جداشدگي بتن ( تعريف، عوامل و راه حلهای جلوگیری از جداشدگی بتن )

جداشدگي بتن ( تعريف، عوامل و راه حلهای جلوگیری از جداشدگی بتن )

کد مطلب : 488

جداشدگيبتن ( تعريف، عوامل و راه حلهای جلوگیری از جداشدگی بتن ):

عدم بهم خوردنهمگن و توزيع يكنواخت مصالح در بتن را جداشدگي مي نامند.

جداشدگي بهكاهش مقاومت و دوام و افزايش نفوذ پذيري و ايجاد نماي بد و نا مناسب منجر مي شود ودر هر حال پديده اي نامطلوب به حساب مي آيد.

بالا بودنرواني بتن، افزايش نسبت آب به سيمان، كاهش سيمان و مواد چسباننده، افزايش حداكثراندازه سنگدانه، بافت درشت دانه بندي، كمبود ريز دانه در ماسه ، گرد گوشگي سنگدانهبويژه درشت دانه ها، صاف و شيشه اي بودن بافت سطحي سنگدانه و عدم وجود حبابهايهواي عمدي مي تواند عامل استعداد زاي جداشدگي بتن باشد كه عوامل دروني محسوب ميشود.

عوامل خارجيايجاد كننده جداشدگي در بتن شامل بر خورد بتن به بدنه قائم قالب، بر خورد مكرر بتنبه ميلگردها، پرتاب بتن با بيل و انتقال با ويبراتور مهار نكردن بتن در انتهاي سطحشيبدار ( شوت ) و تسمه نقاله مي باشد همچنين ايجاد لرزش و ضربات شديد در طول حملمي تواند به جداشدگي منجر شود. در مورد اثر ريختن بتن از ارتفاع ( سقوط آزاد بتن )بر جداشدگي ترديد وجود دارد.

راه حلهايحفظ همگني و جلوگيري از جداشدگي، كاهش استعداد جداشدگي بتن و پرهيز از ايجادشرايطي است كه عامل خارجي جداشدگي شناخته مي شود. ريختن بتن با قيف و لوله، استفادهاز شوت سقوطي، هل دادن بتن در قالب و عدم پرتاب و حمل آن با ويبراتور، بكار گيرييك مانع و قيف در انتهاي شوت و تسمه نقاله، هموار كردن مسير حمل بتن و استفاده ازوسايل حملي است كه بتواند جداشدگي را بر طرف كند ( مانند تراك ميكسر و اتو ميكسر )بهر حال در مواردي كه امكان برخورد به قالب و ميلگرد ها وجود دارد كاهش سقوط آزادبتن يك عمل محافظه كارانه و منطقي است.

دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ، آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگیبتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ، فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ، آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران ، 

or
or
A password will be send on your post
Registration