خرید واتراستاپ هیدروفیلی

خرید واتراستاپ هیدروفیلی

کد مطلب : 579

واتراستاپ هیدروفیلی چیست؟ 

واتر استاپ هیدروفیلی نوعی نوار آب بندی مدرن است که بر پایه لاستیک TPE ساخته و تولید می شود. از این نوار برای آب بندی درزهای مختلف استفاده می شود. نحوه‌ ی کار واتراستاپ هیدروفیلی به این صورت است که بعد از تماس با آب افزایش حجم می دهد. این افزایش حجم ۱۴ روز پس از اولین تماس به حدود ۴۰۰ درصد می رسد. یعنی حجم آن تقریبا ۵ برابر می شود. در واتراستاپ بنتونیتی که مشابه آن است، فرایند افزایش حجم ۶ ساعت بعد از اولین تماس با آب آغاز می شود. واتراستاپ هیدروفیلی بعد از تماس با آب بتن حداکثر ۴۰۰ درصد و بعد از تماس با آب باران تا ۵۰۰ درصد افزایش حجم خواهد داشت. این واتر استاپ های آبی رنگ در برابر تغییرات آب و هوایی مقاومت بسیار خوبی دارند. واتر استاپ به منظور جلوگیری از نشت و عبور آب از درزهای اجرایی، انبساطی و همچنین مقاطع قطع بتن ریزی به کار میرود که بسته به نوع مقطع مورد کاربرد و فشار سیال، سایز و شکل تغییر می کند . TPE نوار واتراستاپ هیدروفیل بر پایه لاستیک ولکانیزه نشده بوده و برای آب بندی درزهای اجرایی مناسب می باشند. این نوارها در تماس با آب افزایش حجم می یابند و این افزایش حجم پس از 14 روز به حدود 800 درصد می رسد. افزایش حجم در این نوار 6 ساعت بعد از نفوذ آب آغاز می شود. این نوع واتراستاپ بر پایه لاستیک های مصنوعی می باشد و به عنوان یک عامل مانع نفوذ آب در درزهای اجرایی با قابلیت متورم شدن بسیار بالا و به صورت کنترل شده در تماس با آب عمل می‌کند و شکل و عملکرد خود را در سیکل‌های تر و خشک شدن متعدد حفظ می‌کند.

واتراستاپ هیدروفیلی منبسط شونده بعد از ریختن لایه اول بتن (بتن قدیم) و قبل از لایه جدید (بتن جدید) و جهت آب‌ بند شدن درز اجرایی ایجاد شده نصب می‌گردد. بنابراین تقسیم‌ بندی و مشخص بودن محل دقیق درز اجرایی از قبل نیازی نیست. نکته اصلی شکل اجرای با زاویه انحراف کم در محل اتصال می ‌باشد تا واتراستاپ هیدروفیلی عمل کند. نصب درست واتراستاپ هیدروفیلی یکی از عوامل کلیدی می ‌باشد که ریسک تغییر مکان و جابجایی واتراستاپ هیدروفیلی در زمان بتن‌ ریزی را کاهش می‌دهد و شانس در معرض قرار گرفتن با آب جمع شده در پشت درز را افزایش می ‌دهد.

فرآیند انبساط بلافاصله بعد از تماس واتراستاپ هیدروفیلی با آب شروع می‌گردد. بنابراین نصب کردن واتراستاپ هیدروفیلی باید درست قبل از بتن ‌ریزی بتن جدید (بتن ثانویه) باشد. این امر شانس انبساط قبل از موقع واتراستاپ هیدروفیلی را به علت در معرض رطوبت قرار گرفتن را کاهش می‌دهد. واتراستاپ هیدروفیلی در زمان ‌هایی که شرایط اجرای سازه ما را مجبور به توقف بتن ‌ریزی ثانویه بعد از نصب واتراستاپ هیدروفیلی می ‌کند باید در برابر رسیدن رطوبت به نوار نصب شده جلوگیری گردد

 

از کاربردهای واتراستاپ هیدروفیلی به شرح زیر می باشد:

 

آب بندی درزهای اجرایی در دوحالت عمودی و افقی

آب بندی درزهای اجرایی در تماس دائم یا موقت با رطوبت زمین ،‌آب سطحی و...

آب بندی سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی

آب بندی دور لوله های داخل سازه

جایگزین مناسب برای فلنچ های آب بند

آب بندی انواع درزهای اجرائی و مقاطع بتن ریزی

آب بندی سدها ،‌تونل ها ، استخرها و کانالهای آب

آب بندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

آب بندی فونداسیون ها و سازه های مدفون و نیمه مدفون

آب بندی مقاطع بتنی برشی و دیواری باربر

 

روش مصرف واتراستاپ هیدروفیلی

 

ابتدا نوار واتر استاپ هیدروفیلی را با دست در محل شیار قرار دهید.

دقت نمائید واتر استاپ از لبه ها دارای حداقل cm 8 فاصله باشد.

واتر استاپ هیدروفیلی را با چسب، میخ و یا پیچ ثابت نگه دارید.

حداکثر فاصله میخ ها یا پیچ ها از همدیگر نباید از cm 25 تجاوز کند.

در انتهای رول ها حداقل cm 3 اورلپ لحاظ شود.

توصیه می شود پیش از قرار دادن واتر استاپ در محل شیار، بر روی سطحی که در زیر دیوار قرار می گیرد یک لایه از مواد آب بند کننده پایه سیمانی نفوذگر و کریستال شونده به صورت آبکی اعمال شود.

در اتصالات عمودی و افقی گوشه های واتر استاپ هیدروفیلی را با کاتر در زاویه 45 درجه بریده و تکه عمودی نوار را بر روی تکه افقی آن قرار دهید.

برای اتصال به شکل + می توانید 4 تکه از نوار را با زاویه 45 درجه و به شکل نوک پیکان برش دهید. سپس این 4 تکه را به هم متصل نمائید و آن ها را با پیچ یا میخ ثابت نمائید.

برای اتصال T شکل دو تکه ساده نوار را به صورت عمود بر یکدیگر قرار دهید و آن ها را با پیچ یا میخ ثابت نمائید.

بتن ریزی باید با فاصله کوتاهی بعد از قرار گیری نوار و واتر استاپ انجام شود

 

 

الزامات قرارگیری:

واتراستاپ هیدروفیلی منبسط شونده بعد از ریختن لایه اول بتن (بتن قدیم) و قبل از لایه جدید (بتن جدید) و جهت آب‌بند شدن درز اجرایی ایجاد شده نصب می‌گردد. بنابراین تقسیم‌بندی و مشخص بودن محل دقیق درز اجرایی از قبل نیازی نیست. نکته اصلی شکل اجرای با زاویه انحراف کم در محل اتصال می‌باشد تا واتراستاپ هیدروفیلی عمل کند. نصب درست واتراستاپ هیدروفیلی یکی از عوامل کلیدی می‌باشد که ریسک تغییر مکان و جابجایی واتراستاپ هیدروفیلی در زمان بتن‌ریزی را کاهش می‌دهد و شانس درمعرض قرار گرفتن با آب جمع شده در پشت درز را افزایش می‌دهد.

فرآیند انبساط بلافاصله بعد از تماس واتراستاپ هیدروفیلی با آب شروع می‌گردد. بنابراین نصب کردن واتراستاپ هیدروفیلی باید درست قبل از بتن‌ریزی بتن جدید (بتن ثانویه) باشد. این امر شانس انبساط قبل از موقع واتراستاپ هیدروفیلی را به علت در معرض رطوبت قرار گرفتن را کاهش می‌دهد. واتراستاپ هیدروفیلی در زمان‌هایی که شرایط اجرای سازه ما را مجبور به توقف بتن‌ریزی ثانویه بعد از نصب واتراستاپ هیدروفیلی می‌کند باید در برابر رسیدن رطوبت به نوار نصب شده جلوگیری گردد.

- اتصالات:

واتراستاپ‌های هیدروفیلی باید به وسیله ضربه به انتهای آن به هم متصل گردند تا اینکه مطمئن شویم که فاصله و هوایی بین آنها وجود ندارد. همچنین انتهای واتراستاپ‌های نباید اورلب گردد. گوشه‌های 90 درجه، تقاطع‌ها و اتصالات T شکل می‌تواند به شیوه‌ای مشابه انجام گردد. لازم نیست که واتراستاپ هیدروفیلی در این تقاطعات برش فارسی (اتصال با برش زاویه دار دو قطعه) دهیم.  ماهیت قابل انعطاف واتراستاپ هیدروفیلی اجازه می‌دهد که اتصال 90 درجه را در اطراف گوشه‌ها از بین ببریم. واتراستاپ را در حداکثر طول عملی اجرا کنید تا اتصالات را به حداقل برسانید

 

 

                                                                                                                                     اتصال به بتن

کل چربی‌ها، گرد خاک، حباب‌های سطح بتن و ... باید قبل از چسباندن واتراستاپ هیدروفیلی از سطح بتن پاک گردد. همچنین سطح بتن باید صاف، هموار و خشک و عمل‌آوری شده برای حداقل 24 ساعت قبل از نصب واتراستاپ هیدروفیلی باشد. همچنین واتراستاپ هیدروفیلی باید در حداقل فاصله (پوشش) 2 اینچی از سطح بتن در طرف آب قرار گیرد. قبل از اجرای واتراستاپ هیدروفیلی چسب مناسب (ماستیک پلی‌یورتان) روی سطح بتن و در محل مناسب نصب واتراستاپ اجرا گردد و سپس با فشار واتراستاپ هیدروفیلی روی چسب قرار گیرد. همچنین برای سطوح عمودی و بالاسری می‌توانید از میخ یا پیچ که در فاصله های 12 اینچ از هم اجرا می‌گردد اتصال انجام شود، البته استفاده از چسب زیر واتراستاپ در روش مکانیکی نیز نیاز می‌باشد.

- احتیاط‌های مهم

واتراستاپ هیدروفیلی فقط باید در درزهای غیر حرکتی استفاده شود. حرکت در درزها، آب‌بندی آنها را تقلیل می‌دهد و تاثیر مثبت آنها را به خطر می‌اندازد. واتراستاپ هیدروفیلی برای درزهای انبساطی مناسب نیست. واتراستاپ را در محیط خنک، خشک و تاریک انبار کنید

 

 

مزیت های استفاده از واتراستاپ هیدروفیلی

 

 

درصد خطای بسیار پایین واتراستاپ هیدروفیلی در مقایسه با آب بند های معمولی

 

 

توانایی منبسط شدن قابل برگشت در برابر آب

 

 

حفظ ظاهرفیزیکی حتی در دمای زیاد

 

 

توان پایداری در برابر فشار آب تا ۳ بار

 

 

غیر سمی بودن واتراستاپ هیدروفیلی

 

 

قابلیت اجرای آسان با ریسک کم

 

 

اقتصادی و به صرفه بودن

or
or
A password will be send on your post
Registration