اثر روان کننده بر بتن

اثر روان کننده بر بتن

کد مطلب : 622

افزودن روان کننده بتن در محل پروژه یکی از نکاتی است که ممکن است مهندسین مجری و پیمانکاران را با چالش هایی روبرو نماید. روان کننده بتن که در محل پروژه و به تراک میکسر افزوده می‌شود، معمولا تحت عنوان روان کننده‌ی پای کاری از آن یاد می‌شود. این روان کننده‌ها میتواند تغییراتی را در بتن تازه و بتن سخت شده ایجاد نماید. در ادامه تاثیرات روان کننده پای کاری را بر اسلامپ، چگالی، مقاومت، دوام و… بتن بررسی می‌نماییم.

تاثیر روان کننده در محل پروژه بر خواص بتن سخت شده

1) کاهش مقاومت بتن:

کاهش مقاومت به دلیل آب انداختگی و جداشدگی در بتن: وقتی دانه بندی بتن مناسب نباشد (کم فیلر باشد) و یا روان کننده بیش از حد به بتن اضافه گردد و یا هر دو مورد باهم اتفاق بیافتد، باعث افت مقاومت فشاری بتن می‌گردد.

کاهش مقاومت به دلیل حباب زایی روان کننده بیش از حد مجاز: وقتی حباب زایی روان کننده‌ غیر مجاز باشد (بیش از ۲ درصد بیشتر از بتن شاهد). هر ۱ درصد حباب هوای اضافی باعث افت ۵ درصدی مقاومت فشاری بتن می‌گردد.

2) افزایش مقاومت بتن: روان کننده های پای کاری با تراکم بیشتر و بهتر بتن باعث افزایش مقاومت در بتن می‌گردند.

توجه: معمولا در روان کننده های پای کاری دو عامل تراکم بیشتر و حباب زایی یکدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین در اکثر مواقع تغییری در مقاومت بتن مشاهده نمی‌شود.

 

تاثیر روان کننده پای کاری بر خواص بتن تازه

تغییر چگالی بتن تازه

افزایش روانی بتن

 

کاهش چگالی بتن: حباب زایی روان کننده (مخصوصا روان کننده‌های بر پایه لیگنو سولفونات کلسیم) باعث ایجاد هوای غیر عمدی در بتن شده و بدیهیست که ورود هوا در بتن باعث کاهش چگالی بتن تازه و سخت شده می‌گردد.

افزایش چگالی بتن: چون بتن روان‌تر می‌گردد پس تراکم بیشتر و بهتری که برای بتن ایجاد می‌شود و در نهایت بتن در قالب متراکم‌تر شده و چگالی آن افزایش پیدا می‌کند.

استفاده از روان کننده بتن در محل پروژه باعث تسهیل پمپاژ بتن می‌گردد

 

تاثیر روان کننده پای کار بر دوام بتن

 

دوام بتن یکی از مسائل مهمی است که اخیرا بیشتر به آن پرداخته می‌شود. شاید کمتر کسی به این نکته توجه داشته باشد که روان کننده ای که در محل پروژه به تراک میکسر اضافه می‌شود می‌تواند اثراتی را در دراز مدت روی بتن بگذارد. افزایش روان کننده بتن معمولا باعث تراکم بهتر در بتن می‌گردد و این تراکم بهتر به معنای خلل و فرج ریز تر و کمتر است و خلل و فرج کم و ریز به معنای نفوذپذیری کمتر بتن می‌باشد. طبیعتا بتنی که نفوذپذیری کمتری دارد، افزایش دوام نیز در آن بتن امری بدیهیست.

فوق روان کننده های تولیدی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران از بهترین و استانداردترین فوق روان کننده های موجود در بازار بوده،شما میتوانید جهت خریدو اطلاعات بیشتربا شماره 09120916273 تماس بگیرید.

or
or
A password will be send on your post
Registration