تقویت و مقاوم سازی  تیر و ستون بتنی با نبشی ، ورق و ژاکت فلزی

تقویت و مقاوم سازی تیر و ستون بتنی با نبشی ، ورق و ژاکت فلزی

کد مطلب : 504

اجرای مقاوم سازی تیر و ستون بتنی باژاکت فلزی (Steel jacket )

امروزه روش های مختلفی برای مقاوم سازی سازه هایبتنی و بنایی وجود دارد ک هریک بسته به ملاحظات موجود می توانند مفید و کارآمدباشند. از جمله این روش ها، استفاده از  ژاکت فلزی می باشد. این روش یکی از قدیمی ترینروش های موجود در عرصه مقاوم سازی می باشد. با این وجود روشی تخصصی بوده که میبایست حتما توسط متخصصین مربوطه صورت پذیرد . شما می توانید برای اجرای مقاوم سازیانواع سازه های به روش های مختلف با بخش مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (44618462-44618379-09120258371 ) تماس حاصل فرمایید.

در این متن ما سعی می کنیم به برخی سئوالهای رایجمانند تقویت ستون بتنی با نبشی ، نقویت تیر بتنی با ورق فولادی ، تقویت ستون بتنیبا فولاد ، ژاکت بتنی ستون ، ژاکت فلزی ستون بتنی ، روش مقاوم سازی ستون با ژاکتفلزی ، ژاکت فلزی چیست ، ژاکت فلزی و بتنی چیست ، دیتایل ژاکت فلزی و فولادی ،مقاله در مورد ژاکت فولادی و ... پاسخ داده شود.

 

مقاوم سازی ، تقویت یا بهسازی به معنی افزایش مشخصات سازه از منظرباربری سازه ای می باشد. سازه ها و ساختمان های موجود و احداث شده بنایی و یا فلزیو بتنی  بنا به دلایل مختلف می توانندنیازمند مقاومسازی و تقویت باشند. از جمله این دلایل می توان بهمواردی در ذیل اشاره کرد.

·       افزایش عمر بهره برداری

·       مشکلات اجرایی مانند کیفیت پایین مصالح و اشتباهساخت

·       افزایش طبقات

·       افزایش باربری به علت تغییر کاربری

·       تخریب و آسیب به علت سیل ،زلزله یا حریق

·       تغییر آیین نامه ها

·       عدم تطابق مشخصات ساخت با دتایل و مشخصات طراحی

·       ...

از این رو سازه های مختلف تازه ساخت یا قدیمی میتوانند نیازمند مقاوم سازی و تقویت باشند. در حال حاضر روش های مختلفی برایتقویت و مقاوم سازی سازه های بتنی و یا بنایی وجود دارد که هریک بسته بهشرایط مختلف می توانند موثر و کارآمد باشند. از جمله شرایط موثر در گزینش روشمقاوم سازی می تواند به موارد ذیل اشاره کرد.

·       مشکل ایجاد شده و انتظارات از فرآیند مقاوم سازی

·       شرایط محیطی

·       محدودیت هایا جرایی و دسترسی

·       ابعاد و شرایط کار

·       نیروی تخصصی و متریال در دسترس

·       محدودیت های معماری در فرآیند مقاوم سازی

·       اکسپوز یا اکسپوز نبودن عضو موضوع مقاوم سازی وتقویت

·       مباحث اقتصادی

·       نوع و کاربری عضو موضوع مقاوم سازی

·       نوع بار وارد بر عضو موضوع مقاوم سازی

·       ...

 

در این چارچوب هر کی از روش ها می توانند در زمانو مکان مناسب موثر و کارآمد باشند. برخی از روش های مقاوم سازی به شرح ذیل می باشند.

·       مقاوم سازی با الیاف FRP

·       مقاوم سازی با ژاکت فلزی

·       مقاوم سازی با افزایش ابعاد عضو

·       مقاوم سازی با ژاکت بتنی

·       مقاوم سازی با اضافه نمودن المان های سازه ای

·       مقاوم سازی با کاشت میلگرد و اجرای لایه باربر

·       مقاوم سازی با تزریق رزین اپوکسی

·       ...

 

بدیهی است که یک فرآیند بهینه مقاوم سازی نیازمند طراحی می باشد. بنابراینکارفرما پس از بروز مشکل با مراجعه به طراح نسبت به گزینش بهترین و اقتصادی ترینروش مقاوم سازی اقدام می نماید.

سپس می بایست اجرای آن با استفاده از پیمانکارتخصصی صورت پذیرد.

 

اجرای مقاوم سازی با  ژاکت فولادی (Steel jacket )

استفاده از ژاکت فولادی روشی برای مقاوم سازی سازهها بتنی است که نحوه ی اجرای آن بر حسب نیاز به سه روش دورپیچ ،نواری یا موضعی انجاممیگیرد .

ژاکت فولادی ضمن عدم افزایش وزن قابل توجه بر رویسازه سبب افزایش شکل پذیری و مقاومت سازه می گردد . این ورقه ها می توانند خرد شدگیبتن را در تیرها و ستونها با ایجاد محصور شدگی به تاخیر اندازند و باعث افزایش مقاومتفشاری آنها گردند .

یکی دیگر از موارد استفاده مرسوم از ژاکت فولادی درستون های ضعیف سازه می باشد که فاقد آرماتورهای کافی هستند , در این موارد استفادهاز ژاکت فولادی ضمن افزایش مقاومت برشی و خمشی ستون ها با ایجاد محصور شدگی مقاومتفشاری بتن را نیز افزایش می دهد و از کمانش آرماتورهای طولی نیز جلوگیری می کند .

 

کابرد روش مقاوم سازی با ژاکت فولادی :

1-مقاوم سازی المان های سازه های بتنی اعم از : ستون ها , تیرها و...

2-استقاده از ژاکت فولادی به عوان یک روش کلی برایمقاوم سازی ساختمان

3- افزایش مقاومت برشی المان های سازه

4-محصور سازی بتن ها

4-افزایش سختی جانبی سازه تا حدی

5-افزایش مقاومت خمشی المان های سازه

 

مزایای مقاوم سازی با ژاکت فولادی :

1-افزایش شدید مقاومت مورد نیاز در عضو مورد نظر

2- مقاوم سازی با ژاکت فولادی در یک بخش یا طبقه امکان پذیر است و نیازبه مقاوم سازی یه المان از کف ( فونداسیون) تا طبقه ی مورد نظر نیست .

3-عدم ایجاد مشکلات معماری نسبت به ژاکت بتنی کمتراست بدلیل عدم تغییر در ابعاد و در نتیجه عدم تغییر در فواصل و فضای مورد نیاز معماری

4-سهولت در اجرا نسبت به مقاوم سازی با ژاکت بتنی

5-گزینه ی مناسب برای محصور کردن بتن در ستون ها

6-در مقاوم سازی با ژاکت فولادی بر خلاف ژاکت بتنی نیاز به قالب بندینیست .

7-در مقاوم سازی با ژاکت فولادی امکان اصلاح اغلبمشکلات سازه ای در قاب های بتنی وجود دارد

 

معایب مقاوم سازی با ژاکت فولادی :

1-استفاده از ژاکت فولادی در مقاوم سازی بدلیل عدممقاومت در برابر آتش سوزی نیاز به اعمال پوشش ضد حریق دارد که سبب افزایش هزینه هامی شود .

2-در صورت نیاز به افزایش مقاومت خمشی و برشی اجرایعملیات متعدد کاشت آرماتور و جوشکاری زمان زیادی می برد .

3-در مقاوم سازی با ژاکت فولادی امکان اصلاح بعضیاز اتصالات در قاب ها وجود ندارد .

4-مقاوم سازی با ژاکت فولادی نیاز به تزریف حجم زیادیگروت دارد .

5-با اینکه مصالح و متریال مقاوم سازی با ژاکت فولادینسبت به سایر روش ارزان تر می باشد , اما هزینه ی اجرایی بالایی دارد .

6-ژاکت فولادی مستد زنگ زدگی و خوردگی می باشد .

 

 

 

مقاوم سازی چیست؟

کشور ما در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است.ازاین رو توجه به امر مقاوم سازی ساختمان ها، تأسیسات مهم و شریان های حیاتی بسیار ضروریبه نظر می رسد.

 

هر از چند گاه نیز زلزله ای مخرب با تلفات انسانیو مالی وسیع به وقوع پیوسته و پس از چندی دوباره کارها به همان روال چرخیده است. زلزلهبم از نظر توجه به مسائل پایه ای و ریشه ای در مدیریت بحران و به تبع آن افزایش پایداریبناها و تأسیسات در برابر خطر زلزله یک نقطه عطف محسوب می شود.

 

تعریف مقاوم سازی :

«مقاوم سازی» در علم مهندسی عمران به مفهومبالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیروهای وارده است. امروزه از این اصطلاحبیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می شود. از دیدگاه علمی، مقاوم سازی واژه کاملاًدرستی برای این منظور نیست. چرا که منظور از اصطلاح «مقاومت سازی» به طور قطع بالابردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه منظور بهبود عملکرد اجزای سازه (ساختمان)در برابر نیروی زلزله است. به همین دلیل اصطلاح «بهسازی» و در حالت خاص برای نیرویزلزله، «بهسازی لرزه ای» اصطلاح درست تری است.

برای همین منظور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانتهران به دنبال آن است با تدوین طرح بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان های پایتخت، به روشیساده و به دور از محاسبات پیچیده مقاوم سازی ساختمان ها را از طریق آموزش نیروهای نیمهماهر و جوشکاران جوان عملی کند.

یکی از موضوعات مهم و اساسی در راهبرد کاهشخطرپذیری در برابر زلزله، مقاوم سازی ساختمان های موجود با کمترین هزینه با سرعت بالاو به صورت ساده است تا دست کم جان شهروندان در زلزله ای متوسط به بالا حفظ شود و درحقیقت آستانه ریزش ساختمان ها ارتقا یابد.

در حال حاضر به واسطه هشدارهایی که درباره زلزلهتهران داده می شود، مسأله مقاوم سازی به طور جدی در حال پیگیری است. برای ساخت یک سازهو ساختمان معمولی باید به بسیاری از موارد توجه کرد. از جمله مهم ترین این موارد میتوان به پی ساختمان و جوشکاری آن اشاره کرد در حالی که پی ساختمان از اصلی ترین موضوعاتساخت و ساز محسوب می شود و به عنوان مثال برای ساخت پی باید به میزان دقیق و حساب شدهنسبت آب و سیمان را رعایت کرد اما متأسفانه کارگران ساختمانی غیرماهر و آموزش ندیدهبه این اصول توجه نمی کنند. همچنین در جوشکاری ساختمان باید از تکنسین های جوشکاریکه دارای پروانه جوشکاری هستند استفاده کرد، اما این سهم نیز در کشور ما رعایت نمیشود. از آنجا که گسل های اصلی و فرعی بسیاری در شمال، غرب، جنوب و شرق تهران وجود داردو خاک جنوب تهران به دلیل وجود سفره های زیرزمینی بسیار در این منطقه سست است، بنابراینبه هنگام وقوع زلزله سطح آب های زیرزمینی بالا آمده و بسیاری از ساختمان ها واژگونمی شوند و یا در زمین فرو می روند.

 

چنانچه این اتفاق رخ دهد، تمام راه های ارتباطیقطع می شود، شبکه های آب، برق و گاز آسیب می بیند و به گفته برخی کارشناسان طبق بررسیها، تهران سه روز متمادی در آتش می سوزد چرا که در تهران اصول شهرسازی رعایت نشده وساختمان ها به صورت فشرده ساخته شده است. به همین علت در هنگام وقوع زلزله راهی برایکمک رسانی و یا دور شدن از حوادث بعد از آن وجود ندارد.

در این جا است که لزوم مقاوم سازی ساختمان هادر جهت افزایش پایداری سازه های مهم در برابر زلزله اهمیت خود را نشان می دهد.

از این رو توجه به امر مقاوم سازی ساختمان ها،تأسیسات مهم و شریان های حیاتی بسیار ضروری به نظر می رسد تا بلکه بتوان از طریق مقاومسازی ساختمان ها ضمن حفظ جان انسان ها، افزایش پایداری سازه های مهم در برابر زلزله،حفظ سرمایه های ملی و ارتقای توان کشور برای مدیریت مطلوب بحران ناشی از زلزله کمککرد.


مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ،سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ،مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ،اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویانمرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحثزیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایراندسترسی یابید :

روانکننده بتن ، افزودنیبتن ، گروت ، آببندی بتن ، ترمیمبتن ، ترمیمکننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، واتراستاپبتن ، انواعواتراستاپ بتن ،  آببندی استخر ، ضد یخبتن ، فوقروان کننده بتن ، مقاومسازی بتن ، مقاومسازی ساختمان ها ، ماستیکپلی یورتان ، کفپوش اپوکسی ، فوقروان کننده بتن ، افزودنیهای بتن چیست ، انواعافزودنی های بتن ، لیستقیمت افزودنی های بتن ، روشمصرف افزودنی های بتن ، بتنریزی در هوای سرد ، بتنریزی در هوای گرم ، ترمیمبتن ، انواعروش های ترمیم بتن ، ترمیمبتن ترک خورده ، بتنگوگردی ، ترمیمکننده بتن ، چسببتن چیست ، انواعچسب بتن ، چسباپوکسی بتن چیست ، چسبهای آب بندی بتن ، روانکننده بتن چیست ، انواعفوق روان کننده بتن ، قیمتانواع چسب بتن ، لیستقیمت چسب های بتن ، انواعروش کیورینگ بتن ، موادکیورینگ بتن ، لیستقیمت کیورینگ بتن ، آببندی بتن چیست ، انوعروش های آب بندی بتن ، آببندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیکپلی یورتان چیست ، لیستقیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیکهای سرد اجرا ، ماستیکهای گرم اجرا ، ترمیمبتن یخ زده ، راهنمایطرح اختلاط بتن ،طرحمخلوط بتن چیست ، طرحاختلاط بتن سبک ، کرگیریبتن چیست ، آزمایشالتراسونیک بتن ، آزمایشهای غیرمخرب بتن ،انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکنمیلگرد و آرماتور، کاشتآرماتور در بتن چیست ، آزمایشگالواپالس چیست ، چسبکاشت آرماتور هیلتی ، خمیرکاشت بولت چیست ، لیستقیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روشاجرای گروت ریزی ، واتراستاپبتن چیست ، انواعواتراستاپ بتن ، انتخابواتراستاپ بتن ، واتراستاپبنتونیتی ، واتراستاپهای هیدورفیلی چیست ، روشترمیم بتن های ترک خورده ، سوپرروان کننده بتن ، لیستقیمت واتراستاپ بتن ، رنگبتن ، بتنخودتراکم ، طرحاختلاط بتن خودتراکم ، بتنغلطکی چیست ، شرکتسیکا، روشاجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایشهای بتن خود تراکم، روشآب بندی مخازن بتنی ،لیستقیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کفپوش اپوکسی ، فاصلهنگهدار یا اسپیسر بتن ، ، کف پوشپلی یورتان ،میکروسیلیس ، فوقروان کننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، میکروسیلیسچیست، لیستقیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسربتن چیست ، روغن قالبچیست ، روشمقاوم سازی ساختمان ، مقاومسازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP، گروت چیست ، گروتاپوکسی چیست ، لیستقیمت انواع گروت اپوکسی، الیافپلی پروپیلن چیست ،پرداختسطح بتن چیست ، بتنحجیم چیست ، روشساخت بتن حجیم ، ترمیمترک های بتن ، مقاومسازی بتن ، خوردگیبتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیکبتن چیست بتنترمی ، بتنپلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتنگوگردی ، طرحاختلاط بتن گوگردی ، بتنپلیمری ، آزمایشهافسل بتن چیست ،روشانجام آزمایش پتانسیل خوردگی ،ابرروان کننده بتن چیست ، سوپرروان کننده بتن چیست ، میزانمصرف روان کننده بتن ، روشآب بندی استخر ، اسلامپبتن چیست ، میزانروانی مجاز بتن ، زمانبازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمانحمل مجاز بتن ، روشساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیاربتن چیست ، روشمصرف الیاف بتن PP ، بتنمگر چیست ، پوششفایبرگلاس چیست ، انواعبتن های خاص ، بتنخاص چیست ، موادآب بندی بتن ، آببندی سازه های بتنی ، حداکثرزمان حمل بتن ، قالبلغزنده بتن ، بتنآماده ، گروتساختمانی ، بتنپیش ساخته، عواملموثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخبتن ، انواعضد یخ بتن ، قالببندی بتن چیست ، روشقالب بندی بتن ، روشبتن ریزی خاص ، انواعمواد آب بندی سازه های بتنی ، روشهای تراکم بتن ، روشهای حمل بتن، روشهای مقاوم سازی بتن ، مقاومسازی بتن ،ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روشپرداخت سطح بتن ، انواعکف پوش های صنعتی بتن ، پوششهای ضد حریق ، فایرپروفبتن چیست ، فلایاش چیست ، روشاجرای آب بندی استخر ، نانوسیلیس چیست ، روشترمیم بتن کرمو ، بتناکسپوز چیست ، روشساخت بتن اکسپوز ، ترمیمبتن اکسپوز ، افزودنیحباب زا چیست ، افزودنیدیرگیر بتن چیست ، افزودنیزودگیر بتن چیست ، منبسطکننده بتن چیست ، پنترونچیست ، پنکریتچیست ، پوششنفوذگر چیست ، فایبرگلاسچیست ، پوششآب بندی الاستومری چیست ، روشآب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درزاجرایی بتن چیست ، لیستقیمت افزودنی های بتن،  ترمیمکننده ویژه بتن، مصالحترمیم بتن، روانساز بتن ، جلوگیریاز کرمو شدن بتن ،رنگنمای بتن ، سوپرروان کننده بتن ، حداقلزمان کیورینگ و عمل آوری بتن ، کیورینگبتن با بخار ، دلیلجداشدگی بتن ، تستالتراسونیک بتن چیست ، لیستقیمت انواع گروت ، روشاجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 or
or
A password will be send on your post
Registration