آئین نامه کیورینگ و عمل آوری بتن

آئین نامه کیورینگ و عمل آوری بتن

کد مطلب : 513

آئین نامه کیورینگ و عمل آوری بتن

از جمله مهمترین عوامل کیفی بتن عمل آوری وکیورینگ بتن می باشد. برای آگاهی از انواع روش های کیورینگ بتن می توان به کتب مراجعهمانند نشریه 55 ، یا آیین بتن ایران آبا ، یا آیین نامه های بین المللی مانند ACI" یا BS  و یا ASTM مراجعه کرد. زمان کیورینگ بسته به عوامل جوی می توانند متغییرباشد. در این متن سعی می گردد به سئوالاتی از جمله آب دادن به بتن پس از بتن ریزی، چند روز باید به بتن آب داد ، آبیاری بتن ، آیین نامه کیورینگ بتن ، کیورینگشیمیایی بتن ، کیورینگ و عمل آوری بتن در هوای گرم و ... پرداخته شود.

از جمله راه های عمل اوری و کیورینگ بتن و سیماناستفاده از ترکیبات کیورینگ می باشد. شما می توانید برای مشاوره ، دریافت کیورینگبتن و خرید انواع کیورینگ بتن با بخش فروش و بازرگانی بتن ( 44618462-44618379 )تماس حاصل فرمایید.

 

کیورینگ و عمل آوری بتن

از جمله مهمترین بخشهای فرآیند ساخت و احداث سازههای ، کیورینگ یا عمل اوری بتن می باشند. بتن برای هیدارتاسیون کامل و کسب حداکثرمشخصات مقاومتی و دوام نیازمند کیورینگ کامل می باشد. در بسیاری از آیین نامه اینزمان 7 روز از تاریخ بتن ریزی ذکر گردیده است. کیورینگ بتن علاوه بر تاثیر مستقیمبر کسب مقاومت نگهداری تاثیر زیادی بر دوام سازه بتنی دارد.

از جمله مهمترین مشکلات و عواقب کیورینگ ناقص ویا عدم عمل آوری بتن اجرایی ایجاد ترک های سطحی و عمقی در بتن می باشد. این امر بهخصوص در آب و هوای گرم شدت بیشتری می یابد. بهترین زمان برای شروع کیورینگ 15 تا30 دقیقه پس از بتن ریزی می باشد.

روش های مختلفی برای فرآیند کیورینگ بتن وجوددارد که در زیر به آنها اشاره می گردد:

·       آب پاشی و نگهداری بتن با استفاده از مرطوبنگهداشتن بتن

·       استفاده از سیستم بخار

·       استفاده از قالب

·       استفاده از نایلون

·       استفاده از گونی چیتایی

·       استفاده از ترکیبات کیورینگ و عمل اوری بتن

بدیهی است که هر یک از این سیتم ها دارای مزایا ومحدودیت هایی می باشند که باید در انتخاب روش عمل آوری مد نظر قرار گیرد. از جملهاین موارد می توان به عوامل زیر اشاره کرد :

1.     مبحث اقتصادی

2.     منابع آب در اختیار

3.     در اختیار داشت آب مناسب

4.     تجهیزات در اختیار به خصوص در کیورینگ با بخار

5.     شرایط و دمای محیط

6.      نوع و ابعاد سازه

 

نکات در خصوص انتخاب روش کیورینگ و عمل آوری بتن :

-سیستم آب دادن به عنوان سنتی ترین روش دارایمشکلاتی می باشد. از جمله این مشکل عدم امکان کنترل دقیق و مداوم نوبت های آب دهیو کیفیت کامل آبدهی توسط نیروی انسانی

-سیستم بخار روشی بسیار کار آمد به خصوص در سازههایی که نیاز به کسب مقاومت سریع می باشد .اما این سیستم نیاز مند تجهیزات ثابت وگران قیمتی می باشد که در بسیاری از پروژه و سازه ها امکان پذیر نیست. این سیستمبیشتر برای قطعات پیس ساخته بتنی مناسب می باشد.

-محصور بودن سازه با قالب یکی از روش هایی است کهدر زمان هایی که محدودیتی برای باز کردن قالب نباشد کارا می باشد. این امر دربسیاری از پروژه ها به علت محدودیت های قالب و مبحث اقتصادی امکان استفاده ندارد.این روش برای سازه هایی که عمده سطح با قالب پوشیده شده مناسب می باشد مانند ستونو دیوارهای بتنی.

-استفاده از سیتم نایلون و محصور نمودن کانل سطحبتن جهت ممانعت از تبخیر و خروج آب روشی کارآمد در عمل آوری بتن می باشد. از معایباین امر می توان به هزینه بالای آن به خصوص در بتن هایی که سطح آن زیاد می باشدمانند دال ها ، کف سازی ها و کانالهای انتقال آب اشاره کرد.

- استفاده از گونی چیتایی مرطوب نیز روشی کارآمددر نگهداری و کیورینگ بتن می باشد. از معایب این امر می توان به هزینه بالای آن بهخصوص در بتن هایی که سطح آن زیاد می باشد مانند دال ها ، کف سازی ها و کانالهایانتقال آب اشاره کرد.

-ترکیبات کیورینگ کامپاند روشی بسیار کارآمد درعمل آوری سازه های می باشد. در این سیتم با استفاده از ترکیبات عمل آوری و اعمالآن بر سطح بتن غشایی نفوذ ناپذیر بتن سطح بتن ایجاد تا مانع خروج آب از بتن گردیم.این سیتم علاوه بر صرفه اقتصادی به علت کاهش دخالت نیروی انسانی و حذف اشتباهاتکارگری روشی کارآمد در اغلب سازه های می باشد. این امر باعث صرفه جویی در مصرف آببه خصوص در سازه هایی باسطح زیاد و پروژه هایی که محدودیت منابع آب وجود داردمناسب می باشد. در حال حاضر با توجه به محدودیت های منابع آب در کشور این امر میتواند مورد توجه کارشناسان و مهندسین مربوط قرار گیرد.این روش به خصوص در سازههایی که دارای سطح آزاد زیادی می باشند بسیار توصیه می گردد.

 

در زیر مشخصات فنی و روش مصرف یک نمونه ازترکیبات عمل آوری و کیورینگ بتن آورده شده است.

 

DEZOCURE 550 & 650

غشا محافظ جهتجلوگیری از تبخیر آب بتن و ملات تازه  (کیورینگ کامپاند )

شرح محصول :  DEZOCURE 550  ، برپایه رزین های معلق در آب و DEZOCURE 650 بر پایه رزین های هیدروکربنی ،  با غلظت پایین جهت پوشش بر روی سطح بتن تازه بهمنظور جلوگیری از تبخیر آب بتن و بهینه نمودن هیدراسیون سیمان طراحی و تولیدگردیده است. پس از اجرای DEZOCURE 550 یا DEZOCURE 650 بر روی سطح بتن تازه در مدت زمان کوتاهی خشک و تشکیل لایه ای غیرقابل نفود می دهد . در نتیجه این فرایند آب موجود در بتن محبوس و رطوبت داهلی بتنو لوله های مویین در حد بالا و مطلوب حفظ می گردد. این امر نیاز به کیورینگ به روشمرطوبت کردن را حذف و عمل هیدراسیون به خوبی انجام خواهد گردید.

 

کاربرد و موارد استفاده&650  DEZOCURE 550 :

DEZOCURE 550 و DEZOCURE 650 قابل استفاده بر روی کلیهسطوح بتنی شامل موارد ذیل می باشد :

 • بتن های تازه داخلی و خارجی از جمله کانالها ، بتن کف پارکینگ ها ، کارخانجات ، فرودگاه ها ، یلها و ...
 • DEZOCURE 550 & 650 سفید ، مناسب برای سطوح بتنی وسیع در محیط های خارجی ، جهت بازدهی بهتر در مقابل انعکاس اشعه آفتاب و جلوگیری از افزایش دمای داخلی بتن می باشد.

 

 

مزایای DEZOCURE 550& 650  :

 • بازدهی و حفظ آب داخل بتن بیش از 90 %
 • عدم واکنش پذیری با سیمان و تخریب سطح بتن و کاهش دوام
 • شروع تجزیه غشای تشکیل شده DEZOCURE 650 پس از 7 روز از اجرا در اثر UV و اکسیداسیون
 • عدم افزایش دمای داخلی بتن در اثر تابش مستقیم و انعکاس بهینه نور با استفاده از کیورینگ کامپاند سفید رنگ

 

استاندارد ها :

DEZOCURE 550& 650با استاندارد های زیر مطابقت دارد :

 • ASTM C 309 , TYPE 1 , CLASS B : DEZOCURE 650
 • ASTM C 309 , TYPE 2 , CLASS B : DEZOCURE 650 ( WHITE )
 • ASTM C 309 , TYPE 1 , CLASS A : DEZOCURE 550
 • ASTM C 309 , TYPE 2 , CLASS A : DEZOCURE 550  ( WHITE )

 

طریقه اجرا :

 • کیورینگ کامپاند های عرضه شده نیازی به ترکیب با محصولات دیگر نداشته و آماده مصرف می باشند. بیش از استفاده به منظور همگن سازی به خوبی مخلوط شوند.
 • قابل اجرا توسط اسپری هوا و قلمو ، اجرای یک لایه پیوسته جهت کسب بالاترین بازدهی ضرروی است.
 • میزان مصرف به مقدار 180 تا 200 میلی لیتر به ازاء هر مترمربع می باشد.
 • دقت شود که در زمان آب انداختگی ، ترکیب کیورینگ کامپاند اجرا نشود.
 • در صورت وجود قالب می توان بلافاصله پس از قالب برداری و زمانی که همچنان رطوبت داخلی بتن حفظ شده است DEZOCURE 550 & 650 اجرا گردد.
 • وسایل مصرفی جهت اجرای  DEZOCURE 550 & 650 پس از استفاده توسط حلال تمیز گردد.

 

نکات مهم :

 • سطح اجرا شده با DEZOCURE 550 & 650 می بایستی از بارندگی و ترافیک تا پیش از خشک شدن محافظت شود.
 • در صورت نیاز به اجرای پوشش نهایی دکوراتیو ، محافظتی یا ترمیم سطوح بتنی هر گونه اثری از کیورینگ کامپاند از روی سطح توسط سندبلاست یا حلال شویی زدوده شود.
 • به علت تجزیه DEZOCURE 650  در اثر UV و اکسیداسیون ، پاکسازی سطح جهت آماده سازی برای اعمال پوشش نهایی به سهولت انجام پذیر می باشد.
 • در مناطقی که وزش باد وجود دارد، احتمال افزایش میزان مصرف وجود خواهد اشت.

 

 بسته بندی DEZOCURE 550& 650:

DEZOCURE 550& 650در گالن های 20 و بشکه های 220 لیتری عرضه می گردند.

 

موارد ایمنی :

 • DEZOCURE 650 سمی نبوده و به عنوان ماده ای بی ضرر طبقه بندی می شود ولی به عنوان یک ماده شیمیایی در هنگام استفاده از وسایل محافظ مانند : دستکش و عینک استفاده شود.
 • DEZOCURE 550 حاوی حلال های نفتی بوده ، از تماس با پوست پرهیز و در صورت تماس با پوست و یا چشم با آب به مقدار کافی شستشو شود. در محیط بسته از تهویه مناسب استفاده شود.

 

انبار داري :

 • توصیه می شود که انبار داری در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم آفتاب باشد. DEZOCURE 650  در محیط خشک و خنک و به دور از منبع حرارت و یا شعله آتش زا انبار داری شود.
 • DEZOCURE 550 در محیط خشک نگهداری و از یخ زدن محافظت شود.

 

عمر نگهداري :

در محیط سرپوشیده و با لحاظ شرایط انبارداری و  در بسته بندي اوليه تا 12 ماه قابلاستفاده ميباشد .

 

خدمات فني :

بخش فني شرکت رایحه بتن سبز ( کلینیک فنیو تخصصی بتن ایران ) در جهت استفاده صحيح از مواد خود ، آماده همكاري و انجام خدماتميباشد .

 

 

 

 


مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ،سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ،مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ،اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویانمرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحثزیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایراندسترسی یابید :

روانکننده بتن ، افزودنیبتن ، گروت ، آببندی بتن ، ترمیمبتن ، ترمیمکننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، واتراستاپبتن ، انواعواتراستاپ بتن ،  آببندی استخر ، ضد یخبتن ، فوقروان کننده بتن ، مقاومسازی بتن ، مقاومسازی ساختمان ها ، ماستیکپلی یورتان ، کفپوش اپوکسی ، فوقروان کننده بتن ، افزودنیهای بتن چیست ، انواعافزودنی های بتن ، لیستقیمت افزودنی های بتن ، روشمصرف افزودنی های بتن ، بتنریزی در هوای سرد ، بتنریزی در هوای گرم ، ترمیمبتن ، انواعروش های ترمیم بتن ، ترمیمبتن ترک خورده ، بتنگوگردی ، ترمیمکننده بتن ، چسببتن چیست ، انواعچسب بتن ، چسباپوکسی بتن چیست ، چسبهای آب بندی بتن ، روانکننده بتن چیست ، انواعفوق روان کننده بتن ، قیمتانواع چسب بتن ، لیستقیمت چسب های بتن ، انواعروش کیورینگ بتن ، موادکیورینگ بتن ، لیستقیمت کیورینگ بتن ، آببندی بتن چیست ، انوعروش های آب بندی بتن ، آببندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیکپلی یورتان چیست ، لیستقیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیکهای سرد اجرا ، ماستیکهای گرم اجرا ، ترمیمبتن یخ زده ، راهنمایطرح اختلاط بتن ،طرحمخلوط بتن چیست ، طرحاختلاط بتن سبک ، کرگیریبتن چیست ، آزمایشالتراسونیک بتن ، آزمایشهای غیرمخرب بتن ،انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکنمیلگرد و آرماتور، کاشتآرماتور در بتن چیست ، آزمایشگالواپالس چیست ، چسبکاشت آرماتور هیلتی ، خمیرکاشت بولت چیست ، لیستقیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روشاجرای گروت ریزی ، واتراستاپبتن چیست ، انواعواتراستاپ بتن ، انتخابواتراستاپ بتن ، واتراستاپبنتونیتی ، واتراستاپهای هیدورفیلی چیست ، روشترمیم بتن های ترک خورده ، سوپرروان کننده بتن ، لیستقیمت واتراستاپ بتن ، رنگبتن ، بتنخودتراکم ، طرحاختلاط بتن خودتراکم ، بتنغلطکی چیست ، شرکتسیکا، روشاجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایشهای بتن خود تراکم، روشآب بندی مخازن بتنی ،لیستقیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کفپوش اپوکسی ، فاصلهنگهدار یا اسپیسر بتن ، ، کف پوشپلی یورتان ،میکروسیلیس ، فوقروان کننده بتن ، ژلمیکروسیلیس ، میکروسیلیسچیست، لیستقیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسربتن چیست ، روغن قالبچیست ، روشمقاوم سازی ساختمان ، مقاومسازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP، گروت چیست ، گروتاپوکسی چیست ، لیستقیمت انواع گروت اپوکسی، الیافپلی پروپیلن چیست ،پرداختسطح بتن چیست ، بتنحجیم چیست ، روشساخت بتن حجیم ، ترمیمترک های بتن ، مقاومسازی بتن ، خوردگیبتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیکبتن چیست بتنترمی ، بتنپلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتنگوگردی ، طرحاختلاط بتن گوگردی ، بتنپلیمری ، آزمایشهافسل بتن چیست ،روشانجام آزمایش پتانسیل خوردگی ،ابرروان کننده بتن چیست ، سوپرروان کننده بتن چیست ، میزانمصرف روان کننده بتن ، روشآب بندی استخر ، اسلامپبتن چیست ، میزانروانی مجاز بتن ، زمانبازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمانحمل مجاز بتن ، روشساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیاربتن چیست ، روشمصرف الیاف بتن PP ، بتنمگر چیست ، پوششفایبرگلاس چیست ، انواعبتن های خاص ، بتنخاص چیست ، موادآب بندی بتن ، آببندی سازه های بتنی ، حداکثرزمان حمل بتن ، قالبلغزنده بتن ، بتنآماده ، گروتساختمانی ، بتنپیش ساخته، عواملموثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخبتن ، انواعضد یخ بتن ، قالببندی بتن چیست ، روشقالب بندی بتن ، روشبتن ریزی خاص ، انواعمواد آب بندی سازه های بتنی ، روشهای تراکم بتن ، روشهای حمل بتن، روشهای مقاوم سازی بتن ، مقاومسازی بتن ،ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روشپرداخت سطح بتن ، انواعکف پوش های صنعتی بتن ، پوششهای ضد حریق ، فایرپروفبتن چیست ، فلایاش چیست ، روشاجرای آب بندی استخر ، نانوسیلیس چیست ، روشترمیم بتن کرمو ، بتناکسپوز چیست ، روشساخت بتن اکسپوز ، ترمیمبتن اکسپوز ، افزودنیحباب زا چیست ، افزودنیدیرگیر بتن چیست ، افزودنیزودگیر بتن چیست ، منبسطکننده بتن چیست ، پنترونچیست ، پنکریتچیست ، پوششنفوذگر چیست ، فایبرگلاسچیست ، پوششآب بندی الاستومری چیست ، روشآب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درزاجرایی بتن چیست ، لیستقیمت افزودنی های بتن،  ترمیمکننده ویژه بتن، مصالحترمیم بتن، روانساز بتن ، جلوگیریاز کرمو شدن بتن ،رنگنمای بتن ، سوپرروان کننده بتن ، حداقلزمان کیورینگ و عمل آوری بتن ، کیورینگبتن با بخار ، دلیلجداشدگی بتن ، تستالتراسونیک بتن چیست ، لیستقیمت انواع گروت ، روشاجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،

 


or
or
A password will be send on your post
Registration