پنترون، پنکریت و پنترون  ادمیکس

پنترون، پنکریت و پنترون ادمیکس

کد مطلب : 493


مشکل عایق بندی سازه های زیرزمینی قسمت های زیر زمین ساختمان های کهنه به خصوص در بافت متراکم شهری این است که دیوارهای این محل ها به طور مرتب مرطوب، نقاشی آن پوست پوست شده و تعمیر دائمی آن ها نیز ناکارآمداست. از آن جایی که استفاده از مواد سنتی عایق بندی کم اثر بوده و منجر به حذف طولانیمدت رطوبت در بنای زیر زمین نمی شود، توصیه می شود عایق از مواد نافذی که از بخش داخلبنای زیرزمین تاثیر گذارند، ساخته شود.

علاوه بر این، استفاده از مواد عایقنافذ اثر چه در مرحله ساخت و ساز (بازسازی) و چه در مرحله بهره برداری از ساختمان،در بعضی مواقع نه تنها تاثیرگذار بلکه از لحاظ اقتصادی نیز نسبت به استفاده ازمواد سنتی مقرون به صرفه تر است.

با افزایش ساخت و ساز گاراژهایزیرزمینی و ساختمان های چند طبقه، امکان ایجاد عناصر چشم انداز و معماری بااستفاده از نهال های سبز و اشیا محوطه ساز بر روی سقف به وجود آمده است. این سقفها چندمنظوره نامیده می شوند و می توانند هم به صورت سنتی و هم به صورت معکوس اجراشوند.

استفاده از سقف چند منظوره ساختمان هاو سازه ها برای ایجاد عناصر معماری و چشم انداز به علت عدم امکان عملی جلوگیری ازچکه و همچنین فقدان لایه مستحکم محافظ ریشه هنگام بکارگیری مواد سنتی در سقف،بسیار مشکل شده است.

در سال های اخیر با توجه به ظهورموادی در بازار روسیه که قادرند خاصیت عایق بودن و مقاومت سرمایی سازه های بتنآرمه ای را حتی در شرایط فشار منفی آّب افزایش دهند و همچنین دارای خاصیت نفوذبالا به داخل سازه های بتنی و بتن آرمه ای هستند، فهرست مواد عایق در روسیه افزایشیافته است.

ترکیبات و عناصر عایق ساز سیستم"پنترون" از این دسته هستند.


 

1. مفاد کلی

1. 1. این آلبوم شامل مواردی برایطراحی و نقشه های عملیاتی جزئیات سقف ها و عایق بندی سازه های ساختمانی و سایرسازه ها که با استفاده از مواد سیستم "پنترون" (TU5745-001-77921756-2006 و TU5772-001-77919831-2006)ساخته می شوند، است.

1. 2. هنگام طراحی سقف ها و عایق بندیسازه های زیرزمینی علاوه بر توصیه های این آلبوم، باید الزامات استانداردهای ذیلرا نیز در نظر گرفت:

اصول و استانداردهای ساختمانی، 76-26"سقف ها"، سال انتشار 2001؛

اصول و استانداردهای ساختمانی، 85-03.04. 3، "محافظت از سازه های ساختمانی و سایر سازه ها از خوردگی"؛

اصول و استانداردهای ساختمانی، 87-01.03. 3، "پوشش های ایزوله و رویی"؛

اصول و استانداردهای ساختمانی، 85-11.03. 2، "حفاظت از سازه های ساختمانی از خوردگی"، سال انتشار 2003.

2. خصوصیات مواد و حوزهاستفاده

2. 1.  مواد عایق ساز سیستم "پنترون" ملاتهای خشکی هستند که از سیمان مخصوص، شن و ماسه کوارتز با گرانولومتری مشخص و مکملهای شیمیایی فعال تشکیل شده اند.

2. 2. با توجه به خصوصیات، این موادبرای اهداف زیر استفاده می شوند:

پنترون: برای عایق بندی تمامی ضخامت ها درسازه های بتنی و بتن آرمه پیش ساخته و یکپارچه و لایه های سیمان کاری شده با ملاتشن و سیمان درجه ام-150 و بیش تر؛ با توجه به نوع ساخت بنا قطعا با سایر موادسیستم "پنترون" ترکیب می شود.

پنکریت: برای عایق بندی تمامی شکاف ها، درزها(تغییر شکل نیافته)، محل های اتصال، رابط ها، محل عبور اتصالات.

پنپلاگ و واترپلاگ: برای از بین بردن لحظه ای نشتی هاشدید در ساختارهای بتنی، سنگی و آجری. وجه تمایزشان زمان کوتاه در سفت شدگیست.پنپلاگ 1 دقیقه و واترپلاگ 3 دقیقه.

پنبار: نوار خودمتراکم منعطف مقطع مستطیلی کهدر واکنش با آب در یک فضای محدود تا 300 درصد متورم می شود، در دمای منفی انعطافرا حفظ می کند، برای مهر و موم و عایق بندی درزهای افقی و عمودی فنی و ساختمانیسازه های بتنی و همچنین محل عبور اتصالات مهندسی (من جمله پلاستیکی) استفاده میشود.

پنترون ادمیکس: مکمل بتن برای عایق بندی تمامی ضخامتهای سازه های پیش ساخته یکپارچه بتنی و بتن آرمه. در مرحله بتن ریزیاستفاده می شود.

2. 3. خواص فنی فیزیکی مواد در جدول6-1 آمده است:

پنترون                                          جدول 1

ردیف

نام شاخص

میزان شاخص

روش های اندازه گیری

1

ظاهر

پودر سبک به رنگ خاکستری  بدون کلوخه و مخلوط های دیگر

TU5745-001-77921756-2006

2

رطوبت، نسبت به حجم، %، حداکثر

0.3

TU5745-001-77921756-2006

3

زمان سفت شدن، دقیقه:

ابتدا، حداقل، حداکثر

40

90

TU5745-001-77921756-2006

4

چگالی فله در حالت فشرده استاندارد، کیلوگرم بر متر مکعب

50±1250

TU5745-001-77921756-2006

5

افزایش درجه بتن از نظر نفوذ آب پس از عایق بندی، مراحل، حداقل

3

TU5745-001-77921756-2006

6

افزایش استحکام بتن عایق بندی شده به فشار از ابتدا، %، حداقل

10.0

TU5745-001-77921756-2006

7

افزایش مقاومت سرمایی بتن پس از عایق بندی، دوره ها، حداقل

100

GOST 10060.0-95