتن و افزایش چسبندگی بتن مورد استفادهقرار می گیرد. همچنین از چسب بتن برای ترمیم وتعمیر آسیب دیدگیهای سطحی و عمقی استفاده می شود چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتنکاربد های مختلفی دارد. چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن بدون نیاز به افزودن آب میباشد و هموژن است چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن مقاومت کششی و خمشی بالایی داردو کارایی در بالابردن افزایش دوام بتن گچ و آهک نیز دارد ولی مهمترین خواصیتی کهچسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن دارد بالا بردن چسبندگی در بتن است. چسب بتنکلینیک فنی و تخصصی بتن، برای افزایش چسبندگی بتن تازه به منظور چسبیدن به بتنقدیمی در موارد مختلف از قبیل تعمیر سازه های بتنی کاربرد دارد. بیشترین استفادهاز چسببتن مربوط به كارهاى تعمیراتى مى باشد چون این افزودنى باملات، مخلوط هماهنگ و همگنى تشكیل می دهد و در ضمن اینكه مانع تراوش آب وتفكیکدانه هاى ریز و درشت مى شود همچنین چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن میزانچسبندگى بتن تازه را با ملات قدیمى تر را افزایش مى دهند.


 
مشخصاتچسب بتن: حالتفیزیكى چسب بتن به صورت مایع و رنگ این چسب بتن شیرى رنگ است.

وزن چسب بتن تولیدی کلینیک فنی و تخصصی بتن 1gr/cm³می باشد و چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن کلر ندارد.بسته بندى چسب بتن درظرف های پلاستیكى 4 و 20 لیترىمی باشد.

 زمان نگهدارى چسب بتن:  زماننگهداری چسب بتن تا شش ماه است و این چسب بتن را بایدبه دور از گرماى شدید و یخ زدگى نگهداری کرد.

ویژگیها و تأثیرات چسب بتن:  مهمترینخاصیت چسب بتن تولید چسبندگی قابل توجهی در بتن یا ملات است كه خود عامل افزایشچسبندگی بتن یا ملات جدید درحال اجرا است. همچنین می توان گفت ویژگی های دیگر اینچسب بتن كاهش نفودناپذیری بتن و ملات است که موجب آب بند بودن آن نیر می شود وباعث جلوگیری از ترکخوردن و باد كردن بتن می شود ، به همین دلیل استفاده از چسببتن کلینیک فنی و تخصصی بتن باعث افزایش مقاومت فشاری و بالارفتن عمر مفید سازه میشود.


مزایایبرجسته چسب بتن  ارائه شده توسط مجموعهکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

 چسب بتن کلینیک فنی و تخصصیبتن مقرون به صرفه می باشد .چسبندگیبالا به بتن حدودا 4 برابر ملات سیمان چسب بتن کلنیک فنی و تخصصی بتن  موجب بهبود مقاومت شیمیایی , مقاومت سایشی ,مقاومت كششی و فشاری می شود.


با استفاده ازاین چسببتن علاوه بر آن که انعطاف پذیری بتنافزایش میابد دوام آن نیز بهبود میابد. چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتنقابلیت اجرای آسان به بتن میدهد و این امکان اجرای لایه های نازک بتن را ایجادمیکند.

چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن سازگار با انواع سیمان می باشد

توضیحفنی چسب بتن: چسببتن در ترکیب با بتن و ملات های ساخته شده از جمله سیمان و آهک موجب افزایش مقاومتکششی وجلوگیری از ایجاد ترک در ملات می شود همچنین چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتنقابل استفاده با گچ نیز می باشد و کارائی و حالت خمیری و روانی بتن و ملات تازه رابالامی برد.

چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، موجب افزایش مقاومت خمشی بتن را تا حداکثر 50% می شودهمچنین با استفاده از این چسب بتن و افزایش چسبندگی بتن و مقاومت سایشی بتن نیربالا می برد، همچنین با افزودن این چسب بتن و کاهش نفوذ آب و مواد شیمیایی وافزایش مقاومت تأثیر چشم گیری در مقابل یخبندان و یخ زدن بتن و ملات دارد هم چنیناین افرودنی بتن(چسب بتن) تأثیر چشم گیری در افزایش مقاومت محصولات سیمانی در محیطهای قلیائی و در مناطق شدید مرطوب دارد لازم به ذکر استاین چسب بتن هیچ گونهخورندگی بر روی میلگرد به جایی نمی گزارد.مواردكاربرد چسب بتن:  ازچسب بتن برای آب بندی بتن استفاده می کنند.

از چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن برای افزایش چسبندگی بتن استفادهمی شود.

از چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن برای ترمیم و تعمیر آسیب دیدگیهایسطحی و عمقی سازه های بتنی كه در خشكی بوده و یا اینکه با رطوبت در تماس هستند.

از چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن برای آب بندی بتن استفاده میشود.همچنین ازچسب بتن را برای نماسازی بر روی بتن قدیمی نیر استفاده می شود.

از چسب بتن برای ساخت ملات های ترمیمی و قدیمی یا بتن خود تراز شوندهو برای کف سازی و پرکردن درز های اجرائی و ساخت و ترمیم سطوح بتنی می توان استفادهکرد.

میزانمصرف چسب بتن: دزمصرفی چسب بتن به میزان 5% الی 20% وزن سیمان مصرفی ، به بتن اضافه باید کرد.

                                       
نگهداریچسب بتن:چسب بتندر درجه حرارت C˚5 + الی C˚30 نگهداری شود. چسب بتن کلینیک فنی وتخصصی بتن حداکثر 12 ماه پس از تاریخ تولید قابل مصرف می باشد.

 
دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ، آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگیبتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ، فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ، آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران ،


or
or
A password will be send on your post
Registration