ترمیم ، تعمیر و آب بندی کولینگ تاور های بتنی ( برج خنک کننده بتنی )

ترمیم ، تعمیر و آب بندی کولینگ تاور های بتنی ( برج خنک کننده بتنی )

کد مطلب : 508

ترمیم ، تعمیر و آب بندی کولینگ تاور هایبتنی ( برج خنک کننده بتنی )

آب بندی سازه های بتنی به لحاظ مشکلات بهرهبردای ، دوام سازه های بتنی و نیز ناهنجاریهای دیداری از اهمیت بالایی برخودار میباشد. امروزه روشهای مختلفی جهت حفاظت و آب بندی سازه های بتنی در سطح جهان شناختهشده می باشد. از جمله این روشها می توان به پوشش های اپوکسی ، نفوذگر ، پلی یورتان، پلی یورا ، ژئوممبرین ، جی سی ال ، تزریق رزین اپوکسی و پلی یورتان ، سیلوکسان ،اکرلیکی-سیمانی ، اکرلیکها ، سیستم های زهکشی و ... اشاره کرد. هر یک از این سیستمها می توانند بسته به شرایط محیطی ، اجرایی و بهره برداری کاربردی و موفق باشند.

 

روش پیشنهادی :

با توجه به چارچوب اعلامی از سوی آنکارفرمای محترم و نیز شرایط اجرایی و محیطی ، روش پیشنهادی این شرکت به شرح ذیل بهحضور تقدیم می گردد :

·      ساب سطوح بتنی بهمنظور حذف لایه های ضعیف از سطح بتن و مشخص شدن معایب و مشکلات

·      تخریب بتن های کرمو ،آسیب دیده ، بتن های ضعیف، ترک ها و درزهای اجرایی و ... ، به شکل هندسی و زوایاینسبتا قائم و عمق تقریبا یکنواخت

·      شستشوی مخزن به منظورحذف گرد و غبار و لایه های ضعیف با واترجت

·      اجرای ماهیچه کشی دراتصالات قائم با استفاده از ملات پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر و چسب اتصال Dezobond P-2200

·        ترمیم موضعی محل های کرموو درزها با ملات پایه سیمانی آب بند Dezosive WM  و چسب لاتکس Dezobond P-2200

·      اجرای دو لایه پوشش Betogard SF-127 به همراه توریفایبرگلاس بر روی درزهای ترمیم شده ، اتصال کف به دیوارها ، محل بولتها ، محل هایکرموی ترمیم شده ...

·      اجرای پوشش سوپر الاستومریسیمانی اکرلیکی Betogard SF-127 محصول شرکت رایحه بتن سبز ، در دو لایه ( این محصولیک پوشش با نسبت 1 به 2 ، بیست کیلوگرم جز پودری ، 10 کیلوگرم جز مایع می باشد ) از مزایای این پوشش می توان به انعطاف پذیری بالا ،چسبندگی خوب ، دوام خوب ، عدم ترک و آسیب دیدگی براثر انبساط و انقباض در فصول گرمو سرد سال ، ایجاد پل بر روی درز و ترکها ، امکان اجرا بر روی سطوح مرطوب ، مقاومتشیمیایی خوب ، مقاومت مکانیکی خوب ، مقاومت در برابر تابش آفتاب ، ضریب انبساطحرارتی منطبق با بتن بستر، مناسب بودن با آب شرب ( دارای تاییدیه آب شرب معتبر ) و... اشاره کرد.مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ،سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ،مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ،اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویانمرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحثزیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایراندسترسی یابید :

روانکننده بتن ، افزودنیبتن ، گروت ، آببندی بتن ، ترمیمبتن ، ترمیمکننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، واتراستاپبتن ، انواعواتراستاپ بتن ،  آببندی استخر ، ضد یخبتن ، فوقروان کننده بتن ، مقاومسازی بتن ، مقاومسازی ساختمان ها ، ماستیکپلی یورتان ، کفپوش اپوکسی ، فوقروان کننده بتن ، افزودنیهای بتن چیست ، انواعافزودنی های بتن ، لیستقیمت افزودنی های بتن ، روشمصرف افزودنی های بتن ، بتنریزی در هوای سرد ، بتنریزی در هوای گرم ، ترمیمبتن ، انواعروش های ترمیم بتن ، ترمیمبتن ترک خورده ، بتنگوگردی ، ترمیمکننده بتن ، چسببتن چیست ، انواعچسب بتن ، چسباپوکسی بتن چیست ، چسبهای آب بندی بتن ، روانکننده بتن چیست ، انواعفوق روان کننده بتن ، قیمتانواع چسب بتن ، لیستقیمت چسب های بتن ، انواعروش کیورینگ بتن ، موادکیورینگ بتن ، لیستقیمت کیورینگ بتن ، آببندی بتن چیست ، انوعروش های آب بندی بتن ، آببندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیکپلی یورتان چیست ، لیستقیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیکهای سرد اجرا ، ماستیکهای گرم اجرا ، ترمیمبتن یخ زده ، راهنمایطرح اختلاط بتن ،طرحمخلوط بتن چیست ، طرحاختلاط بتن سبک ، کرگیریبتن چیست ، آزمایشالتراسونیک بتن ، آزمایشهای غیرمخرب بتن ،انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکنمیلگرد و آرماتور، کاشتآرماتور در بتن چیست ، آزمایشگالواپالس چیست ، چسبکاشت آرماتور هیلتی ، خمیرکاشت بولت چیست ، لیستقیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روشاجرای گروت ریزی ، واتراستاپبتن چیست ، انواعواتراستاپ بتن ، انتخابواتراستاپ بتن ، واتراستاپبنتونیتی ، واتراستاپهای هیدورفیلی چیست ، روشترمیم بتن های ترک خورده ، سوپرروان کننده بتن ، لیستقیمت واتراستاپ بتن ، رنگبتن ، بتنخودتراکم ، طرحاختلاط بتن خودتراکم ، بتنغلطکی چیست ، شرکتسیکا، روشاجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایشهای بتن خود تراکم، روشآب بندی مخازن بتنی ،لیستقیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کفپوش اپوکسی ، فاصلهنگهدار یا اسپیسر بتن ، ، کف پوشپلی یورتان ،میکروسیلیس ، فوقروان کننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، میکروسیلیسچیست، لیستقیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسربتن چیست ، روغن قالبچیست ، روشمقاوم سازی ساختمان ، مقاومسازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP، گروت چیست ، گروتاپوکسی چیست ، لیستقیمت انواع گروت اپوکسی، الیافپلی پروپیلن چیست ،پرداختسطح بتن چیست ، بتنحجیم چیست ، روشساخت بتن حجیم ، ترمیمترک های بتن ، مقاومسازی بتن ، خوردگیبتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیکبتن چیست بتنترمی ، بتنپلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتنگوگردی ، طرحاختلاط بتن گوگردی ، بتنپلیمری ، آزمایشهافسل بتن چیست ،روشانجام آزمایش پتانسیل خوردگی ،ابرروان کننده بتن چیست ، سوپرروان کننده بتن چیست ، میزانمصرف روان کننده بتن ، روشآب بندی استخر ، اسلامپبتن چیست ، میزانروانی مجاز بتن ، زمانبازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمانحمل مجاز بتن ، روشساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیاربتن چیست ، روشمصرف الیاف بتن PP ، بتنمگر چیست ، پوششفایبرگلاس چیست ، انواعبتن های خاص ، بتنخاص چیست ، موادآب بندی بتن ، آببندی سازه های بتنی ، حداکثرزمان حمل بتن ، قالبلغزنده بتن ، بتنآماده ، گروتساختمانی ، بتنپیش ساخته، عواملموثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخبتن ، انواعضد یخ بتن ، قالببندی بتن چیست ، روشقالب بندی بتن ، روشبتن ریزی خاص ، انواعمواد آب بندی سازه های بتنی ، روشهای تراکم بتن ، روشهای حمل بتن، روشهای مقاوم سازی بتن ، مقاومسازی بتن ،ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روشپرداخت سطح بتن ، انواعکف پوش های صنعتی بتن ، پوششهای ضد حریق ، فایرپروفبتن چیست ، فلایاش چیست ، روشاجرای آب بندی استخر ، نانوسیلیس چیست ، روشترمیم بتن کرمو ، بتناکسپوز چیست ، روشساخت بتن اکسپوز ، ترمیمبتن اکسپوز ، افزودنیحباب زا چیست ، افزودنیدیرگیر بتن چیست ، افزودنیزودگیر بتن چیست ، منبسطکننده بتن چیست ، پنترونچیست ، پنکریتچیست ، پوششنفوذگر چیست ، فایبرگلاسچیست ، پوششآب بندی الاستومری چیست ، روشآب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درزاجرایی بتن چیست ، لیستقیمت افزودنی های بتن،  ترمیمکننده ویژه بتن، مصالحترمیم بتن، روانساز بتن ، جلوگیریاز کرمو شدن بتن ،رنگنمای بتن ، سوپرروان کننده بتن ، حداقلزمان کیورینگ و عمل آوری بتن ، کیورینگبتن با بخار ، دلیلجداشدگی بتن ، تستالتراسونیک بتن چیست ، لیستقیمت انواع گروت ، روشاجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 or
or
A password will be send on your post
Registration