خرید اینترنتی چسب بتن

خرید اینترنتی چسب بتن

کد مطلب : 476

خرید اینترنتی چسب بتن

شما می توانید جهت تهیه و خرید انواع چسببتن از طریق سایت مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت تولیدی بازرگانیرایحه بتن سبز ) اقدام فرمایید و یا با شماره تماس های (44618462-44618379-09120916272-09120861327 ) تماس حاصل فرمایید. این مجموعه اینقابلیت را دارد تا با توجه به نیاز شما در کوتاه ترین مدت نسبت به ارسال و تحویلانواع چسبهای بتن آب بند ، چسببتن استحکامی یا ترمیمی ، چسبکاشت میلگرد و بولت ، چسببتن اپوکسی ، چسبکاشی و سرامیک پودری و خمیری اقدام نماید.

 

چسب بتن پودری و مایع

چسببتن به عنوان یه افزودنی پر کاربرد در بتن و محصولات شیمیایی ساختمان دارای دوتیپ چسب بتن مایع و پودری می باشد. چسب های بتن پودری به صورت عمده به عنوانافزودنی در ملات های آماد ساختمانی ، چسب های کاشی و ... کاربرد دارند و چسبهای بتن مایع به عنوان افزودنی بتن و ملات در کارگاه و یا لایه پیوند زا مورداستفاده قرار می گیرند.

امروزه پلیمرها یا انواع چسب های بتن ، کاربردهای مختلفی در اجرایبتن دارند . این کاربرد در زمینه کاهش نفوذپذیری ، افزایش چسبندگی ، افزایش خواصخمشی ، افزایش ضریب الاستسیته و ... می باشد. شما می توانید جهت کسب مشاوره واطلاعات تکمیلی فنی ، اجرایی  و مالی بابخش فنی و مهندسی و یا فروش مجموعه کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران ( 09120916271-44618462-44618379-021 ) تماسحاصل فرمایید.

 

 

چسب های بتن دارای انواعمختلفی می باشد. به طور کلی چسب های را می توان به دو تیپ چسب بتن اپوکسی و لاتکسیا پلیمری تقسیم کرد. از چسب های بتن برای ترمیم بتن ، آببندی بتن و افزایش خصوصیات شیمیایی و مکانیکی بتن ، اتصال بتن قدیم به جدید و ...استفاده می گردد. در متن زیر به شرح چسب های بتن و کاربرد آنها پرداخته می شود.

 

چسب بتن چیست انواع چسب بتن وکاربرد چسب های بتن

چسببتن پیلیمری یا لاتکس یکی از مواد افزودنی بتن است کهامروزه در صنعت ساختمان برای آب بند نمودن بتن و افزایش چسبندگی بتن مورد استفادهقرار می گیرد. همچنین از چسب بتن برای ترمیم وتعمیر آسیب دیدگیهای سطحی و عمقی استفاده می شود چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتنکاربد های مختلفی دارد. چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن بدون نیاز به افزودن آب میباشد و هموژن است چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن مقاومت کششی و خمشی بالایی داردو کارایی در بالابردن افزایش دوام بتن گچ و آهک نیز دارد ولی مهمترین خواصیتی کهچسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن دارد بالا بردن چسبندگی در بتن است. چسب بتنکلینیک فنی و تخصصی بتن، برای افزایش چسبندگی بتن تازه به منظور چسبیدن به بتنقدیمی در موارد مختلف از قبیل تعمیر سازه های بتنی کاربرد دارد. بیشترین استفادهاز چسببتن مربوط به كارهاى تعمیراتى مى باشد چون این افزودنى باملات، مخلوط هماهنگ و همگنى تشكیل می دهد و در ضمن اینكه مانع تراوش آب وتفكیکدانه هاى ریز و درشت مى شود همچنین چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن میزانچسبندگى بتن تازه را با ملات قدیمى تر را افزایش مى دهند.


 
مشخصاتچسب بتن: حالتفیزیكى چسب بتن به صورت مایع و رنگ این چسب بتن شیرى رنگ است.

وزن چسب بتن تولیدی کلینیک فنی و تخصصی بتن 1gr/cm³می باشد و چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن کلر ندارد.بسته بندى چسب بتن درظرف های پلاستیكى 4 و 20 لیترىمی باشد.

 زمان نگهدارى چسب بتن:  زماننگهداری چسب بتن تا شش ماه است و این چسب بتن را بایدبه دور از گرماى شدید و یخ زدگى نگهداری کرد.

ویژگیها و تأثیرات چسب بتن:  مهمترینخاصیت چسب بتن تولید چسبندگی قابل توجهی در بتن یا ملات است كه خود عامل افزایشچسبندگی بتن یا ملات جدید درحال اجرا است. همچنین می توان گفت ویژگی های دیگر اینچسب بتن كاهش نفودناپذیری بتن و ملات است که موجب آب بند بودن آن نیر می شود وباعث جلوگیری از ترکخوردن و باد كردن بتن می شود ، به همین دلیل استفاده از چسببتن کلینیک فنی و تخصصی بتن باعث افزایش مقاومت فشاری و بالارفتن عمر مفید سازه میشود.


مزایایبرجسته چسب بتن  ارائه شده توسط مجموعهکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

 چسب بتن کلینیک فنی و تخصصیبتن مقرون به صرفه می باشد .چسبندگیبالا به بتن حدودا 4 برابر ملات سیمان چسب بتن کلنیک فنی و تخصصی بتن  موجب بهبود مقاومت شیمیایی , مقاومت سایشی ,مقاومت كششی و فشاری می شود.


با استفاده ازاین چسببتن علاوه بر آن که انعطاف پذیری بتنافزایش میابد دوام آن نیز بهبود میابد. چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتنقابلیت اجرای آسان به بتن میدهد و این امکان اجرای لایه های نازک بتن را ایجادمیکند.

چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن سازگار با انواع سیمان می باشد

توضیحفنی چسب بتن: چسببتن در ترکیب با بتن و ملات های ساخته شده از جمله سیمان و آهک موجب افزایش مقاومتکششی وجلوگیری از ایجاد ترک در ملات می شود همچنین چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتنقابل استفاده با گچ نیز می باشد و کارائی و حالت خمیری و روانی بتن و ملات تازه رابالامی برد.

چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، موجب افزایش مقاومت خمشی بتن را تا حداکثر 50% می شودهمچنین با استفاده از این چسب بتن و افزایش چسبندگی بتن و مقاومت سایشی بتن نیربالا می برد، همچنین با افزودن این چسب بتن و کاهش نفوذ آب و مواد شیمیایی وافزایش مقاومت تأثیر چشم گیری در مقابل یخبندان و یخ زدن بتن و ملات دارد هم چنیناین افرودنی بتن(چسب بتن) تأثیر چشم گیری در افزایش مقاومت محصولات سیمانی در محیطهای قلیائی و در مناطق شدید مرطوب دارد لازم به ذکر استاین چسب بتن هیچ گونهخورندگی بر روی میلگرد به جایی نمی گزارد.مواردكاربرد چسب بتن:  ازچسب بتن برای آب بندی بتن استفاده می کنند.

از چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن برای افزایش چسبندگی بتن استفادهمی شود.

از چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن برای ترمیم و تعمیر آسیب دیدگیهایسطحی و عمقی سازه های بتنی كه در خشكی بوده و یا اینکه با رطوبت در تماس هستند.

از چسب بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن برای آب بندی بتن استفاده میشود.همچنین ازچسب بتن را برای نماسازی بر روی بتن قدیمی نیر استفاده می شود.

از چسب بتن برای ساخت ملات های ترمیمی و قدیمی یا بتن خود تراز شوندهو برای کف سازی و پرکردن درز های اجرائی و ساخت و ترمیم سطوح بتنی می توان استفادهکرد.

میزانمصرف چسب بتن: دزمصرفی چسب بتن به میزان 5% الی 20% وزن سیمان مصرفی ، به بتن اضافه باید کرد.

                                       
نگهداریچسب بتن:چسب بتندر درجه حرارت C˚5 + الی C˚30 نگهداری شود. چسب بتن کلینیک فنی وتخصصی بتن حداکثر 12 ماه پس از تاریخ تولید قابل مصرف می باشد.

 

 

DEZOBOND   P-2200

Multi use water resistant latex additive and bondingagent for cementitious mortars

شرح:

Dezobond P-2200  به عنوان یک افزودنی برپایه لاتکس طراحی شده است که همراه سیمان پرتلند و ماسه تشکیل ملات پرمقاومتی رابرای نصب سرامیک روی دیوار و کف ، سنگ مرمر ، موزائیک ، کاشی معدنی ، آجر لعاب دارو سنگ های طبیعی  مهیا می سازند. Dezobond P-2200 همچنین  به عنوان لایه پیوند زا در ترمیم سازه های بهکار می رود .

 

مصارفاولیه :

DezobondP-2200 در مکان هایی که نیاز به مقاومت در برابر آب ، مواد شیمیایی وسایش باشد به کار می رود . به عنوان مثال : مصرف در استخرها ، کارخانه های لبنیات، صنایع غذایی ، کشتارگاه و غیره . همچنین ممکن است برای بهبود خصوصیات ملاتهایسیمانی برای نصب کاشی یا اضافه شدن به دوغاب و چسب های پایه سیمانی به کار می رود. زمانی که به عنوان یک افزودنی به همراه چسب های پودری مصرف می شود باعث ایجادانعطاف می گردد .

همچنینمی توان از این محصول به عنوان لایه پیوندزا در ترمیم سازه های بتنی استفاده کرد.

 

امتیازات:

 • افزایش چسبندگی
 • بهبود انعطاف پذیری
 • مقاومت شیمیایی
 • پایداری در برابر ضربه و تغییرات دما
 • آب بندی
 • با صرفه
 • غیرسمی

 

بستهبندی :

Dezobond P-2200 در ظروف 4 ، 10 ، 210 لیتری بسته بندی و عرضه می شود.

 

ترکیبات:

یکنوع لاستیک محلول در آب به همراه افزودنی های آب گریز ، ضد قارچ و ضد کف .

 

ویژگیها :

مشخصاتفنی زیر مربوط به اختلاط Dezobond P-2200 با ملاتی متشکل از 3 بخش ماسه و یک بخش سیمان می باشد :

شکلظاهری : مایع سفید غلیظ

وزنمخصوص : 1.01 در 20 درجه سانتیگراد

مقاومتفشاری  : تا 40 مگاپاسکال بسته به مصالحمصرفی

مقاومتکششی: 6.5 مگاپاسکال

تابخمشی : 13 مگاپاسکال

تاببرشی : 6 مگاپاسکال

پایداریدر برابر یخ و ذوب : عالی

چسبندگیبه بتن ، آجر ، فولاد ، شیشه ، سنگ ، سرامیک و غیره بسیار عالی است .

نفوذآب با ارتفاع 3 متر : بدون نفوذ

جذب :کمتر از 2 درصد

رطوبتپذیری : تا 96 درصد کاهش می یابد.

کارآییملات : حدود 3 ساعت در 35 درجه سانتیگراد

سمیبودن : غیر سمی است و می توان آن را در منابع آب آشامیدنی نیز استفاده نمود .

پایداریشیمیایی : پایداری عالی در برابر قلیاها ، اسیدهای رقیق ، شیر ، فاضلاب جاری ،کانی ها و روغن ها . روش اجرا :

 

آمادهسازی سطح :

همانندتمامی مواد چسبنده آماده سازی سطح دارای اهمیت بسیار زیادی است.تمام شیرابه ها ،زوغن ، گریس ، روغن قالب و ماده عمل آوری را برداشته و سطحی با منافذ باز ایجادنمایید . قبل از اجرای ملات محتوی سطح را اشباع نموده به گونه  Dezobond P-2200 سطح را اشباعنموده به گونه ای که آب اضافی روی سطح نباشد .

 

اختلاط:

اختلاطبایستی توسط همزن های قوی انجام شود ، اگر چه تا 25 کیلوگرم را می توان با دست همزد .

ابتداماسه و سیمان را داخل مخلوط کن ریخته و به مدت یک دقیقه به هم بزنید. سپس DezobondP-2200 ( که در صورت لزوم با آب رقیق شده است ) را اضافه نموده و به مدت3 دقیقه اختلاط را ادامه دهید .

باتوجه به خاصیت روان کنندگی Dezobond P-2200 دقت شود که اختلاط طولانی نشود ،مخلوط به مدت 3 ساعت در 35 درجه سانتیگراد دارای کارآیی است . در صورت امکان مخلوطرا در برابر باد و باران و آفتاب قرار ندهید .

 

 

اجرا:

برایاجرا از ماله دندانه دار استفاده کنید . برای پرهیز از تشکیل پوسته بر روی ملاتحداکثر به وسعت یک مترمربع پخش نمایید. کاش های خشک را روی ملات قرار داده و باکمی حرکت چرخشی از تماس کامل آنها با ملات مطمئن شوید . وقتی کاشی ها در وضعیتنهایی قرار گرفتند به کمک یک ماله چوبی به آهستگی روی آنها ضربه بزنید . حداقل 24ساعت زمان گیرش در نظر گرفته و آنگاه بندکشی نمایید . به خصوص اگر نصب کاشی درمعرض رطوبت دائمی قرار دارد ، یا جهت نصب وسایل سنگین تزئینی توصیه می شود که ازملات سفت استفاده کنید و با فشار بر روی کاشی از جایگزینی کامل آن در ملات مطمئنشوید . برآمدگی و فرورفتگی پشت کاشی ها باید با ملات پوشش داده شوند . و بهتر استپشت کاشی را نیز به ملات آغشته نمایید تا تماس کامل چسب تضمین گردد.

 

نکاتقابل توجه :

درزهایانبساطی :

هر جاکه کاشی کاری بر روی سطح بتنی حاولی انبساط انجام می شود لازم است درز موجود درملات محتوی Dezobond P-2200 نیز امتداد یابد . این عمل به آسانی با استفاده از یک زوار چوبیکه در یک لایه پلی اتیلن پیچیده شده باشد انجام می گیرد.

طرحاختلاط :

لایهنازک کاری برای نصب کاشی روی دیوار و کف :

 • سیمان تازه 50 کیلوگرم
 • ماسه دانه بندی متوسط 50 کیلوگرم
 • Dezobond P-2200 10 لیتر
 • آب به طو معمول به نسبت یک به یک برای رقیق کردن Dezobond P-2200 مناسب است .

 

 

مجموعهفوق حدود 50 لیتر ملات به وجود می آورد . مواد فوق را تا حصول یک ملات سفت بهمبزنید .

 

لایهضخیم برای نصب :

 • سیمان تازه 50 کیلوگرم
 • ماسه با دانه بندی متوسط 150 کیلوگرم
 • Dezobond P-2200 10 لیتر
 • آب را به اندازه ای اضافه کنید که ملات دلخواه به دست آید. مجموعه فوق حدود 100 لیتر ملات به وجود می آورد.

 

 

بندکشی:

با استفادهاز Dezobond P-2200  می توان یک ماده بندکشیآب بند و مقاوم در برابر مواد شیمیایی برای استخر ، کشتارگاه ، آغل حیوانات ،صنایع شیر و غیره تولید نمود .

نسبتماسه به سیمان بسته به عرض درز تغییر می کند :

طرحماده بندکشی برای پر کردن درز کاشی ها :

 

 

اندازه درز

ماسه نرم

سیمان

Dezobond P-2200

مقدار محصول

تا 3 میلیمتر

50 کیلوگرم

50 کیلوگرم

10 لیتر

0.05 مترمکعب

تا 12 میلیمتر

100 کیلوگرم

50 کیلوگرم

10 لیتر

0.075 مترمکعب

بیش از 12 میلیمتر

150 کیلوگرم

50 کیلوگرم

10 لیتر

0.10 مترمکعب

 

 

انبارداری:

درمحیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و دمای زیاد نگهداری شود. عدم توجه به روشانبارداری صحیح باعث آسیب رسیدن به محصول و یا ظرف آن می گردد .

 

تاییدیهکیفیت :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردد مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

 

 

 

چسب اپوکسی بتن

چسب اپوکسی بتن چیست ؟ از جمله انواع چسب بتن ، چسب بتناپوکسی می باشد . چسب های بتن اپوکسی سه کاربرد عمده دارند. از جمله کاربرد هایچسب اپوکسی بتن می توان به استفاده از چسب بتن اپوکسی در ترمیم سازههای بتنی ، استفاده از چسب بتن اپوکسی در آب بندی سازه های بتنی و استفاده ازچسب اپوکسی بتن در اتصال بتن قدیم به جدید استفاده کرد. چسب های بتن اپوکسی بتن به دو نوع چسباپوکسی بتن آب دوست و معمولی اشاره کرد.

از مزایای چسباپوکسی بتن می توان به چسبندگی بالا ، مقاومت بالا ، مقاومت شیمیایی بالااشاره کرد.

 

 

DEZOBOND   P-1800

Epoxy bondingagent for concrete repairs, Bonding concrete to concrete ,steel and granolithic

براساس استاندارد      ASTM C881Type 2

شرح:

Dezobond P-1800  یک چسب اپوکسی دائمی برایاتصال بتن ، ملات ، نصب سنگ ، کاشی و سرامیک ضد اسید در داخل و یا خارج سازه میباشد . این محصول قادر به تحمل مقداری رطوبت قبل و حین سخت شدن می باشد ولی پس ازسخت شدن تبدیل به لایه ای آب بند می شود . قدرت چسبندگی نهایی این محصول بیشتر ازمقاومت کششی بتنمی باشد. Dezobond P-1800کاهش حجم ندارد و تشکیل لایه ای هموار و بدون تنش می دهد.

مصارفاولیه :

DezobondP-1800 را می توان بر روی سطوح تمیز ، سفت و بادوام استفاده نمود مانند :بتن ، فولاد ، کاشی و آجر لعاب دار ، آجرهای سنگی و سرامیکی ، آجر و یا کفموزائیکی . همچنین برای پوشش دادن سطح سنگ فرش ها ، بتن قدیمی پوسیده و آجرهایصنعتی و نیمه صنعتی ، کاشی های معمولی و ضد اسید .

 امتیازات :

 • مقاومت زیاد
 • بدون انقباض
 • تحمل رطوبت
 • دوام زیاد
 • مقاوم در برابر حملات شیمیایی
 • نصب و کسب مقاومت سریع
 • بسته بندی توزین شده

بستهبندی :

 در بسته های3 یا 4 یا  15 کیلوگرمی شامل رزین پایه پودر و واکنش گرعرضه می گردد.

 

ویژگیها :

وزنمخصوص : 1485 کیلوگرم در مترمکعب

مدتزمان کارآیی : در دمای 25 درجه سانتیگراد به مدت 50  دقیقه و در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 30دقیقه .

سختشدن ظاهری: در دمای 25 درجه سانتیگراد ، 9.5 و در دمای 40 درجه سانتیگراد ، 5.5ساعت

سختشدن نهایی : 7 روز

مقاومتفشاری در دمای 23 درجه سانتیگراد : 55 مگاپاسکال در 7 روز

مقاومتکششی در درمای 23 درجه سانتیگراد : 25 مگاپاسکال در 7 روز

مقاومتچسبندگی برابر استاندارد ( ASTM D4541 ) : بیشتر از 2.5 مگاپاسکال

برایاطلاعات بیشتر رجوع شود به استاندارد  ASTM C881Type 2, Grade 2, Class B & C

روشاجرا :

آمادهسازی سطح :

سطوحرا به طور کامل تمیز نمائید . تمام تکه های جدا شده ، شیرآبه سیمان ، گرد و خاک ،ماده عمل آوری ،سخت کننده های کف ، روغن ، گریس ، چربی ، قیر و یا رنگ بایستی زبرشوند . سطوح صیقلی بایستی زبر شوند . اگر روغن ، گریس ، چربی ، قیر و مانند آن هاوجود دارد بایستی قبل از انجام دیگر کارهای آماده سازی پاک شوند .تمام شیرابه هایا بتنهای تردد و شکننده بایستی با زخمه زنی یا شن پاشی برداشته یا خراشیده شوندتا سطحی سفت بدست آید . بتن جدید بایستی خشکشود تا انقباض و تغییر حالت آن به حداقل برسد . چنانچه سطح بتن با روغن قالب اشیاعشده باشد لازم است تمامی عمق اشباع با ماسه پاشی ، تراشیدن و در صورت لزوم تخریبتمامی بتن آلوده برداشته شود . تمام مواد عمل آوری باید پاک شده و یا تراشیده شوندو عملیات بر روی سطحی تمییز و عاری از گرد و خاک انجام پذیرد.

 

اختلاط:

تمامیمحتوی ظروف کوچک تر ( بخش واکنش گر رزین پایه ) را در ظرف بزرگتر بریزید . به طورکامل آنرا مخلوط نماید . برای اختلاط از یک کاردک سفت و یا یک دریل دور کند با همزن استفاده کنید تا مخلوطی هم رنگ و یکنواخت بدست آید . این عمل به طور معمول حدودسه تا پنج دقیقه به طول خواهد کشید . سعی نکنید که بخشی از آن را مخلوط و یا آن رارقیق نمائید.

 

 

راهنمایاجرا :

Dezobond P-1800 بایستی در یک لایه یکنواخت به کمک قلم موی کوتاه یا ماله ، و یاکاردک روی سطح زده شود . برای مدت زمانی رها شده و سپس پوشش رویی اجرا گردد. اینمدت زمان به شرایط کار بستگی دارد ولی به طور معمول 30 دقیقه در دمای 25 درجه و 10دقیقه در 40 درجه سانتیگراد می باشد . در این مدت سطح Dezobond P-1800 بایستی تمیزنگهداشته شود . به خصوص روی سطوح افقی .

 

اندودکردن و ملات کاری :

درهنگام اندود کردن و یا اجرای ملات روی Dezobond P-1800 روش های الزامی کار بایستی مد نظر قرار گیرند . عمل آوری سنگ فرش، کاشی ، اندود و یا ملات ضروری است . برای این منظور می توانید با آب تمیز سطوحرا خیس نموده و یک ورق پلی اتیلن روی آن قرار دهید و یا با مواد عمل آوری سری Dezocure سطوح را پوششدهید . عدم توجه به این موارد باعث ترک خوردن و یا شکستن ملات می شود .

درزهایانبساطی موجود در سازه بایستی در ملات و یا اندود سطحی نیز ادامه یابد و پس از خشکشدن با انواع محصولات گروه Dezoflex پرشوند.

 

دما:

به  دلیل اینکه  هوای  سرد باعث  تاخیر  در گیرش      Dezobond P-1800 می شود ، سعیکنید حتی الامکان از اجرای آن در دمای سرد خودداری شود . اگر چه DezobondP-1800 در دماهای پایین نیز به آرامی سخت می شود ، دمای 7+ تا 10+ درجهسانتی گراد را می توان حداقل دمای کار لحاظ نمود تا اندود کاری با موفقیت انجامپذیرد.

 

مراقبتاز وسایل کار :

تازمانیکه Dezobond P-1800به طور کامل خشک نشده ، میتوان آن را با حلال شماره 2 تمیز نمود ولی پس از خشکشدن بایستی با ضربه و یا سوزاندن ابزار را تمییز نمود.

 

پوششدهی :

هرکیلوگرم می تواند 1 تا 2.7 مترمربع را بسته به وضعیت سطح  ، ضخامت اجرا و نوع مصرف پوشش دهد .

 

انبارداری :

اینمحصول را در محیط سربسته و به دور از تابش مستقیم خورشید و دمای زیاد نگهدارینمائید . در مناطق گرمسیری می بایستی این محصول در جای تهویه دار نگهداری گردد.

عدمتوجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می شود.

 

نکاتایمنی :

همانندتمامی محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها ، دهان ، پوست و مواد غذایی پرهیزگردد ( این دستورالعمل در مورد بخار آن تا زمان خشک شدن نیز جاری می باشد ). درصورت تماس با پوست و چشمها بلافاصله آن را تمیز نماید . اگر به طور اتفاقی بلعیدهشد . اقدامات پزشکی انجام شود . در ظرف ها را پس از استفاده ببندید و برای اطلاعاز انبار داری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیهکیفیت :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشد .

 کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت تولید رایحه بتن سبز و مهندسی ژرفتابان مهر ازسال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با شناخت خلا موجود در زمینهارائه خدمات تخصصی بتن در سطح کشور ، با بکارگیری پرسنل تخصصی و نیز تجهیزات ویژه، در این سالهای سعی نموده گامی کاربردی و موثر در زمینه رفع نیاز متخصصین ،کارفرمایان ، مهندسین ، دانشجویان ، مشاورین و پیمانکاران بردارد. در این قالب وبهره گیری از تجربیات روزافزودن خود ، با عنایت به اخذ استانداردهای بین المللی (استاندارد CE  اتحادیه اروپا و استاندارد ایزو 9001 ) ، اینمجموعه  همواره سعی است خدماتی به روز وتخصصی و کاربردی تر ارائه نماید. شرح خلاصه خدمات ارائه شده توسط این شرکت شاملبخشهای زیر می باشد. این شرکت در حال حاضر عضو وندور لیست صنایع دفاع ، لیست بلندوزارت نفت ، وندورلیست سازمان تامین اجتماعی و عضو انجمن ملی بتن ایران می باشد.

 

مجموعه تولیدی و بازرگانی رایحه بتن سبز:

·       واردات و تولید انواع افزودنی های بتن

·       واردات و تولید انواع مصالح تعمیراتی بتن

·       واردات و تولید انواع پوشش های محافظتی وآب بندی بتن

·       واردات و تولید انواع گروت های پایهسیمانی و اپوکسی

·       واردات و تولید انواع مصالح کاشی کاری

·       انواع ماستیک و درزبندهای سازه های بتنیو ساختمان ها

·       واردات و تولید انواع کفپوش ، سخت کنندهو رنگ های ساختمانی

·       واردات و تولید انواع مصالح کمکی بتن ازجمله الیاف بتن ، واتراستاپ ، حلال بتن ، واتراستاپ منبسط شونده، کیورینگ بتن ،اسپیسر ، خمیر کاشت میلگرد ، قالب های پلاستیکی و ...

 

مجموعه مهندسی ژرف تابان مهر :

·       مشاوره و اجرای تعمیر و ترمیم سازه هایبتنی

·       مشاوره و اجرای آب بندی و محافظت سازههای بتنی

·       مشاوره و اجرای مقاوم سازی و تقویت سازههای بتنی

·       مشاوره و جرای انواع کف پوش های صنعتی

·       مشاوره و ارائه خدمات ارزیابی و آزمایشهای غیرمخرب سازه های بتنی

·       برگزاری دوره های تخصصی بتنی

·       ارائه مشاوره و طرح اختلاط بتن های خاص

·       مشاوره و نظارت بر اجرای سازه های بتنی

·       کرگیری و کاشت میلگرد و بولت در بتن وتخریب بتن به روش واترجت

 

در حال حاضر مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، دارای دفتار و نمایندگی هایی در بسیاری از مناطق و شهر ها می باشد.علاقمندان میتوانند برای بهره گیری از خدمات و محصولات این شرکت و یا مشاوره و دریافت رزومهفعالیت ها و یا مشخصات فنی محصولات این شرکت ، با نمایندگی این مجموعه و یا دفترمرکزی این شرکت
( 44618462-44618379) تماس حاصل فرمایند. همچنین علاقمندان بههمکاری با این شرکت می توانند جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش خدمات و محصولات اینشرکت با شماره تلفن 09120916272 تماس حاصل نمایند.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration