روش اجرای ترمیم بتن کف

روش اجرای ترمیم بتن کف

کد مطلب : 518

سازه های بتنی بسته با ماهیت خود در حین ویا در دوره بهره برداری نیازمند تعمیر و نگهداری می باشند. بتن با وجود مزایایمنحصر به فرد که باعث استفاده روز افزودن از آن پروژه های مختلف شده است ، دارایخصوصیاتی می باشد که در صورت عدم توجه لازم دچار آسیب هایی می گردد و می بایستکارفرمایان در دوره بهره برداری برای جلوگیری از گسترش آسیب ها و اختلال در بهرهبرداری نسبت به تعمیر زودهنگام و مناسب آنها اقدام نمایند. برخی از عوامل موثر درتخریب سازه های بتنی به شرح ذیل می باشد.

·      اشتباهات اجرایی وطراحی

·      خوردگی کلرایدی

·      خوردگی کربناتی

·      سولفاته شدن

·      طرح اختلاط بتننامناسب

·      خوردگی اسیدی

·      زلزله

·      آتش سوزی

·      سایش

·      خوردگی باکتریایی

·      کاویتاسیون

·      و ...

 

در حال حاضر روش های مختلفی در زمینه تعمیرسازه های بتنی وجود دارد که هریک بسته به شرایط اجرایی ، محدودیت ها و شرایط بهرهبرداری می توانند موثر و کارآمد باشند. برای کارآمدی تعمیرات و حفظ دوام لازم میبایست علل آسیب به خوبی شناسایی و با شناخت از پتانسیل و محدودیت های هر کی ازانواع روش های ، روش و متریال مناسب گزینش و اجرا گردد. برخی از روش های استانداردتعمیر سازه های بتنی به شرح ذیل می باشد

·      استفاده از بتن پاششی

·      قالب بندی و بتن ریزی

·      استفاده از ملات یابتن با چسب اپوکسی

·      استفاده از ملاتآماده

·      استفاده از بتنپلیمری

·      تزریق رزین پلییورتان

·      تزریق رزین اپوکسی

·      استفاده ازانواع پوششهای اپوکسی ، پلی یورتان و اپوکسی

·      بتن پیش آکنده

·       ...

 

روش تعمیرات پیشنهادی:

با توجه به ماهیت تقریبا یکسان آسیب هایوارده مورد نظر ، روش تعمیراتی پیشنهادی به شرح ذیل می باشد.

·      تعیین محل های موردنظر جهت تعمیرات به اتفاق کارفرمای محترم

·      تعیین محدود تخریب بهشکل  تقریبا هندسی و برش آن با سنگ جت بهعمق 1 تا 2 سانتیمتر جهت محفوظ کردن محدود تخریب و عدم گسترش تخریب در حوالیمحدوده و ایجاد امکان تثبت و تحکیم ملات یا بتن تعمیراتی برابر شکل زیر .

·       تخریب بتن آسیب دیده با چکش برقی تا دسترسیبه بستر مسحکم و سالم ، با عمقی تقریبا یکنواخت و زوایای نسبتا قائم ( به منظورامکان تثبت و تراکم بهتر و گیرداری مناسب بتن یا ملات تعمیراتی ) ، در صورت نمایانگردیدن میلگردها باید تخریب تا 2 سانتیمتر پشت میلگرد ها به منظور ایجاد گیرداریلازم و نیز تراکم کافی بتن پشت میلگردها ، اتصال کارآمد و ایجاد لایه محافظتقلیایی دور میلگردها صورت پذیرد.

·       زنگ زدایی از میلگردها با وایربرس یاسندبلاست بسته به ابعاد کار

·       شستشوی سطح به طور کامل تا حذف کلیه بتن هایضعیف ، لای ، گل و غبار ، روغن و هر گونه موادی که باعث ضعف در پیوند اتصال بتنقدیم به جدید گردد.

·       اجرای چسب اتصال بتن قدیم به جدید Dezobond P-1800 بر پایه اپوکسی به میزان 500 گرم در مترمربع لازم به ذکر است استفاده از لایه های پیونددهنده به منظور استحکام و چسبندگی مناسب ملات ثانویه و بتن موجود امری ضروری میباشد تا شاهد جداشدگی دو بتن نباشیم. این لایه ها در سه مدل پایه سیمانی ، لاتکس واپوکسی موجود می باشد. نوع سیمانی و لاتکس به طور معمول در فرآینده های تعمیراتیغیر سازه ای و با تنش پایین می باشد. لایه پیوند دهنده بر پایه اپوکسی به علتمقاومت چسبندگی بسیار بالا نسبت به بتن ، با وجود هزینه چندین برابری ، بهترین وکارآمدترین گزینه برای اتصال در بتن های تعمیراتی تحت تنش، سایش  ، بار سازه ای ، فشار و خمش می باشد. در حالحاضر این امر در بسیاری از پروژه ها ها مانند تعمیرات تونل های انتقال ، سرریز هاو .. مورد استفاده قرار می گیرد.

·       اجرای بتن تعمیراتی برابر طرح اختلاط ذیل بهطور کامل ، به صورت دستی و با فشار و تراکم لازم بتن مورد نظر باید حداقل به مقدار 14 روزمورد کیورینگ و عمل آوری قرار گیرد. سیمان مصرفی تیپ دو ، فرآیند عمل آوری بهتراست با استفاده از  گونی مرطوب یا مواد عملآوری صورت پذیرد.

طرح اختلاط بتنتعمیراتی :

ردیف

شرح مصالح

واحد

مقدار در مترمکعب

1

ماسه 0.6

کیلوگرم

1030

2

شن سه هشتم ( نخودی )

کیلوگرم

790

3

سیمان تیپ دو

کیلوگرم

400

4

ژل میکروسیلیس Dezomix 4500

کیلوگرم

32

5

الیاف فلزی 3 سانتیمتر

کیلوگرم

20

6

آب

کیلوگرم

130

وزن تجمعی مخلوط به کیلوگرم

2402

 

·      نکته 1 : روانی بتن در کارگاه باید به حدی باشد که در سطوح شیبدار دچار مشکلنگردد.

·      نکته 2 : ارزش ماسه ای بالای 90 درصد باشد.

·      نکته 3 : مقدار آب گفته شده برای آب آزاد می باشد.

·      نکته 3 : مصالح مصرفی باید عاری از خاک و غبار باشد.

·      نکته 4 : بتن اجرا شده باید حداقل به مدت هفت روز مرطوب نگه داشته شود.

·      نکته 5 : بتن باید به نحو مناسب و با فشار اجرا شده تا به خوبی متراکم و از پرشدن پشت میلگرد ها و کج ها اطمینان حاصل گردد.

·      نکته 6 : با توجه به وجود میکروسیلیس در بتن باید کیورینگ بلافاصله پس از اجراشروع شده تا شاهد بروز ترک های سطحی نباشیم.

توجه یک : بهتر است پس از ترمیم، درز با استفاده از ماستیک پلی یورتان پر شود تا مایعات به سطح زیرین نفوذنگرده و شاهد نشست و تخریب بتن -ناشی از آن نباشیم.

توجه دو : با توجه به زمان بر بودن تعمیر در یک مرحله ، در صورتمحدودیت زمانی در بهره برداری می توان محل تخریب هب چند قسمت تقسیم و اجرا نمود.

 


کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت تولید رایحه بتن سبز و مهندسی ژرفتابان مهر ازسال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با شناخت خلا موجود در زمینهارائه خدمات تخصصی بتن در سطح کشور ، با بکارگیری پرسنل تخصصی و نیز تجهیزات ویژه، در این سالهای سعی نموده گامی کاربردی و موثر در زمینه رفع نیاز متخصصین ،کارفرمایان ، مهندسین ، دانشجویان ، مشاورین و پیمانکاران بردارد. در این قالب وبهره گیری از تجربیات روزافزودن خود ، با عنایت به اخذ استانداردهای بین المللی (استاندارد CE  اتحادیه اروپا و استاندارد ایزو 9001 ) ، اینمجموعه  همواره سعی است خدماتی به روز وتخصصی و کاربردی تر ارائه نماید. شرح خلاصه خدمات ارائه شده توسط این شرکت شاملبخشهای زیر می باشد. این شرکت در حال حاضر عضو وندور لیست صنایع دفاع ، لیست بلندوزارت نفت ، وندورلیست سازمان تامین اجتماعی و عضو انجمن ملی بتن ایران می باشد.

 

مجموعه تولیدی و بازرگانی رایحه بتن سبز:

·       واردات و تولید انواع افزودنی های بتن

·       واردات و تولید انواع مصالح تعمیراتی بتن

·       واردات و تولید انواع پوشش های محافظتی وآب بندی بتن

·       واردات و تولید انواع گروت های پایهسیمانی و اپوکسی

·       واردات و تولید انواع مصالح کاشی کاری

·       انواع ماستیک و درزبندهای سازه های بتنیو ساختمان ها

·       واردات و تولید انواع کفپوش ، سخت کنندهو رنگ های ساختمانی

·       واردات و تولید انواع مصالح کمکی بتن ازجمله الیاف بتن ، واتراستاپ ، حلال بتن ، واتراستاپ منبسط شونده، کیورینگ بتن ،اسپیسر ، خمیر کاشت میلگرد ، قالب های پلاستیکی و ...

 

مجموعه مهندسی ژرف تابان مهر :

·       مشاوره و اجرای تعمیر و ترمیم سازه هایبتنی

·       مشاوره و اجرای آب بندی و محافظت سازههای بتنی

·       مشاوره و اجرای مقاوم سازی و تقویت سازههای بتنی

·       مشاوره و جرای انواع کف پوش های صنعتی

·       مشاوره و ارائه خدمات ارزیابی و آزمایشهای غیرمخرب سازه های بتنی

·       برگزاری دوره های تخصصی بتنی

·       ارائه مشاوره و طرح اختلاط بتن های خاص

·       مشاوره و نظارت بر اجرای سازه های بتنی

·       کرگیری و کاشت میلگرد و بولت در بتن وتخریب بتن به روش واترجت

 

در حال حاضر مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، دارای دفتار و نمایندگی هایی در بسیاری از مناطق و شهر ها می باشد.علاقمندان میتوانند برای بهره گیری از خدمات و محصولات این شرکت و یا مشاوره و دریافت رزومهفعالیت ها و یا مشخصات فنی محصولات این شرکت ، با نمایندگی این مجموعه و یا دفترمرکزی این شرکت ( 44618462-44618379) تماس حاصل فرمایند. همچنین علاقمندان بههمکاری با این شرکت می توانند جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش خدمات و محصولات اینشرکت با شماره تلفن 09120916272 تماس حاصل نمایند.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration