نمونه گیری و آزمایش گروت

نمونه گیری و آزمایش گروت

کد مطلب : 516

نمونه گیری از گروت

گروت ها در دو فاز گروتهای پایه سیمانی و اپوکسیبرای کنترل کیفیت متریال مصرفی نیازمند تست های لازم می باشد. دو تست کاربردی دراین امر با توجه به خصوصیات مد نظر در کاربرد گروت ها ، کنترل مقاومت فشاری و نیزروانی گروت ها می باشد.

مقاومت فشاری به لحاظ تامین مقاومت لازم در محلمصرف و روانی به لحاظ پر نمودن فضای مورد نظر می باشد. البته این امکان وجود داردبسته به شرایط پروزه و محل مصرف نیاز به انجام تست های دیگری نیز مانند مقاومتخمشی باشد که البته به طور کلی رایج نمی باشند مگر با سفارش و تقاضای کارفرما صورتپذیرند.

در گروت های به طور معمول اندازه گیری مقاومتفشاری براساس استاندارد ASTMC 579 ، براینمونه های 5*5*5 سانتیمتر ( متفاوت از بتن ) صورت می گیرد و اندازه گیری روانیبراساس آزمایشهای بتن خودتراکم صورت می گیرد.

در ذیل مشخصات و کاربرد انواع گروت ها شرح داده میشود. شما می توانید برای مشاوره و تهیه انواع گروت با بخش بازرگانی کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران ( شرکت رایحه بتن سبز ) 44618462 44618379 09120916271 تماس حاصل فرمایید.

 

 

گروت چیست ؟

گروت یک ملات آماده مصرف می باشد که برای کابرد خاصاز جمله پر کنندگی و نصب تجهیزات کاربرد دارد. از جمله مهمترین موارد کاربرد گروتها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1.    پر کردن گپهای خالی در زیر بیش پلیت ها

2.    ترمیم سطوحبتنی

3.    نصب تجهیزاتصنعتی

4.    رگلاژ سطوحبتنی

5.    ترمیم محلبولت ها در قالب بندی

6.    نصب ریل ها

7.    رگلاژ تجهیزاتصنعتی

8.    نصب آرماتور وبولت ها

 

مزایا و خصوصیات گروت ها :

·      فاقد جمع شدگی

·      مقاومت فشاریبالا ( بیش از بتن های معمولی )

·      دارای روانیبالا

·      مقاومتچسبندگی بالا ( در گروت های پلیمری )

·      کسب مقاومتسریع ( در گروت های اپوکسی )

·      مقاومتشیمیایی بالا ( در گروت های اپوکسی )

 

انواع گروت ها :

·      گروت اپوکسی (گروت پلیمری سه جزئی )

·      گروت پایهسیمانی

·      گروت هایسیمانی پلیمری ( گروت دو جزئی )

·      افزودنی منبسطکننده بتن ( کامبکس )

 

گروت اپوکسی چیست ( گروت G3 ) :

گروت اپوکسییه محصول آماده مصرف سه جزئی بر پایه رزین های ا پوکسی ( به عنوان ماده چسباننده جایگزین سیمان ) می باشد. اجزاء و مواد تشکیل دهنده گروت اپوکسی شامل رزین اپوکسی، هاردنر رزین اپوکسی و سنگدانه های سیلیسی دانه بندی شده با افزودنی های لازم میباشد.

از مزایای گروت های اپوکسی می توان به به مقاومتشیمیایی بالا ، چسبندگی بالا به سطح زیر کار ، بدون جمع شدگی ، فاقد کیورینگ آبی ،بدون ترک خوردگی در ضخامت مشخص شده ، تحمل بارهای لرزشی و دینامیکی ، دارای مقاومتفشاری و خمشی بالا ، کسب مقاومت سریع ، مقاومت در برابر اسید های ضعیف ،   می باشد.

از  معایب گروت هایاپوکسی می توان به هزینه های بالای آن اشاره کرد.

از موارد کاربرد گروت های اپوکسی یا گروت های پلیمری می توان به موارد چون نصب تجهیزاتصنعتی ، نصب بولت و ریل ها ، نصب الکترومورها ، پر کردن زیر بیس پلیت ها با باربالا ، پر کردن انکرباکس ها ، ترمیم بتن های موجود در محیط های خورنده ، ترمیم بتنهای کف و دیوارهایی که نیاز به بهره برداری سریع می باشد.

 

گروت های پایه سیمانی ( G1  و G2 )  :

گروت هایسیمانی یک محصول آماده مصرف تک جزئی بر پایه ترکیبات سیمانی می باشد. این محصولبرای استفاده صرفا نیازمند اضافه شدن مقادیری آب می باشد. مواد تشکل دهنده گروتهای پایه سیمانی شامل سنگ دانه با دانه بندی مشخص ، سیمان و افزودنی های مورد نیازمی باشد.

گروتهای پایه سیمانی بسته به دانه بندی سنگدانه هایبه دونوع G1 و G2تقسیمبندی می شوند. این دانه بندی و تقسیم بندی در ضخامت مجاز اجرا بدون ترک خوردگیمجاز می باشد.

گروت های پایهسیمانی قابلیت های اجرا با استفاده از پمپ تزریق و یا به صورت دستی را دارا میباشند.

از مزایای گروت های پایه سیمانی می توان به مقاومت فشاری بالا ، فاقد جمع شدگی ، هزینه پایین نسبت بهسایر گروت ها ،  فاقد ترک خوردگی و روانیبالا اشاره کرد.

از موارد کاربرد گروت های پایه سیمانی می توان به ترمیمسطوح کرمو ، پر کردن محل بولت ها در قالب بندی ، پر کردن زیر بیس پلیت ها یا صفیحهپلیت ها و نصب تجهیزات صنعتی می باشد.

 

گروت های سیمانی پلیمری ( گروت های اصلاح شده با پلیمر ) :

این محصول حد وسطی از گروت های اپوکسی و پایهسیمانی می باشد که خصوصیاتی بینابینی با هم دارند. این محصول می تواند دارای مزایاو کاربرد های هر دو نوع گروت پیشین را داشته باشد. گروت های سیمانی پلیمری دو جزئیمی باشد و ماده چسبنده آن شامل سیمان و رزین های پلیمری می باشد.

افزودنی منبسط کننده بتن ( کامبکس ) :

این محصول یکافزودنی در تولید ترکیبات گروت پایه سیمانی می باشد. عموما این محصول که سابقاکاربرد زیادی در پروژه های عمرانی داشت تک جزئی بوده و به عنوان افزودنی تهیه گروتهای شناخته می شود. از خواص این افزودنی ایجاد روانی بالا و کاهش جمع شدگی یا بهعنوانی افزایش حجم ملات می گردد.

این محصول پساز آماده شدن ملات سیمانی با دانه بندی مناسب به آن اضافه شده و خصوصیات مذکور راتامین می کند. از موارد مصرف این محصول می توان به گروت ریزی های ساختمانی و تزریقدوغاب در بتن های پس تنیده یا نیلیگ اشاره کرد. عموما بزرگترین مزیت این محصولهزینه پایین آن در مقایسه با سایر گروت ها به خصوص در حجم های بالای گروت ریزی میباشد . عمده مشکل این امر آماده مصرف نبودن محصول نهایی و نیاز به کنترل های دقیقبر حفظ خصوصیات مورد نیاز می باشد.

 

 

 

گروت های پایه سیمانی ( G1  و G2 )  :

گروت هایسیمانی یک محصول آماده مصرف تک جزئی بر پایه ترکیبات سیمانی می باشد. این محصولبرای استفاده صرفا نیازمند اضافه شدن مقادیری آب می باشد. مواد تشکل دهنده گروت هایپایه سیمانی شامل سنگ دانه با دانه بندی مشخص ، سیمان و افزودنی های مورد نیاز میباشد.

گروتهای پایه سیمانی بسته به دانه بندی سنگدانه هایبه دونوع G1 و G2تقسیمبندی می شوند. این دانه بندی و تقسیم بندی در ضخامت مجاز اجرا بدون ترک خوردگیمجاز می باشد.

گروت های پایهسیمانی قابلیت های اجرا با استفاده از پمپ تزریق و یا به صورت دستی را دارا میباشند.

از مزایای گروت های پایه سیمانی می توان به مقاومت فشاری بالا ، فاقد جمع شدگی ، هزینه پایین نسبت بهسایر گروت ها ،  فاقد ترک خوردگی و روانیبالا اشاره کرد.

از موارد کاربرد گروت های پایه سیمانی می توان به ترمیمسطوح کرمو ، پر کردن محل بولت ها در قالب بندی ، پر کردن زیر بیس پلیت ها یا صفیحهپلیت ها و نصب تجهیزات صنعتی می باشد.

 

مشخصات فنی گروتساختمانی و صنعتی پایه سیمانی

 Dezoflow 2500

گروت با مقاومت و روانبالا

شرح محصولگروت :

Dezoflow  2500  یک محصول آماده مصرفپودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به ملاتی بسیار روان و بدون جمعشدگی می گردد.

 

کاربردهای گروت :

Dezoflow  2500 به گونه ای فرموله.شده است که بتوان آن را به شکل خمیری و یا رواناستفاده نمود و به آسانی می توان آن را برای تسطیح ، گروت ریزی و یا پر کردن گودالها به کار برد.

 

امتیازات :

·       بدون جمع شدگی

·       غلظت قالب تنظیم ( به کمک آب )

·       عملکرد قابل پیش بینی و معین شده

·       اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن

·       توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان

·       آب بند کننده بتن

 

بسته بندی :

 Dezoflow  2500 در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

 

ویژگیها :

آب مصرفی : در حالت روان 4 لیتر برای 25 کیلوگرم

               در حالت خمیری 3.5 لیتر برای 25 کیلوگرم

چگالی : در حالت روان 2230 کیلوگرم در مترمکعب

         در حالت خمیری 2250 کیلوگرم در مترمکعب

انبساط آزاد : 2 تا 4 درصد

انبساط ماندگار : 0 تا 0.4 درصد مقاومت فشاری در حالت خمیری : 3روزه  395 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

                                            7  روزه  505 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

                                            28روزه 790  کیلوگرم بر سانتیمترمربع

مقاومت خمشی در حالت روان :    28 روزه 6.95 مگاپاسکال

مقاومت کششی در حالت روان :   28 روزه 4.04 مگاپاسکال

نفوذ آب :                                کمتر از 10 میلی متر

 

 

روش اجرا :

آماده سازی سطح :

سطوحی که در معرض گروت ریزی قرار می گیرند بایستیخراشیده شوند تا پوشته های احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمایان گردند. از چکش هایسنگین و بادی و سایر ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عین حالدر جای خود باقی بمانند استفاده نکنید . سطوح بایسنی از وجود روغن ، گرد و خاگ ،رنگ ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک گردند .سطوح در مرعض گروت ریزی را خیس نمایید تا آب ملات را جذب نکند . به گونه ای کهسطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد . در هنگام کاشت پیچ یا میلگرد خالیبودن پال ها و عدم آب و یا روغن مورد توخه خاص قرار گیرد و در صورت لزوم هوایفشرده برای تخلیه آن ها استفاده کنید.

صفحه ستون ها و پیچ ها بایستی تمیز و عاری ازچربی ، گریس و رنگ باشند . تجهیزات نصب شدنی را تنظیم و ثابت نمایید . اگر لازماست صفحات فاصله گذار برداشته شوند آنها را کمی پرب نمایید تا برداشتن آن ها آسانشود .

مطمئن شوید که قالب بندی محکم و آب بند است تا ازحرکت و خروج گروت جلوگیری شود.

 

اختلاط :

مطمئن شوید سطوح داخلی مخلوط کن مرطوب بوده ولیآب آزاد وجود نداشته باشد .سپس مقدار آب را اندازه گیری و به داخل مخلوط کن بریزید. در حین چرخیدن مخلوط کن و به آرامی Dezoflow  2500 را به آن اضافه نمایید . به مدت 3 تا 5دقیقه همزدن را ادامه دهید تا ملاتی همگن ، روان ، نرم و بدون حباب به دست آید.

ریختن :

بلافاصله پس از اختلاط اقدام به ریختن نمایید ،همواره از نقطه ای ملات را بریزید که کمتریت فاصله را با اطراف داشته باشد. ملاترا به صورت پیوسته بریزید و در صورت امکان ارتفاع لازم برای تامین فشار حرکتی راایجاد نمایید

گروت های Dezoflow   باانواع پمپ های تزریق قابل استفاده اند . پس از ریختن Dezoflow  2500  بلافاصله روی سطوح باز رابا گونی مرطوب به طور کامل بپوشانید و آن راخیس نگهدارید تا زمانی که گروت آمادهپرداخت سطحی شود و یا اینکه گیرش ملات کامل گردد . در صورت عدم امکان مصرف آب میتوانید از مواد عمل آوری سطحی به نام Dezocure  استفاده نماید.

 

انبارداری :

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور تابشخورشید و بارندگی و روی پالت نگهداری نمایید. از فشار زیاد پرهیز شود . عمر مفیدمحصول حدود 12 ماه است اگر در شرایط مناسب و در کیسه های اصلی نگهداری گردد.

 

نکات مهم :

دمای ملات و اجسامی که در درون آن گذارده می شوندبایستی بین 5+ تا 35 + درجه سانتی گراد باشد . مقدار و دمای آب را افزایش ندهیدزیرا موجب روانی بیش از حد ملات و در نتیجه بروز پدیده آب انداختگی و یا جداشدگیمی شود.

Dezoflow  2500 در ضخامت های بین 10 تا 80 میلی متر ریخته می شود . برای تامینضخامت های کمتر از 10 میلی متر با بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن مشورت نماید.

از انجام عملیات اضافی و استفاده از ویبره پرهیزنمایید .

تحت هیچ شرایطی Dezoflow  2500 را دوباره رقیق ننماید و از مصرف بیش از حد تعیین شده خود دارینمایید.

برای تولید احجام بزرگ از مخلوط کن و برای اختلاطیک کیسه گروت از دریل و همزن استفاده کنید.

 

مقادیر مصرف :

هر کیسه 25 کیلوگرمی 12.9 لیتر فضا را پر می کندو در حالت روان 78 کیسه 25 کیلوگرمی برای پر کردن یک مترمکعب لازم است .

 

 

احتیاط و ایمنی :

همانند تمامی محصولات پایه سیمانی گروت Dezoflow  2500  نیز ممکن است باعث آسیبشود . در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت 15 دقیقه با آب شستشوداده و به پزشک مراجعه نمایدد. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشوید.

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی میباشد. .

 

 

 

گروتاپوکسی Dezoflow 650

گروتاپوکسی سه جزئی با مقاومت فشاری و شمیایی بالا

شرح : Dezoflow 650 گروت اپوکسی روان و بدون حلال می باشد که برای تحمل بارهایفعال و با کاربردهای بسیار زیادی طراحی شده است.Dezoflow 650 برای ضخامت های 10 تا 80 میلی متر مناسب است. این محصول به شکل سه جزئی تحویل و به آسانی در کارگاه مخلوط شده و ملات روانی بهدست می آید.

 

کاربردها :

-        ریلها و کابل های اتصال

-       پایه های ماشین های نو وقدیمی

-       پرکردن فضای خالی زیر شاسی وبیس پلیت ها

-       پر کردن سازه ای سوراخ ها وگودال های بتن

-       نصب تجهیزات ماشین آلات صنعتیکه دارای فشاری ثابت و فعال هستند

-       ثابت سازی ماشین آلات دینامیکروی فونداسیون ها

-       کارگذاری آرماتورها

-       تجهیزاتی که ریزش اسید و یامحلول های شیمیایی دارند

 

امتیازات :

 • نیاز به پرایمر ندارد
 • دارای روانی عالی است
 • کارآیی طولانی دارد
 • مقاومت های کششی ، خمشی و فشاری زیادی دارد
 • چسبندگی آن به بتن و فولاد بسیار عالی است
 • نصب و کسب مقاومت سریع
 • مقاومت زیاد در برابر بارهای فعال و مواد شیمیایی
 • فاقد جمع شدگی و قابل اجرا بر روی سطوح در معرض رطوبت

 

بسته بندی :

Dezoflow 650 در بسته های20 کیلوگرمی عرضه می شود .

 

ویژگی ها : زمان کارآیی : در دمای 25 درجه سانتیگراد بهمدت 70 دقیقه و در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 40 دقیقه .

مقاومت کششی : 7 روزه ، 15 مگاپاسکال

مقاومت فشاری : 7 روزه ، 104 مگاپاسکال

مقاومت خمشی : 7 روزه ، 27.5 مگاپاسکال

چگالی : 2000 کیلوگرم در مترمکعب

سخت شدن : در دمای 25 درجه سانتیگراد ، 7 روز و در دمای40 درجه سانتیگراد ، 3 روز

ترکیبات : این محصول متشکل از رزین اپوکسی ، بیس فنول A، سخت کننده مایع رقیق و سنگدانه های مخصوص می باشد که پس از اختلاط تشکیل یک ملاتبسیار روان می دهد و به راحتی قابل استفاده می باشد.

 

پایداری شیمیایی :

پایداری Dezoflow 650  در برابر اکثر مواد شیمیایی خورنده زیر بسیارعالی است :

 • قلیایی های رقیق و غلیط
 • اکثر اسیدهای رقیق
 • روغن و مواد نفتی
 • آمونیاک
 • فرمالدئید
 • محلول های نمکی
 • روغن های معدنی ، چربی های گیاهی و حیوانی

 

روش اجرا :

آماده سازی سطح : همانند سایر اجراهایاپوکسی ، آماده سازی مناسب سطح تاثیر مستقیم در اجرا و دوام محصول دارد. سطوح بتنیبایستی سفت ، استوار ، تمیز و عاری از پوسته ، رنگ ، روغن ، گریس ، روغن قالب ومواد عمل آوری باشد.

سطوح ناصاف ترجیح داده می شوند .سطوحفلزی بایستی آماده سازی ، عاری از زنگ زدگی ، جرم گرفتگی و یا زنگ باشد.

اختلاط : هرگز اقدام به تقسیم موادنکنید . همچنین مقدار رزین را تغییر ندهید . به کمک همزن دور کند آن را مخلوطنمایید. ابتدا فعال کننده را به رزین پایه اضافه کرده و آن را به هم بزنید . مطمئنشوید که تمامی مایع فعال کننده به رزین افزوده شده باشد. قبل از افزودن سنگ دانهبه مدت یک دقیقه آن را به هم بزنید . سپس به آرامی تمامی پودرها را به مخلوط اضافهکرده و آن را هم زده تا ملات روان و یکنواختی به دست آید . توجه نمایید که همزدناضافه باعث ورود هوا به داخل ملات می شود.

ریختن :  بلافاصله پس از اختلاط اقدام به ریختن در محلآماده شده نمایید و ملات را از طرفی بریزید که حداقل فاصله را طی کند. برای طیمسافت های بیشتر لازم است ملات را از ارتفاع بالاتری بریزید تا فشار لازم برایحرکت ملات فراهم گردد.مطمئن شوید که محل گروت ریزی به طور کامل مسدود نبوده و راهیبرای خروج هوا وجود داشته باشد . ملات را به طور مداوم و فقط از یک سو بریزید. قبلاز باز کردن قالب مطمئن شوید که گیرش ملات کامل شده باشد  ( حداقل 6 ساعت ) و اگر ضخامت گروت ریزی بیش از80 میلیمتر باشد لازم است  در لایه هایمتعدد ریخته شود . لایه دوم به فاصله 6 ساعت از اتمام مرحله اول ریخته شود.

محافظت از ابزار کار : وسایل کار را پساز اتمام کار با حلال شماره 2 شستشو دهید و در صورت وجود ملات سخت شده آن را باوسایل مکانیکی بتراشید .

انبار داری : این محصول را به دور ازتابش خورشید نگهداری و از افزایش دمای انبار جلوگیری کنید.در مناطق گرمسیری نصبوسایل تهویه هوا ضروری است . در صورت رعایت شرایط فوق عمر مفید محصول تا یکسال میباشد .عدم رعایت روش صحیح انبارداری موجب آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می شود .جهت اطلاع از روش انبارداری با بخش فنی شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن مشورت نمایید.

نکات ایمنی : همانند تمامی محصولاتشیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها ، دهان ، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد . درصورت تماس با پوست و چشمها بلافاصله آن را تمیز نماید . اگر به طور اتفاقی بلعیدهشد . اقدامات پزشکی انجام شود . در ظرف ها را پس از استفاده ببندید و برای اطلاعاز انبار داری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

تاییدیه کیفیت : تمام محصولاتی که توسطشرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللیمی باشد .

 

 

 کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفتر مرکزی خود واقع در تهران ، پونک، خیابان سردار جنگل ، بین حیدریمقدم و سعیدی نیا ، پلاک 16 ، طبقه دوم ، واحد 4  ، و نیز دفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ،زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنب بانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استانهای دیگر از جمله  استان هرمزگان (بندرعباس، قشم، خارک و ...) ، استان بوشهر (شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان (شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهین شهر ، زرین شهر ( ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس (شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و( ... ، استان کرمانشاه ، استان کردستان )شهرستان سنندج ( ، استان لرستان خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ،الشتر و ... ) ، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استان زنجان، استان سمنان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی وشمالی (شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان سیستان و بلوچستان (شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان،پیرانشهر و( ...، استان البرز )شهرستان کرج و ...ملارد ، اشتهارد ،هشتگردو ... ) ، شهر کاشان ، استان قم (شهرستان قم ( ،استان مرکزی ( شهرستان اراک ، شازند ) ،  استان مازندران (شهرستان های ساری ، بابل ، بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آبادو( ... ، استان گیلان (شهرستان های رشت ، بندرانزلی و ... )، استان ایلام (شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... ) ،استان همدان (شهرستان های همدان ، تویسرکان وکبودرآهنگ ( ،استان گلستان شهرستان گرگان ( ،استان قزوین ،  استان خوزستان )شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ، خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر،شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و( ... ، استان چهارمحال بختیاری )شهرکرد ( ، جزیره کیش ،  کشور عراق استان بصره، الاماره و نجف ( ، کشور افغانستان )کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائه خدمات مهندسی می باشد. شما می توانید بامراجعه  یا تماس با این دفاتر و یا تماس با شمارهتلفن های ( 44618462-44618379 -09120916272 ) ضمن مشاور از خدمات و محصولاتارائه شده بهره مند شوید.


or
or
A password will be send on your post
Registration