دستورالعمل و استاندارد نصب و نحوه اتصال واتراستاپ بتن

دستورالعمل و استاندارد نصب و نحوه اتصال واتراستاپ بتن

کد مطلب : 478

دستورالعمل و استاندارد نصب و نحوه اتصال واتراستاپبتن

(ظرز درست و  نحوهاجرای صحیحواتراستاپ و کارگذاشتن واتراستاپ در بتن )

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، تولید و وارائه کننده واتراستاپهای پی وی سی و بنتونیتی

شما می توانید جهت کسب مشاوره و دریافت کاتالوگ ومشخصات فنی و نیز اخذ قیمت فروش انواع واتراستاپ با بخش فروش مجموعه کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران ( 09120916271-44618462-44618379-021 ) تماسحاصل فرمایید.

 

واتراستاپ چیست ؟

واتراستاپقطعه ای جانبی در اجرای سازه های بتنی می باشد که با هدف آب بندی درزهای اجرایی وانبساطی سازه های هیدرولیکی و یا در معرض آب تعبیه می گردد.

مواد کاربرد واتراستاپ های بتن :

·       آب بندی درزهای اجرایی در زیر زمین های دارایتراز بالای آب زیرزمینی

·       آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی در استخرها ،مخازن آب و فاضلاب

·       آب بندی درزهای اجرایی در تونلها ، سد ها ولاینگهای انتقال آب

·       آب بندی درزهای انبساطی و اجرایی در سازه هایبتنی پیش ساخته

·       آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی در منهول ها ومخازن پساب

·       آب بندی سازه های بتنی صنعتی مانند کولینگ تاورها، کلاریفایرها و ...

·       آب بندی درز اجرایی فی مابین قطعات فلزی و پلیاتیلن وارده به بتن

 

انواع واتراستاپهای مصرفی در سازه های بتنی :

·       واتراستاپ های پی وی سی PVC

·       واتراستاپ های لاستیکی

·       واتراستاپ های منبسط شونده آب دوست بر پایهبنتونیت و اکرلیک ( هیدروفیلی )

·       واتراستاپ های درزبند  پایه قیری

·       واتراستاپ های سطحی بر پایه کامپوزیت

·       واتراستاپ های تزریقی

 

معرفی واتراستاپ ها :

1-واتراستاپهای پی وی سی PVC بتن :  عملکرداین نوع واتراستاپ ها بر اساس ایجاد یک سد در مسیر عبور آب و افزایش طول مسیر گذرآب می باشد. این نوع واتراستاپدر دو نوع تخت ( برای درزهای اجرایی ) و حفره دار ( برای درزهای انبساطی )تولید و اجرا می گردد.

واتراستاپ ها در عرض های مختلف و ضخامت هایمتفاوت تولید می گردد. انتخاب این ضخامت ها و عرض ها متناسب با تنش وارده ، فشار وهد آب می باشد. واتراستاپ ها در چهار عرض 3 میلیمتر ،  4 میلیمتر ، 6 میلیمتر و 10 میلیمتر تولید ومصرف می گردد. همچنین واتراستاپ های پی وی سی در عرض های 15 سانتیمتر ، 17سانتیمتر ، 20 سانتیمتر ، 25 سانتیمتر و 30 سانتیمتر تولید و مصرف می گردد.

 

کنترل کیفی واتراستاپهای پی وی سی PVC :  برابر استاندارد ایران واتراستاپ هایپی وسی Waterstop PVC نیازمند چندین پارمتر کنترلی می باشد که بنا بر شرایط بهره برداریو محیطی می بایست از طریق تست های آزمایشگاهی کنترل گردد. از جمله مهمترین مواردکنترلی واتراستاپ های پی وی سی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

·       مقاومت کششی طولی و عرضی

·       مقاومت شیمیایی

·       وزن مخصوص

·       جذب آب

·       مقاومت در برابر اشعه UV

 

روش نصب واتراستاپ های پی وی سی :

از جمله مهمترین مواردی که در به کارگیریواتراستاپ های دارای اهمیت می باشد ، نصب می باشد. متاسفانه تجربه نشان داده کهاین که در بسیاری از مواقع به علت نصب نادرست عملیات آب بندی درزها  کاملا ناموفق یا بخشی از آن ناموفق بوده است.برخی از نکات موثر در نصب صحیح واتراستاپ ها به شرح ذیل میباشد :

·       واتراستاپ ها باید در مرکز عرضی دیوار نصب گردد.

·       واتراستاپ های باید به نحوی نصب گردد که نیمی ازعرض واتراستاپ در بتن اولیه و نیم دیگر در بتن ثانویه نصب گردد. در صورتیکه شبکهروی آرماتور در بتن فونداسیون اجازه این کار را ندهد باید نسبت به اجرای رامکا (بتن پایه )  به صورت یکپارچه با بتنفونداسیون اقدام نمود.

·       برای نصب و گیرداری  واتراستاپ باید از واتراستاپ های دارای سوراخ تعبیه شده درفواصل معین در کارخانه استفاده نمود و به هیچ وجه اقدام به سوراخ کردن واتراستاپننمود.

·       برای اتصال واتراستاپ ها باید از قطعاتاتصالی دو راه ، سه راه و چهار راه استفاده نمود.

·       برای جوش واتراستاپ می بایست از چسب های اتصال و هویه های استاندارداستفاده نمود و به هیچ وجه از حرارت مسقیم که باعث سوخت واتراستاپو از بین رفتن خصوصیات آن می گردد استفاده نشود.

·       برای نصب واتراستاپ باید از گیرهای مسی یاگالوانیزه استاندارد بهره گرفت.

·       در کف های بتنی مانند فونداسیون مخازن بهتر استاز واتراستاپ های کف خواب برای آب بندی استفاده شود.

·       واتراستاپ باید به نحوی متصل گردد که در جریانبتن ریزی و تردد کارگران و فشار بتن به هیچ وجه جدا و جابجا نگردد.

·       واتراستاپ ها باید به نحوی نصب گردد که زمانیزیادی از نصب تا بتن ریزی نگذرد تا واتراستاپ در معرض تابش مستقیم آفتاب نباشند و در صورت اجبار واتراستاپ هایباید محافظت گردند.

 

2- واتراستاپ های لاستیکی بتن : این تیپ از واتراستاپ ها از نظر عملکرد ،نصب و مشخصات تولید و اجرا همانند واتراستاپ پی وی سی می باشند. مزیت واتراستاپهای لاستیکی نسبت به واتراستاپ های پی وی سی در انعطاف و مقاومت کششی طولی و عرضیبیشتر می باشد. در حال حاضر این نوع واتراستاپ در ایران تولید نمی شود و صرفا درصورت نیاز به صورت واردات تامین می گردد.

 

3- واتراستاپ های منبسط شونده : عملکرد این نوع واتراستاپ ها براساس جذب آب وافزایش حجم و به تبع ممانعت از عبور آب از درون ترک ها و درزهای اجرایی می باشد. ایننوع واتراستاپ بر اساس نوع مواد اولیه به دو تیپ ذیل تقسیم می شوند :

·       واتراستاپ منبسط شونده بنتونیتی

·       واتراستاپ منبسط شونده هیدروفیلی (اکرلیکی )

ازجمله مهمترین نکات اختلافی این دو نوع واتراستاپ می توان به حفظ ساختار در زمانانبساط اشاره کرد.  واتراستاپ های بنتونیتیپس از یک بار جذب آب و انبساط ساختار اولیه خود را از دست داده و مجددا در صورتعدم تماس با آب به حالت اولیه از نظر فیزیکی باز نخواهد گشت. این در حالی است کهواتراستاپ های هیدروفیلی در صورت تکرار چندین باره این فرآیند مجدد ساختار فیزیکیاولیه خود را حفظ خواهند نمود.

توجه :لازم به ذکر است این اختلاف به هیچ وجه در عملکرد واتراستاپ های بنتونیتی اختلالیایجاد نمی کند چرا که این واتراستاپ ها ، ذر عمل ، صرفا می بایست یک ترک جزئی راآب بندی نمایند که معمولا با حداقل عملکرد نیز این اتفاق می افتد.

 نکات مربوط به واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی و هیدروفیلی:

·       از محاسن این نوع واتراستاپ ها امکان نصب در جلویشبکه آرماتور و ممانعت از ورود آب به درون بتن و تماس با میلگردها و در نتیجهخوردگی میلگرد ها به خصوص در سازه های فاضلابی می باشد.

·       این نوع واتراستاپ ها باید بر روی سطح نسبتاهموار با استفاده از چسب های سیلیکونی یا میخکوب فیکس شوند . البته برخی از انواعاین نوع واتراستاپ ها دارای چسب برای نصب می باشند.

·       این نوع واتراستاپ های باید زمانی نصب شوند کهمحل نصب خشک و باراندگی صورت نگیرد. در صورت بارندگی باید از این نوع واتراستاپهای محافظت گردد.

·       این نوع واتراستاپ های با توجه به نوع عملکردصرفا برای درزهای اجرایی مناسب می باشند.

·       یکی از منحصر به فرد ترین محل های کاربرد اینواتراستاپ ها دور لوله ها و قطعات فلزی و پلی اتیلن وارده به بتن در استخر ها ،مخازن و سازه های بتنی می باشد. در این محل ها به علت عدم چسبندگی بتن به فولاد وپلی اتیلن پتانسیل بالای نشت وجود داردو در این محل ها صرفا امکان اجرای این نوعواتراستاپ ها وجود دارد.

 

4- واتراستاپ های درزبند پایه قیری :  کاربرد اصلی این نوع واتراستاپ ها در بتن های پیشساخته می باشد. این نوع واتراستاپ ها دارای بر پایه بیتومن بوده و برای آب بندیدرزهای اجرایی و انبساطی در سازه های بتنی پیش ساخته مانند منهول ها و استخر هایپیش ساخته کاربرد دارد. از جمله کاربرد های دیگر این واتراستاپ برای درب های بتنیکانال های انتقال آب و تاسیسات می باشد.

این واتراستاپ های دارای ابعاد دو سانتمتر در یکسانتیمتر می باشد و در مرکز عرضی دیوار در سازه های بتنی پیش ساخته ، بین دو قطعهنصب می گردد. لازم به ذکر است درز اجرایی بین دو قطعه پیش ساخته از جمله محل هاییاست که به علت نشت آب کاربرد سازه های بتنی پیش ساخته را در مکان هایی که تراز آبزیر زمینی بالا می باشد مانند مناطق جنوبی ایران مشکل می سازد.

این واتراستاپ های دارای مقاومت شیمیایی بالاییبوده و الاستسیته بالایی داشته که می تواند پاسخ گوی نیازهای سازه های  بتنی پیش ساخته باشند.

 

5- واتراستاپ های سطحی بتن بر پایهکامپوزیت : همانطور که ازنام این واتراستاپ ها مشخص است ،  اینواتراستاپ ها بیشتر در زمانی که واتراستاپ در حین اجرا فراموش شده ، به علت مشکلاتاجرایی واتراستاپ های نصب شده در عرض دیوار دچار اختلال آب بندی شده اند ، و یا بهعنوان یک آیتم پشتیبانی کننده آب بندی به خصوص در درزهای انبساطی ، کاربرد دارد.

البته این سیستم در برخی کشورها و سازه ها بهعنوان تنها سیستم آب بند نیز کاربرد دارد. نکات اجرای این سیستم واتراستاپ به شرحذیل می باشد :

·       این نوع واتراستاپ در عرض های 20 و 25 سانتیمترتولید و مصرف می گردد.

·       این واتراستاپ با استفاده از چسب یا بتونه هایاپوکسی بر روی درزها نصب می گردد.

·       سطح زیر چسب اپوکسی باید تمیز و فاقد بتن ضعیفباشد. در صورت عدم یکنواختی و کرمو بودن سطح کار برای حداکثر چسبندگی ، ترمیمگردد.

·       محل اعمال نصب در زمان اجرا باید خشک باشد.

·       این سیستم برای درزهای اجرایی و انبساطی قابلیتاستفاده دارد.

·       مقاومت کششی بالا و تحمل تنش ها و جابجایی هاشدید در صورت اجرا صحیح.

·       از جمله مشکلات این سیستم می توان به امکان آسیبدیدگی به علت سطحی بودن و نیز هزینه بالای آن که صرفا توجیح استفاده به عنوانتکمیل و ترمیم کننده سیستم آب بندی کاربرد دارد.

 

6- واتراستاپ های تزریقی بتن : این سیستم واتراستاپ که هم اکنون دربسیاری از کشورهای پیشرو به کارگرفته می شود برای درزهای اجرایی مناسب می باشد. دراین سیستم پس از بتن ریزی اولیه ، لوله های پلاستیکی مخصوص که در بدنه خود دارایسوراخ های یک طرفه می باشند در طول درز نصب می گردد. پس از بتن ریزی و کسب مقاومتبتن ، با استفاده از پمپ های ویژه ، تحت فشار رزین در لوله های پیش نصب شده تزریقمی گردد. این رزین که بر پایه پلی یورتان می باشد تحت فشار از سوراخهای موجود دربدنه شلنگ تزریق خارج شده و با حرکت در عرض دیوار کل ترک را پر کرده و مانع نفوذآب و مایعات از ترک می گردد.

برخی از نکات اجرایی ، محدودیت ها و مزایای سیستمواتراستاپ های تزریقی به شرح ذیل می باشد :

·       از مزایای اصلی این سیستم آب بندی کامل درز و جلوگیریاز هرگونه ورود آب و مایعات و به تلع خوردگی و کاهش دوام سازه بتنی میباشد.

·       از مشکلات اصلی این سیستم باید به تخصصی بودن ونیاز به تجهیزات خاص اشاره کرد.

·       قبل از به کارگیری این سیتم باید از عملکرد مناسبشلنگ تزریق اطمینان حاصل کرد.

·       در صورت کنترل های اولیه این سیتم دارای بیشترینراندمان می باشد.

·       دوام بالا و مقاومت شیمیایی خوب از جمله سایرمزایای این سیستم می باشد.

 

نتیجه گیری :

آنچه مسلم است هر یک از انواع واتراستاپ هایدارای محاسن و معایبی است که در انتخاب روش توسط کارشناسان و متخصصین باید مد نظرقرار بگیرد. باید مد نظر قرار گیرد که سیستم های سنتی دارای معایبی می باشند کهلازم و ضروری است برای اتقاء کیفیت به سوی روش های نوین حرکت نماییم. هر چند کههنوز در برخی موارد کماکان سیستم های قدیمی تر دارای کیفیت لازم میباشند و در سطحدنیا هنوز به کارگرفته می شوند. به ننظر می رسد کماکان بیشترین مشکل رو به رویمصرف کنندگان ، روش اجرای غیر استاندارد و بی کیفیت در واتراستاپ های پی وی سی ، وبعضا کیفیت نامطلوب واتراستاپ های موجود می باشد. از این رو حرکت به سوی استفادهاز واتراستاپ های به روز تر مانند واتراستاپ های منبسط شونده و یا تزریقی می تواندگزینه مناسبی برای افزایش سطح آب بندی سازه های بتنی باشد.

 

عبارت نحوه اتصالواتراستاپ ، نصب واتراستاپ استخر ، دیتایل نصب واتراستاپ در بتن ، نحوه اجرای صحیحواتراستاپ ، طرز استفاده واتراستاپ ، نحوه کار گذاشتن واتراستاپ ، نحوه اجرایواتراستاپ ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، نوار واتراستاپ ، واتراستاپاستخر ، تولید کننده واتراستاپ پی وی سی، waterstop pvc  درسایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران شما می توانید جهت دسترسی به مطالب ، استانداردهاو محصولات مورد نظر خود از طریق پنجره جستجو در سمت راست صفحه اقدام نماید.

 

 

 

 

کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفتر مرکزی خود واقع در تهران ، پونک، خیابان سردار جنگل ، بین حیدریمقدم و سعیدی نیا ، پلاک 16 ، طبقه دوم ، واحد 4  ، و نیز دفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ،زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنب بانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استانهای دیگر از جمله  استان هرمزگان (بندرعباس، قشم، خارک و ...) ، استان بوشهر (شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان (شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهین شهر ، زرین شهر ( ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس (شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و( ... ، استان کرمانشاه ، استان کردستان )شهرستان سنندج ( ، استان لرستان خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ،الشتر و ... ) ، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استان زنجان، استان سمنان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی وشمالی (شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان سیستان و بلوچستان (شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان،پیرانشهر و( ...، استان البرز )شهرستان کرج و ...ملارد ، اشتهارد ،هشتگردو ... ) ، شهر کاشان ، استان قم (شهرستان قم ( ،استان مرکزی ( شهرستان اراک ، شازند ) ،  استان مازندران (شهرستان های ساری ، بابل ، بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آبادو( ... ، استان گیلان (شهرستان های رشت ، بندرانزلی و ... )، استان ایلام (شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... ) ،استان همدان (شهرستان های همدان ، تویسرکان وکبودرآهنگ ( ،استان گلستان شهرستان گرگان ( ،استان قزوین ،  استان خوزستان )شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ، خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر،شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و( ... ، استان چهارمحال بختیاری )شهرکرد ( ، جزیره کیش ،  کشور عراق استان بصره، الاماره و نجف ( ، کشور افغانستان )کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائه خدمات مهندسی می باشد. شما می توانید بامراجعه  یا تماس با این دفاتر و یا تماس با شمارهتلفن های ( 44618462-44618379 -09120916272 ) ضمن مشاور از خدمات و محصولاتارائه شده بهره مند شوید.


or
or
A password will be send on your post
Registration