نکات مهم حمل بتن با میکسر

نکات مهم حمل بتن با میکسر

کد مطلب : 542

نکات مهمحمل بتن با میکسر

در هوایمعمولی حداکثر زمان تخلیه برای کامیون حمل مخلوط (تراک میکسر)  1/5ساعت یا حداکثر تعداد چرخش دیگ آن  300دور میباشد. اما در هنگام حمل بتن در هوای گرماین زمان باید کاهش یابد و حداکثر  45دقیقهتا  1ساعت باشد. در هر حال، چرخش زیاد تراکمیکسر موجب تبادل زیاد حرارتی با محیط خواهد شد و به هیچ وجه توصیه نمیشود.

 

مجموعه کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران، در راستای اهداف علمی ، مهندسی و تجاری خود سعی نموده بستری کارآمد و در حد توانشایسته مهندسین و دانشجویان عزیز فراهم آورد. در این سایت سعی می گردد تا به مطالبضروری و کاربردی صنعت بتن کشور از نظر اجرایی و آکادمیک روز پرداخته شود. امید استبا توجه به تلاش های صورت گرفته موثر واقع گردد. ثبت نظرات کاربران عزیز در سایتمی تواند این مجموعه را در تحقق اهداف یاری نماید. همچنین شما می توانید برایمشاوره خدمات و محصولات ، دریافت مشخصات فنی محصولات و رزومه توانمندی ها ، با بخشمهندسی و یا بازرگانی مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (44618462-44618379 09120916272) تماس حاصل فرماید.

 

شما می توانید برای دسترسی به مطالبمورد نظر از لینک های درج شده در زیر استفاده نماید. همراه ما باشید .

روانکننده بتن   ،   فوقروان کننده بتن چیست  ، ترمیمبتن چیست،  انواعافزودنی های بتن،   بتنچیست، اسکنبتن چیست   ، التراسونیکبتن چیست   ، آزمایشهایغیرمخرب بتن   ،   تزریقرزین اپوکسی در بتن  ،   ملاتترمیم کننده بتن   ،   واتراستاپبتن چیست    ، انواعروش های کیورینگ بتن   ،   بتنریزی در هوای گرم   ، بتنریزی در هوای سرد  ، گروتچیست، گروتاپوکسی  ،  چسببتن چیست  ،  روشهای ترمیم بتن، مقاومسازی سازه های بتنی، طرحاختلاط بتن   ،   هافسلبتن چیست،  تعریفبتن  ،  آببندی استخر    ، آببندی مخازن بتنی چیست،    آببندی سازه های بتنی    ،   واتراستاپبنتونیتی   ،  واتراستاپهیدروفیلی، چسبکاشت میلگرد چیست  ،  رزینپلی یورتان، کفپوش اپوکسی چیست  ،   تزریقرزین پلی یورتان  ،  پمپتزریق رزین اپوکسی و پلی یورتان  ، تعمیربتن  ،  ماستیکپلی یورتان   ،  ماستیکسرد اجرا   ، ماستیکگرم اجرا  ،  رزینتزریق اپوکسی  ،  اسپیسربتن، الیافبتن   ، قالببندی بتن، بتنترمی چیست  ، بتنریزی زیر تراز آب،  بتنسبک چیست  ،  چسبهیلتی  ،   بتنخود تراکم چیست  ، اسلامپبتن چیست،     اسپیسربتنی و پلاستیکی بتن   ،   انواعترک در بتن  ،  پکرتزریق رزین اپوکسی و پلی یورتان   ،     بهتریندمای بتن ریزی  ، ویبرهو تراکم بتن  ،    الیافFRP    ،    زمانحمل مجاز بتن،   بتنحجیم چیست  ،  کفپوش صنعتی چیست   ،   کفپوش پلی یورتان   ،  چسببتن چیست  ،  زودگیربتن   ، دیرگیرکننده بتن   ،  مقالاتبتن   ، اخباربتن، اسکنمیلگرد و آرماتور در بتن.

or
or
A password will be send on your post
Registration